Login

Uitgespit

Zoeken

 • Transfer pricing: (g)een ver-van-mijn-bedshow? - 02/09/2015

  Transfer pricing: het lijkt een ver-van-mijn-bedshow voor kleine ondernemingen, maar toch kunnen zij er ook mee geconfronteerd worden. En die kans zal in de toekomst enkel maar stijgen. Binnen de OESO heeft transfer pricing steeds veel aandacht gekregen. Ook in het BEPS-project van de OESO komen ze ruim aan bod. Voor kmo’s werden er ondertussen speciale regels uitgewerkt. Voor wie niet helemaal mee is zetten we enkele kernbegrippen en regels in de kijker.

 • Back to school: btw-vrijstelling onderwijs - 31/08/2015

  Het aanbieden van onderwijs is vrijgesteld van btw. Dat wil zeggen dat de dienstverrichter geen btw moet aanrekenen.  De vrijstelling geldt echter niet voor commerciële ondernemingen die onderwijs aanbieden, bv. ondernemingen die cursussen, seminaries en werkshops organiseren. We bekijken wat de vrijstelling dan precies wel inhoudt.

 • Back to school: vrijstelling onroerende voorheffing voor gebouwen gebruikt voor onderwijs - 28/08/2015

  Onderwijsinstellingen zijn vrijgesteld van het betalen van onroerende voorheffing op de gebouwen die ze gebruiken voor het verstrekken van onderwijs. Natuurlijk zijn er aan deze vrijstelling ook voorwaarden verbonden: de onderwijsinstelling mag geen winstoogmerk hebben, de instelling moet ‘onderwijs’ verstrekken en het gebouw moet noodzakelijk zijn voor de pedagogische activiteit van de onderwijsinstelling. We bekijken deze voorwaarden in meer detail.

 • Waarom zou een Tesla in ’s hemelsnaam vrijgesteld moeten zijn van verkeersbelasting? - 21/08/2015

   Iedereen vindt het normaal dat vervuilende producten zwaarder belast worden. Waarom wordt er dan geen extra belasting geheven op vervuilende auto’s zoals elektrische wagens? Onlangs ontstond er in de pers ophef omdat elektrische Tesla’s in Brussel en Wallonië niet vrijgesteld zijn van verkeersbelasting. Die ophef is moeilijk te begrijpen. De vraag is juist waarom die auto’s in Vlaanderen wél vrijgesteld zijn. In Nederland verdwijnen de fiscale voordelen in elk geval vanaf volgend jaar.

 • Liever geen hotelservice via Airbnb - 12/08/2015

  Het trendy internetplatform ‘Airbnb’ waarmee men privékamers, -studio’s en -appartementen als gastenverblijf te huur aanbiedt, zorgt deze zomer voor enige commotie. De uitbaters van de klassieke bed & breakfasts, die aan strenge regels onderworpen zijn, beschouwen Airbnb als oneerlijke concurrentie. En de huurinkomsten uit Airbnb worden niet of nauwelijks aangegeven bij de fiscus. Aan het eerste wordt een mouw gepast door een nieuw Vlaams logiesdecreet, dat Airbnb bovendien zal verplichten de gegevens van haar verhuurders aan de overheid door te spelen. Het tweede zette de Bijzondere Belastinginspectie aan tot een speciale controleactie om online verhuurders te traceren.

 • Tax shelter voor startende ondernemingen levert tot 45% rendement op - 05/08/2015

  U kon reeds lezen dat onze regering een nieuwe gunstmaatregel invoert voor wie wenst te participeren in nieuw op te richten of recent opgerichte ondernemingen. Wie wat meer risico aandurft, wordt daarvoor eventueel beloond met een belastingvermindering van 30% of 45% in zijn of haar aangifte personenbelasting met als gevolg dat het neerwaartse risico aanzienlijk wordt beperkt. Inspiratie werd opgedaan bij het tax shelter-mechanisme dat van toepassing is in de filmindustrie. Laat ons eens bekijken of deze versie minstens even interessant is …

 • Crowdfunding in België: wordt the sky the limit dankzij onze regering? - 09/07/2015

  In onze reeks over alternatieve financiering bijten we de spits af met een bijdrage over Crowdfunding. Deze wijze om geld bijeen te sprokkelen voor de financiering van een onderneming of project wint immers steeds meer aan belangstelling. Zo zagen heel wat Crowdfunding-initiatieven de voorbije jaren het levenslicht.

