Login


Rubriek: VennootschapsbelastingZoeken

 • Deze week in Fiscale Actualiteit: wat bracht 2016, wat brengt 2017? De speeltijd is voorbij - 18/01/2017

  Dat 2016 in veel opzichten een rampjaar was – we hoeven hier geen open deuren in te trappen door verder in te gaan op de aanslagen in Zaventem en Brussel (en Nice, München en Berlijn), Brexit, de Amerikaanse verkiezingen, Aleppo,

 • Finance Professional Panel 2016 (deel 4): Ethiek en fiscaliteit - 19/12/2016

  In de vorige edities van het panel, bespraken we de relatie tussen risk management en fiscaliteit. Risk management heeft vele gezichten, waarvan de fiscaliteit er slechts één is. Eén dat redelijk nieuw is, maar zeker niet te onderschatten, is de impact van ethiek.

   

  Welke belasting is fair om ze (niet) te betalen. Ons panel komt tot de conclusie dat de fairness volledig afhangt van de context bepaald door het moment, de plaats, de persoon, in kwestie. Waar de ene belastingplichtige mee wegkomt, gaat niet op voor de andere. Net die onzekerheid is voor de fiscalist, risk manager, jurist, auditor, CFO de oorzaak van vele slapeloze nachten, zelfs een rem op de bedrijfsvoering.

   

  Het panel verwijst naar de noodzaak van ethisch handelen door de fiscus. Dit zou gepaard moeten gaan met het streven naar duidelijkere wetgeving en dus minder rulings. De huidige rulings (en de wildgroei daaraan) vestigt de aandacht op het feit dat ethiek ook aan de kant van de fiscus gelinkt wordt met de context. Wie in staat is de beste context te scheppen, heeft de grootste kans op een voordelige ruling en zelfs de grootste steun van de publieke opinie.

   

  “We moeten door de wet heen kijken en zelfs in het hoofd van de controleur”, zeggen de panelleden. Dat is de enige mogelijkheid om een rode draad te pakken te krijgen om tot een gunstige context te komen. Het bedrijf en de professional zelf dient vooral “een verhaal” te hebben. Het panel illustreerde het als volgt : “When you have to go naked, you better look good”.  Ze geven als advies dat je best zorgt voor een goede documentatie omtrent de beslissingen en acties met fiscale impact. Zoniet, stel je jezelf en het bedrijf bloot aan  “reputational damage” met mogelijks zware gevolgen.

   

  Niettemin zijn er bedrijven die de de afweging maken tussen de kosten van het bijhouden van al die documentatie en de kosten (boetes) van het niet-naleven van de formaliteiten. Begrijpelijk, maar door het  panel bevestigd als zijnde gevaarlijk. Om je zorgvuldig door het rechtsverkeer te begeven, dien je in staat te zijn om een historisch zicht te geven op het vermogen van het bedrijf.  Het panel spreekt van een “retroactieve illusie” waarbij je dient te verantwoorden wat je voorgangers (vroegere bedrijfsleiders, zaakvoerders, aandeelhouders, CFO) hebben gedaan, toen je zelf nog niet eens bij het bedrijf betrokken was.

   

  De oplossing is een goede “digitale hygiëne”. Alles goed bijhouden, een vooral beroep doen op een goede databank. Zorgen dat je de info niet alleen hebt, maar ook dat je de gevraagde info makkelijk en snel terugvindt op het moment dat je ze nodig hebt. Hierin speelt Wolters Kluwer een belangrijke rol als kennispartner en onder het motto “When you have to be right”.

   

  We sluiten dit thema af met veel bezorgdheden en massa’s actiepunten. Het panel neemt een nieuw thema op in 2017 en blijft ondertussen groeien in aantal deelnemers en verbreedt de scope.

 • Deze week in Fiscale Actualiteit: vennootschapsbelasting - verruimde innovatieaftrek neemt plaats in van octrooiaftrek - 14/12/2016

    

 • Deze week in Fiscale Actualiteit: vennootschapsbelasting - bedrijven betalen extra belasting op tankkaarten - 05/12/2016

    

 • Een geschenkcheque met Sinterklaas, Kerstmis of Nieuwjaar - 05/12/2016

  Uw werknemers eens op een andere manier belonen? Het kan. Bijvoorbeeld door ze voor een gelegenheid als Sinterklaas of Kerstmis een geschenkcheque te geven. Voor uw werknemer is dat erg interessant, want het is een onbelast sociaal voordeel. Deze bijzondere cheques zijn voor de werkgever zelfs als beroepskost aftrekbaar. Maar let op: er zijn nog andere geschenkcheque-formules, met andere fiscale gevolgen. We geven wat meer duiding.

 • Het voordeel van het verlaagd tarief in de vennootschapsbelasting wordt dikwijls overschat - 07/11/2016

  Het gewone belastingtarief voor uw vennootschap bedraagt 33,99 %. Indien echter aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan, kan uw vennootschap van het verlaagd opklimmend tarief genieten. Dit tarief stijgt trapsgewijs van 24,98 % tot 35,54 %. Op het eerste gezicht lijkt het dus interessanter dat uw vennootschap steeds kan genieten van het verlaagd tarief, zeker indien het gros van het fiscaal resultaat wordt belast aan het laagste tarief van 24,98 %. Maar … zit er geen addertje onder het gras?

