Login

My Minfin Pro: nieuw portaal voor cijferberoepen


Gepubliceerd door: Tina Boullart

 

MyMINFIN-Pro is een nieuwe portaalsite van de overheid voor cijferberoepen. Het portaal biedt toegang tot e-services, een overzicht van uw mandaten en persoonlijke informatie van klanten-natuurlijke personen.

 

MyMINFIN-Pro is een beveiligd persoonlijk portaal voor cijferberoepen. Naast de toegang tot e-services zoals Tax-on-Web, Intervat, Belcotax-on-Web, Vensoc en FinProf, heeft u ook een overzicht van uw (tax-on-web) mandaten. Nieuw is de persoonlijke informatie van uw cliënten waar u toegang toe heeft als u over een MyMINFIN-mandaat beschikt.

 

Om toegang te krijgen tot het portaal, zijn er twee mogelijkheden: via www.myminfinpro.be of via www.myminfin.be. De toegang is beveiligd. Om u te identificeren heeft u uw elektronische identiteitskaart nodig en een kaartlezer.

 

MyMINFIN-Pro werkt met het «single sign on» principe: zonder zich opnieuw te identificeren kan u overschakelen tussen de verschillende toepassingen: Tax-on-Web, Belcotax On Web, Intervat, FinProf en VenSoc. Daarnaast krijgt u toegang tot zowel algemene informatie zoals formulieren en vervaldata en persoonlijke informatie van uw cliënten.

 

MyMINFIN-Pro geeft u toegang tot onder andere volgende documenten:

  1. Beheer van volmachten
  2. Kadastrale gegevens
  3. Huurcontracten
  4. Onroerende voorheffing
  5. Geschillen
  6. Tax-On-Web
  7. Fiches van de Centrale Dienst der Vast Uitgaven (CDVU) fiches

 

Voor de toegang tot de persoonlijke informatie van uw cliënten heeft u een specifiek nieuw MyMINFIN mandaat nodig. De belastingplichtige kan dergelijk mandaat alleen elektronisch, via e-ID, goedkeuren. De belastingplichtige kan persoonlijk het mandaat beheren en kan desgewenst het mandaat ook elektronisch opheffen.

 

(tb)

 


20756 keer bekeken

cijferberoepen my minfin pro volmachten tax-on-web kadastrale gegevens onroerende voorheffing geschillen


Favoriete tweets van TaxWorld