Login

Uitgespit

Zoeken

 • Heerlijk helder - 02/05/2016

  Vorig jaar kreeg de fiscus het ‘Heerlijk Helder’-label van het Radio 1-programma Hautekiet. Dat was een erkenning voor zijn inspanning om het aanslagbiljet begrijpelijker te maken. Dat smaakt naar meer, moet de fiscus hebben gedacht, want ook de nieuwe belastingaangifte, die deze week officieel werd voorgesteld, is taalkundig aangepakt. Termen als ‘overeenkomstig’, ‘ter gelegenheid van’ of ‘met uitzondering van’ zijn niet langer terug te vinden in de belastingbrief, maar werden heerlijk helder vervangen door ‘volgens’, ‘bij’ en ‘behalve’. Helaas kan die opsmuk het fundamentele probleem, de onhoudbare complexiteit van onze personenbelasting, niet verdoezelen.

 • MAGDA: welke uitgaven mag u als beroepskost aftrekken? - 27/04/2016

  Belastingplichtigen zijn altijd op zoek naar manieren om minder belasting te betalen. Eén daarvan is ‘kosten maken’. Maar let op: niet alle uitgaven die u doet, zijn als beroepskost aftrekbaar. Zelfs niet als u ze in de professionele sfeer doet. Om u wat meer duidelijkheid te bieden, geven we antwoord op een reeks veel gestelde vragen en leggen uit welke kosten u (geheel of gedeeltelijk) mag aftrekken.

 • Aangifte PB: persconferentie minister van Financiën - 26/04/2016

  Deze ochtend organiseerde de FOD Financiën een persconferentie over de aangifte personenbelasting 2016. We lichten er enkele opmerkelijke facts & figures uit.

 • Nieuwe standpunten van VLABEL inzake registratiebelasting - 20/04/2016

  De Vlaamse Belastingdienst heeft met ingang van 1 januari 2015 de dienst voor de registratie- en erfbelasting overgenomen. Omtrent de toepassing van de artikelen van de VCF heeft VLABEL ondertussen verschillende standpunten gepubliceerd, onder andere inzake de registratiebelasting. Lies Osaer en Tillo Dumont geven in Nieuwsbrief Registratierechten een overzicht van enkele relevante standpunten. Hierna worden kort enkele nieuwe standpunten van de VLABEL uiteengezet.

 • Een onderneming verkopen: geen eenvoudige klus - 15/04/2016

  Voor onze Belgische economie is het van het grootste belang dat ondernemingen blijven groeien. Investeren en versterken van de concurrentiepositie zijn hiervoor fundamenteel. Voor veel kmo’s is de overdracht een grote uitdaging.
  Marc Leemans, zaakvoerder bij Adcorporate, brengt wat meer duidelijkheid over het overnameproces. Van beslissing tot verkopen/kopen tot afronding. We gaan dieper in op de motivering tot verkopen, de waardering van een onderneming en het belang van een goed advies.

 • Aangifte personenbelasting 2016 - 05/04/2016

  De nieuwe belastingaangifte is verschenen op de website van de FOD Financiën. We vroegen Jef Wellens, Fiscalist bij Wolters Kluwer, naar de opvallendste wijzigingen in de aangifte.

 • 'Hoe kan een leek de aangifte van een woonlening fiscaal optimaliseren als zelfs de fiscus het niet kan' - 04/04/2016

  Vorig jaar telde de belastingaangifte meer dan honderd codes om een hypothecaire lening weer te geven. Dat was een verdubbeling van het aantal codes in vergelijking met 2014. De zesde staatshervorming heeft de woonfiscaliteit versnipperd tot een onontwarbaar kluwen. De fiscus werd dan ook overrompeld met vragen over de belastingaangifte. In juni - de aangiftemaand bij uitstek - liepen er 70 procent meer telefonische oproepen en 120 procent meer e-mails binnen dan in dezelfde maand het jaar voordien. Beterschap zit er niet meteen aan te komen. De aangifte van dit jaar dikt nog eens met ruim twintig nieuwe hypotheekcodes aan.

