Login


Rubriek: VennootschapsbelastingZoeken

 • Deze week in Fiscale Actualiteit: bedrijfswagens - belasting op tankkaarten noopt in principe tot rittenadministratie - 13/06/2017

  Sinds begin dit jaar moeten vennootschappen een hogere belasting betalen als ze een tankkaart ter beschikking stellen samen met een firmawagen of op een andere manier brandstofkosten ten laste nemen voor het privégebruik. Nu blijkt dat die maatregel ook een

 • Deze week in Fiscale Actualiteit: vennootschapsbelasting - Hof van Justitie doet fairness tax wankelen - 06/06/2017

      

 • Aangifte VenB gepubliceerd - 31/05/2017

     

 • Fiscus komt met FAQ over tankkaarten - 31/05/2017

       

 • Wat is rechtvaardige fiscaliteit? - 31/05/2017

   Pieter Timmermans  van het VBO vraagt zich in een interessant opiniestuk af wat rechtvaardige fiscaliteit is: “’Op deze wereld is niets zeker, behalve de dood en de belastingen’, zei Amerikaans politicus Benjamin Franklin in de 18e eeuw. Voor België betekent dat: de dood en heel erg veel belastingen. Toch is er sprak

 • Deze week in Fiscale Actualiteit: interne meerwaarden - nieuwe regels voor gestort kapitaal hebben ongewenste neveneffecten - 16/05/2017

  Interne meerwaarden op aandelen die particulieren realiseren, zijn sedert de jaren negentig voorwerp van hevige discussies. Met de programmawet van 25 december 2016 (BS 29 december 2016) is daaraan een nieuw hoofdstuk toegevoegd. De nieuwe regeling raakt aan de definitie

 • Deze week in Fiscale Actualiteit: Zonnepanelen: afschrijven op 20 jaar is geen vaste regel - 03/05/2017

    

 • Deze week in Fiscale Actualiteit: geheime commissielonen - verdoken meerwinst moet in verworpen uitgaven komen - 18/04/2017

  Als de fiscus een verdoken meerwinst vaststelt en daarop de aanslag geheime commissielonen toepast, moet de meerwinst ook nog eens opgenomen worden in de verworpen uitgaven. Dat is een nieuwe interne richtlijn van de fiscus.   Als de fiscus verdoken

 • Deze week in Fiscale Actualiteit: woning in vennootschap - bezoldigingstheorie is geen automatisme - 10/04/2017

     

 • Een korte inleiding tot de nieuwe innovatieaftrek - 10/04/2017

  Onder druk van de OESO werd de aftrek voor octrooi-inkomsten geschrapt. Niet enkel in België trouwens, nog vijftien gelijkaardige regimes uit andere OESO-landen vielen bij de OESO in ongenade. In België werd wel onmiddellijk een nieuw regime ingevoerd dat de toets van de OESO wel kan doorstaan: de innovatieaftrek. In deze korte introductie tot de nieuwe aftrek bekijken we welke rechten en welke inkomsten voor de aftrek in aanmerking komen.

 • Magda: veel gestelde vragen over afschrijvingen - 27/03/2017

  Afschrijvingen. Elke onderneming komt er mee in aanraking. Toch zitten veel ondernemingen nog met vragen. Wat moet of mag er precies afgeschreven worden. Op welke basis? Hoe zit het met afschrijvingen op goodwill? En gronden? Of kunstwerken?  We laten alvast enkele veel gestelde praktijkvragen aan bod komen.

 • Bijzondere liquidatiereserve voor vennootschappen met gebroken boekjaar - 14/03/2017

  Bij het verhogen van roerende voorheffing op liquidatieboni in 2014, voerde de fiscale wetgever een overgangsmaatregel in om het leed wat te verzachten voor aanslagjaar 2012. Later kwam er een permanente maatregel (vanaf aanslagjaar 2015) en een lapmiddel om de vergeten aanslagjaren 2013 en 2014 te redden. Maar ook na deze maatregel waren er nog steeds vennootschappen die buiten de boot vielen voor aanslagjaar 2012: de kleine vennootschappen met een gebroken boekjaar. In een recent arrest oordeelde het Grondwettelijk Hof dat ook deze vennootschappen de mogelijkheid moeten krijgen om voor aanslagjaar 2012 een bijzondere liquidatiereserve aan te leggen.

 • Tax shelter uitgebreid tot podiumkunsten - 28/02/2017

  De tax shelter is niet langer voorbehouden voor wie wil investeren in films en televisiereeksen. Sinds 1 februari 2017 kunnen ook investeerders in podiumproducties van het fiscale voordeel genieten. Daarmee is er voor de derde keer in twee jaar tijd een ingrijpende wijziging in het tax shelter-regime doorgevoerd. Voor wie niet meer helemaal mee is, gaan we nog eens in vogelvlucht over de regels.

