Login


Rubriek: PersonenbelastingZoeken

 • Zeven artikels die iedere fiscalist moet kennen - 03/02/2016

  Er zijn van die wetsartikels die iedere fiscalist uit het hoofd kent, of althans uit het hoofd zou moeten kennen. Van die artikels die steeds opnieuw weer opduiken. Ongetwijfeld komt u er ook op bijna dagelijkse basis mee in aanraking. Als kennismaking voor de beginnende fiscalist of als opfrissing voor de rijpere vakgenoot, sommen we er enkele uit deze lijst nog eens op.

 • Deze week in Fiscale Actualiteit: jaaroverzicht 2015- disruptie op zijn Belgisch - 25/01/2016

  Redacteur Koen Janssens geeft een overzicht van het fiscaal jaar 2015. Thema is ‘disruptie op zijn Belgisch’ 2015 was volgens vele commentatoren immers het jaar dat de grenzen definitief weggevallen zijn. Zij hebben het dan natuurlijk vooral over het feit

 • Ontdek drie alternatieve beleggingen die u vanaf 2016 een mooi rendement kunnen opleveren - 22/01/2016

  Interessante beleggingen vinden met een mooi rendement en met een aanvaardbaar risico is op heden geen sinecure, zeker nu de rentevoeten historische dieptepunten opzoeken. Op de koop toe heeft onze regering het afgelopen jaar beslist om de roerende voorheffing op interesten en dividenden verder te verhogen van 25% naar 27%. En om beleggen in beursgenoteerde aandelen al helemaal te ontmoedigen werd de speculatietaks ingevoerd. Geld verdienen op uw spaarcenten wordt dus een onmogelijke opdracht? Niet voor wie goed zijn huiswerk maakt en openstaat voor alternatieven…

 • Pensioenbelasting draait in de soep - 18/01/2016

   Niets is zo ondoorgrondelijk als de belastingberekening op de pensioenen. Die belasting barst van de anomalieën.

 • Gemiddelde brandstofprijzen 2015 - 14/01/2016

          

 • Geef me de vijf … het kadastraal inkomen in vijf kernwoorden - 12/01/2016

  Het kadastraal inkomen is een cruciaal begrip in de fiscale behandeling van onroerende goederen. Het speelt een rol bij de bepaling van de onroerende inkomsten en de onroerende voorheffing, maar bijvoorbeeld ook bij de toepassing van het verlaagd verkooprecht (5 % registratierechten) bij de verkoop van een onroerend goed. Aan de hand van vijf kernwoorden lichten we een en ander toe over dit (fiscaal) begrip: huurwaarde, perequatie, verhuur, gerevaloriseerd KI en onroerende voorheffing. 

 • Fiscale grensbedragen aanslagjaar 2017 (inkomsten 2016) - 23/12/2015

       

 • Het fiscale jaar in twaalf tweets - 15/12/2015

  Wie wil weten wat er in de wereld leeft, gaat vandaag de dag eerder te rade bij de social media dan bij de traditionele media. Vooral Twitter is de bron voor nieuw(tje)s. Ook de professional kan er steeds meer op terecht. Waar konden wij dan ook beter op zoek gaan voor een overzicht van het fiscale jaar. Twaalf tweets van fiscale experts en opiniemakers loodsen ons door de ups en downs van 2015.

 • Bespaar heel wat belastingen met het omvormen van uw inkomen - 09/12/2015

  Heel wat zelfstandigen oefenen hun beroepsactiviteit uit door middel van een vennootschap. Om te voorzien in het maandelijkse inkomen dat u privé nodig hebt, zal u aan uzelf op de één of andere manier een inkomen moeten toekennen. Meestal zal uw vennootschap u daartoe een loon uitbetalen voor uw geleverde prestaties als bedrijfsleider. Of op de jaarvergadering kan worden beslist om een dividend uit te keren. Het nadeel is dat daar netto niet zoveel van overblijft. Er lijkt dus op het eerste gezicht geen ontsnappen aan die (toren)hoge belastingdruk. Maar geen paniek, u kan met een aantal combinaties de belastingdruk al een flink stuk omlaag helpen indien u het slim aanpakt…

 • Deze week in Fiscale Actualiteit: btw en bedrijfsmiddelen - nieuwe circulaire brengt enkele welkome versoepelingen voor btw-aftrek auto’s - 08/12/2015

    

 • Tax shift maakt Belgische werkgevers competitiever vanaf volgend jaar - 07/12/2015

    

 • Deze week in Fiscale Actualiteit: personenbelasting - geïntegreerde Vlaamse woonbonus vanaf 1 januari 2016 - 27/11/2015

  Voor het tweede jaar op rij sleutelt de Vlaamse regering aan het systeem van de woningkredieten. Dit keer betreft het een vrij grondige hervorming  waarbij het de bedoeling is om het systeem (eindelijk) te vereenvoudigen voor leningen die zijn afgesloten

 • Ontslagvergoeding in de taxlift - 23/11/2015

  Sommige inkomsten die een werknemer ontvangt, worden niet zoals lonen belast tegen het normale belastingtarief, maar tegen een afzonderlijk tarief. Dat is zo voor opzeggingsvergoedingen, inschakelingsvergoedingen, achterstallige lonen en vakantiegeld dat vervroegd wordt uitbetaald. Die worden belast tegen het gemiddelde belastingtarief. Voor de meeste werknemers schommelt dat tussen 25 en 35 procent. Zo wordt vermeden dat de fiscus meer dan de helft van een opzeggingsvergoeding afroomt.

