Login

Uitgespit

Zoeken

 • De ontvanger en zijn uitgebreide bevoegdheden - gefnuikt door de motiveringsplicht? - 17/09/2014

   

  Gelet op zijn financiële verantwoordelijkheden is de ontvanger aansprakelijk voor de invordering van de sommen (inzonderheid de belastingschulden) waarvan de inning hem is toevertrouwd. Zo moet hij vooraleer hij decharge krijgt voor de niet-ingevorderde posten, doen vaststellen dat de niet-invordering geenszins aan zijn nalatigheid te wijten is en dat hij ten gepaste tijde alle nodige maatregelen heeft getroffen en de nodige vervolgingen heeft ingesteld. De staatskas heeft ook een voorrecht op de goederen van iedere ontvanger en de ontvanger in wiens stortingen het Rekenhof valse waarden heeft vastgesteld, kan schuldenaar worden verklaard voor het bedrag ervan.

 • Van uw pensioen genieten in het buitenland? Vier veelgestelde vragen beantwoord - 09/09/2014

  Wie na zijn pensioen ons landje wil inruilen voor zonniger oorden, zit vaak met heel wat vragen. We geven een kort antwoord op enkele veel gestelde vragen. Wie meer specifieke informatie wil over een bepaald land kan van 26 tot 28 september 2014 terecht op de beurs Second Home. Maar tussen droom en daad staan wetten in de weg en zijn er praktische bezwaren: raadpleeg dus eerst een specialist, die helpt u zeker op de goede weg.

 • Aangifte VenB: nieuwigheden 2014 - 02/09/2014

   

  Nu 30 september, de deadline voor het indienen van de aangifte VenB naderbij komt, wijzen we u graag op enkele belangrijke punten waarop u moet letten. We staan in het bijzonder stil bij enkele wetswijzigingen die werden doorgevoerd en in werking zijn getreden sinds vorig aanslagjaar.

 • De flou artistique rond de eigen woning - 26/08/2014

  De zesde staatshervorming is een feit. Vlaanderen is nu bevoegd voor de fiscale voordelen van leningen gesloten voor de eigen woning. België blijft fiscaal bevoegd voor leningsuitgaven betaald voor een tweede of derde woning. En dat geldt voor alle leningsuitgaven betaald na 2013, ongeacht het tijdstip waarop de lening is aangegaan.

 • Magda? Wie mag welke btw aftrekken? - 19/08/2014

  Het recht op aftrek is cruciaal in het btw-systeem. Het laat belastingplichtigen toe om de btw die ze zelf hebben betaald, te recupereren. Zij mogen van de btw die ze zelf innen, de btw die ze betaald hebben, aftrekken. Enkel het verschil moet worden doorgestort aan de Schatkist. Het uitgangspunt is eenvoudig, maar het systeem soms complex. Aan de hand van enkele MAGDA-vragen geven we daarom wat meer toelichting.

 • Vlaams regeerakkoord: snoeien in de woonbonus en andere fiscale maatregelen - 24/07/2014

  Eind juli werd het Vlaams regeerakkoord van de regering-Bourgeois voorgesteld. Daarin zitten ook heel wat fiscale maatregelen. Wat het meest in het oog springt, zijn de plannen van de regering met de woonbonus. Vlaanderen is daar sinds de zesde staatshervorming  immers zelf voor bevoegd. Aangezien er bespaard moet worden, zal de regering er in snoeien. Er zijn natuurlijk nog meer fiscale plannen. We zetten ze voor u op een rij.

 • Buitenlandse rekeningen: wat melden aan centraal aanspreekpunt? - 08/07/2014

  Belastingplichtigen zijn al langer verplicht het bestaan van buitenlandse bankrekeningen bij de fiscus aan te geven. Daarnaast is het de bedoeling dat de belastingplichtigen meer info over deze rekeningen verstrekken aan het centraal aanspreekpunt (CAP) van de Nationale Bank van België. De FOD Financiën zal vanaf het najaar de belastingplichtigen uitnodigen om de vereiste gegevens aan het aanspreekpunt door te geven. Het gaat meer bepaald om bijkomende gegevens over de buitenlandse bankrekeningen die de belastingplichtige heeft aangegeven in zijn aangifte in de personenbelasting voor de aanslagjaren 2012, 2013 en 2014.

