Login


Rubriek: PersonenbelastingZoeken

 • Hoe kunt u uw bureaumateriaal afschrijven? - 22/05/2017

    

 • Welke buitenlandse rekeningen moet je aangeven? - 22/05/2017

    

 • Is er een fiscaal voordeel verbonden aan een hospitalisatieverzekering? - 22/05/2017

    

 • Hoe verwerk je het lidgeld van de vakbond in je aangifte? - 22/05/2017

     

 • Kan ik mijn fietsverkeer naar het station fiscaal aftrekken? - 22/05/2017

     

 • Hoeveel kan ik als student bijverdienen? - 22/05/2017

    

 • Zo vult u een flexi-job in op uw belastingaangifte - 22/05/2017

    

 • Overuren in de horeca - 22/05/2017

  Vorig jaar werd het systeem van de flexijobs voor gelegenheidswerkers in de horeca ingevoerd. Tegelijkertijd werd de gunstige maatregel voor overuren in de horeca aangepast. Werknemers in de horeca hebben hierdoor onder bepaalde voorwaarden recht op een fiscale vrijstelling voor 300 of 360 overuren per jaar als die niet gerecupereerd worden. Met andere woorden de werknemer kan tot 360 uur belastingvrij presteren.

 • Vlaamse Winwinlening versus Waalse Coup de Pouce: twee belastingvoordelen vergeleken - 16/05/2017

  De Winwinlening en de Coup de Pouce hebben beide dezelfde bedoeling: het voor kleine ondernemingen makkelijker maken financiering te vinden bij particuliere geldschieters.  Beide partijen hebben er voordeel bij: de onderneming verkrijgt extra financiering, de particuliere kredietverstrekker krijgt een fiscaal voordeel. In Vlaanderen bestond dit systeem al langer, sinds aanslagjaar 2017 kan dit ook in het Waals Gewest. We vergelijken beide regelingen.

 • De woonbonus in de aangifte PB: een gids door een woud aan codes (update 2017) - 09/05/2017

  Iedereen die een woonkrediet heeft lopen, heeft zich ongetwijfeld al in de haren gekrabd bij het zien van het aangifteformulier personenbelasting. Wat moet u nu weer invullen. Er zijn codes voor wie een lening afsloot voor 2005, na 2005, in 2015 of in 2016. Heel veel verschillende codes om uit te kiezen dus. Hoe weten welke codes u precies moet invullen? Wij proberen u in enkele stappen door dit woud aan codes te leiden naar de voor u relevante codes.

 • Aangifte PB 2017: persconferentie minister van Financiën - 25/04/2017

  Deze ochtend organiseerde de FOD Financiën een persconferentie over de aangifte personenbelasting aanslagjaar 2017. We lichten er de nieuwigheden voor aanslagjaar 2017 uit, geven u alvast de belangrijkste deadlines mee en vertellen u ten slotte waar en wanneer u voor hulp terecht kan.

 • Belastingaangifte 2017 barst uit haar voegen - 29/03/2017

  De nieuwe ‘aangifte in de personenbelasting’ verscheen vandaag in het Staatsblad. De aangifte telt 885 codes. Terwijl de aangifte in 2015 nog aandikte met 43 codes en die van vorig jaar met 38 codes, tellen we dit jaar 75 extra codes. Die record-aangroei is toe te schrijven aan een alweer complexere hypotheekfiscaliteit, de wildgroei aan belastingtarieven op roerende inkomsten, de speculatiebelasting en de nieuwe fiscale stimuli voor horecapersoneel en personen in SWT (het vroegere brugpensioen).

 • Deze week in Fiscale Actualiteit: roerende inkomsten - (Geen) vergoeding voor auteursrechten op adviezen advocaat - 27/03/2017

     

 • De ene fiets is de andere niet - 22/03/2017

  Het is lente. De fietser ontwaakt uit zijn winterslaap. Mountainbikes, racefietsen, elektrische fietsen en af en toe nog traditionele fietsen verschijnen opnieuw in het straatbeeld. Fietsen is gezond en wordt daarom al sinds jaar en dag gepromoot door de overheid, ook fiscaal. Maar helaas is er niet één regime, maar een hele waaier belastingregimes voor het fietspeloton.

 • Fiscaal co-ouderschap uitgebreid tot meerderjarige kinderen - 08/03/2017

  Bij fiscaal co-oudershap delen ex-partners het fiscaal voordeel dat ze krijgen omdat ze hun gemeenschappelijke kinderen ten laste hebben. De ouders delen het ouderlijk gezag en de huisvesting van de kinderen. Tot nu toe kwamen enkel minderjarige kinderen voor het systeem in aanmerking. Vanaf 2017 kan het ook voor de meerderjarige kinderen.

 • Impasse - 20/02/2017

  Sparen voor je pensioen wordt al decennia fiscaal aangemoedigd. Net als lenen voor je huis _ niet voor niets de vierde pensioenpijler genoemd. Bouw je een aanvullend pensioen op via een individuele levensverzekering, dan krijg je daarvoor een belastingvermindering. Die heb je ook voor de aflossingen van de hypotheek. Initieel gold voor beide uitgaven – verzekeringspremies en kapitaalaflossingen – hetzelfde maximumbedrag. Dat bedrag kon je jaarlijks maar één keer benutten. Vulde je die fiscale korf met de aflossingen van de hypotheek, dan kreeg je dat jaar geen fiscaal voordeel meer voor de premies van je levensverzekering.

 • Deze week in Fiscale Actualiteit: voordelen van alle aard - forfaitair voordeel gebruik woning is ongrondwettelijk: Hof Antwerpen treedt Gent bij - 16/02/2017

  De forfaitaire waardering van het voordeel van alle aard voor de gratis terbeschikkingstelling van een woning is discriminerend. Het onderscheid tussen terbeschikkingstelling door rechtspersonen en door natuurlijke personen is niet gerechtvaardigd. Goed een half jaar geleden was dat al het

 • Automatische indexering onroerende voorheffing Vlaanderen 2017 - 26/01/2017

  Het Vlaams Gewest geeft belastingplichtigen een korting op de onroerend voorheffing als hun gezin minstens twee kinderen telt die voor de kinderbijslag in aanmerking komen. Hoe meer kinderen, hoe groter de vermindering. Het bedrag van de korting wordt jaarlijks geïndexeerd.

 • Het fiscale jaar 2016 in twaalf tweets - 25/01/2017

  Een nieuw jaar is van start gegaan. Bij een nieuw begin is het traditie om nog een laatste keer achterom te kijken naar het afgelopen jaar. 2016 was voor de wereld een turbulent jaar. Maar ook fiscaal heeft het voor heel wat beroering gezorgd. Wij kijken terug met de fiscale twitteraars.

 • Deze week in Fiscale Actualiteit: wat bracht 2016, wat brengt 2017? De speeltijd is voorbij - 18/01/2017

  Dat 2016 in veel opzichten een rampjaar was – we hoeven hier geen open deuren in te trappen door verder in te gaan op de aanslagen in Zaventem en Brussel (en Nice, München en Berlijn), Brexit, de Amerikaanse verkiezingen, Aleppo,