Login

Europese Commissie verzoekt België fiscale wetgeving aan te passen


 

De Europese Commissie heeft België officieel verzocht de volgende wetgeving aan te passen, aangezien de huidige regelingen in strijd zijn met het Europees recht:

 

  • De wetgeving in verband met het belastingkrediet in de personenbelasting voor particulieren die investeren in aandelen of rechten van deelneming in ARKimedes-fondsen. Volgens de huidige regeling hebben enkel investeerders die in het Vlaamse Gewest wonen recht op dit belastingkrediet. Inwoners van andere lidstaten kunnen er geen beroep op doen, zelfs niet indien zij hun gehele inkomen in België verwerven. Daar inwoners van andere lidstaten geen recht hebben op het belastingkrediet,  wordt het vrij verkeer van personen geschonden (artikelen 45 en 49 VWEU). Niet-inwoners worden nu immers afgeschrikt in ons land investeringen te doen via een ARKimedes-fonds.  

 

  • De Brusselse regeling inzake de registratierechten bij de overdracht van een onroerend goed. De betrokken wetgeving voorziet dat de belastbare grondslag van de belasting bij de aankoop van een hoofdverblijfplaats gelegen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt verminderd, wanneer de koper de volgende vijf jaar in het gewest blijft wonen. Ook deze regeling maakt een belemmering uit van het vrije verkeer van personen. Personen die een onroerend goed gelegen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kopen, worden ervan weerhouden het gewest te verlaten. Ook nationaalrechtelijke of deelstatelijke bepalingen die een burger ervan kunnen weerhouden de eigen lidstaat te verlaten, kunnen in strijd zijn met het vrij verkeer.

 

Hoewel beide regelingen betrekking hebben op een Gewest, wordt hiervoor toch de federale Staat aangesproken. Enkel het Koninkrijk België is immers lidstaat van de Europese Unie, en als dusdanig ook aansprakelijk voor het wetgevend optreden van haar deelstaten.

 

Als de toepasselijke wetgeving niet binnen twee maanden wordt aangepast, kan de Commissie de zaak bij het Europese Hof van Justitie aanhangig maken.


2401 keer bekeken

Rubrieken: Registratierechten Personenbelasting

ARKimedes, registratierechten Vlaams Gewest Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Europese Commissie


Favoriete tweets van TaxWorld