 • Familiale planning voor kinderen met een verstandelijke handicap: hoe moet het verder als wij er niet meer zijn? - 02/07/2014

  Dit is de hamvraag voor ouders van een kind met een verstandelijke handicap. Wat moet er gebeuren met hun kind als zij er niet meer zijn? Hoe organiseren zij best hun erfenis zodat hun kind ook na hun overlijden een veilige toekomst wacht? Rudi Mattheus schreef daarom het boek “Familiale planning voor kinderen met een verstandelijke handicap”. TaxWorld polste bij Rudi Mattheus naar het hoe en waarom van het boek.

 • Leningen na de zesde staatshervorming - 23/06/2014

  De zesde staatshervorming heeft heel wat gevolgen voor de personenbelasting en voor uw aangifte van 2015. Wat verandert er?

  Vlaanderen, Wallonië en Brussel krijgen volgende maand nieuwe fiscale bevoegdheden. En de gewesten heffen, net als de gemeenten, binnenkort eigen aanvullende belastingen op de federale personenbelasting, via opcentiemen. Dat heeft niet alleen gevolgen voor de belastingberekening, die drastisch door elkaar wordt geschud, maar ook voor onze woonfiscaliteit. Die wordt hopeloos complex. Bovendien raakt de hervorming aan alle woonleningen, ook aan de lopende hypothecaire leningen.

 • Eviva España - 18/06/2014

  Heel wat Belgen kopen een tweede verblijf in Spanje. De krantentitels van de voorbije maanden logen er niet om “Belgen kloppen Duitsers in race naar goedkoop Spaans vastgoed”, “Spaanse vastgoedcrisis lokt Belgische spaarders”. Maar waarmee houdt u best rekening als u een vakantiewoning in Spanje aankocht of overweegt aan te kopen? En, wat als u liever een villaatje aan de Portugese kust wenst te kopen? U dient met heel wat juridische en fiscale zaken rekening te houden zodat u geen financiële kater overhoudt aan de aankoop van uw droomwoning in uw favoriete vakantiebestemming.

 • Voetballen met de fiscus (2): met zakenrelaties naar een wedstrijd - 17/06/2014

  Het wordt een zomer vol sport. Als een trip naar Brazilië met uw zakenrelaties er niet in zit,  kan u natuurlijk ook altijd een event organiseren voor uw klanten en samen op groot scherm naar een match van de Rode Duivels kijken. Of alvast een loge boeken voor het volgend voetbalseizoen in de nationale competitie. Wij analyseren hoe het zit met de aftrekbaarheid van deze kosten in inkomstenbelasting en btw.

 • Fout wetgever komt fiscus duur te staan - 13/06/2014

  Bent u gehuwd of wettelijk samenwonend? Ouder van één of meer kinderen? En werkt u in het buitenland? Wel, dan is de kans groot dat u nog geld te goed hebt van de fiscus. Mogelijk duizenden tot tienduizenden euro. U wordt immers al jaar en dag fiscaal onheus behandeld, zo blijkt nu. Waar gaat het over?

 • Voetballen met de fiscus (1): betaalt een voetballer belasting? - 12/06/2014

  Vanavond gaat het WK voetbal van start. Een ideale gelegenheid om de bijzondere fiscale regels voor sportlui eens van naderbij te bekijken. Zo genieten jonge sporters (onder de 26) van een bijzonder tarief en geldt er een aparte regeling voor wie naast zijn hoofdactiviteit nog een ‘centje’ bijverdient op of naast het voetbalveld (als speler, coach of scheidsrechter). En hoe zit het met de Belgen die in het buitenland spelen, of de buitenlanders die bij een Belgische club actief zijn?

