Login

 

[M]aking tax law based on personal anecdote is never a good idea.
(Alan Murray)

Vermoedens als bewijsmiddel in de btw

Wie iets beweert, moet daar voor de bewijzen aandragen. Voor de fiscus is dat niet anders. De wet kent verschillende bewijsmiddelen, o.a. schriftelijk bewijs (documenten, stukken), getuigen, bekentenissen, eed. Naast de genoemde middelen is er nog een bewijsmiddel waar de administratie vaak beroep op doet: het wettelijk vermoeden. Het standpunt van de fiscus wordt dan ‘vermoed’ juist te zijn. In sommige gevallen tot bewijs van het tegendeel van door de belastingplichtige. In andere gevallen mag de belastingplichtige zelfs geen tegenbewijs meer leveren.

Volg TaxWorld op Twitter

TwitterVolg TaxWorld op Twitter via @TaxWorld_nl

Bent u een PB-expert? Zoek het uit met onze aangiftequiz!

We hebben het al enkele keren gezegd: de aangifte in de PB wordt elk jaar complexer. Bent u er klaar voor om de moeilijke taak van het indienen van de aangiftes aan te gaan? Wel, u kan zichzelf alvast eens testen met onze PB-quiz. Veel succes.

Heeft u een perfecte score, dan maakt u kans op een Tiberghien - Handboek voor fiscaal recht.

Naar de quiz. 

In de kijker

Btw-zakboekje 2016_def

Het boekhoudkundig en fiscaal gunstregime voor kmo-vennootschappen toegelicht

E-commerce. Uw webshop fiscaal en juridisch doorgelicht