Login

Uitgespit

Zoeken

 • Belastingaangifte 2017 barst uit haar voegen - 29/03/2017

  De nieuwe ‘aangifte in de personenbelasting’ verscheen vandaag in het Staatsblad. De aangifte telt 885 codes. Terwijl de aangifte in 2015 nog aandikte met 43 codes en die van vorig jaar met 38 codes, tellen we dit jaar 75 extra codes. Die record-aangroei is toe te schrijven aan een alweer complexere hypotheekfiscaliteit, de wildgroei aan belastingtarieven op roerende inkomsten, de speculatiebelasting en de nieuwe fiscale stimuli voor horecapersoneel en personen in SWT (het vroegere brugpensioen).

 • Magda: veel gestelde vragen over afschrijvingen - 27/03/2017

  Afschrijvingen. Elke onderneming komt er mee in aanraking. Toch zitten veel ondernemingen nog met vragen. Wat moet of mag er precies afgeschreven worden. Op welke basis? Hoe zit het met afschrijvingen op goodwill? En gronden? Of kunstwerken?  We laten alvast enkele veel gestelde praktijkvragen aan bod komen.

 • De ene fiets is de andere niet - 22/03/2017

  Het is lente. De fietser ontwaakt uit zijn winterslaap. Mountainbikes, racefietsen, elektrische fietsen en af en toe nog traditionele fietsen verschijnen opnieuw in het straatbeeld. Fietsen is gezond en wordt daarom al sinds jaar en dag gepromoot door de overheid, ook fiscaal. Maar helaas is er niet één regime, maar een hele waaier belastingregimes voor het fietspeloton.

 • Bijzondere liquidatiereserve voor vennootschappen met gebroken boekjaar - 14/03/2017

  Bij het verhogen van roerende voorheffing op liquidatieboni in 2014, voerde de fiscale wetgever een overgangsmaatregel in om het leed wat te verzachten voor aanslagjaar 2012. Later kwam er een permanente maatregel (vanaf aanslagjaar 2015) en een lapmiddel om de vergeten aanslagjaren 2013 en 2014 te redden. Maar ook na deze maatregel waren er nog steeds vennootschappen die buiten de boot vielen voor aanslagjaar 2012: de kleine vennootschappen met een gebroken boekjaar. In een recent arrest oordeelde het Grondwettelijk Hof dat ook deze vennootschappen de mogelijkheid moeten krijgen om voor aanslagjaar 2012 een bijzondere liquidatiereserve aan te leggen.

 • Fiscaal co-ouderschap uitgebreid tot meerderjarige kinderen - 08/03/2017

  Bij fiscaal co-oudershap delen ex-partners het fiscaal voordeel dat ze krijgen omdat ze hun gemeenschappelijke kinderen ten laste hebben. De ouders delen het ouderlijk gezag en de huisvesting van de kinderen. Tot nu toe kwamen enkel minderjarige kinderen voor het systeem in aanmerking. Vanaf 2017 kan het ook voor de meerderjarige kinderen.

 • Tax shelter uitgebreid tot podiumkunsten - 28/02/2017

  De tax shelter is niet langer voorbehouden voor wie wil investeren in films en televisiereeksen. Sinds 1 februari 2017 kunnen ook investeerders in podiumproducties van het fiscale voordeel genieten. Daarmee is er voor de derde keer in twee jaar tijd een ingrijpende wijziging in het tax shelter-regime doorgevoerd. Voor wie niet meer helemaal mee is, gaan we nog eens in vogelvlucht over de regels.

 • Impasse - 20/02/2017

  Sparen voor je pensioen wordt al decennia fiscaal aangemoedigd. Net als lenen voor je huis _ niet voor niets de vierde pensioenpijler genoemd. Bouw je een aanvullend pensioen op via een individuele levensverzekering, dan krijg je daarvoor een belastingvermindering. Die heb je ook voor de aflossingen van de hypotheek. Initieel gold voor beide uitgaven – verzekeringspremies en kapitaalaflossingen – hetzelfde maximumbedrag. Dat bedrag kon je jaarlijks maar één keer benutten. Vulde je die fiscale korf met de aflossingen van de hypotheek, dan kreeg je dat jaar geen fiscaal voordeel meer voor de premies van je levensverzekering.

 • Magda ? Veel gestelde vragen over het opstellen en neerleggen van de jaarrekening - 13/02/2017

  Het opstellen en neerleggen van de jaarrekening is een jaarlijks terugkerende taak voor vennootschappen. Vaak zitten zij evenwel met praktische vragen. Wij sommen enkele van de veel gestelde vragen op … en bieden een kort en bondig antwoord: Mag de goedkeuring uitgesteld worden? Mag  een boekhouder de jaarrekening opstellen? Mag een goedgekeurde jaarrekening nog gewijzigd worden? 

 • Column: fiscale ethiek - 07/02/2017

  Offshoreleaks, Luxleaks, Swissleaks, Panama Papers, meer transparantie en opgevoerde strijd tegen  belastingontduiking, betere belastingharmonisatie tussen de EU-lidstaten, … . In het licht van dit alles komt fiscale ethiek steeds meer aan bod. Dit hangt samen met rechtvaardigheid: Is een fiscaal systeem rechtvaardig ? Is het handelen van belastingplichtigen (zowel particulieren als multinationals) ethisch rechtvaardig ?