 • Met de wagen naar het werk - 02/06/2014

  Waar men gaat langs onze wegen, steeds komt men de fiscus tegen. Ook wie met de wagen naar het werk gaat, botst onvermijdelijk op enkele fiscale vragen. Kan ik de kosten van mijn professionele verplaatsingen aftrekken? Hoe zit het met het woon-werkverkeer? Is het misschien voordeliger de fiets of de trein te nemen? Bestaat er een fiscale tegemoetkoming voor wie met een elektrische wagen rijdt? Wij geven de antwoorden…

 • Jaarrekening neerleggen: wie, hoe, wanneer? - 27/05/2014

  Het neerleggen van de jaarrekening is een belangrijke verplichting van het bestuursorgaan. Er zijn strikte regels voorzien wat betreft de neerleggingstermijn alsook wat betreft de wijze waarop de neer te leggen jaarrekening moet worden opgesteld en neergelegd. Laattijdige of niet-neerlegging kan belangrijke gevolgen hebben voor de betrokken onderneming.

 • PB-quiz : wat weet u over de aangifte? - 22/05/2014

  Uw weg vinden door de aangifte PB is ook dit jaar geen sinecure. Weet u nog wat u waar moet invullen? Met deze quiz kan u alvast uw eigen kennis op de proef stellen. Bovendien kan u er nog een mooie en praktische prijs aan overhouden. Als u de tien vragen over de aangifte PB correct kan beantwoorden, maakt u immers kans op een Tiberghien - Handboek voor fiscaal recht 2013-2014. We verloten één exemplaar onder de deelnemers die 10/10 halen.

  Zoekt u nog hulp bij het invullen van uw aangifte? De Aangiftegids personenbelasting vormt daarbij een handige leidraad.

  Naar de quiz.

 • M&A: een moeilijk verhaal? - 19/05/2014

  LOI. WACC. IPO. Locked-box. Escrow. Asset deal. Underwriters. Kan u nog volgen? Het zijn termen uit de wereld van de Mergers and Acquisitions (M&A), of in gewone mensentaal: fusies en overnames. Het is jargon voor vakspecialisten. Niet-specialisten lopen al snel verloren in dit labyrint van vaktermen. Maar, er is licht aan het einde van de tunnel: de vakspecialisten van KPMG hebben immers een verklarend woordenboek opgesteld, dat meer dan 150 M&A-begrippen in heldere niet-juridische taal toelicht.

   

 • Magda? Welke uitgaven mag ik als beroepskost aftrekken? - 14/05/2014

  Belastingplichtigen zijn altijd op zoek naar manieren om minder belasting te betalen. Eén daarvan is ‘kosten maken’. Maar let op: niet alle uitgaven die u doet, zijn als beroepskost aftrekbaar. Zelfs niet als u ze in de professionele sfeer doet. Om u wat meer duidelijkheid te bieden, geven we antwoord op een reeks veelgestelde vragen en leggen uit welke kosten u (geheel of gedeeltelijk) mag aftrekken.

 • Overlijden van een gescheiden ouder met minderjarige kinderen - 08/05/2014

  Als u overlijdt terwijl uw kinderen nog minderjarig zijn, dan krijgt de overlevende ouder het beheer en het ouderlijk vruchtgenot van de erfenis van de kinderen. Bent u gescheiden, dan kan uw ex in uw huis komen wonen, of de inkomsten van uw beleggingsportefeuille ontvangen. Kunt u dat vermijden?

 • Het bankgeheim op weg naar de uitgang? Een gesprek met Dirk Coveliers - 30/04/2014

   

  Komt er een einde aan het bankgeheim? Het boek Bankgeheim en privacy biedt een genuanceerd antwoord op deze vraag. Wij zochten Dirk Coveliers (één van de auteurs van het boek) op, voor wat meer uitleg.

Favoriete tweets van TaxWorld