Login

Uitgespit

Zoeken

 • Valentijn: het huwelijkscontract ook fiscaal van belang - 11/02/2016

  Echt romantisch lijkt het niet, een huwelijkscontract afsluiten. Toch kan het juridisch, fiscaal en praktisch van belang zijn. Het huwelijkscontract is immers niet enkel interessant om het eigen vermogen zeker te stellen. Via een huwelijkscontract kunnen ook de rechten van de andere partner (bv. in geval van overlijden van één van de echtgenoten) beschermd worden. We bekijken de mogelijkheden en de fiscale gevolgen van de keuze voor het ene of het andere stelsel. Daarnaast lichten we er enkele veel gebruikte clausules uit huwelijkscontracten uit die successieplanning mogelijk maken.

 • Renovatie privéwoningen, nog 10 dagen aan 6%: Evelien De Backer legt uit ! - 03/02/2016

  Dromen je klanten van een nieuwe verwarming, een nieuw dak, een nieuwe keuken, een nieuwe badkamer, … Opletten geblazen, want voor je het weet wordt hun project 15% duurder en spat hun droom uit elkaar! De ouderdomsvereiste waaraan een woning dient te voldoen om het verlaagd btw-tarief van 6% te kunnen toepassen op renovatie en herstel van privéwoningen wijzigt (i.e. werken in onroerende staat). De ouderdomsvereiste van de woning wordt verhoogd van 5 jaar naar 10 jaar.

 • Zeven artikels die iedere fiscalist moet kennen - 03/02/2016

  Er zijn van die wetsartikels die iedere fiscalist uit het hoofd kent, of althans uit het hoofd zou moeten kennen. Van die artikels die steeds opnieuw weer opduiken. Ongetwijfeld komt u er ook op bijna dagelijkse basis mee in aanraking. Als kennismaking voor de beginnende fiscalist of als opfrissing voor de rijpere vakgenoot, sommen we er enkele uit deze lijst nog eens op.

 • Ontdek drie alternatieve beleggingen die u vanaf 2016 een mooi rendement kunnen opleveren - 22/01/2016

  Interessante beleggingen vinden met een mooi rendement en met een aanvaardbaar risico is op heden geen sinecure, zeker nu de rentevoeten historische dieptepunten opzoeken. Op de koop toe heeft onze regering het afgelopen jaar beslist om de roerende voorheffing op interesten en dividenden verder te verhogen van 25% naar 27%. En om beleggen in beursgenoteerde aandelen al helemaal te ontmoedigen werd de speculatietaks ingevoerd. Geld verdienen op uw spaarcenten wordt dus een onmogelijke opdracht? Niet voor wie goed zijn huiswerk maakt en openstaat voor alternatieven…

 • Pensioenbelasting draait in de soep - 18/01/2016

   Niets is zo ondoorgrondelijk als de belastingberekening op de pensioenen. Die belasting barst van de anomalieën.

 • Geef me de vijf … het kadastraal inkomen in vijf kernwoorden - 12/01/2016

  Het kadastraal inkomen is een cruciaal begrip in de fiscale behandeling van onroerende goederen. Het speelt een rol bij de bepaling van de onroerende inkomsten en de onroerende voorheffing, maar bijvoorbeeld ook bij de toepassing van het verlaagd verkooprecht (5 % registratierechten) bij de verkoop van een onroerend goed. Aan de hand van vijf kernwoorden lichten we een en ander toe over dit (fiscaal) begrip: huurwaarde, perequatie, verhuur, gerevaloriseerd KI en onroerende voorheffing. 

 • Weet u nog wat BEPS is ? Welke praktische gevolgen kunnen we in de nabije toekomst verwachten ? - 18/12/2015

   De internationale fiscaliteit is momenteel bijzonder complex, vooral omdat landen soeverein en onafhankelijk van elkaar hun  fiscale wetgeving opstellen. Bij het uittekenen van hun ondernemingsstrategieën houden bedrijven rekening met dergelijke verschillen in fiscale wetgeving om zo de ‘minst belaste weg’ te bekomen. Op vraag van de G20 heeft de OESO nu een BEPS-actieplan (‘Base Erosion and Profit Shifting’) opgesteld dat het internationale fiscale landschap grondig zal hertekenen. Het BEPS-actieplan bevat een pakket maatregelen waarmee landen worden gestimuleerd om nauwer met elkaar samen te werken en hun (internationale) fiscale regelgeving op elkaar af te stemmen, onder meer met het oog op herstel van belastingheffing in grensoverschrijdende situaties.

