Login

Fiscus maakt lijst fiscale misbruiken bij erfenissen


De Federale Overheidsdienst Financiën is een lijst aan het opstellen met voorbeelden van wat hij voortaan beschouwt als een fiscaal misbruik bij schenkingen en erfenissen. De lijst is een verfijning van een rondzendbrief van begin mei, die meer vragen had opgeroepen dan dat hij er beantwoordde. Advocaten waarschuwden toen voor onzekerheid bij zowat iedereen die zijn erfenis plant.
Volgens sommigen zou de lijst, die publiek zal worden gemaakt, deze maand nog klaar moeten zijn, anderen houden het bij 'voor het zomerreces'. De overheidsdienst Financiën wilde geen timing geven. 'Anders dan in de vorige rondzendbrief zal de fiscus nu wel voorbeelden geven van wat nog wel en wat niet meer kan. Maar het zal geen exhaustieve lijst zijn', zegt Rik Otten, woordvoerder van minister van Financiën Steven Vanackere (CD&V).

 

Bron: www.samenaanhetwerk.be


2547 keer bekeken

Rubrieken: Procedure

artikel 344 antimisbruik crombez


Favoriete tweets van TaxWorld