Login

Uitgespit

Zoeken

 • De geboorte van de Microvennootschap. - 27/11/2015

   1 januari 2016. Brussel.

   

  Een blik in de (nabije) toekomst.

   

  Op 1 januari 2016 krijgen de kleine vennootschappen er een nòg kleiner broertje bij! De Belgische familie zal de nieuwste spruit verwelkomen in artikel 15 van het wetboek vennootschappen. Op het geboortekaartje prijkt de naam: ‘Microvennootschap’.

   

  Dis bonjour au micro!

   

  Dat deze uitbreiding er kon komen, stond sinds 2013 in de Europese sterren (lees: Richtlijn 2013/34/EU) geschreven. Dat ook in België dit voorstel het zou halen, konden we afleiden uit het gepubliceerde Advies van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven van 18 maart 2015. De persmededeling van de ministerraad (19 juni 2015) kwam er na de goedkeuring van enkele teksten terzake en bracht meteen een einde aan de geruchtenmolen: zou het, zou het niet? Het zou en zal! De Belgische microvennootschap wordt een feit anno 2016.

   

   

 • Ontslagvergoeding in de taxlift - 23/11/2015

  Sommige inkomsten die een werknemer ontvangt, worden niet zoals lonen belast tegen het normale belastingtarief, maar tegen een afzonderlijk tarief. Dat is zo voor opzeggingsvergoedingen, inschakelingsvergoedingen, achterstallige lonen en vakantiegeld dat vervroegd wordt uitbetaald. Die worden belast tegen het gemiddelde belastingtarief. Voor de meeste werknemers schommelt dat tussen 25 en 35 procent. Zo wordt vermeden dat de fiscus meer dan de helft van een opzeggingsvergoeding afroomt.

 • 2 Tiberghien or not 2 Tiberghien - 17/11/2015

  De bijzondere aanslag geheime commissielonen werd eerst door de administratie versoepeld en daarna weer een beetje verstrengd, waarna een nieuwe administratieve tolerantie werd ingevoerd. Vervolgens kwam de wetgever met een definitieve soepele regeling, om die een jaar later toch nog een beetje extra te verzachten. Waarna de administratie met een circulaire de soepele regels weer strenger ging interpreteren. Kunt u nog volgen?

 • Nieuwe Vlaamse woonbonus vanaf 2016, een analyse - 08/11/2015

  Na de recente wijziging vorig jaar voor leningen vanaf 2015, gaat Vlaanderen haar woonbonus opnieuw wijzigen voor leningen gesloten vanaf 2016. Dat blijkt uit het ontwerpdecreet ‘houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2016’ (stuk 544/1), dat eind oktober in het Vlaams parlement werd ingediend. Het betreft leningen voor de eigen woning, die de kredietnemer in principe zelf betrekt. Voor die woning worden de fiscale voordelen toegekend door het gewest en niet meer door de federale overheid. Vandaag wordt de Vlaamse woonbonus enkel toegekend voor de eigen én enige woning. Die voorwaarden worden beoordeeld op 31 december van het leningsjaar. Maar vanaf 2016 vervalt de voorwaarde ‘enige woning’.

 • Een op de drie Belgen ligt wakker van erfenis - 29/10/2015

  Hoewel een op de drie Belgen overweegt een testament te laten opmaken, heeft slechts een op de tien zijn wilsbeschikking op papier gezet. Vooral nieuw samengestelde gezinnen verwachten conflicten bij de verdeling van hun erfenis. Dat blijkt uit een onderzoek van Wolters Kluwer.

 • De Vlaamse overheid voorziet in een rentetoelage bij hinder van openbare werken - 26/10/2015

  Wanneer er openbare werken plaatsvinden in uw straat, is het meestal geen sinecure om uw woning op een ordentelijke manier te bereiken. Het is nog erger indien de openbare werken plaatsvinden in de nabijheid van uw winkel, kantoor of praktijk. Vaak hebben de werken immers een negatieve weerslag op de omzet van uw zaak. Zeker indien deze enkele maanden blijven aanslepen. Daar komt nog bij dat tijdens de duur van de wegenwerken uw onderneming haar maandelijkse uitgaven financieel moet zien rond te krijgen. Denk daarbij vooral aan huur, personeel, verzekeringen, allerlei taksen en bijdragen, … en de aflossing van kredieten. Voor wat deze laatste betreft: wist u dat u een rentetoelage bij hinder door openbare werken kan bekomen waardoor het financiële leed toch enigszins wordt gemilderd?