 • Het fiscale jaar in twaalf tweets - 15/12/2015

  Wie wil weten wat er in de wereld leeft, gaat vandaag de dag eerder te rade bij de social media dan bij de traditionele media. Vooral Twitter is de bron voor nieuw(tje)s. Ook de professional kan er steeds meer op terecht. Waar konden wij dan ook beter op zoek gaan voor een overzicht van het fiscale jaar. Twaalf tweets van fiscale experts en opiniemakers loodsen ons door de ups en downs van 2015.

 • Bespaar heel wat belastingen met het omvormen van uw inkomen - 09/12/2015

  Heel wat zelfstandigen oefenen hun beroepsactiviteit uit door middel van een vennootschap. Om te voorzien in het maandelijkse inkomen dat u privé nodig hebt, zal u aan uzelf op de één of andere manier een inkomen moeten toekennen. Meestal zal uw vennootschap u daartoe een loon uitbetalen voor uw geleverde prestaties als bedrijfsleider. Of op de jaarvergadering kan worden beslist om een dividend uit te keren. Het nadeel is dat daar netto niet zoveel van overblijft. Er lijkt dus op het eerste gezicht geen ontsnappen aan die (toren)hoge belastingdruk. Maar geen paniek, u kan met een aantal combinaties de belastingdruk al een flink stuk omlaag helpen indien u het slim aanpakt…

 • De geboorte van de Microvennootschap. - 27/11/2015

  Een blik in de (nabije) toekomst.

  Op 1 januari 2016 krijgen de kleine vennootschappen er een nòg kleiner broertje bij! De Belgische familie zal de nieuwste spruit verwelkomen in artikel 15 van het wetboek vennootschappen. Op het geboortekaartje prijkt de naam: ‘Microvennootschap’.

 • Ontslagvergoeding in de taxlift - 23/11/2015

  Sommige inkomsten die een werknemer ontvangt, worden niet zoals lonen belast tegen het normale belastingtarief, maar tegen een afzonderlijk tarief. Dat is zo voor opzeggingsvergoedingen, inschakelingsvergoedingen, achterstallige lonen en vakantiegeld dat vervroegd wordt uitbetaald. Die worden belast tegen het gemiddelde belastingtarief. Voor de meeste werknemers schommelt dat tussen 25 en 35 procent. Zo wordt vermeden dat de fiscus meer dan de helft van een opzeggingsvergoeding afroomt.

 • 2 Tiberghien or not 2 Tiberghien - 17/11/2015

  De bijzondere aanslag geheime commissielonen werd eerst door de administratie versoepeld en daarna weer een beetje verstrengd, waarna een nieuwe administratieve tolerantie werd ingevoerd. Vervolgens kwam de wetgever met een definitieve soepele regeling, om die een jaar later toch nog een beetje extra te verzachten. Waarna de administratie met een circulaire de soepele regels weer strenger ging interpreteren. Kunt u nog volgen?

 • Nieuwe Vlaamse woonbonus vanaf 2016, een analyse - 08/11/2015

  Na de recente wijziging vorig jaar voor leningen vanaf 2015, gaat Vlaanderen haar woonbonus opnieuw wijzigen voor leningen gesloten vanaf 2016. Dat blijkt uit het ontwerpdecreet ‘houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2016’ (stuk 544/1), dat eind oktober in het Vlaams parlement werd ingediend. Het betreft leningen voor de eigen woning, die de kredietnemer in principe zelf betrekt. Voor die woning worden de fiscale voordelen toegekend door het gewest en niet meer door de federale overheid. Vandaag wordt de Vlaamse woonbonus enkel toegekend voor de eigen én enige woning. Die voorwaarden worden beoordeeld op 31 december van het leningsjaar. Maar vanaf 2016 vervalt de voorwaarde ‘enige woning’.

 • Een op de drie Belgen ligt wakker van erfenis - 29/10/2015

  Hoewel een op de drie Belgen overweegt een testament te laten opmaken, heeft slechts een op de tien zijn wilsbeschikking op papier gezet. Vooral nieuw samengestelde gezinnen verwachten conflicten bij de verdeling van hun erfenis. Dat blijkt uit een onderzoek van Wolters Kluwer.

