Login

Uitgespit

Zoeken

 • Uitgeteld: zeven opmerkelijke fiscale cijfers uitgelicht - 21/05/2015

   

  Wat hebben de getallen 0,412, 5/3, 5, 10, 60, 110 en 745 met elkaar gemeen? Het zijn helaas niet de winnende cijfers van de lotto. Het zijn ook geen profetische cijfers die iets over de toekomst voorspellen. Wel hebben ze allen een fiscale betekenis. Maar welke? We duiken er meteen in…

 • Staatshervorming versterkt fiscale inkomensval - 20/05/2015

   

  De wegen van onze fiscale wetgever zijn ondoorgrondelijk en leiden soms tot bizarre, vaak onaangename verrassingen. Zeker als je een pensioen of een vervangingsinkomen combineert met een ander inkomen, zoals het kadastraal inkomen van een lapje grond, een onderhoudsuitkering of een kleine bezoldiging.

 • Zoek de faut! Test uw PB-kennis en maak kans op een boekenpakket - 11/05/2015

  Wat klopt er niet aan deze beweringen? We zetten tien regels uit de personenbelasting op een rijtje. U moet op zoek naar de ‘faut’? Wat is er niet (meer) juist voor aanslagjaar 2015. Zoek en verbeter, zodat de uitspraak weer klopt.

   

  Heeft u een perfecte score, dan maakt u kans op een boekenpakket van Wolters Kluwer (bestaande uit Hoe minder personenbelasting betalenSamenleven en fiscus en Zesde Staatshervorming - Aardverschuiving in de personenbelasting).

   

  Naar de quiz

 • Woonbonus 2015 in het kort - 06/05/2015

  U heeft het ongetwijfeld al ergens gelezen, de zesde staatshervorming laat zijn sporen na in de aangifte PB en dan vooral in het vak over de woonkredieten. Het aantal codes is verdubbeld en het vak beslaat nu bijna tweeënhalve pagina.

 • Opeisbaarheid btw: keuze tussen verschillende regelingen in afwachting van nieuwe wet - 30/04/2015

  Sinds 2013 maakt de uitreiking van een factuur op zich de btw niet meer opeisbaar. De btw wordt in principe enkel nog opeisbaar op het moment van levering van het goed/voltooiing van de dienst of op het moment van vooruitbetaling indien deze plaatsvindt vóór de levering van het goed/voltooiing van de dienst. Intussen zijn er over dit onderwerp diverse btw-beslissingen verschenen. In een laatste btw-beslissing van 17 april jl. werd aangekondigd dat in afwachting van nieuwe wetgeving de diverse regelingen verlengd worden.

 • Jaarrekening neerleggen : wie, hoe, wanneer ? - 28/04/2015

  Het neerleggen van de jaarrekening is een belangrijke verplichting van het bestuursorgaan. Er zijn strikte regels voorzien wat betreft de neerleggingstermijn alsook wat betreft de wijze waarop de neer te leggen jaarrekening moet worden opgesteld en neergelegd. Laattijdige of niet-neerlegging kan belangrijke gevolgen hebben voor de betrokken onderneming.

 • De algemene vergadering: wat u moet doen, wat er fout kan gaan en de gevolgen daarvan - 17/04/2015

   

  Bij het voorbereiden en houden van een algemene vergadering komen heel wat verplichtingen kijken voor de vennootschap en haar bestuurders. Als die niet worden nageleefd, hangen daar diverse mogelijke sancties aan vast, bv. aansprakelijkheid van de bestuurders of administratieve boetes. Een kort overzicht van enkele verplichtingen.

 • Belastingaangifte 2015, getekend door de staatshervorming - 09/04/2015

  Een koppel moet mogelijk meer dan 35 aangiftecodes gebruiken om de intresten van een woningkrediet op te geven. De personenbelasting is ziek, oordeelt fiscalist Jef Wellens.

 • Europees recht staat de verplichte toepassing van een nationale administratieve procedure niet in de weg in geval van misbruik - 01/04/2015

  Het Hof van Justitie stelt in de Surgicare zaak dat de bestrijding van fraude, belastingontwijking en eventuele misbruiken een doel is dat door de Btw-richtlijnen van de Unie is erkend en dat moet gestimuleerd worden. Indien de Btw-richtlijn niet zelf in een regeling voorziet, staat het de lidstaten vrij de maatregelen te nemen die zij nodig achten om dit doel te bereiken. Hierbij dienen zij wel het doeltreffendheidsbeginsel en het gelijkwaardigheidsbeginsel te respecteren. Een bespreking.

 • Zesde Staatshervorming: Belg vreest belastingbrief - 24/03/2015

   

  Mechelen, 24 maart 2015 – De meerderheid van de Belgen vreest dat de invoering van de Zesde Staathervorming en de nieuwe regeringsmaatregelen zullen uitmonden in een stijging van de personenbelasting. Dat blijkt uit een onderzoek van Wolters Kluwer in samenwerking met iVOX bij 1.000 burgers en 337 tax professionals. 

 • En dat is zeven… samenleven en fiscus in zeven kernwoorden - 18/03/2015

  Hoe kijkt de fiscus aan tegen samenwonen? Wat zijn de gevolgen van het huwelijk? Worden feitelijke en wettelijke samenwoners  fiscaal hetzelfde behandeld? Kan de fiscus de fiscale schulden van mijn partner bij mij komen innen? Hoe wordt de erfenis van een gehuwde belast? Wie wil gaan samenwonen zit vaak met heel wat vragen. We beantwoorden deze FAQ’s aan de hand van zeven kernwoorden.