 • Het kind van de rekening - 19/10/2015

  Wie kinderen heeft, krijgt een belastingvermindering. Hoe meer u er hebt, hoe groter het deel van het inkomen dat vrijgesteld is van belasting. Bent u gehuwd of wettelijk samenwonend, dan gaat dat voordeel automatisch naar de partner met het hoogste inkomen. Feitelijke samenwoners kiezen zelf wie het voordeel krijgt.
  Dat is discriminatie, stelt vaste rechtspraak. Maar de fiscus is voorlopig niet te vermurwen.

 • Getallenkennis: weet u wat deze cijfers betekenen? - 14/10/2015

  Wie iets van fiscaal recht wil begrijpen, moet veel cijfertjes kennen. Er zijn de progressieve tarieven en vaste rechten. Er zijn de geïndexeerde en niet-geïndexeerde bedragen. Percentages voor aftrekken en belastingverminderingen, KI’s en revalorisatiecoëfficiënten. Heeft u een grondige fiscale getallenkennis? Test het zelf uit. Een beetje hulp nodig? Consulteer dan het Fiscaal Zakboekje.

  Behaalt u een perfecte score? Dan maakt u kans op een exemplaar van de nieuwe editie van het Fiscaal zakboekje die binnenkort verschijnt.

  Naar de quiz.

 • Eén jaar Michel I: een (fiscale) balans - 05/10/2015

  Op 11 oktober 2014 ging de federale regering Michel I van start. De regering had heel wat (moeilijke) taken op haar bord gekregen. TaxWorld kijkt terug op het eerste jaar en maakt een fiscale balans op.

 • Gedeeltelijke vrijstelling doorstortingsverplichting bedrijfsvoorheffing voor Young Innovative Companies - 23/09/2015

  Verschillende sectoren worden door de overheid gesteund door het toekennen van een (gedeeltelijke) vrijstelling van de doorstortingsverplichting van de bedrijfsvoorheffing. Ondernemingen in die sectoren moeten op de bezoldigingen van hun personeel wel bedrijfsvoorheffing inhouden, maar moeten deze niet volledig doorstorten aan de Schatkist. De overheid wil zo o.a. instellingen en ondernemingen die inzetten op onderzoek steunen. Universiteiten en ermee geassocieerde bedrijven kunnen op deze fiscale incentive en beroep doen. Een bijzondere regeling geldt voor Young Innovative Companies.

 • Schiet uit de startblokken met de Startlening+ - 16/09/2015

  Wie heden ten dage als startend ondernemer een lening wenst af te sluiten, moet al over vrij goede papieren beschikken om de nodige fondsen bij de bank los te weken. Maar niet getreurd; via de Startlening+ van PMV (Participatiemaatschappij Vlaanderen) kan u wellicht alsnog aan het nodige startkapitaal geraken alvorens u overweegt om uw project in de koelkast te steken. Mooi meegenomen is dat er wordt gewerkt met een relatief lage interestvoet, vrijstelling van kapitaalaflossingen gedurende het eerste jaar na opname van de lening en dat het bovendien om een achtergestelde lening gaat wat er misschien voor zorgt dat u uw bankier uiteindelijk toch over de streep kunt trekken om alsnog een deel van de financiering voor zijn of haar  rekening te nemen.

 • Kmo-cofinanciering als duwtje in de rug - 09/09/2015

  We zetten onze reeks over alternatieve financiering verder met een beknopte uiteenzetting van de kmo-cofinanciering. Participatiefonds Vlaanderen (PMV) biedt met de kmo-cofinanciering immers een interessante financieringsbron aan die helpt bij de start of groei van uw onderneming of van uw zelfstandige activiteit.

 • Taxshift: fetisj van 100 euro - 07/09/2015

  Bij haar aantreden besliste de federale regering de forfaitaire beroepskosten van werknemers te verhogen. Uitgezonderd de 3 procent werknemers die hun kosten bewijzen, krijgen zowat alle loontrekkenden daardoor meer nettoloon. Al vijf jaar bestaat voor werknemers met een laag loon naast de werkbonus – een korting op de sociale bijdragen – een specifiek belastingkrediet op die werkbonus. Zowel de werkbonus als het belastingkrediet ging omhoog. Het belastingkrediet zal de volgende jaren nog verder stijgen. Hoewel het kabinet van de minister van Financiën berichten over de afschaffing van het belastingtarief van 30 procent eerst nog had afgedaan als "absurd voorbarig", werd vorige week de knoop doorgehakt: het belastingtarief van 30 procent verdwijnt.

