Login


Rubriek: PersonenbelastingZoeken

 • Belastingaangifte 2017 barst uit haar voegen - 29/03/2017

  De nieuwe ‘aangifte in de personenbelasting’ verscheen vandaag in het Staatsblad. De aangifte telt 885 codes. Terwijl de aangifte in 2015 nog aandikte met 43 codes en die van vorig jaar met 38 codes, tellen we dit jaar 75 extra codes. Die record-aangroei is toe te schrijven aan een alweer complexere hypotheekfiscaliteit, de wildgroei aan belastingtarieven op roerende inkomsten, de speculatiebelasting en de nieuwe fiscale stimuli voor horecapersoneel en personen in SWT (het vroegere brugpensioen).

 • Deze week in Fiscale Actualiteit: roerende inkomsten - (Geen) vergoeding voor auteursrechten op adviezen advocaat - 27/03/2017

     

 • De ene fiets is de andere niet - 22/03/2017

  Het is lente. De fietser ontwaakt uit zijn winterslaap. Mountainbikes, racefietsen, elektrische fietsen en af en toe nog traditionele fietsen verschijnen opnieuw in het straatbeeld. Fietsen is gezond en wordt daarom al sinds jaar en dag gepromoot door de overheid, ook fiscaal. Maar helaas is er niet één regime, maar een hele waaier belastingregimes voor het fietspeloton.

 • Fiscaal co-ouderschap uitgebreid tot meerderjarige kinderen - 08/03/2017

  Bij fiscaal co-oudershap delen ex-partners het fiscaal voordeel dat ze krijgen omdat ze hun gemeenschappelijke kinderen ten laste hebben. De ouders delen het ouderlijk gezag en de huisvesting van de kinderen. Tot nu toe kwamen enkel minderjarige kinderen voor het systeem in aanmerking. Vanaf 2017 kan het ook voor de meerderjarige kinderen.

 • Impasse - 20/02/2017

  Sparen voor je pensioen wordt al decennia fiscaal aangemoedigd. Net als lenen voor je huis _ niet voor niets de vierde pensioenpijler genoemd. Bouw je een aanvullend pensioen op via een individuele levensverzekering, dan krijg je daarvoor een belastingvermindering. Die heb je ook voor de aflossingen van de hypotheek. Initieel gold voor beide uitgaven – verzekeringspremies en kapitaalaflossingen – hetzelfde maximumbedrag. Dat bedrag kon je jaarlijks maar één keer benutten. Vulde je die fiscale korf met de aflossingen van de hypotheek, dan kreeg je dat jaar geen fiscaal voordeel meer voor de premies van je levensverzekering.

 • Deze week in Fiscale Actualiteit: voordelen van alle aard - forfaitair voordeel gebruik woning is ongrondwettelijk: Hof Antwerpen treedt Gent bij - 16/02/2017

  De forfaitaire waardering van het voordeel van alle aard voor de gratis terbeschikkingstelling van een woning is discriminerend. Het onderscheid tussen terbeschikkingstelling door rechtspersonen en door natuurlijke personen is niet gerechtvaardigd. Goed een half jaar geleden was dat al het

 • Automatische indexering onroerende voorheffing Vlaanderen 2017 - 26/01/2017

  Het Vlaams Gewest geeft belastingplichtigen een korting op de onroerend voorheffing als hun gezin minstens twee kinderen telt die voor de kinderbijslag in aanmerking komen. Hoe meer kinderen, hoe groter de vermindering. Het bedrag van de korting wordt jaarlijks geïndexeerd.

 • Het fiscale jaar 2016 in twaalf tweets - 25/01/2017

  Een nieuw jaar is van start gegaan. Bij een nieuw begin is het traditie om nog een laatste keer achterom te kijken naar het afgelopen jaar. 2016 was voor de wereld een turbulent jaar. Maar ook fiscaal heeft het voor heel wat beroering gezorgd. Wij kijken terug met de fiscale twitteraars.

