Login

Uitgespit

Zoeken

 • Afwijkende fiscale regels voor kmo’s: een overzicht - 16/04/2014

  Het hoeft geen betoog dat kmo’s een bijzonder belangrijke rol spelen in de Belgische economie. Als gevolg daarvan, hebben kmo’s in ons fiscaal stelsel een bijzondere plek verworven. Meer dan één  bepaling uit het WIB bevat een andere regel voor ‘kleine vennootschappen’ dan voor ‘grote vennootschappen’.  Met deze gunstige behandeling, wil de regering kmo’s (blijvend) aanmoedigen. Het is evenwel niet altijd makkelijk om door het fiscale bos de bomen nog te zien. Daarom geven we graag een overzicht van de vijftien afwijkende regels die momenteel bestaan voor kmo’s.

 • Kleine wijzigingen met grote impact in de praktijk: btw toegelicht in een notendop - 10/04/2014

  Btw-brief, een initiatief van Deloitte Belastingconsulenten en Kluwer, werd begin dit jaar in een nieuw kleedje gestoken en biedt nog meer praktijkgerichte informatie. Het ideale moment om te gaan praten met de hoofdredacteur van Btw-brief én partner bij Deloitte Belastingconsulenten, Johan Van der Paal. Hij geeft onder andere tips over hoe u moet omgaan met de complexiteit van de btw en de praktische impact hiervan voor bedrijven.

 • Belastingaangifte 2014: 41 codes minder - 01/04/2014

   

  Het nieuwe aangifteformulier voor de personenbelasting werd vrijdag in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. In tegenstelling tot vorige jaren, bevat de aangifte dit jaar minder codes.

   

  Jef Wellens, PB-specialist van Kluwer, wijst echter op de ‘stilte voor de storm’. De aangifte zal de volgende jaren immers fors uitbreiden ‘dankzij’ de zesde staatshervorming. Hij licht de nieuwigheden in de huidige aangifte kort toe.

 • Estateplanning: hoe controle behouden over goederen die u geschonken heeft - 26/03/2014

   

  De schenking van roerende goederen is nog steeds één van de meest gebruikte technieken van vermogensplanning. Groot voordeel is dat de schenker onder levenden zijn (roerende) goederen aan de volgende generatie kan overdragen, maar toch zelf ook een zekere controle over de geschonken goederen kan behouden. Een ideale manier om een onderneming geleidelijk aan de opvolgers door te geven. We belichten enkele technieken, waarmee u dit kan realiseren.

 • Waarheen met de woonbonus? - 25/03/2014

   

  In deze bijdrage bekijken we kort de gevolgen van de zesde staatshervorming op de woonfiscaliteit. U zal nog altijd kunnen genieten van de woonbonus. Alleen wordt die nu gewestelijk in plaats van federaal. Onder welke gewestelijke regeling u valt, wordt bepaald door de plaats waar u woont op 1 januari van het aanslagjaar.

 • Wie belast wat na de zesde staatshervorming? - 20/03/2014

  De, ondertussen beruchte, zesde staatshervorming heeft een niet te onderschatten fiscale impact. Naast de federale overheid zullen nu immers ook de drie gewesten gedeeltelijk bevoegd worden voor de personenbelasting. Een hervorming die allicht nog ingrijpender is voor de belastingberekening dan de vorige grote hervorming van de PB in 2001 (met o.a. doorvoering van de decumul). In deze eerste bijdrage schetsen we voor u de algemene beginselen van de nieuwe bevoegdheidsverdeling. In een tweede artikel gaan we dieper in op de gevolgen voor de woonfiscaliteit, met een bijzondere focus op de woonbonus.

 • Vijf jaar WCO: een groeiende rol voor de cijferberoeper - 12/03/2014

  De WCO, de wet op de continuïteit van de ondernemingen, bestaat dit jaar vijf jaar. En in die vijf jaar is de WCO al vijf keer gewijzigd. Een laatste aanpassing kwam er met de wet van 27 mei 2013. Naast een verruiming en verduidelijking van de toepassing van de regels, werd de rol van de economische beroepsbeoefenaars versterkt.

 • Te veel vingers in de pap: hypothecaire leningen worden een fiscaal kluwen - 04/03/2014

  De zesde staatshervorming is een schoolvoorbeeld van een Belgisch compromis. Ze regionaliseert de personenbelasting, die tegelijk ook federaal blijft. Die belasting wordt zo een stuurloos schip, dat dobbert tussen twee oevers en niet goed weet waar het moet aanmeren. Door dat ambigue karakter krijgen we een vervuilde personenbelasting, die complexer is dan ooit. Die dualiteit komt het meest tot uiting in de totale versnippering van de fiscale voordelen voor een hypothecaire lening, die toch de belangrijkste fiscale aftrekpost in een mensenleven is.

