Login

Risicobeheer voor de goede huisvader


Het voorbije decennium was rijk aan financiële crisissen. Wie eind de jaren 90 begon te beleggen mag al blij zijn als hij vandaag zijn inleg terug heeft. Magere beleggingsopbrengsten gingen gepaard met een nooit geziene volatiliteit op de financiële markten.

 

Niet alleen hebben financiële theorieën aan geloofwaardigheid ingeboet, ook een hele boel zekerheden voor de spaarder werden op de helling geplaatst. Het behouden van zijn belegde kapitaal blijkt een moeilijke opdracht. Het vermijden van grote schommelingen in zijn portefeuille is dat eveneens.

 

Waar de meeste beleggingsboeken vooral oog hebben voor de potentieel meest renderende beleggingsstrategieën, focust Geert Junius in zijn nieuwe boek “Risicobeheer voor de goede huisvader” op een vaak onderbelicht aspect: het beheersen van de risico’s in de beleggingsportefeuille. Vaak realiseert men zich onvoldoende wat de risico’s zijn die men loopt wanneer men bepaalde beleggingen in zijn portefeuille opneemt.

 

In een interview licht auteur Geert Junius toe waarom zijn boek anders is dan alle andere beleggingsboeken en waarom het een aanrader is.

 

1. Kan je de boodschap van het boek in een paar zinnen samenvatten?

De belangrijkste boodschap voor de belegger is: ”Besteed meer aandacht aan het risicobeheer van je beleggingsportefeuille.” Het boek wil daar met praktische tips toe bijdragen. De tweede hoofdboodschap is: “Wees kritisch.” Om het met een Latijnse spreuk uit te drukken : “Caveat emptor”. Of “Koper wees op je hoede!”

 

2. Wat heeft je ertoe aangezet dit boek te schrijven?

“Everybody wants his 15 minutes of fame!“ (Met een knipoog.) Maar alle gekheid op een stokje, dat is een zeer terechte vraag. Want er zijn al veel beleggingsboeken verschenen. De weg naar de hel is zelfs geplaveid met… beleggingsboeken!  Maar er zijn te weinig boeken die het hebben over de risico’s. En dat daar nood aan is, heeft de crisis ons bewezen. Ik wilde die risico’s bondig op een rij zetten en tips meegeven. Het boek is didactisch en toegankelijk voor iedereen die wil beleggen.

 

3. Waardoor onderscheidt dit boek zich van andere boeken over beleggingen? Wat is het grootste voordeel?

Dat het boek zich focust op de risico’s. Dat aspect is in de meeste andere beleggingsboeken niet of te weinig aan de orde. Bovendien komen in dit boek alle soorten financiële beleggingen aan bod, van het spaarboekje tot de beleggingsverzekeringen. De meeste andere beleggingsboeken maken een selectie. Omdat het boek aangevuld wordt met ‘de Bonus Pater Familias Portfolio Tool®’ (een online berekeningstool) kan de belegger de risico’s ook verder inschatten. Dat is een hulpmiddel dat de meeste andere beleggingsboeken niet meekrijgen.

 

4. Is het voor de goede huisvader/huismoeder nog wijs om zelf te beleggen op de beurs? Zo ja, wat zijn de vereisten om dat op een veilige manier te doen? Zo niet, waarom niet?

Het is niet aan mij om te zeggen welk risico een belegger al dan niet mag nemen. Maar een belegger moet zich wel bewust zijn van de risico’s. Pas dan kan een weloverwogen beslissing genomen worden. En die moet genomen worden in functie van de doelstellingen en de risicoappetijt. Het is trouwens te hopen dat mensen beleggingsrisico’s willen blijven nemen, want de economie vaart daar wel bij.

 

Ik begrijp dat mensen moedeloos worden na alle beurscrashes die we de laatste 15 jaar gekend hebben. Maar beursbeleggingen blijven een plaats hebben in een beleggingsportefeuille. In meer of mindere mate, al naargelang de risicotolerantie van de belegger. Voor iemand met het profiel van een voorzichtige huisvader/huismoeder vind ik wel dat het percentage beursaandelen maximaal 30% mag zijn. Enkel beleggen in individuele aandelen vind ik niet zo evident om de nodige spreiding te bekomen. Daarom beveel ik aan om te werken met fondsen of holdings. Een beetje aan stock-picking doen “voor de sport “, kan wel. Maar de blootstelling op een individueel aandeel kan best beperkt blijven. ‘Goede huisvaderaandelen’ bestaan volgens mij niet omdat je altijd rekening moet houden met een grote dosis onvoorspelbaarheid.

 

5. Hoe kan een kleine belegger het beleggingsrisico minimaliseren? Heb je een minimumkapitaal nodig om aan een gezonde risicobeheersing te doen?

Kleine bedragen kun je ook spreiden. Maar om met beperkte middelen de nodige spreiding in aandelen en obligaties te realiseren, kun je best een beroep doen op fondsen.

 

6. Wat zijn de vuistregels waaraan de goede huisvader/huismoeder zich moet houden bij het beleggen?

De vuistregels zijn: informeer je goed, structureer je portefeuille en diversifieer. Wie mijn boek leest, zal snel begrijpen waarom.

 

Risicobeheer voor de goede huisvader Risicobeheer voor de goede huisvader, incl. handige financiële tool

 


3621 keer bekeken

Rubrieken: Financieel
Favoriete tweets van TaxWorld