 • Deze week in Fiscale Actualiteit: wat bracht 2016, wat brengt 2017? De speeltijd is voorbij - 18/01/2017

  Dat 2016 in veel opzichten een rampjaar was – we hoeven hier geen open deuren in te trappen door verder in te gaan op de aanslagen in Zaventem en Brussel (en Nice, München en Berlijn), Brexit, de Amerikaanse verkiezingen, Aleppo,

 • Een woonbonus komt en gaat - 18/01/2017

   Brussel heeft de woonbonus afgeschaft. Die maatregel - die al langer dan een jaar bekend is - was de opener van het radionieuws op oudejaarsdag.

 • Geïndexeerde bedragen aanslagjaar 2018 - 03/01/2017

   2017 is net ingezet en daarmee is ook aanslagjaar 2018 van start gegaan. Op monKEY kan u vanaf nu al de geïndexeerde bedragen voor aj. 2018 raadplegen.

 • Een geschenkcheque met Sinterklaas, Kerstmis of Nieuwjaar - 05/12/2016

  Uw werknemers eens op een andere manier belonen? Het kan. Bijvoorbeeld door ze voor een gelegenheid als Sinterklaas of Kerstmis een geschenkcheque te geven. Voor uw werknemer is dat erg interessant, want het is een onbelast sociaal voordeel. Deze bijzondere cheques zijn voor de werkgever zelfs als beroepskost aftrekbaar. Maar let op: er zijn nog andere geschenkcheque-formules, met andere fiscale gevolgen. We geven wat meer duiding.

 • Deze week in Fiscale Actualiteit: geheime commissielonen - zelfs forfaitair bepaalde winst kan ‘verdoken meerwinst’ uitmaken - 19/10/2016

  Als er geen bewijskrachtige boekhouding is, mag niet alleen de winst bepaald worden op basis van de forfaitaire grondslagen van aanslag (in dit geval het forfait voor de kleinhandel in voeding), maar mag nadien die forfaitaire winst ook nog –

 • Chèque lotto - 11/10/2016

  Sinds de zesde staatshervorming zijn de gewesten fiscaal bevoegd voor hypotheekleningen die zijn gesloten om de eigen woning te financieren. Alle gewesten hebben hun eigen beleid uitgestippeld. Het Waalse Gewest schafte deze zomer zijn woonbonus af. Voor leningen gesloten vanaf 2016 geldt een nieuw voordeel, de chèque habitat.

 • Deze week in Fiscale Actualiteit: Fiscaal co-ouderschap uitgebreid - 04/10/2016

       

 • Tax shelter voor startende vennootschappen: fiscus publiceert modelattest voor belastingvermindering bij verwerving nieuwe aandelen - 20/09/2016

        

 • Platte belastingverhoging - 07/09/2016

  Een werkgever houdt iedere maand bedrijfsvoorheffing in op het loon van zijn werknemers. Die voorheffing is een voorschot op de belasting die de werknemers anderhalf tot twee jaar later wordt aangerekend via hun aanslagbiljet – de uiteindelijke belastingafrekening. De werkgever moet de voorheffing inhouden en die meteen doorstorten aan de fiscus. Zelfstandigen hebben geen werkgever. Op de winst van een bakker of op de baten van een arts wordt geen bedrijfsvoorheffing ingehouden. Zij kunnen zo tot twee jaar langer over hun belastingcenten beschikken en er opbrengsten van hebben. De fiscus blijft al die tijd op zijn honger zitten. Daarom is het systeem van de voorafbetalingen in het leven geroepen.

 • Terug naar school na een maandje vakantiewerk: fiscale gevolgen voor ouders en kinderen - 31/08/2016

   De vakantie zit er voor scholieren weeral op, terwijl studenten nog een paar weken voor de boeg hebben. Vele onder hen hebben de afgelopen maanden van hun vrije tijd zeker gebruik gemaakt om een centje bij te verdienen. Dat kan fiscaal zowel gevolgen voor henzelf, als voor hun ouders. Wij brengen de gevolgen nog eens kort in herinnering.

 • De deeleconomie leidt tot een hopeloos verdeelde fiscaliteit - 22/08/2016

  Jef Wellens, fiscalist bij Wolters Kluwer, houdt het 'eenvoudig en transparant belastingstelsel voor inkomsten uit de deeleconomie' van minister van Digitale Agenda Alexander De Croo tegen het licht.

 • Deze week in Fiscale Actualiteit: Ontsnappen dubbelstructuren steeds aan kaaimantaks? - 01/08/2016

      

Favoriete tweets van TaxWorld