Login

Uitgespit

Zoeken

 • De bijzondere aanslag geheime commissielonen als ultimum remedium - 14/01/2015

  Het regime van de bijzondere aanslag geheime commissielonen was de laatste jaren nogal aan veranderingen onderhevig. Het standpunt van de fiscus werd nu eens verstrengd, dan weer versoepeld. De programmawet van december 2014 heeft nog maar eens een wijziging meegebracht. De versoepeling van de laatste jaren , wordt nu (definitief) wettelijk vastgelegd. Uitgangspunt is dat de aanslag nog slechts uitzonderlijk zal worden opgelegd.

 • Overgangsregime voor liquidatieboni blijft (min of meer) bestaan - 08/01/2015

  Kmo’s zullen in de toekomst een deel van hun winsten kunnen ‘reserveren’ tegen een anticipatieve heffing van 10 %. Bij een latere uitkering naar aanleiding van de liquidatie van de vennootschap, is er dan geen roerende voorheffing meer verschuldigd. Hiermee wordt in feite het overgangsregime dat gold tot 1 oktober 2014, waarbij ondernemingen hun reserves konden vastklikken, een permanente maatregel voor kmo’s.  De concrete uitwerking van de nieuwe regel  verschilt wel enigszins van de overgangsregeling.

 • Tiberghien: een fiscale Nostradamus - 22/12/2014

  Eind december is een feestelijke periode: Kerstmis staat voor de deur en weldra nemen we afscheid van 2014 en huldigen we met het nodige vuurwerk het nieuwe jaar in. Voor Belgische fiscalisten is deze periode zelfs extra feestelijk: de nieuwste editie van het Handboek  voor Fiscaal recht – Tiberghien is immers klaar.

 • Geregistreerde kassa voor horeca: wie moet er mee werken - 15/12/2014

   

  Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad om het systeem van de geregistreerde kassa voor de horeca effectief in werking te doen treden. De inwerkingtreding werd om allerlei redenen (vragen van de sector, technische problemen) meermaals uitgesteld. Op 1 januari 2015 is het dan eindelijk toch zo ver. Maar wie is precies aan het systeem onderworpen?

 • Extra complexiteit Zesde Staatshervorming biedt mogelijkheden tot optimalisatie - 08/12/2014

  Over deze Zesde Staatshervorming en de impact op de woonfiscaliteit is al heel wat inkt gevloeid. Maar is het nu echt zo complex? En is het alleen maar slecht nieuws? TaxWorld praat met expert Jef Wellens, die onlangs een boek “Zesde Staatshervorming - Aardverschuiving in de personenbelasting” uitbracht.

 • Complexe fiscaliteit zorgt voor angst om zaken over het hoofd te zien - 05/12/2014

  Filip Mees waagde zich aan een nieuw boek: Fiscale eindejaarsoptimalisatie voor vennootschappen. We praten met hem over het waarom van het boek en de complexiteit van de fiscaliteit.

 • Een tweede verblijfplaats dicht bij je werkplek huren - 28/11/2014

  Kosten die u betaalt voor uw woning zijn privékosten. Ze zijn niet als beroepskosten aftrekbaar. Maar zijn er geen uitzonderingen? Wat als u elders moet gaan wonen om dichter bij uw werkplek te zijn? Kan u dan niet argumenteren dat u dit doet om beroepsredenen. Dan kunnen de kosten om uw tweede verblijf dicht bij uw werk te huren toch aftrekbaar zijn als beroepskost. We bekijken de voorwaarden…

 • Belastingverminderingen teruggeschroefd - 18/11/2014

  Rond deze tijd van het jaar ontvangt u de betalingsuitnodiging van 950 euro voor uw pensioensparen, mocht u die nog niet hebben betaald. Wel, die uitnodiging is niet correct. Alleen weet uw bank of verzekeraar dat nog niet. In haar zoektocht naar bijkomende financiële middelen, toont de federale regering zich bijzonder creatief en bewandelt ze onbetreden paden. Ze grijpt naar een fiscale 'indexterugsprong', nooit eerder beproefd.

 • Zin in een pittige quiz over restaurantkosten? Neem deel en win - 12/11/2014

  Met een leverancier op restaurant gaan. Met een potentiële klant naar een voetbalwedstrijd kijken. Business Seats huren. Een feest voor het vijfjarig bestaan van uw zaak organiseren. Een bezoeker van uw bedrijf een drankje aanbieden. Soms kan u de kosten ervan aftrekken. Soms kan dat niet. Bent u nog helemaal mee? Wij leggen u met deze pittige quiz alvast het vuur aan de schenen. Haalt u een perfecte score, dan maakt u kans op het boek "Met de fiscus op restaurant".

  Naar de quiz.

 • Lokalisatie van diensten in B2B-situaties - 04/11/2014

  Om de btw juist te kunnen toepassen is het cruciaal om te weten waar een dienst precies plaats vindt. Het is immers de plaats van de dienst die bepaalt waar (in welk land) btw verschuldigd is. In principe hoort dat de plaats te zijn waar de dienst effectief wordt uitgevoerd. In sommige gevallen heeft de wetgever er echter uitdrukkelijk voor gekozen van deze stelregel af te wijken. In deze bekijken we het uitgangspunt en de uitzonderingen. 

 • Haal het sales talent in u naar boven - 29/10/2014

  We hadden het er al over op TaxWorld. Uw beroep is in volle evolutie. In een inleidend artikel schetsten we reeds de problematiek. We lieten ook een marketingspecialist aan het woord, die u een aantal tips meegaf over hoe u marketing in uw beroep het best kan aanpakken. Na de marketing is het nu de beurt aan de effectieve verkoop. We geven een aantal tips mee, basics die u dagdagelijks in de omgang met prospects en klanten kan gebruiken. Voor veel meer tips verwijzen we u graag door naar het event dat het BIBF op 13 november organiseert.

