Login

Uitgespit

Zoeken

 • Brexit: het ‘uitstap’-artikel 50, hoe werkt dat nu eigenlijk? - 13/07/2016

  Na het Brexit-referendum hebben de media de mond vol van artikel 50. Volgens sommigen, zowel binnen als buiten de UK, moet die procedure snel gestart worden, volgens anderen is er geen haast mee gemoeid. Maar hoe werkt die procedure nu eigenlijk en wat zijn de gevolgen, voor de UK maar evenzeer voor de EU. Een overzicht.

 • Van micro tot groot: klein zijn heeft ook zijn voordelen - 05/07/2016

  Het is niet meer nieuw voor u: door de omzetting van de boekhoudrichtlijn zijn de criteria voor de definitie van kleine vennootschap verhoogd en werd de microvennootschap geïntroduceerd. Een kleine vennootschap zijn heeft niet alleen op vennootschapsrechtelijk vlak zijn voordelen, er zijn ook tal van fiscale gunstmaatregelen voor kmo’s. Zo genieten kleine vennootschappen bv. van een hogere notionele interestaftrek en betalen zij geen vermeerdering wegens onvoldoende voorafbetalingen in de eerste jaren na hun oprichting. We lichten in dit artikel één gunstmaatregel voor de kleine vennootschap toe: de afschrijving in het jaar van verwerving.

 • Vermoedens als bewijsmiddel in de btw - 15/06/2016

  Wie iets beweert, moet daar voor de bewijzen aandragen. Voor de fiscus is dat niet anders. De wet kent verschillende bewijsmiddelen, o.a. schriftelijk bewijs (documenten, stukken), getuigen, bekentenissen, eed. Naast de genoemde middelen is er nog een bewijsmiddel waar de administratie vaak beroep op doet: het wettelijk vermoeden. Het standpunt van de fiscus wordt dan ‘vermoed’ juist te zijn. In sommige gevallen tot bewijs van het tegendeel van door de belastingplichtige. In andere gevallen mag de belastingplichtige zelfs geen tegenbewijs meer leveren.

 • Esthetische ingrepen en bestuurdersvennootschappen : btw-nummers aanvragen tegen 31 mei 2016 - 30/05/2016

  In het nummer van Fiscale Actualiteit van deze week herinnert Jurgen Opreel er aan dat op 31 mei de overgangsperiodes voor zowel de btw-heffing op esthetische ingrepen als voor bestuurdersvennootschappen op hun einde lopen. Artsen, ziekenhuizen en bestuurdersvennootschappen die handelingen (zullen) verrichten waarover btw verschuldigd is, moeten zich dus voor de btw registreren, uiterlijk op 31 mei 2016.

 • De woonbonus in de aangifte PB 2016: een gids door een woud aan codes - 25/05/2016

  Iedereen die een woonkrediet heeft lopen, heeft zich ongetwijfeld al in de haren gekrabd bij het zien van het aangifteformulier personenbelasting van dit jaar. Wat moet u nu weer invullen. Er zijn zoveel codes dat een mens er in dreigt verloren te lopen. Wij proberen u in snel tempo door dit woud aan codes naar de voor u relevante codes te gidsen.

 • Bent u een PB-expert? Zoek het uit met onze aangiftequiz! - 18/05/2016

  We hebben het al enkele keren gezegd: de aangifte in de PB wordt elk jaar complexer. Bent u er klaar voor om de moeilijke taak van het indienen van de aangiftes aan te gaan? Wel, u kan zichzelf alvast eens testen met onze PB-quiz. Veel succes.

  Heeft u een perfecte score, dan maakt u kans op een Tiberghien - Handboek voor fiscaal recht.

  Naar de quiz. 

 • Nieuwe boekhoudrichtlijn onder de loep - 11/05/2016

  De Belgische boekhoudrichtlijn is grondig gewijzigd op 1 januari van dit jaar. Jean-Pierre Vincke, docent bij Kluwer, licht de belangrijkste gevolgen hiervan toe. Tijdens verschillende seminars in België legt hij de wijzigingen uitgebreid uit. Een gesprek.

 • Heerlijk helder - 02/05/2016

  Vorig jaar kreeg de fiscus het ‘Heerlijk Helder’-label van het Radio 1-programma Hautekiet. Dat was een erkenning voor zijn inspanning om het aanslagbiljet begrijpelijker te maken. Dat smaakt naar meer, moet de fiscus hebben gedacht, want ook de nieuwe belastingaangifte, die deze week officieel werd voorgesteld, is taalkundig aangepakt. Termen als ‘overeenkomstig’, ‘ter gelegenheid van’ of ‘met uitzondering van’ zijn niet langer terug te vinden in de belastingbrief, maar werden heerlijk helder vervangen door ‘volgens’, ‘bij’ en ‘behalve’. Helaas kan die opsmuk het fundamentele probleem, de onhoudbare complexiteit van onze personenbelasting, niet verdoezelen.

 • MAGDA: welke uitgaven mag u als beroepskost aftrekken? - 27/04/2016

  Belastingplichtigen zijn altijd op zoek naar manieren om minder belasting te betalen. Eén daarvan is ‘kosten maken’. Maar let op: niet alle uitgaven die u doet, zijn als beroepskost aftrekbaar. Zelfs niet als u ze in de professionele sfeer doet. Om u wat meer duidelijkheid te bieden, geven we antwoord op een reeks veel gestelde vragen en leggen uit welke kosten u (geheel of gedeeltelijk) mag aftrekken.

 • Aangifte PB: persconferentie minister van Financiën - 26/04/2016

  Deze ochtend organiseerde de FOD Financiën een persconferentie over de aangifte personenbelasting 2016. We lichten er enkele opmerkelijke facts & figures uit.