 • 2 Tiberghien or not 2 Tiberghien - 17/11/2015

  De bijzondere aanslag geheime commissielonen werd eerst door de administratie versoepeld en daarna weer een beetje verstrengd, waarna een nieuwe administratieve tolerantie werd ingevoerd. Vervolgens kwam de wetgever met een definitieve soepele regeling, om die een jaar later toch nog een beetje extra te verzachten. Waarna de administratie met een circulaire de soepele regels weer strenger ging interpreteren. Kunt u nog volgen?

 • Nieuwe Vlaamse woonbonus vanaf 2016, een analyse - 08/11/2015

  Na de recente wijziging vorig jaar voor leningen vanaf 2015, gaat Vlaanderen haar woonbonus opnieuw wijzigen voor leningen gesloten vanaf 2016. Dat blijkt uit het ontwerpdecreet ‘houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2016’ (stuk 544/1), dat eind oktober in het Vlaams parlement werd ingediend. Het betreft leningen voor de eigen woning, die de kredietnemer in principe zelf betrekt. Voor die woning worden de fiscale voordelen toegekend door het gewest en niet meer door de federale overheid. Vandaag wordt de Vlaamse woonbonus enkel toegekend voor de eigen én enige woning. Die voorwaarden worden beoordeeld op 31 december van het leningsjaar. Maar vanaf 2016 vervalt de voorwaarde ‘enige woning’.

 • Het kind van de rekening - 19/10/2015

  Wie kinderen heeft, krijgt een belastingvermindering. Hoe meer u er hebt, hoe groter het deel van het inkomen dat vrijgesteld is van belasting. Bent u gehuwd of wettelijk samenwonend, dan gaat dat voordeel automatisch naar de partner met het hoogste inkomen. Feitelijke samenwoners kiezen zelf wie het voordeel krijgt.
  Dat is discriminatie, stelt vaste rechtspraak. Maar de fiscus is voorlopig niet te vermurwen.

 • Eén jaar Michel I: een (fiscale) balans - 05/10/2015

  Op 11 oktober 2014 ging de federale regering Michel I van start. De regering had heel wat (moeilijke) taken op haar bord gekregen. TaxWorld kijkt terug op het eerste jaar en maakt een fiscale balans op.

 • Schiet uit de startblokken met de Startlening+ - 16/09/2015

  Wie heden ten dage als startend ondernemer een lening wenst af te sluiten, moet al over vrij goede papieren beschikken om de nodige fondsen bij de bank los te weken. Maar niet getreurd; via de Startlening+ van PMV (Participatiemaatschappij Vlaanderen) kan u wellicht alsnog aan het nodige startkapitaal geraken alvorens u overweegt om uw project in de koelkast te steken. Mooi meegenomen is dat er wordt gewerkt met een relatief lage interestvoet, vrijstelling van kapitaalaflossingen gedurende het eerste jaar na opname van de lening en dat het bovendien om een achtergestelde lening gaat wat er misschien voor zorgt dat u uw bankier uiteindelijk toch over de streep kunt trekken om alsnog een deel van de financiering voor zijn of haar  rekening te nemen.

 • Taxshift: fetisj van 100 euro - 07/09/2015

  Bij haar aantreden besliste de federale regering de forfaitaire beroepskosten van werknemers te verhogen. Uitgezonderd de 3 procent werknemers die hun kosten bewijzen, krijgen zowat alle loontrekkenden daardoor meer nettoloon. Al vijf jaar bestaat voor werknemers met een laag loon naast de werkbonus – een korting op de sociale bijdragen – een specifiek belastingkrediet op die werkbonus. Zowel de werkbonus als het belastingkrediet ging omhoog. Het belastingkrediet zal de volgende jaren nog verder stijgen. Hoewel het kabinet van de minister van Financiën berichten over de afschaffing van het belastingtarief van 30 procent eerst nog had afgedaan als "absurd voorbarig", werd vorige week de knoop doorgehakt: het belastingtarief van 30 procent verdwijnt.

 • Liever geen hotelservice via Airbnb - 12/08/2015

  Het trendy internetplatform ‘Airbnb’ waarmee men privékamers, -studio’s en -appartementen als gastenverblijf te huur aanbiedt, zorgt deze zomer voor enige commotie. De uitbaters van de klassieke bed & breakfasts, die aan strenge regels onderworpen zijn, beschouwen Airbnb als oneerlijke concurrentie. En de huurinkomsten uit Airbnb worden niet of nauwelijks aangegeven bij de fiscus. Aan het eerste wordt een mouw gepast door een nieuw Vlaams logiesdecreet, dat Airbnb bovendien zal verplichten de gegevens van haar verhuurders aan de overheid door te spelen. Het tweede zette de Bijzondere Belastinginspectie aan tot een speciale controleactie om online verhuurders te traceren.

Favoriete tweets van TaxWorld