Login

Uitgespit

Zoeken

 • Meer fiscaal voordeel voor tweede dan voor eerste woning - 04/03/2015

  Vlaanderen heeft als eerste regio de woonbonus afgebouwd. Nieuwe hypothecaire leningen die dit jaar voor de eigen woning worden gesloten, leveren per kredietnemer jaarlijks 330 euro minder fiscale voordelen op dan in Wallonië en 490 euro minder dan in Brussel. In het Vlaams Gewest geeft de woonbonus nog recht op een belastingvermindering van 912 euro, of 40 procent van de betaalde kapitaalaflossingen en intresten tot 2.280 euro. Dat bedrag bestaat uit een basisbedrag van 1.520 euro, met een verhoging van 760 euro gedurende de eerste tien jaar van de looptijd, zolang de woning de enige woning van de kredietnemer is. Leent u voor de aankoop van een tweede verblijf, dan hebt u geen recht op de woonbonus. Toch levert ook zo’n lening een fiscaal voordeel op.

 • Succesvol starten met de vennootschap: interview met Philippe Turco - 24/02/2015

  De start is een cruciale fase in het leven van een vennootschap. TaxWorld praat hierover met Philippe Turco, advocaat bij Vandendijk & Partners. Hij schreef een boek over het succesvol starten met de vennootschap. Hij heeft het in dit interview o.a. over het belang van de keuze van de vennootschapsvorm en geeft een belangrijke tip mee. Ook de rol van de boekhouder en accountant mag niet onderschat worden.

 • Fiscale humor - 18/02/2015

  Fiscaliteit hoeft zeker niet saai te zijn. De fiscale praktijk leidt soms tot situaties die ongewild op de lachspieren werken. Daarvan getuigen volgende rechtszaken…

 • Een bonus: ook fiscaal voordelig? - 12/02/2015

  Het is altijd leuk een bonus te krijgen. Het is natuurlijk minder leuk als de fiscus het grootste deel van die bonus ‘wegbelast’. Gelukkig is de fiscale wetgever zo vriendelijk geweest enkele mogelijkheden uit te werken waarmee u op een fiscaal interessante manier bonussen kan geven/ontvangen. In deze bijdrage staan we kort stil bij het niet-recurrent resultaatsgebonden voordeel voor werknemers en de tantième voor bedrijfsleiders.

 • Geef deze Valentijn eens iets anders dan een bos bloemen: een schenking van (on)roerende goederen bij leven en welzijn - 04/02/2015

  De zoektocht naar een ideaal valentijnscadeau levert ieder jaar weer de nodige stress op. De ene zegt het met bloemen, de andere met chocolade of parfum. En dan zwijgen we maar over hen die deze gelegenheid elk jaar weer vergeten. Maar waarom dit jaar niet eens wat verder denken? Schenk uw geliefde een meer permanent cadeau. Door een schenking te doen zorgt u er immers voor dat uw partner financiële zekerheid krijgt en verzorgd achterblijft mocht er met u iets gebeuren…

 • Brussel en Wallonië, waar Vlamingen welkom zijn - 29/01/2015

  2015 is het jaar één na de zesde staatshervorming. Door de splitsing van vastgoed in zogenoemde eigen woningen, waarvoor de gewesten bevoegd zijn, en niet-eigen woningen zoals tweede verblijven, die een federale bevoegdheid blijven, vervelt de woonbonus tot vier woonbonussen, met telkens verschillende bedragen. Ieder gewest heeft intussen kleur bekend over zijn woonbonus, want dat voordeel heeft een centrale plaats in hun fiscale stratego.

 • De bijzondere aanslag geheime commissielonen als ultimum remedium - 14/01/2015

  Het regime van de bijzondere aanslag geheime commissielonen was de laatste jaren nogal aan veranderingen onderhevig. Het standpunt van de fiscus werd nu eens verstrengd, dan weer versoepeld. De programmawet van december 2014 heeft nog maar eens een wijziging meegebracht. De versoepeling van de laatste jaren , wordt nu (definitief) wettelijk vastgelegd. Uitgangspunt is dat de aanslag nog slechts uitzonderlijk zal worden opgelegd.

 • Overgangsregime voor liquidatieboni blijft (min of meer) bestaan - 08/01/2015

  Kmo’s zullen in de toekomst een deel van hun winsten kunnen ‘reserveren’ tegen een anticipatieve heffing van 10 %. Bij een latere uitkering naar aanleiding van de liquidatie van de vennootschap, is er dan geen roerende voorheffing meer verschuldigd. Hiermee wordt in feite het overgangsregime dat gold tot 1 oktober 2014, waarbij ondernemingen hun reserves konden vastklikken, een permanente maatregel voor kmo’s.  De concrete uitwerking van de nieuwe regel  verschilt wel enigszins van de overgangsregeling.

 • Tiberghien: een fiscale Nostradamus - 22/12/2014

  Eind december is een feestelijke periode: Kerstmis staat voor de deur en weldra nemen we afscheid van 2014 en huldigen we met het nodige vuurwerk het nieuwe jaar in. Voor Belgische fiscalisten is deze periode zelfs extra feestelijk: de nieuwste editie van het Handboek  voor Fiscaal recht – Tiberghien is immers klaar.

 • Geregistreerde kassa voor horeca: wie moet er mee werken - 15/12/2014

   

  Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad om het systeem van de geregistreerde kassa voor de horeca effectief in werking te doen treden. De inwerkingtreding werd om allerlei redenen (vragen van de sector, technische problemen) meermaals uitgesteld. Op 1 januari 2015 is het dan eindelijk toch zo ver. Maar wie is precies aan het systeem onderworpen?