 • Rechtspersoon-bestuurder onderworpen aan btw: wanneer komt het er van? - 23/03/2016

  Zowel natuurlijke personen als rechtspersonen kunnen een bestuursfunctie  in een vennootschap waarnemen. De btw-behandeling van beide categorieën is evenwel anders. Natuurlijke personen moeten geen btw aanrekenen voor hun diensten. Rechtspersonen-bestuurders zijn wel btw-plichtig. Althans dat is de bedoeling. Voorlopig wordt de regel zo nog niet toegepast.

 • Onderkapitalisatie van vennootschappen - 08/03/2016

  Bij onderkapitalisatie of thin capitalisation bestaat er een wanverhouding tussen het eigen vermogen en het vreemd vermogen van een onderneming. De fiscale wetgever bestraft deze werkwijze door de interestaftrek bij de betalende vennootschap te beperken. We doen de precieze regels kort en bondig uit de doeken.

 • Zeven niet-fiscale artikels die iedere fiscalist moet kennen - 02/03/2016

  Als fiscalist bent u uiteraard vertrouwd  met het WIB92, het WBTW en de KB’s ter uitvoering van deze wetboeken. U weet uw weg te vinden in het MIGB of in de Vlaamse Codex Fiscaliteit (VCF). En zelfs het douanewetboek heeft geen geheimen voor u. Maar daarmee weet u nog niet alles. Er zijn ook nog heel wat niet-fiscale wetsartikels die voor uw praktijk van belang kunnen zijn. Wij lijsten zeven (niet-fiscale) artikels op die iedere fiscalist in de vingers zou moeten hebben.

 • U krijgt nog altijd te weinig nettoloon - 24/02/2016

  Volgens Jef Wellens, fiscalist bij Wolters Kluwer houdt de fiscus, ondanks de taxshift, nog altijd te veel bedrijfsvoorheffing in op het loon. "De bedrijfsvoorheffing moet zo nauw mogelijk aansluiten bij de reële belasting", oordeelt hij.

 • Maak optimaal gebruik van de verhoogde investeringsaftrek - 16/02/2016

  In het kader van de tax shift voorziet onze regering in een verhoging van de investeringsaftrek voor eenmanszaken en kleine vennootschappen van 3,50% of 4% tot 8%. Nieuw is de investeringsaftrek van 13,50% voor wie “digitale” investeringen verricht. Bepaalde investeringen geven zelfs recht op een aftrek van 20,50%.
  Wie van plan is om de komende jaren te investeren in bepaalde activa, krijgt van de overheid alvast een duwtje in de rug …

 • Valentijn: het huwelijkscontract ook fiscaal van belang - 11/02/2016

  Echt romantisch lijkt het niet, een huwelijkscontract afsluiten. Toch kan het juridisch, fiscaal en praktisch van belang zijn. Het huwelijkscontract is immers niet enkel interessant om het eigen vermogen zeker te stellen. Via een huwelijkscontract kunnen ook de rechten van de andere partner (bv. in geval van overlijden van één van de echtgenoten) beschermd worden. We bekijken de mogelijkheden en de fiscale gevolgen van de keuze voor het ene of het andere stelsel. Daarnaast lichten we er enkele veel gebruikte clausules uit huwelijkscontracten uit die successieplanning mogelijk maken.

 • Renovatie privéwoningen, nog 10 dagen aan 6%: Evelien De Backer legt uit ! - 03/02/2016

  Dromen je klanten van een nieuwe verwarming, een nieuw dak, een nieuwe keuken, een nieuwe badkamer, … Opletten geblazen, want voor je het weet wordt hun project 15% duurder en spat hun droom uit elkaar! De ouderdomsvereiste waaraan een woning dient te voldoen om het verlaagd btw-tarief van 6% te kunnen toepassen op renovatie en herstel van privéwoningen wijzigt (i.e. werken in onroerende staat). De ouderdomsvereiste van de woning wordt verhoogd van 5 jaar naar 10 jaar.

