Login

Uitgespit

Zoeken

 • Een geschenkcheque met Sinterklaas, Kerstmis of Nieuwjaar - 05/12/2016

  Uw werknemers eens op een andere manier belonen? Het kan. Bijvoorbeeld door ze voor een gelegenheid als Sinterklaas of Kerstmis een geschenkcheque te geven. Voor uw werknemer is dat erg interessant, want het is een onbelast sociaal voordeel. Deze bijzondere cheques zijn voor de werkgever zelfs als beroepskost aftrekbaar. Maar let op: er zijn nog andere geschenkcheque-formules, met andere fiscale gevolgen. We geven wat meer duiding.

 • Trap niet in deze valkuilen bij het indienen van de periodieke btw-aangifte - 22/11/2016

  De btw-aangifte is een instrument om op periodieke wijze belastbare handelingen te rapporteren aan de fiscus. Maar door de verschillende types handelingen en de vele vakken vereist het correct indienen ervan heel wat kennis. Btw-expert Frank Borger waarschuwt voor deze valkuilen.

 • Het voordeel van het verlaagd tarief in de vennootschapsbelasting wordt dikwijls overschat - 07/11/2016

  Het gewone belastingtarief voor uw vennootschap bedraagt 33,99 %. Indien echter aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan, kan uw vennootschap van het verlaagd opklimmend tarief genieten. Dit tarief stijgt trapsgewijs van 24,98 % tot 35,54 %. Op het eerste gezicht lijkt het dus interessanter dat uw vennootschap steeds kan genieten van het verlaagd tarief, zeker indien het gros van het fiscaal resultaat wordt belast aan het laagste tarief van 24,98 %. Maar … zit er geen addertje onder het gras?

 • E-commerce: enkele aandachtspunten op btw en juridisch vlak - 25/10/2016

  Als ondernemer kan u er haast niet meer omheen: een webshop opzetten en uw goederen en diensten ook online aanbieden. Het opzetten van een webshop vraagt echter heel wat denkwerk. Er zijn immers heel veel aspecten waar u rekening mee moet houden. Er zijn de technische en praktische kanten, maar ook de juridische en de fiscale. In deze bijdrage bekijken we e-commerce door een juridische en fiscale bril.

 • Chèque lotto - 11/10/2016

  Sinds de zesde staatshervorming zijn de gewesten fiscaal bevoegd voor hypotheekleningen die zijn gesloten om de eigen woning te financieren. Alle gewesten hebben hun eigen beleid uitgestippeld. Het Waalse Gewest schafte deze zomer zijn woonbonus af. Voor leningen gesloten vanaf 2016 geldt een nieuw voordeel, de chèque habitat.

 • Controleur mag nu ook de data inkijken die u bewaart in de cloud - 04/10/2016

  U weet ongetwijfeld al dat wanneer u een belastingcontroleur over de vloer krijgt, u hem inzage moet verlenen in al de documenten die noodzakelijk zijn om het bedrag van uw belastbare inkomsten te bepalen. Daaronder vallen ook de gegevens die u digitaal bijhoudt op uw computer of server. De programmawet van 1 juli heeft daaraan toegevoegd dat ambtenaren voortaan ook gegevens die u extern bijhoudt in de cloud, mogen inkijken.

 • Vruchtgebruik, erfpacht en recht van opstal: enkele juridische begrippen toegelicht voor fiscalisten - 20/09/2016

  Vruchtgebruik, erfpacht en recht van opstal worden nog steeds gebruikt in fiscale constructies. Het zijn stuk voor stuk juridische figuren met een lange traditie. In dit artikel bekijken we de burgerrechtelijke aspecten van deze figuren. Deze mogen immers ook niet uit het oog verloren worden bij het opzetten van aan fiscale constructie.

 • Platte belastingverhoging - 07/09/2016

  Een werkgever houdt iedere maand bedrijfsvoorheffing in op het loon van zijn werknemers. Die voorheffing is een voorschot op de belasting die de werknemers anderhalf tot twee jaar later wordt aangerekend via hun aanslagbiljet – de uiteindelijke belastingafrekening. De werkgever moet de voorheffing inhouden en die meteen doorstorten aan de fiscus. Zelfstandigen hebben geen werkgever. Op de winst van een bakker of op de baten van een arts wordt geen bedrijfsvoorheffing ingehouden. Zij kunnen zo tot twee jaar langer over hun belastingcenten beschikken en er opbrengsten van hebben. De fiscus blijft al die tijd op zijn honger zitten. Daarom is het systeem van de voorafbetalingen in het leven geroepen.

 • De sluimerende impact van nieuwe business modellen op de financiering van uw supply chain - 05/09/2016

  Nieuwe business modellen, disruptie, go digital and xAAS, … Het zijn nieuwe verheerlijkte business modellen die soms onvoorbereid en onafgestemd ingang vinden in je organisatie. Wat is echter hun impact op je bedrijfsfinanciering en werkkapitaal? Kluwer Opleidingen wil jou ondersteunen met inzichten over de impact van nieuwe business modellen: wat zijn de methodieken, wat is hun impact en waar zitten de opportuniteiten en de valkuilen voor je bedrijfsfinanciering? Jos Feyaerts licht dit hieronder toe.

 • Terug naar school na een maandje vakantiewerk: fiscale gevolgen voor ouders en kinderen - 31/08/2016

   De vakantie zit er voor scholieren weeral op, terwijl studenten nog een paar weken voor de boeg hebben. Vele onder hen hebben de afgelopen maanden van hun vrije tijd zeker gebruik gemaakt om een centje bij te verdienen. Dat kan fiscaal zowel gevolgen voor henzelf, als voor hun ouders. Wij brengen de gevolgen nog eens kort in herinnering.

