Login

Bourgondisch leven in Nederland minder aantrekkelijk - Nederlandse maatregelen begrotingsakkoord uitgelekt


Gepubliceerd door: Gijs Vernoij

Weken van onderhandelen tussen de Nederlandse regeringspartijen VVD, CDA en de gedoogpartij van de heer Wilders liepen op niets uit. De gedoogpartij trok naar verluid zeer onverwacht de stekker eruit. Gelukkig namen een aantal politieke partijen hun verantwoordelijkheid en binnen enkele dagen was er een Lente-akkoord. Vorige week zijn de details van het akkoord van VVD, CDA, D66, GroenLinks en de ChristenUnie uitgelekt in De Telegraaf.

 

Een totaalpakket van bruto 16 miljard aan ombuigingen en lastenverzwaringen is aangekondigd. Dit zal tot verbetering van het overheidssaldo van 12,2 miljard euro moeten leiden.

 

Een van de gevolgen van het akkoord is dat de koopkracht er gemiddeld maximaal 2% op achteruit gaat. AOW’-ers (AOW is de Nederlandse equivalent van het Ouderdomspensioen dat in Nederland op 65 jarige leeftijd ingaat) met een groot aanvullend pensioen (groepsverzekeringen) gaan er 3,25% op achteruit. AOW’ers zonder aanvullend pensioen gaan er rond de 1%t op vooruit.

 

Voor de Bourgondische Nederlander blijft het vermoedelijk niet bij de 2%. Accijnzen op een pakje sigaretten gaan met 35 cent omhoog en de prijs van een pakje shag stijgt met 60 cent. Accijns op bier gaat 10% omhoog, wijn 15% en sterke drank 6%. Daarnaast gaat het hoge btw-tarief in oktober van 19% naar 21%.

 

Andere opvallende maatregelen zijn dat voetbalclubs moeten gaan meebetalen aan de inzet van politie rond de wedstrijden en de Dierenpolitie als aparte eenheid is van de baan. Dus als u een hond een kat ziet aanvallen hoeft u niet meer de Dierenpolitie te bellen.

 

Onderstaand een kort overzicht van de overige opvallende fiscale en sociale maatregelen:

  • De pensioengerechtigde leeftijd wordt stapsgewijs verhoogd. De eerste stap zal al in 2013 worden gezet, door de AOW-leeftijd met 1 maand te verhogen. In de jaren erna zal de AOW-leeftijd in stappen verder worden verhoogd. Uiterlijk in 2019 wordt een pensioengerechtigde leeftijd van 66 bereikt, en uiterlijk in 2024 een leeftijd van 67. Daarna wordt de AOW-leeftijd aan de levensverwachting gekoppeld.
  • Werkgevers gaan bij werkloosheid zelf de eerste zes maanden van de werkloosheidsuitkering betalen. Er worden stappen genomen naar een meer flexibele arbeidsmarkt door beperking van de ontslagvergoeding, het vereenvoudigen van ontslagprocedures, (om)scholing en werk-naar-werk trajecten. De duur en omvang van de werkloosheidsuitkering blijft ongewijzigd.
    Omdat deze wijzigingen pas in 2014 effectief worden zal de werkloosheidsuitkeringpremie voor werkgevers in 2013 tijdelijk worden verhoogd.
  • De onbelaste reiskostenvergoeding voor reizen met een eigen vervoermiddel (tot € 0,19 per kilometer) wordt afgeschaft evenals het onbelaste privégebruik van lease-auto’s. Dit bevordert dat mensen dichterbij hun werk gaan wonen en vermindert de milieu- en filedruk. Bovendien worden deze maatregelen genomen om de verlaging van de overdrachtsbelasting naar 2% te kunnen financieren.
  • Loonmatiging in de marktsector zal worden bevorderd. Hogere inkomens worden daarnaast in 2013 tijdelijk extra belast met een werkgeversheffing. Deze heffing wordt betaald door de werkgever. Werkgevers gaan tijdelijk 16% extra belasting betalen over salarissen boven 150.000 euro. Vertrekbonussen boven 531.000 gaan belast worden tegen 75%.
  • De Bankenbelasting wordt verdubbeld.
  • De zeer gunstige Nederlandse hypotheekrente aftrek op de eigen woning wordt voor nieuwe situaties versoberd. De rente zal nog slechts aftrekbaar zijn als daadwerkelijk gedurende de geldleningovereenkomst periodiek wordt afgelost.
  • Als pleister op de wonden blijft de Nederlandse overdrachtsbelasting/registratiebelasting bij de verkoop van woningen 2%. De overdrachtsbelasting bedraagt normaliter 6%, maar is voor wooneenheden thans al tijdelijk verlaagd van 6% naar 2%.

 

Op grond van bovenstaand overzicht gaat iedere Nederlander zijn steentje bijdragen. Alternatieven? Zelfs het België onder Di Rupo lijkt zo gek nog niet.

 


2285 keer bekeken

Rubrieken: België-Nederland

Nederland begroting


Favoriete tweets van TaxWorld