Login

Risicobeheer voor de goede huisvader


Eén van de belangrijkste leidraden van dit boek is: “the return of your money is more important than the return on your money.” Het voorbije decennium was rijk aan financiële crisissen. Wie eind de jaren 90 begon te beleggen mag al blij zijn als hij vandaag zijn inleg terug heeft. Magere beleggingsopbrengsten gingen gepaard met een nooit geziene volatiliteit op de financiële markten. Niet alleen hebben financiële theorieën aan geloofwaardigheid ingeboet, ook een hele boel zekerheden voor de spaarder werden op de helling geplaatst. Het behouden van zijn belegde kapitaal blijkt een moeilijke opdracht. Het vermijden van grote schommelingen in zijn portefeuille is dat eveneens. Waar de meeste beleggingsboeken vooral oog hebben voor de potentieel meest renderende beleggingsstrategieën, focust Geert Junius in dit boek op een vaak onderbelicht aspect: het beheersen van de risico’s in de beleggingsportefeuille. Vaak realiseert men zich onvoldoende wat de risico’s zijn die men loopt wanneer men bepaalde beleggingen in zijn portefeuille opneemt. Geert Junius gaat systematisch in op de belangrijkste financiële spaarvormen en beleggingen. Voor elk product worden de risico’s opgelijst, alsook de bronnen waar men meer informatie kan vinden over de aard en de grootte van de gelopen risico’s.

 

Handige financiële tool

Bij dit boek wordt een handige financiële tool geleverd, die de belegger toelaat om een betere inschatting te maken van de structuur en het risicoprofiel van zijn portefeuille. Dat zou in een instabiele financieel-economische omgeving de kans op onprettige verrassingen moeten beperken. U kan deze tool samen met een aantal hulprekenbladen downloaden en invullen volgens de instructies vermeld in het boek.

 

U kent het boek nog niet en hebt interesse? Klik dan gauw door.

 

© Geert Junius. www.bonuspaterfamilias.com

Deze tool dient enkel voor individueel gebruik. Niets uit deze tool, waaronder ook de rapportering, mag worden verspreid, verveelvoudigd, opgeslagen op externe dragers, of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze , zonder voorafgaandelijke toestemming van de auteur.

Disclaimer. Kluwer staat niet in voor de werking en betrouwbaarheid van deze tool en kan er niet voor aansprakelijk worden gesteld. De auteur staat in voor de werking en betrouwbaarheid van de tool maar kan er niet verantwoordelijk voor worden gesteld.


5870 keer bekeken
Favoriete tweets van TaxWorld