 • De deeleconomie leidt tot een hopeloos verdeelde fiscaliteit - 22/08/2016

  Jef Wellens, fiscalist bij Wolters Kluwer, houdt het 'eenvoudig en transparant belastingstelsel voor inkomsten uit de deeleconomie' van minister van Digitale Agenda Alexander De Croo tegen het licht.

 • Kleine ondernemingen in de btw: hoe wordt de omzetdrempel berekend - 17/08/2016

  Kleine ondernemingen zijn van btw vrijgesteld: ze moeten geen btw aanrekenen op hun diensten, maar mogen evenmin de btw die ze zelf betalen, aftrekken. Een onderneming is ‘klein’ voor de btw als ze een omzet heeft die minder bedraagt dan 25.000 EUR. In deze bijdrage bekijken we hoe deze omzet moet worden berekend.

 • Finance is overal - 01/08/2016

  Financieel management behoort vaak niet tot de standaard skill-set van leidinggevenden en dat kan bedrijven – vaak ongewild – verzwakken, zeggen financieel-experts Peter Manet en Ludo Lambrechts. “Hoe hoger je stijgt op de carrièreladder, hoe belangrijker het is om het financiële verhaal van je bedrijf of organisatie te begrijpen. Want hoe je het nu draait of keert, uiteindelijk gaat het altijd om de centen.”

 • Brexit: het ‘uitstap’-artikel 50, hoe werkt dat nu eigenlijk? - 13/07/2016

  Na het Brexit-referendum hebben de media de mond vol van artikel 50. Volgens sommigen, zowel binnen als buiten de UK, moet die procedure snel gestart worden, volgens anderen is er geen haast mee gemoeid. Maar hoe werkt die procedure nu eigenlijk en wat zijn de gevolgen, voor de UK maar evenzeer voor de EU. Een overzicht.

 • Van micro tot groot: klein zijn heeft ook zijn voordelen - 05/07/2016

  Het is niet meer nieuw voor u: door de omzetting van de boekhoudrichtlijn zijn de criteria voor de definitie van kleine vennootschap verhoogd en werd de microvennootschap geïntroduceerd. Een kleine vennootschap zijn heeft niet alleen op vennootschapsrechtelijk vlak zijn voordelen, er zijn ook tal van fiscale gunstmaatregelen voor kmo’s. Zo genieten kleine vennootschappen bv. van een hogere notionele interestaftrek en betalen zij geen vermeerdering wegens onvoldoende voorafbetalingen in de eerste jaren na hun oprichting. We lichten in dit artikel één gunstmaatregel voor de kleine vennootschap toe: de afschrijving in het jaar van verwerving.

 • Vermoedens als bewijsmiddel in de btw - 15/06/2016

  Wie iets beweert, moet daar voor de bewijzen aandragen. Voor de fiscus is dat niet anders. De wet kent verschillende bewijsmiddelen, o.a. schriftelijk bewijs (documenten, stukken), getuigen, bekentenissen, eed. Naast de genoemde middelen is er nog een bewijsmiddel waar de administratie vaak beroep op doet: het wettelijk vermoeden. Het standpunt van de fiscus wordt dan ‘vermoed’ juist te zijn. In sommige gevallen tot bewijs van het tegendeel van door de belastingplichtige. In andere gevallen mag de belastingplichtige zelfs geen tegenbewijs meer leveren.

 • Esthetische ingrepen en bestuurdersvennootschappen : btw-nummers aanvragen tegen 31 mei 2016 - 30/05/2016

  In het nummer van Fiscale Actualiteit van deze week herinnert Jurgen Opreel er aan dat op 31 mei de overgangsperiodes voor zowel de btw-heffing op esthetische ingrepen als voor bestuurdersvennootschappen op hun einde lopen. Artsen, ziekenhuizen en bestuurdersvennootschappen die handelingen (zullen) verrichten waarover btw verschuldigd is, moeten zich dus voor de btw registreren, uiterlijk op 31 mei 2016.

 • De woonbonus in de aangifte PB 2016: een gids door een woud aan codes - 25/05/2016

  Iedereen die een woonkrediet heeft lopen, heeft zich ongetwijfeld al in de haren gekrabd bij het zien van het aangifteformulier personenbelasting van dit jaar. Wat moet u nu weer invullen. Er zijn zoveel codes dat een mens er in dreigt verloren te lopen. Wij proberen u in snel tempo door dit woud aan codes naar de voor u relevante codes te gidsen.

 • Bent u een PB-expert? Zoek het uit met onze aangiftequiz! - 18/05/2016

  We hebben het al enkele keren gezegd: de aangifte in de PB wordt elk jaar complexer. Bent u er klaar voor om de moeilijke taak van het indienen van de aangiftes aan te gaan? Wel, u kan zichzelf alvast eens testen met onze PB-quiz. Veel succes.

  Heeft u een perfecte score, dan maakt u kans op een Tiberghien - Handboek voor fiscaal recht.

  Naar de quiz. 

 • Nieuwe boekhoudrichtlijn onder de loep - 11/05/2016

  De Belgische boekhoudrichtlijn is grondig gewijzigd op 1 januari van dit jaar. Jean-Pierre Vincke, docent bij Kluwer, licht de belangrijkste gevolgen hiervan toe. Tijdens verschillende seminars in België legt hij de wijzigingen uitgebreid uit. Een gesprek.

Favoriete tweets van TaxWorld