 • Deze week in Fiscale Actualiteit: bijzondere liquidatiereserve uitgebreid tot aanslagjaar 2012 voor kleine vennootschappen met gebroken boekjaar - 28/02/2017

  Sommige kleine vennootschappen met een gebroken boekjaar kwamen niet in aanmerking voor het regime van de ‘interne liquidatie’ met betrekking tot de belaste reserves die waren aangelegd in de jaarrekening verbonden met het aanslagjaar 2012. Zij kunnen voor die reserves

 • Deze week in Fiscale Actualiteit: tax shelter - uitbreiding tax shelter voor film naar podiumkunsten: staande ovatie of kort applaus? - 21/02/2017

    

 • Magda ? Veel gestelde vragen over het opstellen en neerleggen van de jaarrekening - 13/02/2017

  Het opstellen en neerleggen van de jaarrekening is een jaarlijks terugkerende taak voor vennootschappen. Vaak zitten zij evenwel met praktische vragen. Wij sommen enkele van de veel gestelde vragen op … en bieden een kort en bondig antwoord: Mag de goedkeuring uitgesteld worden? Mag  een boekhouder de jaarrekening opstellen? Mag een goedgekeurde jaarrekening nog gewijzigd worden? 

 • Column: fiscale ethiek - 07/02/2017

  Offshoreleaks, Luxleaks, Swissleaks, Panama Papers, meer transparantie en opgevoerde strijd tegen  belastingontduiking, betere belastingharmonisatie tussen de EU-lidstaten, … . In het licht van dit alles komt fiscale ethiek steeds meer aan bod. Dit hangt samen met rechtvaardigheid: Is een fiscaal systeem rechtvaardig ? Is het handelen van belastingplichtigen (zowel particulieren als multinationals) ethisch rechtvaardig ?

 • Het fiscale jaar 2016 in twaalf tweets - 25/01/2017

  Een nieuw jaar is van start gegaan. Bij een nieuw begin is het traditie om nog een laatste keer achterom te kijken naar het afgelopen jaar. 2016 was voor de wereld een turbulent jaar. Maar ook fiscaal heeft het voor heel wat beroering gezorgd. Wij kijken terug met de fiscale twitteraars.

 • Deze week in Fiscale Actualiteit: wat bracht 2016, wat brengt 2017? De speeltijd is voorbij - 18/01/2017

  Dat 2016 in veel opzichten een rampjaar was – we hoeven hier geen open deuren in te trappen door verder in te gaan op de aanslagen in Zaventem en Brussel (en Nice, München en Berlijn), Brexit, de Amerikaanse verkiezingen, Aleppo,

 • Finance Professional Panel 2016 (deel 4): Ethiek en fiscaliteit - 19/12/2016

  In de vorige edities van het panel, bespraken we de relatie tussen risk management en fiscaliteit. Risk management heeft vele gezichten, waarvan de fiscaliteit er slechts één is. Eén dat redelijk nieuw is, maar zeker niet te onderschatten, is de impact van ethiek.

   

  Welke belasting is fair om ze (niet) te betalen. Ons panel komt tot de conclusie dat de fairness volledig afhangt van de context bepaald door het moment, de plaats, de persoon, in kwestie. Waar de ene belastingplichtige mee wegkomt, gaat niet op voor de andere. Net die onzekerheid is voor de fiscalist, risk manager, jurist, auditor, CFO de oorzaak van vele slapeloze nachten, zelfs een rem op de bedrijfsvoering.

   

  Het panel verwijst naar de noodzaak van ethisch handelen door de fiscus. Dit zou gepaard moeten gaan met het streven naar duidelijkere wetgeving en dus minder rulings. De huidige rulings (en de wildgroei daaraan) vestigt de aandacht op het feit dat ethiek ook aan de kant van de fiscus gelinkt wordt met de context. Wie in staat is de beste context te scheppen, heeft de grootste kans op een voordelige ruling en zelfs de grootste steun van de publieke opinie.

   

  “We moeten door de wet heen kijken en zelfs in het hoofd van de controleur”, zeggen de panelleden. Dat is de enige mogelijkheid om een rode draad te pakken te krijgen om tot een gunstige context te komen. Het bedrijf en de professional zelf dient vooral “een verhaal” te hebben. Het panel illustreerde het als volgt : “When you have to go naked, you better look good”.  Ze geven als advies dat je best zorgt voor een goede documentatie omtrent de beslissingen en acties met fiscale impact. Zoniet, stel je jezelf en het bedrijf bloot aan  “reputational damage” met mogelijks zware gevolgen.

   

  Niettemin zijn er bedrijven die de de afweging maken tussen de kosten van het bijhouden van al die documentatie en de kosten (boetes) van het niet-naleven van de formaliteiten. Begrijpelijk, maar door het  panel bevestigd als zijnde gevaarlijk. Om je zorgvuldig door het rechtsverkeer te begeven, dien je in staat te zijn om een historisch zicht te geven op het vermogen van het bedrijf.  Het panel spreekt van een “retroactieve illusie” waarbij je dient te verantwoorden wat je voorgangers (vroegere bedrijfsleiders, zaakvoerders, aandeelhouders, CFO) hebben gedaan, toen je zelf nog niet eens bij het bedrijf betrokken was.

   

  De oplossing is een goede “digitale hygiëne”. Alles goed bijhouden, een vooral beroep doen op een goede databank. Zorgen dat je de info niet alleen hebt, maar ook dat je de gevraagde info makkelijk en snel terugvindt op het moment dat je ze nodig hebt. Hierin speelt Wolters Kluwer een belangrijke rol als kennispartner en onder het motto “When you have to be right”.

   

  We sluiten dit thema af met veel bezorgdheden en massa’s actiepunten. Het panel neemt een nieuw thema op in 2017 en blijft ondertussen groeien in aantal deelnemers en verbreedt de scope.

Favoriete tweets van TaxWorld