 • Nieuwe standpunten van VLABEL inzake registratiebelasting - 20/04/2016

  De Vlaamse Belastingdienst heeft met ingang van 1 januari 2015 de dienst voor de registratie- en erfbelasting overgenomen. Omtrent de toepassing van de artikelen van de VCF heeft VLABEL ondertussen verschillende standpunten gepubliceerd, onder andere inzake de registratiebelasting. Lies Osaer en Tillo Dumont geven in Nieuwsbrief Registratierechten een overzicht van enkele relevante standpunten. Hierna worden kort enkele nieuwe standpunten van de VLABEL uiteengezet.

 • Een onderneming verkopen: geen eenvoudige klus - 15/04/2016

  Voor onze Belgische economie is het van het grootste belang dat ondernemingen blijven groeien. Investeren en versterken van de concurrentiepositie zijn hiervoor fundamenteel. Voor veel kmo’s is de overdracht een grote uitdaging.
  Marc Leemans, zaakvoerder bij Adcorporate, brengt wat meer duidelijkheid over het overnameproces. Van beslissing tot verkopen/kopen tot afronding. We gaan dieper in op de motivering tot verkopen, de waardering van een onderneming en het belang van een goed advies.

 • Aangifte personenbelasting 2016 - 05/04/2016

  De nieuwe belastingaangifte is verschenen op de website van de FOD Financiën. We vroegen Jef Wellens, Fiscalist bij Wolters Kluwer, naar de opvallendste wijzigingen in de aangifte.

 • 'Hoe kan een leek de aangifte van een woonlening fiscaal optimaliseren als zelfs de fiscus het niet kan' - 04/04/2016

  Vorig jaar telde de belastingaangifte meer dan honderd codes om een hypothecaire lening weer te geven. Dat was een verdubbeling van het aantal codes in vergelijking met 2014. De zesde staatshervorming heeft de woonfiscaliteit versnipperd tot een onontwarbaar kluwen. De fiscus werd dan ook overrompeld met vragen over de belastingaangifte. In juni - de aangiftemaand bij uitstek - liepen er 70 procent meer telefonische oproepen en 120 procent meer e-mails binnen dan in dezelfde maand het jaar voordien. Beterschap zit er niet meteen aan te komen. De aangifte van dit jaar dikt nog eens met ruim twintig nieuwe hypotheekcodes aan.

 • Rechtspersoon-bestuurder onderworpen aan btw: wanneer komt het er van? - 23/03/2016

  Zowel natuurlijke personen als rechtspersonen kunnen een bestuursfunctie  in een vennootschap waarnemen. De btw-behandeling van beide categorieën is evenwel anders. Natuurlijke personen moeten geen btw aanrekenen voor hun diensten. Rechtspersonen-bestuurders zijn wel btw-plichtig. Althans dat is de bedoeling. Voorlopig wordt de regel zo nog niet toegepast.

 • Onderkapitalisatie van vennootschappen - 08/03/2016

  Bij onderkapitalisatie of thin capitalisation bestaat er een wanverhouding tussen het eigen vermogen en het vreemd vermogen van een onderneming. De fiscale wetgever bestraft deze werkwijze door de interestaftrek bij de betalende vennootschap te beperken. We doen de precieze regels kort en bondig uit de doeken.

 • Zeven niet-fiscale artikels die iedere fiscalist moet kennen - 02/03/2016

  Als fiscalist bent u uiteraard vertrouwd  met het WIB92, het WBTW en de KB’s ter uitvoering van deze wetboeken. U weet uw weg te vinden in het MIGB of in de Vlaamse Codex Fiscaliteit (VCF). En zelfs het douanewetboek heeft geen geheimen voor u. Maar daarmee weet u nog niet alles. Er zijn ook nog heel wat niet-fiscale wetsartikels die voor uw praktijk van belang kunnen zijn. Wij lijsten zeven (niet-fiscale) artikels op die iedere fiscalist in de vingers zou moeten hebben.

 • U krijgt nog altijd te weinig nettoloon - 24/02/2016

  Volgens Jef Wellens, fiscalist bij Wolters Kluwer houdt de fiscus, ondanks de taxshift, nog altijd te veel bedrijfsvoorheffing in op het loon. "De bedrijfsvoorheffing moet zo nauw mogelijk aansluiten bij de reële belasting", oordeelt hij.

 • Maak optimaal gebruik van de verhoogde investeringsaftrek - 16/02/2016

  In het kader van de tax shift voorziet onze regering in een verhoging van de investeringsaftrek voor eenmanszaken en kleine vennootschappen van 3,50% of 4% tot 8%. Nieuw is de investeringsaftrek van 13,50% voor wie “digitale” investeringen verricht. Bepaalde investeringen geven zelfs recht op een aftrek van 20,50%.
  Wie van plan is om de komende jaren te investeren in bepaalde activa, krijgt van de overheid alvast een duwtje in de rug …

 • Valentijn: het huwelijkscontract ook fiscaal van belang - 11/02/2016

  Echt romantisch lijkt het niet, een huwelijkscontract afsluiten. Toch kan het juridisch, fiscaal en praktisch van belang zijn. Het huwelijkscontract is immers niet enkel interessant om het eigen vermogen zeker te stellen. Via een huwelijkscontract kunnen ook de rechten van de andere partner (bv. in geval van overlijden van één van de echtgenoten) beschermd worden. We bekijken de mogelijkheden en de fiscale gevolgen van de keuze voor het ene of het andere stelsel. Daarnaast lichten we er enkele veel gebruikte clausules uit huwelijkscontracten uit die successieplanning mogelijk maken.