Login

Ontwerpadvies CBN: De boekhoudkundige verwerking van aandelenoptieplannen


De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een ontwerpadvies over de boekhoudkundige verwerking van aandelenoptieplannen. In dit advies analyseert de Commissie de boekhoudkundige verwerkingswijze voor de toekenning van opties, die een levering van bestaande aandelen tot gevolg hebben, en die binnen de bepalingen van de Optiewet vallen.

 

Geïnteresseerden kunnen hun opmerkingen overmaken aan de Commissie voor Boekhoudkundige Normen per post (Commissie voor Boekhoudkundige Normen, c/o Federale Overheidsdienst Economie, North Gate III, Koning Albert II-laan, 16, 1000 Brussel) of per e-mail (marc.vanderhaegen@cnc-cbn.be), en dit ten laatste tegen 14 december 2011. Het is niet uitgesloten dat de Commissie de tekst van dit ontwerpadvies aanpast na afloop van de publieke raadpleging.

 

Bron: Commissie voor Boekhoudkundige Normen.


2831 keer bekeken

Rubrieken: Accountancy

aandelenoptie CBN


Favoriete tweets van TaxWorld