Login

Uitgespit

Zoeken

 • Impasse - 20/02/2017

  Sparen voor je pensioen wordt al decennia fiscaal aangemoedigd. Net als lenen voor je huis _ niet voor niets de vierde pensioenpijler genoemd. Bouw je een aanvullend pensioen op via een individuele levensverzekering, dan krijg je daarvoor een belastingvermindering. Die heb je ook voor de aflossingen van de hypotheek. Initieel gold voor beide uitgaven – verzekeringspremies en kapitaalaflossingen – hetzelfde maximumbedrag. Dat bedrag kon je jaarlijks maar één keer benutten. Vulde je die fiscale korf met de aflossingen van de hypotheek, dan kreeg je dat jaar geen fiscaal voordeel meer voor de premies van je levensverzekering.

 • Magda ? Veel gestelde vragen over het opstellen en neerleggen van de jaarrekening - 13/02/2017

  Het opstellen en neerleggen van de jaarrekening is een jaarlijks terugkerende taak voor vennootschappen. Vaak zitten zij evenwel met praktische vragen. Wij sommen enkele van de veel gestelde vragen op … en bieden een kort en bondig antwoord: Mag de goedkeuring uitgesteld worden? Mag  een boekhouder de jaarrekening opstellen? Mag een goedgekeurde jaarrekening nog gewijzigd worden? 

 • Column: fiscale ethiek - 07/02/2017

  Offshoreleaks, Luxleaks, Swissleaks, Panama Papers, meer transparantie en opgevoerde strijd tegen  belastingontduiking, betere belastingharmonisatie tussen de EU-lidstaten, … . In het licht van dit alles komt fiscale ethiek steeds meer aan bod. Dit hangt samen met rechtvaardigheid: Is een fiscaal systeem rechtvaardig ? Is het handelen van belastingplichtigen (zowel particulieren als multinationals) ethisch rechtvaardig ?

 • Hervorming vennootschapsrecht - een gesprek met de experts: Brecht Lambrecht - 01/02/2017

  Naar aanleiding van de op til zijnde hervorming van het vennootschapsrecht spraken we met enkele experts over hun ervaringen en bevinden. Wat is er goed aan de hervorming en wat kan nog beter? In een tweede gesprek laten we meester Brecht Lambrecht, aan het woord. Met hem spraken we over de recente tendensen in het vennootschapsrecht.

 • Hervorming vennootschapsrecht - een gesprek met de experts: Michael Heene - 30/01/2017

  Naar aanleiding van de op til zijnde hervorming van het vennootschapsrecht spraken we met enkele experts over hun ervaringen en bevinden. Wat is er goed aan de hervorming en wat kan nog beter? In een eerste gesprek laten we Michael Heene, advocaat bij Linklaters en auteur van oa. het hoofdstuk mbt squeeze-out in NV in de praktijk aan het woord over de complexe materie van de mergers and acquisitions (M&A).

 • Het fiscale jaar 2016 in twaalf tweets - 25/01/2017

  Een nieuw jaar is van start gegaan. Bij een nieuw begin is het traditie om nog een laatste keer achterom te kijken naar het afgelopen jaar. 2016 was voor de wereld een turbulent jaar. Maar ook fiscaal heeft het voor heel wat beroering gezorgd. Wij kijken terug met de fiscale twitteraars.

 • Een woonbonus komt en gaat - 18/01/2017

   Brussel heeft de woonbonus afgeschaft. Die maatregel - die al langer dan een jaar bekend is - was de opener van het radionieuws op oudejaarsdag.

 • Handboek Tiberghien: 35 edities en hoop op fiscale hervorming - 10/01/2017

  Hij is er: de 35ste uitgave van het Tiberghien – Handboek voor Fiscaal Recht. Voor zij die in symboliek geloven, zijn we vandaag aanbeland bij de koralen editie van het handboek. Koraal heeft vele betekenissen. Zo verwijst het niet enkel naar de grillig gevormde kalkresten van dode diertjes op de zeebodem, maar ook naar eenstemmige kerkgezangen. Ik vraag me daarbij af welke van deze twee betekenissen het best de huidige Belgische fiscaliteit vat …

 • Inventaris opmaken: een moeilijke opdracht? - 04/01/2017

   Het einde van een jaar en het begin van een nieuw jaar, brengt voor een onderneming verschillende taken mee. Eén daarvan is het opmaken van de inventaris. Maar wie moet er allemaal een inventaris opmaken? Hoe moet dat gebeuren en waar moet men rekening mee houden?

 • Impact nieuwe boekhoudrichtlijn op vzw’s en stichtingen - 20/12/2016

  De wet en het KB van 18 december 2015 tot omzetting van de Europese boekhoudrichtlijn in het Belgisch recht, hebben een aantal bepalingen aangepast met betrekking tot de  waarderingregels en voornamelijk de voorstelling van de jaarrekening van ondernemingen. Naar aanleiding van deze richtlijn werden wijzigingen aangebracht aan het KB/W.Venn. Deze wijzigingen hebben echter niet alleen een impact op ondernemingen, maar ook op vzw’s en stichtingen.

 • Een geschenkcheque met Sinterklaas, Kerstmis of Nieuwjaar - 05/12/2016

  Uw werknemers eens op een andere manier belonen? Het kan. Bijvoorbeeld door ze voor een gelegenheid als Sinterklaas of Kerstmis een geschenkcheque te geven. Voor uw werknemer is dat erg interessant, want het is een onbelast sociaal voordeel. Deze bijzondere cheques zijn voor de werkgever zelfs als beroepskost aftrekbaar. Maar let op: er zijn nog andere geschenkcheque-formules, met andere fiscale gevolgen. We geven wat meer duiding.

