Login

Uitgespit

Zoeken

 • Crowdfunding in België: wordt the sky the limit dankzij onze regering? - 09/07/2015

  In onze reeks over alternatieve financiering bijten we de spits af met een bijdrage over Crowdfunding. Deze wijze om geld bijeen te sprokkelen voor de financiering van een onderneming of project wint immers steeds meer aan belangstelling. Zo zagen heel wat Crowdfunding-initiatieven de voorbije jaren het levenslicht.

  Juli 2015 zou wel eens het startschot kunnen zijn voor een forse groei van geldinzameling via Crowdfundingplatformen. De regering heeft immers een tweetal interessante initiatieven gelanceerd ter ondersteuning van het ondernemerschap.

  Wij gingen alvast uit op onderzoek en brengen voor u een aantal voor- en nadelen in kaart.

 • Het nieuwe tax shelter regime - 06/07/2015

  Hoewel het tax shelter regime, waarmee bedrijven kunnen investeren in Belgische audiovisuele werken, heel wat succes oogstte, was er toch ook heel wat kritiek te horen. De regering heeft met die kritiek rekening gehouden bij het grondig hertekenen van het systeem. De regels die hier worden beschrijven zijn geldig voor raamovereenkomsten afgesloten vanaf 1 januari 2015.

 • Uitbreiding liquidatiereserve: nu ook voor aanslagjaren 2013 en 2014 - 29/06/2015

  Sinds 1 januari van dit jaar kunnen kmo’s een liquidatiereserve aanleggen. Door nu een anticipatieve heffing van 10 % te betalen, vermijden ze dat ze op het einde van de rit een liquidatiebonus van 25 % moeten betalen. Door de wijze waarop de regeling is uitgewerkt valt er echter een gat voor de aanslagjaren 2013 en 2014. Het ontwerp van de programmawet komt daar aan tegemoet door ook voor die aanslagen het (retroactief) mogelijk te maken een liquidatiereserve aan te leggen.

 • Eerst Cap-on-web, dan Tax-on-web - 24/06/2015

  Hebt u een bankrekening in het buitenland, bijvoorbeeld als grensarbeider, dan moet u dat in de belastingaangifte bevestigen. Buitenlandse rekeningen moet u aangeven in code 1075 van vak XIV. Die verplichting bestaat al bijna twintig jaar. Maar vanaf deze aangifte moet u ook de gegevens van die buitenlandse rekening melden aan het Centrale Aanspreekpunt (CAP) dat opgericht is binnen de Nationale Bank van België. U (of uw boekhouder) moet dat doen voor alle rekeningen die u heeft of had sinds 2011.

 • De “kleine” vennootschap: fiscaal en boekhoudkundig doorgelicht - 23/06/2015

  De recentste fiscale en boekhoudkundige maatregelen zijn de laatste tijd vooral gericht op de “kleine” vennootschappen, een belangrijke groep binnen onze Belgische economie. Dringend tijd om alle recente fiscale en boekhoudkundige pijlers voor deze vennootschappen nog eens op een rijtje te zetten!

 • Op zoek naar alternatieve financiering voor uw onderneming - 15/06/2015

  Voor de financiering van een nieuwe machine, bedrijfspand, participatie of zelfs uw voorraden denkt u in eerste instantie wellicht aan het afsluiten van een krediet bij uw vertrouwde bank. Minder gekend is dat er vaak alternatieve financieringsvormen mogelijk zijn voor de opstart of verdere uitbouw van uw onderneming. Daarom hebben we besloten om via een reeks artikels een aantal interessante alternatieve vormen van financiering die zeker het overwegen waard zijn, voor te stellen. Zo maken we u de komende maanden wegwijs in de voor- en nadelen of mogelijkheden voor het bekomen van financiële zuurstof via Crowdfunding, de Waarborgregeling, de Startlening, Optimeo, de WinWinlening, risicokapitaal, ...

 • Alles wat u moet weten over belastingverminderingen (of toch bijna) - 27/05/2015

   

  Belastingverminderingen doen exact wat ze zeggen: ze zorgen ervoor dat u minder belastingen moet betalen. Maar wat weet u erover? Op welke verminderingen heeft u recht? Wat is de populairste? Wie geeft u die verminderingen: de federale overheid of het gewest waar u woont? En waarom worden sommige verminderingen niet meer geïndexeerd? We gaan kort in op al die vragen, zodat u weer weet wat u zou moeten weten.

 • Uitgeteld: zeven opmerkelijke fiscale cijfers uitgelicht - 21/05/2015

   

  Wat hebben de getallen 0,412, 5/3, 5, 10, 60, 110 en 745 met elkaar gemeen? Het zijn helaas niet de winnende cijfers van de lotto. Het zijn ook geen profetische cijfers die iets over de toekomst voorspellen. Wel hebben ze allen een fiscale betekenis. Maar welke? We duiken er meteen in…

 • Staatshervorming versterkt fiscale inkomensval - 20/05/2015

   

  De wegen van onze fiscale wetgever zijn ondoorgrondelijk en leiden soms tot bizarre, vaak onaangename verrassingen. Zeker als je een pensioen of een vervangingsinkomen combineert met een ander inkomen, zoals het kadastraal inkomen van een lapje grond, een onderhoudsuitkering of een kleine bezoldiging.

 • Zoek de faut! Test uw PB-kennis en maak kans op een boekenpakket - 11/05/2015

  Wat klopt er niet aan deze beweringen? We zetten tien regels uit de personenbelasting op een rijtje. U moet op zoek naar de ‘faut’? Wat is er niet (meer) juist voor aanslagjaar 2015. Zoek en verbeter, zodat de uitspraak weer klopt.

