Login

Uitgespit

Zoeken

 • Een woonbonus komt en gaat - 18/01/2017

   Brussel heeft de woonbonus afgeschaft. Die maatregel - die al langer dan een jaar bekend is - was de opener van het radionieuws op oudejaarsdag.

 • Handboek Tiberghien: 35 edities en hoop op fiscale hervorming - 10/01/2017

  Hij is er: de 35ste uitgave van het Tiberghien – Handboek voor Fiscaal Recht. Voor zij die in symboliek geloven, zijn we vandaag aanbeland bij de koralen editie van het handboek. Koraal heeft vele betekenissen. Zo verwijst het niet enkel naar de grillig gevormde kalkresten van dode diertjes op de zeebodem, maar ook naar eenstemmige kerkgezangen. Ik vraag me daarbij af welke van deze twee betekenissen het best de huidige Belgische fiscaliteit vat …

 • Inventaris opmaken: een moeilijke opdracht? - 04/01/2017

   Het einde van een jaar en het begin van een nieuw jaar, brengt voor een onderneming verschillende taken mee. Eén daarvan is het opmaken van de inventaris. Maar wie moet er allemaal een inventaris opmaken? Hoe moet dat gebeuren en waar moet men rekening mee houden?

 • Impact nieuwe boekhoudrichtlijn op vzw’s en stichtingen - 20/12/2016

  De wet en het KB van 18 december 2015 tot omzetting van de Europese boekhoudrichtlijn in het Belgisch recht, hebben een aantal bepalingen aangepast met betrekking tot de  waarderingregels en voornamelijk de voorstelling van de jaarrekening van ondernemingen. Naar aanleiding van deze richtlijn werden wijzigingen aangebracht aan het KB/W.Venn. Deze wijzigingen hebben echter niet alleen een impact op ondernemingen, maar ook op vzw’s en stichtingen.

 • Een geschenkcheque met Sinterklaas, Kerstmis of Nieuwjaar - 05/12/2016

  Uw werknemers eens op een andere manier belonen? Het kan. Bijvoorbeeld door ze voor een gelegenheid als Sinterklaas of Kerstmis een geschenkcheque te geven. Voor uw werknemer is dat erg interessant, want het is een onbelast sociaal voordeel. Deze bijzondere cheques zijn voor de werkgever zelfs als beroepskost aftrekbaar. Maar let op: er zijn nog andere geschenkcheque-formules, met andere fiscale gevolgen. We geven wat meer duiding.

 • Trap niet in deze valkuilen bij het indienen van de periodieke btw-aangifte - 22/11/2016

  De btw-aangifte is een instrument om op periodieke wijze belastbare handelingen te rapporteren aan de fiscus. Maar door de verschillende types handelingen en de vele vakken vereist het correct indienen ervan heel wat kennis. Btw-expert Frank Borger waarschuwt voor deze valkuilen.

 • Het voordeel van het verlaagd tarief in de vennootschapsbelasting wordt dikwijls overschat - 07/11/2016

  Het gewone belastingtarief voor uw vennootschap bedraagt 33,99 %. Indien echter aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan, kan uw vennootschap van het verlaagd opklimmend tarief genieten. Dit tarief stijgt trapsgewijs van 24,98 % tot 35,54 %. Op het eerste gezicht lijkt het dus interessanter dat uw vennootschap steeds kan genieten van het verlaagd tarief, zeker indien het gros van het fiscaal resultaat wordt belast aan het laagste tarief van 24,98 %. Maar … zit er geen addertje onder het gras?

 • E-commerce: enkele aandachtspunten op btw en juridisch vlak - 25/10/2016

  Als ondernemer kan u er haast niet meer omheen: een webshop opzetten en uw goederen en diensten ook online aanbieden. Het opzetten van een webshop vraagt echter heel wat denkwerk. Er zijn immers heel veel aspecten waar u rekening mee moet houden. Er zijn de technische en praktische kanten, maar ook de juridische en de fiscale. In deze bijdrage bekijken we e-commerce door een juridische en fiscale bril.

 • Chèque lotto - 11/10/2016

  Sinds de zesde staatshervorming zijn de gewesten fiscaal bevoegd voor hypotheekleningen die zijn gesloten om de eigen woning te financieren. Alle gewesten hebben hun eigen beleid uitgestippeld. Het Waalse Gewest schafte deze zomer zijn woonbonus af. Voor leningen gesloten vanaf 2016 geldt een nieuw voordeel, de chèque habitat.

 • Controleur mag nu ook de data inkijken die u bewaart in de cloud - 04/10/2016

  U weet ongetwijfeld al dat wanneer u een belastingcontroleur over de vloer krijgt, u hem inzage moet verlenen in al de documenten die noodzakelijk zijn om het bedrag van uw belastbare inkomsten te bepalen. Daaronder vallen ook de gegevens die u digitaal bijhoudt op uw computer of server. De programmawet van 1 juli heeft daaraan toegevoegd dat ambtenaren voortaan ook gegevens die u extern bijhoudt in de cloud, mogen inkijken.

 • Vruchtgebruik, erfpacht en recht van opstal: enkele juridische begrippen toegelicht voor fiscalisten - 20/09/2016

  Vruchtgebruik, erfpacht en recht van opstal worden nog steeds gebruikt in fiscale constructies. Het zijn stuk voor stuk juridische figuren met een lange traditie. In dit artikel bekijken we de burgerrechtelijke aspecten van deze figuren. Deze mogen immers ook niet uit het oog verloren worden bij het opzetten van aan fiscale constructie.