 • Trap niet in deze valkuilen bij het indienen van de periodieke btw-aangifte - 22/11/2016

  De btw-aangifte is een instrument om op periodieke wijze belastbare handelingen te rapporteren aan de fiscus. Maar door de verschillende types handelingen en de vele vakken vereist het correct indienen ervan heel wat kennis. Btw-expert Frank Borger waarschuwt voor deze valkuilen.

 • Het voordeel van het verlaagd tarief in de vennootschapsbelasting wordt dikwijls overschat - 07/11/2016

  Het gewone belastingtarief voor uw vennootschap bedraagt 33,99 %. Indien echter aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan, kan uw vennootschap van het verlaagd opklimmend tarief genieten. Dit tarief stijgt trapsgewijs van 24,98 % tot 35,54 %. Op het eerste gezicht lijkt het dus interessanter dat uw vennootschap steeds kan genieten van het verlaagd tarief, zeker indien het gros van het fiscaal resultaat wordt belast aan het laagste tarief van 24,98 %. Maar … zit er geen addertje onder het gras?

 • E-commerce: enkele aandachtspunten op btw en juridisch vlak - 25/10/2016

  Als ondernemer kan u er haast niet meer omheen: een webshop opzetten en uw goederen en diensten ook online aanbieden. Het opzetten van een webshop vraagt echter heel wat denkwerk. Er zijn immers heel veel aspecten waar u rekening mee moet houden. Er zijn de technische en praktische kanten, maar ook de juridische en de fiscale. In deze bijdrage bekijken we e-commerce door een juridische en fiscale bril.

 • Chèque lotto - 11/10/2016

  Sinds de zesde staatshervorming zijn de gewesten fiscaal bevoegd voor hypotheekleningen die zijn gesloten om de eigen woning te financieren. Alle gewesten hebben hun eigen beleid uitgestippeld. Het Waalse Gewest schafte deze zomer zijn woonbonus af. Voor leningen gesloten vanaf 2016 geldt een nieuw voordeel, de chèque habitat.

 • Controleur mag nu ook de data inkijken die u bewaart in de cloud - 04/10/2016

  U weet ongetwijfeld al dat wanneer u een belastingcontroleur over de vloer krijgt, u hem inzage moet verlenen in al de documenten die noodzakelijk zijn om het bedrag van uw belastbare inkomsten te bepalen. Daaronder vallen ook de gegevens die u digitaal bijhoudt op uw computer of server. De programmawet van 1 juli heeft daaraan toegevoegd dat ambtenaren voortaan ook gegevens die u extern bijhoudt in de cloud, mogen inkijken.

 • Vruchtgebruik, erfpacht en recht van opstal: enkele juridische begrippen toegelicht voor fiscalisten - 20/09/2016

  Vruchtgebruik, erfpacht en recht van opstal worden nog steeds gebruikt in fiscale constructies. Het zijn stuk voor stuk juridische figuren met een lange traditie. In dit artikel bekijken we de burgerrechtelijke aspecten van deze figuren. Deze mogen immers ook niet uit het oog verloren worden bij het opzetten van aan fiscale constructie.

 • Platte belastingverhoging - 07/09/2016

  Een werkgever houdt iedere maand bedrijfsvoorheffing in op het loon van zijn werknemers. Die voorheffing is een voorschot op de belasting die de werknemers anderhalf tot twee jaar later wordt aangerekend via hun aanslagbiljet – de uiteindelijke belastingafrekening. De werkgever moet de voorheffing inhouden en die meteen doorstorten aan de fiscus. Zelfstandigen hebben geen werkgever. Op de winst van een bakker of op de baten van een arts wordt geen bedrijfsvoorheffing ingehouden. Zij kunnen zo tot twee jaar langer over hun belastingcenten beschikken en er opbrengsten van hebben. De fiscus blijft al die tijd op zijn honger zitten. Daarom is het systeem van de voorafbetalingen in het leven geroepen.

 • De sluimerende impact van nieuwe business modellen op de financiering van uw supply chain - 05/09/2016

  Nieuwe business modellen, disruptie, go digital and xAAS, … Het zijn nieuwe verheerlijkte business modellen die soms onvoorbereid en onafgestemd ingang vinden in je organisatie. Wat is echter hun impact op je bedrijfsfinanciering en werkkapitaal? Kluwer Opleidingen wil jou ondersteunen met inzichten over de impact van nieuwe business modellen: wat zijn de methodieken, wat is hun impact en waar zitten de opportuniteiten en de valkuilen voor je bedrijfsfinanciering? Jos Feyaerts licht dit hieronder toe.

 • Terug naar school na een maandje vakantiewerk: fiscale gevolgen voor ouders en kinderen - 31/08/2016

   De vakantie zit er voor scholieren weeral op, terwijl studenten nog een paar weken voor de boeg hebben. Vele onder hen hebben de afgelopen maanden van hun vrije tijd zeker gebruik gemaakt om een centje bij te verdienen. Dat kan fiscaal zowel gevolgen voor henzelf, als voor hun ouders. Wij brengen de gevolgen nog eens kort in herinnering.

Favoriete tweets van TaxWorld