Login

Aangifteformulieren in Staatsblad


 

Vandaag publiceerde het Belgisch Staatsblad de KB’s voor het vastleggen van de modellen van de aangifte in de Vennootschapsbelasting, de Rechtspersonenbelasting en de Belasting Niet Inwoners (verenigingen en vennootschappen).

 


De Aangifte Vennootschapsbelasting heeft de grootste wijziging ondergaan.  Alle codes zijn in het nieuwe formulier (aanslagjaar 2012) gewijzigd. Er wordt een nieuw systeem van nummering over de verschillende vakken heen ingevoerd. Er werden echter verschillende ‘codes’ nog niet toegekend, zodat die bij latere toevoegingen gebruikt kunnen worden.  Voor de gebruiksvriendelijkheid en om de belastingplichtigen vertrouwd te maken met de nieuwe codes, worden dit jaar ook de oude codes nog op de aangifte vermeld.

 


Hier vindt u het Staatsblad met de verschillende modellen terug.


3832 keer bekeken

Rubrieken: Belasting der niet-inwoners rechtspersonenbelasting Vennootschapsbelasting

aangifte vennootschapsbelasting rechtspersonenbelasting BNI


Favoriete tweets van TaxWorld