  Juli 2015 zou wel eens het startschot kunnen zijn voor een forse groei van geldinzameling via Crowdfundingplatformen. De regering heeft immers een tweetal interessante initiatieven gelanceerd ter ondersteuning van het ondernemerschap.

  Wij gingen alvast uit op onderzoek en brengen voor u een aantal voor- en nadelen in kaart.

 • Het nieuwe tax shelter regime - 06/07/2015

  Hoewel het tax shelter regime, waarmee bedrijven kunnen investeren in Belgische audiovisuele werken, heel wat succes oogstte, was er toch ook heel wat kritiek te horen. De regering heeft met die kritiek rekening gehouden bij het grondig hertekenen van het systeem. De regels die hier worden beschrijven zijn geldig voor raamovereenkomsten afgesloten vanaf 1 januari 2015.

 • Uitbreiding liquidatiereserve: nu ook voor aanslagjaren 2013 en 2014 - 29/06/2015

  Sinds 1 januari van dit jaar kunnen kmo’s een liquidatiereserve aanleggen. Door nu een anticipatieve heffing van 10 % te betalen, vermijden ze dat ze op het einde van de rit een liquidatiebonus van 25 % moeten betalen. Door de wijze waarop de regeling is uitgewerkt valt er echter een gat voor de aanslagjaren 2013 en 2014. Het ontwerp van de programmawet komt daar aan tegemoet door ook voor die aanslagen het (retroactief) mogelijk te maken een liquidatiereserve aan te leggen.

 • Eerst Cap-on-web, dan Tax-on-web - 24/06/2015

  Hebt u een bankrekening in het buitenland, bijvoorbeeld als grensarbeider, dan moet u dat in de belastingaangifte bevestigen. Buitenlandse rekeningen moet u aangeven in code 1075 van vak XIV. Die verplichting bestaat al bijna twintig jaar. Maar vanaf deze aangifte moet u ook de gegevens van die buitenlandse rekening melden aan het Centrale Aanspreekpunt (CAP) dat opgericht is binnen de Nationale Bank van België. U (of uw boekhouder) moet dat doen voor alle rekeningen die u heeft of had sinds 2011.

 • De “kleine” vennootschap: fiscaal en boekhoudkundig doorgelicht - 23/06/2015

  De recentste fiscale en boekhoudkundige maatregelen zijn de laatste tijd vooral gericht op de “kleine” vennootschappen, een belangrijke groep binnen onze Belgische economie. Dringend tijd om alle recente fiscale en boekhoudkundige pijlers voor deze vennootschappen nog eens op een rijtje te zetten!

 • Op zoek naar alternatieve financiering voor uw onderneming - 15/06/2015

  Voor de financiering van een nieuwe machine, bedrijfspand, participatie of zelfs uw voorraden denkt u in eerste instantie wellicht aan het afsluiten van een krediet bij uw vertrouwde bank. Minder gekend is dat er vaak alternatieve financieringsvormen mogelijk zijn voor de opstart of verdere uitbouw van uw onderneming. Daarom hebben we besloten om via een reeks artikels een aantal interessante alternatieve vormen van financiering die zeker het overwegen waard zijn, voor te stellen. Zo maken we u de komende maanden wegwijs in de voor- en nadelen of mogelijkheden voor het bekomen van financiële zuurstof via Crowdfunding, de Waarborgregeling, de Startlening, Optimeo, de WinWinlening, risicokapitaal, ...