 • Hervorming vennootschapsrecht - een gesprek met de experts: Brecht Lambrecht - 01/02/2017

  Naar aanleiding van de op til zijnde hervorming van het vennootschapsrecht spraken we met enkele experts over hun ervaringen en bevinden. Wat is er goed aan de hervorming en wat kan nog beter? In een tweede gesprek laten we meester Brecht Lambrecht, aan het woord. Met hem spraken we over de recente tendensen in het vennootschapsrecht.

 • Hervorming vennootschapsrecht - een gesprek met de experts: Michael Heene - 30/01/2017

  Naar aanleiding van de op til zijnde hervorming van het vennootschapsrecht spraken we met enkele experts over hun ervaringen en bevinden. Wat is er goed aan de hervorming en wat kan nog beter? In een eerste gesprek laten we Michael Heene, advocaat bij Linklaters en auteur van oa. het hoofdstuk mbt squeeze-out in NV in de praktijk aan het woord over de complexe materie van de mergers and acquisitions (M&A).

 • Het fiscale jaar 2016 in twaalf tweets - 25/01/2017

  Een nieuw jaar is van start gegaan. Bij een nieuw begin is het traditie om nog een laatste keer achterom te kijken naar het afgelopen jaar. 2016 was voor de wereld een turbulent jaar. Maar ook fiscaal heeft het voor heel wat beroering gezorgd. Wij kijken terug met de fiscale twitteraars.

 • Een woonbonus komt en gaat - 18/01/2017

   Brussel heeft de woonbonus afgeschaft. Die maatregel - die al langer dan een jaar bekend is - was de opener van het radionieuws op oudejaarsdag.

 • Handboek Tiberghien: 35 edities en hoop op fiscale hervorming - 10/01/2017

  Hij is er: de 35ste uitgave van het Tiberghien – Handboek voor Fiscaal Recht. Voor zij die in symboliek geloven, zijn we vandaag aanbeland bij de koralen editie van het handboek. Koraal heeft vele betekenissen. Zo verwijst het niet enkel naar de grillig gevormde kalkresten van dode diertjes op de zeebodem, maar ook naar eenstemmige kerkgezangen. Ik vraag me daarbij af welke van deze twee betekenissen het best de huidige Belgische fiscaliteit vat …

 • Inventaris opmaken: een moeilijke opdracht? - 04/01/2017

   Het einde van een jaar en het begin van een nieuw jaar, brengt voor een onderneming verschillende taken mee. Eén daarvan is het opmaken van de inventaris. Maar wie moet er allemaal een inventaris opmaken? Hoe moet dat gebeuren en waar moet men rekening mee houden?

 • Impact nieuwe boekhoudrichtlijn op vzw’s en stichtingen - 20/12/2016

  De wet en het KB van 18 december 2015 tot omzetting van de Europese boekhoudrichtlijn in het Belgisch recht, hebben een aantal bepalingen aangepast met betrekking tot de  waarderingregels en voornamelijk de voorstelling van de jaarrekening van ondernemingen. Naar aanleiding van deze richtlijn werden wijzigingen aangebracht aan het KB/W.Venn. Deze wijzigingen hebben echter niet alleen een impact op ondernemingen, maar ook op vzw’s en stichtingen.

 • Een geschenkcheque met Sinterklaas, Kerstmis of Nieuwjaar - 05/12/2016

  Uw werknemers eens op een andere manier belonen? Het kan. Bijvoorbeeld door ze voor een gelegenheid als Sinterklaas of Kerstmis een geschenkcheque te geven. Voor uw werknemer is dat erg interessant, want het is een onbelast sociaal voordeel. Deze bijzondere cheques zijn voor de werkgever zelfs als beroepskost aftrekbaar. Maar let op: er zijn nog andere geschenkcheque-formules, met andere fiscale gevolgen. We geven wat meer duiding.

 • Trap niet in deze valkuilen bij het indienen van de periodieke btw-aangifte - 22/11/2016

  De btw-aangifte is een instrument om op periodieke wijze belastbare handelingen te rapporteren aan de fiscus. Maar door de verschillende types handelingen en de vele vakken vereist het correct indienen ervan heel wat kennis. Btw-expert Frank Borger waarschuwt voor deze valkuilen.

 • Het voordeel van het verlaagd tarief in de vennootschapsbelasting wordt dikwijls overschat - 07/11/2016

  Het gewone belastingtarief voor uw vennootschap bedraagt 33,99 %. Indien echter aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan, kan uw vennootschap van het verlaagd opklimmend tarief genieten. Dit tarief stijgt trapsgewijs van 24,98 % tot 35,54 %. Op het eerste gezicht lijkt het dus interessanter dat uw vennootschap steeds kan genieten van het verlaagd tarief, zeker indien het gros van het fiscaal resultaat wordt belast aan het laagste tarief van 24,98 %. Maar … zit er geen addertje onder het gras?

 • E-commerce: enkele aandachtspunten op btw en juridisch vlak - 25/10/2016

  Als ondernemer kan u er haast niet meer omheen: een webshop opzetten en uw goederen en diensten ook online aanbieden. Het opzetten van een webshop vraagt echter heel wat denkwerk. Er zijn immers heel veel aspecten waar u rekening mee moet houden. Er zijn de technische en praktische kanten, maar ook de juridische en de fiscale. In deze bijdrage bekijken we e-commerce door een juridische en fiscale bril.

Favoriete tweets van TaxWorld