 • Ook een vzw kan aan vennootschapsbelasting onderworpen worden - 28/10/2014

  Op het eerste zicht zou men denken dat een vzw aan de rechtspersonenbelasting is onderworpen. Een vzw heeft immers geen winstoogmerk. Toch moet dat genuanceerd worden. Een vzw kan wel degelijk belastbaar zijn in de vennootschapsbelasting en moet aan bepaalde voorwaarden voldoen om onder de rechtspersonenbelasting te vallen.

 • Hocus pocus focus: de sleutel tot succesvolle marketing - 23/10/2014

  Marketing is essentieel geworden voor elke vrije beroeper, ook voor de boekhouder en accountant. Barend Blondé, consultant in management advies aan vrije en juridische beroepen, ziet focus als de sleutel tot succes en zal dit ook toelichten op het BIBF-event van 13 november. TaxWorld legt hem nu al even op de rooster.

 • Bent u klaar voor de toekomst? - 16/10/2014

  U hebt het de afgelopen maanden wel vaker gehoord: uw beroep is in volle verandering. Misschien hebt u hier oren naar en hebt u al kleine of minder kleine veranderingen in uw manier van werken aangebracht. Goed zo, we zijn blij dat te horen. Of u vindt dit maar onzin ? U heeft meer dan genoeg werk en ziet niet in waarom er ook maar iets moet veranderen ? We zetten de puntjes op de i en proberen u in een eerste artikel aan te tonen dat de evolutie onvermijdbaar is. Later praat TaxWorld ook nog met iemand gespecialiseerd in marketing voor vrije beroepen en gaan we dieper in op het verkoopsaspect van uw beroep. Want marketing en sales zullen nu eenmaal een deel van uw werk gaan uitmaken. We hopen dat u mee op de kar naar de toekomst springt.

 • Opeisbaarheid van btw: over een definitieve regeling gesproken ! - 15/10/2014

  Het is ondertussen voldoende bekend dat de nieuwe factureringsregels vanaf 1 januari 2013 de datum van opeisbaarheid van btw hebben verschoven naar het ogenblik van de levering/einde van de dienstverrichting of (gedeeltelijke) betaling van de factuur. De uitreiking van een factuur maakt de btw op zich niet meer opeisbaar. Einde 2014 komt er een einde aan de overgangsregels. De administratie heeft uiteengezet hoe de nieuwe factureringsregels vanaf 1 januari 2015 zullen moeten worden toegepast.

 • De meest gestelde praktijkvragen btw: wat wordt bedoeld met een onttrekking van een goed voor verstrekking om niet? - 07/10/2014

   

  Wat wordt bedoeld met een onttrekking van een goed voor verstrekking om niet? En wat met gratis handelsmonsters? En geschenken van geringe waarde?

 • Wie schrijft, wordt belast. Maar hoe? - 30/09/2014

  Veel mensen zijn tijdens hun job creatief bezig. Journalisten, redacteurs, fotografen, architecten, acteurs creëren werken die auteursrechtelijk beschermd zijn. De vraag rijst of de vergoeding die ze van hun opdrachtgever ontvangen een beroepsinkomen uitmaakt, of dat een (deel van) het bedrag eigenlijk een vergoeding is voor de (con)cessie van auteursrechten. De vraag is relevant omdat de inkomsten uit de (con)cessie van auteursrechten gunstiger belast worden. In deze bijdrage bekijken we de visie van de rulingcommissie.

 • De ontvanger en zijn uitgebreide bevoegdheden - gefnuikt door de motiveringsplicht? - 17/09/2014

  Gelet op zijn financiële verantwoordelijkheden is de ontvanger aansprakelijk voor de invordering van de sommen (inzonderheid de belastingschulden) waarvan de inning hem is toevertrouwd. Zo moet hij vooraleer hij decharge krijgt voor de niet-ingevorderde posten, doen vaststellen dat de niet-invordering geenszins aan zijn nalatigheid te wijten is en dat hij ten gepaste tijde alle nodige maatregelen heeft getroffen en de nodige vervolgingen heeft ingesteld. De staatskas heeft ook een voorrecht op de goederen van iedere ontvanger en de ontvanger in wiens stortingen het Rekenhof valse waarden heeft vastgesteld, kan schuldenaar worden verklaard voor het bedrag ervan.

 • Van uw pensioen genieten in het buitenland? Vier veelgestelde vragen beantwoord - 09/09/2014

  Wie na zijn pensioen ons landje wil inruilen voor zonniger oorden, zit vaak met heel wat vragen. We geven een kort antwoord op enkele veel gestelde vragen. Wie meer specifieke informatie wil over een bepaald land kan van 26 tot 28 september 2014 terecht op de beurs Second Home. Maar tussen droom en daad staan wetten in de weg en zijn er praktische bezwaren: raadpleeg dus eerst een specialist, die helpt u zeker op de goede weg.

 • Aangifte VenB: nieuwigheden 2014 - 02/09/2014

   

  Nu 30 september, de deadline voor het indienen van de aangifte VenB naderbij komt, wijzen we u graag op enkele belangrijke punten waarop u moet letten. We staan in het bijzonder stil bij enkele wetswijzigingen die werden doorgevoerd en in werking zijn getreden sinds vorig aanslagjaar.

Favoriete tweets van TaxWorld