 • Transfer pricing: (g)een ver-van-mijn-bedshow? - 02/09/2015

  Transfer pricing: het lijkt een ver-van-mijn-bedshow voor kleine ondernemingen, maar toch kunnen zij er ook mee geconfronteerd worden. En die kans zal in de toekomst enkel maar stijgen. Binnen de OESO heeft transfer pricing steeds veel aandacht gekregen. Ook in het BEPS-project van de OESO komen ze ruim aan bod. Voor kmo’s werden er ondertussen speciale regels uitgewerkt. Voor wie niet helemaal mee is zetten we enkele kernbegrippen en regels in de kijker.

 • Back to school: btw-vrijstelling onderwijs - 31/08/2015

  Het aanbieden van onderwijs is vrijgesteld van btw. Dat wil zeggen dat de dienstverrichter geen btw moet aanrekenen.  De vrijstelling geldt echter niet voor commerciële ondernemingen die onderwijs aanbieden, bv. ondernemingen die cursussen, seminaries en werkshops organiseren. We bekijken wat de vrijstelling dan precies wel inhoudt.

 • Back to school: vrijstelling onroerende voorheffing voor gebouwen gebruikt voor onderwijs - 28/08/2015

  Onderwijsinstellingen zijn vrijgesteld van het betalen van onroerende voorheffing op de gebouwen die ze gebruiken voor het verstrekken van onderwijs. Natuurlijk zijn er aan deze vrijstelling ook voorwaarden verbonden: de onderwijsinstelling mag geen winstoogmerk hebben, de instelling moet ‘onderwijs’ verstrekken en het gebouw moet noodzakelijk zijn voor de pedagogische activiteit van de onderwijsinstelling. We bekijken deze voorwaarden in meer detail.

 • Waarom zou een Tesla in ’s hemelsnaam vrijgesteld moeten zijn van verkeersbelasting? - 21/08/2015

   Iedereen vindt het normaal dat vervuilende producten zwaarder belast worden. Waarom wordt er dan geen extra belasting geheven op vervuilende auto’s zoals elektrische wagens? Onlangs ontstond er in de pers ophef omdat elektrische Tesla’s in Brussel en Wallonië niet vrijgesteld zijn van verkeersbelasting. Die ophef is moeilijk te begrijpen. De vraag is juist waarom die auto’s in Vlaanderen wél vrijgesteld zijn. In Nederland verdwijnen de fiscale voordelen in elk geval vanaf volgend jaar.

 • Liever geen hotelservice via Airbnb - 12/08/2015

  Het trendy internetplatform ‘Airbnb’ waarmee men privékamers, -studio’s en -appartementen als gastenverblijf te huur aanbiedt, zorgt deze zomer voor enige commotie. De uitbaters van de klassieke bed & breakfasts, die aan strenge regels onderworpen zijn, beschouwen Airbnb als oneerlijke concurrentie. En de huurinkomsten uit Airbnb worden niet of nauwelijks aangegeven bij de fiscus. Aan het eerste wordt een mouw gepast door een nieuw Vlaams logiesdecreet, dat Airbnb bovendien zal verplichten de gegevens van haar verhuurders aan de overheid door te spelen. Het tweede zette de Bijzondere Belastinginspectie aan tot een speciale controleactie om online verhuurders te traceren.

 • Tax shelter voor startende ondernemingen levert tot 45% rendement op - 05/08/2015

  U kon reeds lezen dat onze regering een nieuwe gunstmaatregel invoert voor wie wenst te participeren in nieuw op te richten of recent opgerichte ondernemingen. Wie wat meer risico aandurft, wordt daarvoor eventueel beloond met een belastingvermindering van 30% of 45% in zijn of haar aangifte personenbelasting met als gevolg dat het neerwaartse risico aanzienlijk wordt beperkt. Inspiratie werd opgedaan bij het tax shelter-mechanisme dat van toepassing is in de filmindustrie. Laat ons eens bekijken of deze versie minstens even interessant is …

 • Crowdfunding in België: wordt the sky the limit dankzij onze regering? - 09/07/2015

  In onze reeks over alternatieve financiering bijten we de spits af met een bijdrage over Crowdfunding. Deze wijze om geld bijeen te sprokkelen voor de financiering van een onderneming of project wint immers steeds meer aan belangstelling. Zo zagen heel wat Crowdfunding-initiatieven de voorbije jaren het levenslicht.

  Juli 2015 zou wel eens het startschot kunnen zijn voor een forse groei van geldinzameling via Crowdfundingplatformen. De regering heeft immers een tweetal interessante initiatieven gelanceerd ter ondersteuning van het ondernemerschap.

  Wij gingen alvast uit op onderzoek en brengen voor u een aantal voor- en nadelen in kaart.

Favoriete tweets van TaxWorld