 • Zeven artikels die iedere fiscalist moet kennen - 03/02/2016

  Er zijn van die wetsartikels die iedere fiscalist uit het hoofd kent, of althans uit het hoofd zou moeten kennen. Van die artikels die steeds opnieuw weer opduiken. Ongetwijfeld komt u er ook op bijna dagelijkse basis mee in aanraking. Als kennismaking voor de beginnende fiscalist of als opfrissing voor de rijpere vakgenoot, sommen we er enkele uit deze lijst nog eens op.

 • Ontdek drie alternatieve beleggingen die u vanaf 2016 een mooi rendement kunnen opleveren - 22/01/2016

  Interessante beleggingen vinden met een mooi rendement en met een aanvaardbaar risico is op heden geen sinecure, zeker nu de rentevoeten historische dieptepunten opzoeken. Op de koop toe heeft onze regering het afgelopen jaar beslist om de roerende voorheffing op interesten en dividenden verder te verhogen van 25% naar 27%. En om beleggen in beursgenoteerde aandelen al helemaal te ontmoedigen werd de speculatietaks ingevoerd. Geld verdienen op uw spaarcenten wordt dus een onmogelijke opdracht? Niet voor wie goed zijn huiswerk maakt en openstaat voor alternatieven…

 • Pensioenbelasting draait in de soep - 18/01/2016

   Niets is zo ondoorgrondelijk als de belastingberekening op de pensioenen. Die belasting barst van de anomalieën.

 • Geef me de vijf … het kadastraal inkomen in vijf kernwoorden - 12/01/2016

  Het kadastraal inkomen is een cruciaal begrip in de fiscale behandeling van onroerende goederen. Het speelt een rol bij de bepaling van de onroerende inkomsten en de onroerende voorheffing, maar bijvoorbeeld ook bij de toepassing van het verlaagd verkooprecht (5 % registratierechten) bij de verkoop van een onroerend goed. Aan de hand van vijf kernwoorden lichten we een en ander toe over dit (fiscaal) begrip: huurwaarde, perequatie, verhuur, gerevaloriseerd KI en onroerende voorheffing. 

 • Weet u nog wat BEPS is ? Welke praktische gevolgen kunnen we in de nabije toekomst verwachten ? - 18/12/2015

   De internationale fiscaliteit is momenteel bijzonder complex, vooral omdat landen soeverein en onafhankelijk van elkaar hun  fiscale wetgeving opstellen. Bij het uittekenen van hun ondernemingsstrategieën houden bedrijven rekening met dergelijke verschillen in fiscale wetgeving om zo de ‘minst belaste weg’ te bekomen. Op vraag van de G20 heeft de OESO nu een BEPS-actieplan (‘Base Erosion and Profit Shifting’) opgesteld dat het internationale fiscale landschap grondig zal hertekenen. Het BEPS-actieplan bevat een pakket maatregelen waarmee landen worden gestimuleerd om nauwer met elkaar samen te werken en hun (internationale) fiscale regelgeving op elkaar af te stemmen, onder meer met het oog op herstel van belastingheffing in grensoverschrijdende situaties.

 • Het fiscale jaar in twaalf tweets - 15/12/2015

  Wie wil weten wat er in de wereld leeft, gaat vandaag de dag eerder te rade bij de social media dan bij de traditionele media. Vooral Twitter is de bron voor nieuw(tje)s. Ook de professional kan er steeds meer op terecht. Waar konden wij dan ook beter op zoek gaan voor een overzicht van het fiscale jaar. Twaalf tweets van fiscale experts en opiniemakers loodsen ons door de ups en downs van 2015.

Favoriete tweets van TaxWorld