 • De Vlaamse overheid voorziet in een rentetoelage bij hinder van openbare werken - 26/10/2015

  Wanneer er openbare werken plaatsvinden in uw straat, is het meestal geen sinecure om uw woning op een ordentelijke manier te bereiken. Het is nog erger indien de openbare werken plaatsvinden in de nabijheid van uw winkel, kantoor of praktijk. Vaak hebben de werken immers een negatieve weerslag op de omzet van uw zaak. Zeker indien deze enkele maanden blijven aanslepen. Daar komt nog bij dat tijdens de duur van de wegenwerken uw onderneming haar maandelijkse uitgaven financieel moet zien rond te krijgen. Denk daarbij vooral aan huur, personeel, verzekeringen, allerlei taksen en bijdragen, … en de aflossing van kredieten. Voor wat deze laatste betreft: wist u dat u een rentetoelage bij hinder door openbare werken kan bekomen waardoor het financiële leed toch enigszins wordt gemilderd?

 • Het kind van de rekening - 19/10/2015

  Wie kinderen heeft, krijgt een belastingvermindering. Hoe meer u er hebt, hoe groter het deel van het inkomen dat vrijgesteld is van belasting. Bent u gehuwd of wettelijk samenwonend, dan gaat dat voordeel automatisch naar de partner met het hoogste inkomen. Feitelijke samenwoners kiezen zelf wie het voordeel krijgt.
  Dat is discriminatie, stelt vaste rechtspraak. Maar de fiscus is voorlopig niet te vermurwen.

 • Getallenkennis: weet u wat deze cijfers betekenen? - 14/10/2015

  Wie iets van fiscaal recht wil begrijpen, moet veel cijfertjes kennen. Er zijn de progressieve tarieven en vaste rechten. Er zijn de geïndexeerde en niet-geïndexeerde bedragen. Percentages voor aftrekken en belastingverminderingen, KI’s en revalorisatiecoëfficiënten. Heeft u een grondige fiscale getallenkennis? Test het zelf uit. Een beetje hulp nodig? Consulteer dan het Fiscaal Zakboekje.

  Behaalt u een perfecte score? Dan maakt u kans op een exemplaar van de nieuwe editie van het Fiscaal zakboekje die binnenkort verschijnt.

  Naar de quiz.

 • Eén jaar Michel I: een (fiscale) balans - 05/10/2015

  Op 11 oktober 2014 ging de federale regering Michel I van start. De regering had heel wat (moeilijke) taken op haar bord gekregen. TaxWorld kijkt terug op het eerste jaar en maakt een fiscale balans op.

 • Gedeeltelijke vrijstelling doorstortingsverplichting bedrijfsvoorheffing voor Young Innovative Companies - 23/09/2015

  Verschillende sectoren worden door de overheid gesteund door het toekennen van een (gedeeltelijke) vrijstelling van de doorstortingsverplichting van de bedrijfsvoorheffing. Ondernemingen in die sectoren moeten op de bezoldigingen van hun personeel wel bedrijfsvoorheffing inhouden, maar moeten deze niet volledig doorstorten aan de Schatkist. De overheid wil zo o.a. instellingen en ondernemingen die inzetten op onderzoek steunen. Universiteiten en ermee geassocieerde bedrijven kunnen op deze fiscale incentive en beroep doen. Een bijzondere regeling geldt voor Young Innovative Companies.

 • Schiet uit de startblokken met de Startlening+ - 16/09/2015

  Wie heden ten dage als startend ondernemer een lening wenst af te sluiten, moet al over vrij goede papieren beschikken om de nodige fondsen bij de bank los te weken. Maar niet getreurd; via de Startlening+ van PMV (Participatiemaatschappij Vlaanderen) kan u wellicht alsnog aan het nodige startkapitaal geraken alvorens u overweegt om uw project in de koelkast te steken. Mooi meegenomen is dat er wordt gewerkt met een relatief lage interestvoet, vrijstelling van kapitaalaflossingen gedurende het eerste jaar na opname van de lening en dat het bovendien om een achtergestelde lening gaat wat er misschien voor zorgt dat u uw bankier uiteindelijk toch over de streep kunt trekken om alsnog een deel van de financiering voor zijn of haar  rekening te nemen.

Favoriete tweets van TaxWorld