   

  Heeft u een perfecte score, dan maakt u kans op een boekenpakket van Wolters Kluwer (bestaande uit Hoe minder personenbelasting betalenSamenleven en fiscus en Zesde Staatshervorming - Aardverschuiving in de personenbelasting).

   

  Naar de quiz

 • Woonbonus 2015 in het kort - 06/05/2015

  U heeft het ongetwijfeld al ergens gelezen, de zesde staatshervorming laat zijn sporen na in de aangifte PB en dan vooral in het vak over de woonkredieten. Het aantal codes is verdubbeld en het vak beslaat nu bijna tweeënhalve pagina.

 • Opeisbaarheid btw: keuze tussen verschillende regelingen in afwachting van nieuwe wet - 30/04/2015

  Sinds 2013 maakt de uitreiking van een factuur op zich de btw niet meer opeisbaar. De btw wordt in principe enkel nog opeisbaar op het moment van levering van het goed/voltooiing van de dienst of op het moment van vooruitbetaling indien deze plaatsvindt vóór de levering van het goed/voltooiing van de dienst. Intussen zijn er over dit onderwerp diverse btw-beslissingen verschenen. In een laatste btw-beslissing van 17 april jl. werd aangekondigd dat in afwachting van nieuwe wetgeving de diverse regelingen verlengd worden.

 • Jaarrekening neerleggen : wie, hoe, wanneer ? - 28/04/2015

  Het neerleggen van de jaarrekening is een belangrijke verplichting van het bestuursorgaan. Er zijn strikte regels voorzien wat betreft de neerleggingstermijn alsook wat betreft de wijze waarop de neer te leggen jaarrekening moet worden opgesteld en neergelegd. Laattijdige of niet-neerlegging kan belangrijke gevolgen hebben voor de betrokken onderneming.

 • De algemene vergadering: wat u moet doen, wat er fout kan gaan en de gevolgen daarvan - 17/04/2015

   

  Bij het voorbereiden en houden van een algemene vergadering komen heel wat verplichtingen kijken voor de vennootschap en haar bestuurders. Als die niet worden nageleefd, hangen daar diverse mogelijke sancties aan vast, bv. aansprakelijkheid van de bestuurders of administratieve boetes. Een kort overzicht van enkele verplichtingen.

 • Belastingaangifte 2015, getekend door de staatshervorming - 09/04/2015

  Een koppel moet mogelijk meer dan 35 aangiftecodes gebruiken om de intresten van een woningkrediet op te geven. De personenbelasting is ziek, oordeelt fiscalist Jef Wellens.

 • Europees recht staat de verplichte toepassing van een nationale administratieve procedure niet in de weg in geval van misbruik - 01/04/2015

  Het Hof van Justitie stelt in de Surgicare zaak dat de bestrijding van fraude, belastingontwijking en eventuele misbruiken een doel is dat door de Btw-richtlijnen van de Unie is erkend en dat moet gestimuleerd worden. Indien de Btw-richtlijn niet zelf in een regeling voorziet, staat het de lidstaten vrij de maatregelen te nemen die zij nodig achten om dit doel te bereiken. Hierbij dienen zij wel het doeltreffendheidsbeginsel en het gelijkwaardigheidsbeginsel te respecteren. Een bespreking.

 • Zesde Staatshervorming: Belg vreest belastingbrief - 24/03/2015

   

  Mechelen, 24 maart 2015 – De meerderheid van de Belgen vreest dat de invoering van de Zesde Staathervorming en de nieuwe regeringsmaatregelen zullen uitmonden in een stijging van de personenbelasting. Dat blijkt uit een onderzoek van Wolters Kluwer in samenwerking met iVOX bij 1.000 burgers en 337 tax professionals. 

 • En dat is zeven… samenleven en fiscus in zeven kernwoorden - 18/03/2015

  Hoe kijkt de fiscus aan tegen samenwonen? Wat zijn de gevolgen van het huwelijk? Worden feitelijke en wettelijke samenwoners  fiscaal hetzelfde behandeld? Kan de fiscus de fiscale schulden van mijn partner bij mij komen innen? Hoe wordt de erfenis van een gehuwde belast? Wie wil gaan samenwonen zit vaak met heel wat vragen. We beantwoorden deze FAQ’s aan de hand van zeven kernwoorden.

 • Vind uw weg in het doolhof van de opeisbaarheid van de btw - 10/03/2015

  Door de nieuwe regels inzake opeisbaarheid van de btw, zien vele belastingplichtigen door de bomen het bos niet meer. Dit schema moet u zonder kleerscheuren door het complexe doolhof leiden.

 • Meer fiscaal voordeel voor tweede dan voor eerste woning - 04/03/2015

  Vlaanderen heeft als eerste regio de woonbonus afgebouwd. Nieuwe hypothecaire leningen die dit jaar voor de eigen woning worden gesloten, leveren per kredietnemer jaarlijks 330 euro minder fiscale voordelen op dan in Wallonië en 490 euro minder dan in Brussel. In het Vlaams Gewest geeft de woonbonus nog recht op een belastingvermindering van 912 euro, of 40 procent van de betaalde kapitaalaflossingen en intresten tot 2.280 euro. Dat bedrag bestaat uit een basisbedrag van 1.520 euro, met een verhoging van 760 euro gedurende de eerste tien jaar van de looptijd, zolang de woning de enige woning van de kredietnemer is. Leent u voor de aankoop van een tweede verblijf, dan hebt u geen recht op de woonbonus. Toch levert ook zo’n lening een fiscaal voordeel op.