Login

 

I have something my tax doctor calls “Narcotaxis”. Within 20 seconds of hearing someone launch into an explanation of tax laws, my eyes become glassy, my body loses all feeling, and I go into a shallow coma.
(Russell Baker)

De ontvanger en zijn uitgebreide bevoegdheden - gefnuikt door de motiveringsplicht?

 

Gelet op zijn financiële verantwoordelijkheden is de ontvanger aansprakelijk voor de invordering van de sommen (inzonderheid de belastingschulden) waarvan de inning hem is toevertrouwd. Zo moet hij vooraleer hij decharge krijgt voor de niet-ingevorderde posten, doen vaststellen dat de niet-invordering geenszins aan zijn nalatigheid te wijten is en dat hij ten gepaste tijde alle nodige maatregelen heeft getroffen en de nodige vervolgingen heeft ingesteld. De staatskas heeft ook een voorrecht op de goederen van iedere ontvanger en de ontvanger in wiens stortingen het Rekenhof valse waarden heeft vastgesteld, kan schuldenaar worden verklaard voor het bedrag ervan.

Volg ons op Facebook en Twitter

LogoVolg TaxWorld op Facebook.
TwitterVolg TaxWorld op Twitter via @TaxWorld_nl

Nieuw op monKEY

monkey  monKEY.be is dé online kennislounge voor tax & Accountancy professionals. U vindt er snel een antwoord op al uw vragen over fiscaliteit, accountancy, audit en vennootschapsleven.

TaxWorld selecteert voor u de belangrijkste wijzigingen op monKEY.be:

 

Nog geen abonnement op monKEY ? Test gratis.

 header-small 

Complex. Warboel. Aardverschuiving. Zo wordt de personenbelasting en meer specifiek de woonfiscaliteit na de zesde staatshervorming genoemd. TaxWorld en de Kluwer-experts zorgen voor verduidelijking.

Lees verder
Favoriete tweets van TaxWorld