 • Platte belastingverhoging - 07/09/2016

  Een werkgever houdt iedere maand bedrijfsvoorheffing in op het loon van zijn werknemers. Die voorheffing is een voorschot op de belasting die de werknemers anderhalf tot twee jaar later wordt aangerekend via hun aanslagbiljet – de uiteindelijke belastingafrekening. De werkgever moet de voorheffing inhouden en die meteen doorstorten aan de fiscus. Zelfstandigen hebben geen werkgever. Op de winst van een bakker of op de baten van een arts wordt geen bedrijfsvoorheffing ingehouden. Zij kunnen zo tot twee jaar langer over hun belastingcenten beschikken en er opbrengsten van hebben. De fiscus blijft al die tijd op zijn honger zitten. Daarom is het systeem van de voorafbetalingen in het leven geroepen.

 • De sluimerende impact van nieuwe business modellen op de financiering van uw supply chain - 05/09/2016

  Nieuwe business modellen, disruptie, go digital and xAAS, … Het zijn nieuwe verheerlijkte business modellen die soms onvoorbereid en onafgestemd ingang vinden in je organisatie. Wat is echter hun impact op je bedrijfsfinanciering en werkkapitaal? Kluwer Opleidingen wil jou ondersteunen met inzichten over de impact van nieuwe business modellen: wat zijn de methodieken, wat is hun impact en waar zitten de opportuniteiten en de valkuilen voor je bedrijfsfinanciering? Jos Feyaerts licht dit hieronder toe.

 • Terug naar school na een maandje vakantiewerk: fiscale gevolgen voor ouders en kinderen - 31/08/2016

   De vakantie zit er voor scholieren weeral op, terwijl studenten nog een paar weken voor de boeg hebben. Vele onder hen hebben de afgelopen maanden van hun vrije tijd zeker gebruik gemaakt om een centje bij te verdienen. Dat kan fiscaal zowel gevolgen voor henzelf, als voor hun ouders. Wij brengen de gevolgen nog eens kort in herinnering.

 • De deeleconomie leidt tot een hopeloos verdeelde fiscaliteit - 22/08/2016

  Jef Wellens, fiscalist bij Wolters Kluwer, houdt het 'eenvoudig en transparant belastingstelsel voor inkomsten uit de deeleconomie' van minister van Digitale Agenda Alexander De Croo tegen het licht.

 • Kleine ondernemingen in de btw: hoe wordt de omzetdrempel berekend - 17/08/2016

  Kleine ondernemingen zijn van btw vrijgesteld: ze moeten geen btw aanrekenen op hun diensten, maar mogen evenmin de btw die ze zelf betalen, aftrekken. Een onderneming is ‘klein’ voor de btw als ze een omzet heeft die minder bedraagt dan 25.000 EUR. In deze bijdrage bekijken we hoe deze omzet moet worden berekend.

 • Finance is overal - 01/08/2016

  Financieel management behoort vaak niet tot de standaard skill-set van leidinggevenden en dat kan bedrijven – vaak ongewild – verzwakken, zeggen financieel-experts Peter Manet en Ludo Lambrechts. “Hoe hoger je stijgt op de carrièreladder, hoe belangrijker het is om het financiële verhaal van je bedrijf of organisatie te begrijpen. Want hoe je het nu draait of keert, uiteindelijk gaat het altijd om de centen.”

 • Brexit: het ‘uitstap’-artikel 50, hoe werkt dat nu eigenlijk? - 13/07/2016

  Na het Brexit-referendum hebben de media de mond vol van artikel 50. Volgens sommigen, zowel binnen als buiten de UK, moet die procedure snel gestart worden, volgens anderen is er geen haast mee gemoeid. Maar hoe werkt die procedure nu eigenlijk en wat zijn de gevolgen, voor de UK maar evenzeer voor de EU. Een overzicht.

 • Van micro tot groot: klein zijn heeft ook zijn voordelen - 05/07/2016

  Het is niet meer nieuw voor u: door de omzetting van de boekhoudrichtlijn zijn de criteria voor de definitie van kleine vennootschap verhoogd en werd de microvennootschap geïntroduceerd. Een kleine vennootschap zijn heeft niet alleen op vennootschapsrechtelijk vlak zijn voordelen, er zijn ook tal van fiscale gunstmaatregelen voor kmo’s. Zo genieten kleine vennootschappen bv. van een hogere notionele interestaftrek en betalen zij geen vermeerdering wegens onvoldoende voorafbetalingen in de eerste jaren na hun oprichting. We lichten in dit artikel één gunstmaatregel voor de kleine vennootschap toe: de afschrijving in het jaar van verwerving.

 • Vermoedens als bewijsmiddel in de btw - 15/06/2016

  Wie iets beweert, moet daar voor de bewijzen aandragen. Voor de fiscus is dat niet anders. De wet kent verschillende bewijsmiddelen, o.a. schriftelijk bewijs (documenten, stukken), getuigen, bekentenissen, eed. Naast de genoemde middelen is er nog een bewijsmiddel waar de administratie vaak beroep op doet: het wettelijk vermoeden. Het standpunt van de fiscus wordt dan ‘vermoed’ juist te zijn. In sommige gevallen tot bewijs van het tegendeel van door de belastingplichtige. In andere gevallen mag de belastingplichtige zelfs geen tegenbewijs meer leveren.

Favoriete tweets van TaxWorld