 • Vind uw weg in het doolhof van de opeisbaarheid van de btw - 10/03/2015

  Door de nieuwe regels inzake opeisbaarheid van de btw, zien vele belastingplichtigen door de bomen het bos niet meer. Dit schema moet u zonder kleerscheuren door het complexe doolhof leiden.

 • Meer fiscaal voordeel voor tweede dan voor eerste woning - 04/03/2015

  Vlaanderen heeft als eerste regio de woonbonus afgebouwd. Nieuwe hypothecaire leningen die dit jaar voor de eigen woning worden gesloten, leveren per kredietnemer jaarlijks 330 euro minder fiscale voordelen op dan in Wallonië en 490 euro minder dan in Brussel. In het Vlaams Gewest geeft de woonbonus nog recht op een belastingvermindering van 912 euro, of 40 procent van de betaalde kapitaalaflossingen en intresten tot 2.280 euro. Dat bedrag bestaat uit een basisbedrag van 1.520 euro, met een verhoging van 760 euro gedurende de eerste tien jaar van de looptijd, zolang de woning de enige woning van de kredietnemer is. Leent u voor de aankoop van een tweede verblijf, dan hebt u geen recht op de woonbonus. Toch levert ook zo’n lening een fiscaal voordeel op.

 • Succesvol starten met de vennootschap: interview met Philippe Turco - 24/02/2015

  De start is een cruciale fase in het leven van een vennootschap. TaxWorld praat hierover met Philippe Turco, advocaat bij Vandendijk & Partners. Hij schreef een boek over het succesvol starten met de vennootschap. Hij heeft het in dit interview o.a. over het belang van de keuze van de vennootschapsvorm en geeft een belangrijke tip mee. Ook de rol van de boekhouder en accountant mag niet onderschat worden.

 • Fiscale humor - 18/02/2015

  Fiscaliteit hoeft zeker niet saai te zijn. De fiscale praktijk leidt soms tot situaties die ongewild op de lachspieren werken. Daarvan getuigen volgende rechtszaken…

 • Een bonus: ook fiscaal voordelig? - 12/02/2015

  Het is altijd leuk een bonus te krijgen. Het is natuurlijk minder leuk als de fiscus het grootste deel van die bonus ‘wegbelast’. Gelukkig is de fiscale wetgever zo vriendelijk geweest enkele mogelijkheden uit te werken waarmee u op een fiscaal interessante manier bonussen kan geven/ontvangen. In deze bijdrage staan we kort stil bij het niet-recurrent resultaatsgebonden voordeel voor werknemers en de tantième voor bedrijfsleiders.

 • Geef deze Valentijn eens iets anders dan een bos bloemen: een schenking van (on)roerende goederen bij leven en welzijn - 04/02/2015

  De zoektocht naar een ideaal valentijnscadeau levert ieder jaar weer de nodige stress op. De ene zegt het met bloemen, de andere met chocolade of parfum. En dan zwijgen we maar over hen die deze gelegenheid elk jaar weer vergeten. Maar waarom dit jaar niet eens wat verder denken? Schenk uw geliefde een meer permanent cadeau. Door een schenking te doen zorgt u er immers voor dat uw partner financiële zekerheid krijgt en verzorgd achterblijft mocht er met u iets gebeuren…

 • Brussel en Wallonië, waar Vlamingen welkom zijn - 29/01/2015

  2015 is het jaar één na de zesde staatshervorming. Door de splitsing van vastgoed in zogenoemde eigen woningen, waarvoor de gewesten bevoegd zijn, en niet-eigen woningen zoals tweede verblijven, die een federale bevoegdheid blijven, vervelt de woonbonus tot vier woonbonussen, met telkens verschillende bedragen. Ieder gewest heeft intussen kleur bekend over zijn woonbonus, want dat voordeel heeft een centrale plaats in hun fiscale stratego.

 • De bijzondere aanslag geheime commissielonen als ultimum remedium - 14/01/2015

  Het regime van de bijzondere aanslag geheime commissielonen was de laatste jaren nogal aan veranderingen onderhevig. Het standpunt van de fiscus werd nu eens verstrengd, dan weer versoepeld. De programmawet van december 2014 heeft nog maar eens een wijziging meegebracht. De versoepeling van de laatste jaren , wordt nu (definitief) wettelijk vastgelegd. Uitgangspunt is dat de aanslag nog slechts uitzonderlijk zal worden opgelegd.

 • Overgangsregime voor liquidatieboni blijft (min of meer) bestaan - 08/01/2015

  Kmo’s zullen in de toekomst een deel van hun winsten kunnen ‘reserveren’ tegen een anticipatieve heffing van 10 %. Bij een latere uitkering naar aanleiding van de liquidatie van de vennootschap, is er dan geen roerende voorheffing meer verschuldigd. Hiermee wordt in feite het overgangsregime dat gold tot 1 oktober 2014, waarbij ondernemingen hun reserves konden vastklikken, een permanente maatregel voor kmo’s.  De concrete uitwerking van de nieuwe regel  verschilt wel enigszins van de overgangsregeling.

Favoriete tweets van TaxWorld