 • Extra complexiteit Zesde Staatshervorming biedt mogelijkheden tot optimalisatie - 08/12/2014

  Over deze Zesde Staatshervorming en de impact op de woonfiscaliteit is al heel wat inkt gevloeid. Maar is het nu echt zo complex? En is het alleen maar slecht nieuws? TaxWorld praat met expert Jef Wellens, die onlangs een boek “Zesde Staatshervorming - Aardverschuiving in de personenbelasting” uitbracht.

 • Complexe fiscaliteit zorgt voor angst om zaken over het hoofd te zien - 05/12/2014

  Filip Mees waagde zich aan een nieuw boek: Fiscale eindejaarsoptimalisatie voor vennootschappen. We praten met hem over het waarom van het boek en de complexiteit van de fiscaliteit.

 • Een tweede verblijfplaats dicht bij je werkplek huren - 28/11/2014

  Kosten die u betaalt voor uw woning zijn privékosten. Ze zijn niet als beroepskosten aftrekbaar. Maar zijn er geen uitzonderingen? Wat als u elders moet gaan wonen om dichter bij uw werkplek te zijn? Kan u dan niet argumenteren dat u dit doet om beroepsredenen. Dan kunnen de kosten om uw tweede verblijf dicht bij uw werk te huren toch aftrekbaar zijn als beroepskost. We bekijken de voorwaarden…

 • Belastingverminderingen teruggeschroefd - 18/11/2014

  Rond deze tijd van het jaar ontvangt u de betalingsuitnodiging van 950 euro voor uw pensioensparen, mocht u die nog niet hebben betaald. Wel, die uitnodiging is niet correct. Alleen weet uw bank of verzekeraar dat nog niet. In haar zoektocht naar bijkomende financiële middelen, toont de federale regering zich bijzonder creatief en bewandelt ze onbetreden paden. Ze grijpt naar een fiscale 'indexterugsprong', nooit eerder beproefd.

 • Zin in een pittige quiz over restaurantkosten? Neem deel en win - 12/11/2014

  Met een leverancier op restaurant gaan. Met een potentiële klant naar een voetbalwedstrijd kijken. Business Seats huren. Een feest voor het vijfjarig bestaan van uw zaak organiseren. Een bezoeker van uw bedrijf een drankje aanbieden. Soms kan u de kosten ervan aftrekken. Soms kan dat niet. Bent u nog helemaal mee? Wij leggen u met deze pittige quiz alvast het vuur aan de schenen. Haalt u een perfecte score, dan maakt u kans op het boek "Met de fiscus op restaurant".

  Naar de quiz.

 • Lokalisatie van diensten in B2B-situaties - 04/11/2014

  Om de btw juist te kunnen toepassen is het cruciaal om te weten waar een dienst precies plaats vindt. Het is immers de plaats van de dienst die bepaalt waar (in welk land) btw verschuldigd is. In principe hoort dat de plaats te zijn waar de dienst effectief wordt uitgevoerd. In sommige gevallen heeft de wetgever er echter uitdrukkelijk voor gekozen van deze stelregel af te wijken. In deze bekijken we het uitgangspunt en de uitzonderingen. 

 • Haal het sales talent in u naar boven - 29/10/2014

  We hadden het er al over op TaxWorld. Uw beroep is in volle evolutie. In een inleidend artikel schetsten we reeds de problematiek. We lieten ook een marketingspecialist aan het woord, die u een aantal tips meegaf over hoe u marketing in uw beroep het best kan aanpakken. Na de marketing is het nu de beurt aan de effectieve verkoop. We geven een aantal tips mee, basics die u dagdagelijks in de omgang met prospects en klanten kan gebruiken. Voor veel meer tips verwijzen we u graag door naar het event dat het BIBF op 13 november organiseert.

 • Ook een vzw kan aan vennootschapsbelasting onderworpen worden - 28/10/2014

  Op het eerste zicht zou men denken dat een vzw aan de rechtspersonenbelasting is onderworpen. Een vzw heeft immers geen winstoogmerk. Toch moet dat genuanceerd worden. Een vzw kan wel degelijk belastbaar zijn in de vennootschapsbelasting en moet aan bepaalde voorwaarden voldoen om onder de rechtspersonenbelasting te vallen.

 • Hocus pocus focus: de sleutel tot succesvolle marketing - 23/10/2014

  Marketing is essentieel geworden voor elke vrije beroeper, ook voor de boekhouder en accountant. Barend Blondé, consultant in management advies aan vrije en juridische beroepen, ziet focus als de sleutel tot succes en zal dit ook toelichten op het BIBF-event van 13 november. TaxWorld legt hem nu al even op de rooster.

 • Bent u klaar voor de toekomst? - 16/10/2014

  U hebt het de afgelopen maanden wel vaker gehoord: uw beroep is in volle verandering. Misschien hebt u hier oren naar en hebt u al kleine of minder kleine veranderingen in uw manier van werken aangebracht. Goed zo, we zijn blij dat te horen. Of u vindt dit maar onzin ? U heeft meer dan genoeg werk en ziet niet in waarom er ook maar iets moet veranderen ? We zetten de puntjes op de i en proberen u in een eerste artikel aan te tonen dat de evolutie onvermijdbaar is. Later praat TaxWorld ook nog met iemand gespecialiseerd in marketing voor vrije beroepen en gaan we dieper in op het verkoopsaspect van uw beroep. Want marketing en sales zullen nu eenmaal een deel van uw werk gaan uitmaken. We hopen dat u mee op de kar naar de toekomst springt.

Favoriete tweets van TaxWorld