 • De algemene vergadering: wat mag en wat kan niet? - 26/02/2014

  Volgens het Wetboek van Vennootschappen moet zowel in de NV als in de BVBA ieder jaar ten minste één algemene vergadering worden gehouden in de gemeente, op de dag en het uur bij de statuten bepaald. Deze gewone algemene vergadering wordt ook aangeduid als de jaarvergadering. Deze jaarvergadering heeft voornamelijk tot doel de jaarrekening goed te keuren en te stemmen over het verlenen van kwijting aan de bestuursorganen en, in voorkomend geval, aan de commissaris(sen). De bijeenroeping en het houden van de algemene vergadering moet gebeuren volgens stricte regels. Om u hierbij te helpen antwoorden we op een aantal veel gestelde MAGDA-vragen.

 • Kleine vzw’s, slordige jaarrekeningen - 19/02/2014

  Kleine vzw’s moeten sinds de modernisering van de vzw-wetgeving in 2002 een kasboekhouding voeren en een jaarrekening neerleggen bij de griffie van de rechtbank van koophandel. Of die kleine vzw’s de regels volgden, was tot nu toe een grote onbekende. Een onderzoek van de universiteit van Gent legt de pijnpunten op het vlak van zowel het neerleggen van de jaarrekening als de inhoud ervan bloot.

 • Dolce far niente in uw Italiaanse zomerhuis: ook fiscaal zorgenvrij? - 14/02/2014

  Wat is er mooier dan een tweede huisje onder een zuiders zonnetje en genieten van zalig niets doen? Velen dromen ervan. Maar als u deze droom wil realiseren, moet u zich eerst goed informeren. Anders zouden er wel eens donkere fiscale wolken uw pret kunnen bederven. Wij geven u graag enkele tips over hoe u moet te werk gaan als u een tweede verblijf in het buitenland wil kopen en op welke valkuilen u moet letten. In deze bijdrage ligt de focus op Italië. De regels hieronder gelden voor wie privé een tweede verblijf koopt in Italië. Als u zich permanent in Italië wil vestigen, kunnen er andere regels gelden. We gaan evenmin in op het commercieel exploiteren van vastgoed in Italië via een vennootschap.

 • Verliefd, verloofd, getrouwd, … belast - 11/02/2014

  Valentijn: de ideale dag om stil te staan bij de geneugten van het huwelijk. Maar waarom nog trouwen? Wel, de ene trouwt uit liefde, de andere laat zich fiscaal inspireren. Hoe dan ook: weet waar u aan begint. Voor liefdesadvies bent u hier aan het verkeerde adres, maar als u meer wil weten over de fiscale aspecten van het huwelijk, zit u wel juist. Wij leggen u kort de belangrijkste fiscale gevolgen uit…

 • Cashbetalingen sinds 1 januari 2014 verder beperkt – wat zijn de risico’s ? - 06/02/2014

  Sinds Nieuwjaar zijn de cashbetalingen verder beperkt. De verkoop van een onroerend goed kan zonder uitzondering enkel nog vereffend worden door middel van een overschrijving of een cheque. De prijs van de verkoop door een handelaar van andere goederen mag sinds 1 januari 2014 niet meer in contanten worden vereffend wanneer de verkoop 3.000,00 euro of meer bedraagt tenzij voor een bedrag dat 10 % van de prijs van de verkoop niet overstijgt en voor zover dit bedrag niet hoger is dan 3.000,00 euro. Hetzelfde geldt met betrekking tot de prijs van één of meerdere dienstprestaties geleverd door een dienstverstrekker. Het opsplitsen van een factuur in meerdere facturen onder de 3.000,00 euro is niet toegelaten. Bij overtredingen riskeert men de betaling van hoge geldboetes. In bepaalde gevallen kunnen verzachtende omstandigheden worden ingeroepen of kan zelfs een minnelijke schikking worden nagestreefd waardoor de strafvordering vervalt.