 • Alles wat u moet weten over belastingverminderingen (of toch bijna) - 27/05/2015

   

  Belastingverminderingen doen exact wat ze zeggen: ze zorgen ervoor dat u minder belastingen moet betalen. Maar wat weet u erover? Op welke verminderingen heeft u recht? Wat is de populairste? Wie geeft u die verminderingen: de federale overheid of het gewest waar u woont? En waarom worden sommige verminderingen niet meer geïndexeerd? We gaan kort in op al die vragen, zodat u weer weet wat u zou moeten weten.

 • Uitgeteld: zeven opmerkelijke fiscale cijfers uitgelicht - 21/05/2015

   

  Wat hebben de getallen 0,412, 5/3, 5, 10, 60, 110 en 745 met elkaar gemeen? Het zijn helaas niet de winnende cijfers van de lotto. Het zijn ook geen profetische cijfers die iets over de toekomst voorspellen. Wel hebben ze allen een fiscale betekenis. Maar welke? We duiken er meteen in…

 • Staatshervorming versterkt fiscale inkomensval - 20/05/2015

   

  De wegen van onze fiscale wetgever zijn ondoorgrondelijk en leiden soms tot bizarre, vaak onaangename verrassingen. Zeker als je een pensioen of een vervangingsinkomen combineert met een ander inkomen, zoals het kadastraal inkomen van een lapje grond, een onderhoudsuitkering of een kleine bezoldiging.

 • Zoek de faut! Test uw PB-kennis en maak kans op een boekenpakket - 11/05/2015

  Wat klopt er niet aan deze beweringen? We zetten tien regels uit de personenbelasting op een rijtje. U moet op zoek naar de ‘faut’? Wat is er niet (meer) juist voor aanslagjaar 2015. Zoek en verbeter, zodat de uitspraak weer klopt.

   

  Heeft u een perfecte score, dan maakt u kans op een boekenpakket van Wolters Kluwer (bestaande uit Hoe minder personenbelasting betalenSamenleven en fiscus en Zesde Staatshervorming - Aardverschuiving in de personenbelasting).

   

  Naar de quiz

 • Woonbonus 2015 in het kort - 06/05/2015

  U heeft het ongetwijfeld al ergens gelezen, de zesde staatshervorming laat zijn sporen na in de aangifte PB en dan vooral in het vak over de woonkredieten. Het aantal codes is verdubbeld en het vak beslaat nu bijna tweeënhalve pagina.

 • Opeisbaarheid btw: keuze tussen verschillende regelingen in afwachting van nieuwe wet - 30/04/2015

  Sinds 2013 maakt de uitreiking van een factuur op zich de btw niet meer opeisbaar. De btw wordt in principe enkel nog opeisbaar op het moment van levering van het goed/voltooiing van de dienst of op het moment van vooruitbetaling indien deze plaatsvindt vóór de levering van het goed/voltooiing van de dienst. Intussen zijn er over dit onderwerp diverse btw-beslissingen verschenen. In een laatste btw-beslissing van 17 april jl. werd aangekondigd dat in afwachting van nieuwe wetgeving de diverse regelingen verlengd worden.

 • Jaarrekening neerleggen : wie, hoe, wanneer ? - 28/04/2015

  Het neerleggen van de jaarrekening is een belangrijke verplichting van het bestuursorgaan. Er zijn strikte regels voorzien wat betreft de neerleggingstermijn alsook wat betreft de wijze waarop de neer te leggen jaarrekening moet worden opgesteld en neergelegd. Laattijdige of niet-neerlegging kan belangrijke gevolgen hebben voor de betrokken onderneming.

 • De algemene vergadering: wat u moet doen, wat er fout kan gaan en de gevolgen daarvan - 17/04/2015

   

  Bij het voorbereiden en houden van een algemene vergadering komen heel wat verplichtingen kijken voor de vennootschap en haar bestuurders. Als die niet worden nageleefd, hangen daar diverse mogelijke sancties aan vast, bv. aansprakelijkheid van de bestuurders of administratieve boetes. Een kort overzicht van enkele verplichtingen.

Favoriete tweets van TaxWorld