 • Deze week in Fiscale Actualiteit: Regering sluit achterpoortje voor interne meerwaarden - 03/11/2016

    

 • Wetsontwerp: Omzetting wijzigingsrichtlijnen moeder-dochterrichtlijn en keuze betaling exittaks - 05/10/2016

      

 • Deze week in Fiscale Actualiteit: Nieuwe FAQ over vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing voor starters - 20/09/2016

       

 • Platte belastingverhoging - 07/09/2016

  Een werkgever houdt iedere maand bedrijfsvoorheffing in op het loon van zijn werknemers. Die voorheffing is een voorschot op de belasting die de werknemers anderhalf tot twee jaar later wordt aangerekend via hun aanslagbiljet – de uiteindelijke belastingafrekening. De werkgever moet de voorheffing inhouden en die meteen doorstorten aan de fiscus. Zelfstandigen hebben geen werkgever. Op de winst van een bakker of op de baten van een arts wordt geen bedrijfsvoorheffing ingehouden. Zij kunnen zo tot twee jaar langer over hun belastingcenten beschikken en er opbrengsten van hebben. De fiscus blijft al die tijd op zijn honger zitten. Daarom is het systeem van de voorafbetalingen in het leven geroepen.

 • Focus op de fiscale en sociale bepalingen uit de tweede halfjaarlijkse programmawet van 2016 - 17/08/2016

      

 • Benut u de investeringsaftrek optimaal ? Gratis monKEY-webinar op 1 september - 17/08/2016

         

 • Deze week in Fiscale Actualiteit: beroepskosten - kosten m.b.t. call- en put-operaties zijn dan toch aftrekbaar - 22/07/2016

  Constructies met call en put opties stonden jaren geleden aan de wieg van de negatieve rechtspraak over kostenaftrek en de band met de maatschappelijke activiteit. Maar m.b.t. die aftrekvoorwaarde heeft het Hof van Cassatie vorig jaar zijn standpunt helemaal omgegooid.

 • Benut u de investeringsaftrek optimaal ? Ontdek het zelf dankzij het gratis monKEY-webinar van Yves Verdingh op 1 september - 08/07/2016

    

 • Van micro tot groot: klein zijn heeft ook zijn voordelen - 05/07/2016

  Het is niet meer nieuw voor u: door de omzetting van de boekhoudrichtlijn zijn de criteria voor de definitie van kleine vennootschap verhoogd en werd de microvennootschap geïntroduceerd. Een kleine vennootschap zijn heeft niet alleen op vennootschapsrechtelijk vlak zijn voordelen, er zijn ook tal van fiscale gunstmaatregelen voor kmo’s. Zo genieten kleine vennootschappen bv. van een hogere notionele interestaftrek en betalen zij geen vermeerdering wegens onvoldoende voorafbetalingen in de eerste jaren na hun oprichting. We lichten in dit artikel één gunstmaatregel voor de kleine vennootschap toe: de afschrijving in het jaar van verwerving.

 • Deze week in Fiscale Actualiteit: nieuwe waarderingsmethode voor vruchtgebruik van rulingdienst. De visie van de toekomst of een brug te ver? - 04/07/2016

  De rulingdienst stelt een nieuwe waarderingsmethode voor inzake vruchtgebruik, die een subtiele maar niettemin substantiële wijziging inhoudt ten opzichte van het verleden. We bekijken of de nieuwe methode nagevolgd moet worden, aan de kant geschoven dan wel met gepaste selectiviteit

 • Deze week in Fiscale Actualiteit: Rechtzetting jaarrekening: ook bij schending boekhoudrecht - 04/05/2016

     

 • Voorafbetalingen aanslagjaar 2017: jaarlijks bericht in het Staatsblad - 04/04/2016

       

 • Onderkapitalisatie van vennootschappen - 08/03/2016

  Bij onderkapitalisatie of thin capitalisation bestaat er een wanverhouding tussen het eigen vermogen en het vreemd vermogen van een onderneming. De fiscale wetgever bestraft deze werkwijze door de interestaftrek bij de betalende vennootschap te beperken. We doen de precieze regels kort en bondig uit de doeken.

 • Maak optimaal gebruik van de verhoogde investeringsaftrek - 16/02/2016

  In het kader van de tax shift voorziet onze regering in een verhoging van de investeringsaftrek voor eenmanszaken en kleine vennootschappen van 3,50% of 4% tot 8%. Nieuw is de investeringsaftrek van 13,50% voor wie “digitale” investeringen verricht. Bepaalde investeringen geven zelfs recht op een aftrek van 20,50%.
  Wie van plan is om de komende jaren te investeren in bepaalde activa, krijgt van de overheid alvast een duwtje in de rug …

Favoriete tweets van TaxWorld