 • Onroerende voorheffing: vermindering voor gezinslasten in Vlaams Gewest - 29/01/2014

  Het WIB92 bevat verschillende bepalingen die verminderingen van de onroerende voorheffing invoeren, o.a. voor improductieve onroerende goederen en belastingplichtigen met personen ten laste. Sinds de onroerende voorheffing (deels) gewestelijke materie geworden is, hebben de gewesten hun regelgeving aangepast.  Er bestaat nu dan ook een federale, Vlaamse en Waalse regeling voor de  verschillende verminderingen.  We bekijken kort de regeling voor verminderingen voor personen ten laste zoals die geldt in het Vlaams Gewest en geven de opmerkelijke verschillen met de federale regeling aan. De Vlaamse regeling werd opgenomen in de Vlaamse Codex Fiscaliteit.

   

 • Inventaris opstellen: een jaarlijks terugkerende klus! - 22/01/2014

  Ondernemingen zijn in deze periode vaak druk bezig met het opstellen van hun inventaris. Voor sommigen onder hen een gemakkelijke klus voor anderen een huzarenstukje. Van waar komt deze verplichting tot het opstellen van de inventaris en hoe bereid je je best voor? Wat komt er allemaal bij kijken?

 • U krijgt te weinig nettoloon, ook in 2014 - 14/01/2014

  Beeld u in. U koopt vandaag tijdens de solden iets met een fikse korting. Wat zou u ervan vinden mocht u aan de kassa te horen krijgen dat u voorlopig nog even de volle prijs betaalt, en u de prijsverlaging later terugbetaald krijgt? En wel zo’n twee jaar later. U verklaart die winkelier voor gek. En toch overkomt u dit iedere maand, al elf jaar lang.

 • Interne meerwaarden en ‘overtollige liquiditeiten’: rulingcommissie verfijnt standpunt - 09/01/2014

  Eind november publiceerde de rulingcommissie op haar website (www.ruling.be) een nieuw advies inzake meerwaarden op aandelen. Dit nieuwe advies van 28 november 2013 vervangt het eerdere advies van 22 maart 2013 dat er op zijn beurt kwam ter vervanging van het advies van 22 maart 2011. In haar nieuw advies verfijnt de rulingcommissie het begrip en de evaluatie van de zogenaamde ‘overtollige liquiditeiten’, hetgeen alvast kan worden toegejuicht gezien de onduidelijkheid die daaromtrent ontstond na het eerdere advies van 22 maart 2013. Bovendien herziet de rulingcommissie in haar nieuw advies op opmerkelijke wijze de te nemen engagementen in het kader van een ruling, en dit in het licht van haar verfijning van de analyse inzake overtollige liquiditeiten.

 • Wat weet u nog van het fiscale jaar 2013-quiz - 18/12/2013

  Het nieuwe jaar is begonnen. Tijd om een balans op te maken van het vorige jaar. Tijd om terug te blikken en u af te vragen: “Wat hebben we in 2013 geleerd?”. We leggen u meteen het vuur aan de schenen met deze “Wat weet u nog van het fiscale jaar 2013”-quiz.

  U kan er een mooie prijs mee winnen: de nieuwste editie van het Handboek voor Fiscaal Recht Tiberghien.

 • Eindejaarsgeschenken aan uw personeel bekeken door een fiscale bril - 09/12/2013

  De eindejaarsperiode is een ideale gelegenheid om een geschenk te geven aan uw personeel. Het is immers een goede manier om een aangename sfeer binnen uw bedrijf te creëren. Het geven van geschenken heeft echter ook fiscale implicaties. Voor u, maar mogelijk ook voor uw personeel. Het goede nieuws is dat u onder bepaalde voorwaarden toch een cadeau van maximum 35 EUR op een fiscaal voordelige manier aan uw personeel kan schenken:  uw werknemer wordt er niet op belast en u kan de kosten toch aftrekken.

 • 1 jaar e-invoice in de praktijk - 04/12/2013

  Hoewel elektronisch factureren in België reeds mogelijk is vanaf 2004, kende de elektronische factuur niet het verhoopte succes omdat er te strikte technische voorwaarden werden opgelegd in vergelijking met papieren facturatie. Deze technische voorwaarden werden in 2010 door de wetgever versoepeld, maar toch raakte het gebruik van de elektronische factuur niet op kruissnelheid.

  Met ingang van 1 januari 2013 werd daarop een nieuw wettelijk kader gecreëerd, welk het gebruik van elektronisch factureren moest stimuleren.

  Ondertussen is de nieuwe regeling bijna een jaar van kracht en blikken we terug op de praktische implementatie van de nieuwe regels.

Favoriete tweets van TaxWorld