Login


Tag: leningZoeken

 • Belastingaangifte 2017 barst uit haar voegen - 29/03/2017

  De nieuwe ‘aangifte in de personenbelasting’ verscheen vandaag in het Staatsblad. De aangifte telt 885 codes. Terwijl de aangifte in 2015 nog aandikte met 43 codes en die van vorig jaar met 38 codes, tellen we dit jaar 75 extra codes. Die record-aangroei is toe te schrijven aan een alweer complexere hypotheekfiscaliteit, de wildgroei aan belastingtarieven op roerende inkomsten, de speculatiebelasting en de nieuwe fiscale stimuli voor horecapersoneel en personen in SWT (het vroegere brugpensioen).

 • 'Hoe kan een leek de aangifte van een woonlening fiscaal optimaliseren als zelfs de fiscus het niet kan' - 04/04/2016

  Vorig jaar telde de belastingaangifte meer dan honderd codes om een hypothecaire lening weer te geven. Dat was een verdubbeling van het aantal codes in vergelijking met 2014. De zesde staatshervorming heeft de woonfiscaliteit versnipperd tot een onontwarbaar kluwen. De fiscus werd dan ook overrompeld met vragen over de belastingaangifte. In juni - de aangiftemaand bij uitstek - liepen er 70 procent meer telefonische oproepen en 120 procent meer e-mails binnen dan in dezelfde maand het jaar voordien. Beterschap zit er niet meteen aan te komen. De aangifte van dit jaar dikt nog eens met ruim twintig nieuwe hypotheekcodes aan.

 • Nieuwe Vlaamse woonbonus vanaf 2016, een analyse - 08/11/2015

  Na de recente wijziging vorig jaar voor leningen vanaf 2015, gaat Vlaanderen haar woonbonus opnieuw wijzigen voor leningen gesloten vanaf 2016. Dat blijkt uit het ontwerpdecreet ‘houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2016’ (stuk 544/1), dat eind oktober in het Vlaams parlement werd ingediend. Het betreft leningen voor de eigen woning, die de kredietnemer in principe zelf betrekt. Voor die woning worden de fiscale voordelen toegekend door het gewest en niet meer door de federale overheid. Vandaag wordt de Vlaamse woonbonus enkel toegekend voor de eigen én enige woning. Die voorwaarden worden beoordeeld op 31 december van het leningsjaar. Maar vanaf 2016 vervalt de voorwaarde ‘enige woning’.

 • Deze week in Fiscale Actualiteit: Verlaagde Vlaamse woonbonus : anticiperen of niet ? - 22/10/2014

      

 • TIP AANGIFTE 2014: Lenen in 2014, trap niet in de val! - 26/06/2014

          

 • Te veel vingers in de pap: hypothecaire leningen worden een fiscaal kluwen - 04/03/2014

  De zesde staatshervorming is een schoolvoorbeeld van een Belgisch compromis. Ze regionaliseert de personenbelasting, die tegelijk ook federaal blijft. Die belasting wordt zo een stuurloos schip, dat dobbert tussen twee oevers en niet goed weet waar het moet aanmeren. Door dat ambigue karakter krijgen we een vervuilde personenbelasting, die complexer is dan ooit. Die dualiteit komt het meest tot uiting in de totale versnippering van de fiscale voordelen voor een hypothecaire lening, die toch de belangrijkste fiscale aftrekpost in een mensenleven is.

 • Referentierentevoet 2013 voor berekening voordeel van alle aard renteloze of goedkope lening - 26/02/2014

    

 • Staatshervorming maakt personenbelasting nog complexer - 08/08/2013

  Wat gaat er na de zesde staatshervorming gebeuren als ik een woning koop? En wat met de fiscale voordelen die ik nu heb op mijn eigen woning. Daar liggen vele Belgen van wakker. Het wetsvoorstel dat het fiscale luik van de staatshervorming regelt, is ingediend in de Kamer. We krijgen dus stilaan een beeld van wat er staat te gebeuren.

 • TIP AANGIFTE 2013. Splits uw lening - 18/06/2013

          

 • FAQ in zake inkomstenbelastingen, hypothecair krediet en levensverzekering: 28/05/2013 - 03/06/2013

  Naar jaarlijkse gewoonte geeft Paul Heymans een overzicht in vraag en antwoord-vorm over de woonfiscaliteit.

 • TIP AANGIFTE 2012 Schuldsaldoverzekering altijd aangeven? - 26/06/2012

      

 • TIP AANGIFTE 2012 Splits uw lening - 20/06/2012

     

 • Referentierentevoeten voor goedkope leningen aan werknemers en bedrijfsleiders in 2011 - 08/03/2012

  Wanneer een werknemer een goedkope of renteloze lening krijgt van zijn werkgever, dan is dat een belastbaar voordeel. In het Belgisch Staatsblad van 8 maart 2012 staan de referentierentevoeten waarmee de fiscus de waarde van dat voordeel berekent. De fiscus

 • AANGIFTE 2011. Hoe geef ik mijn groene hypotheek aan? - 08/06/2011

  In 1984 gingen wij een hypothecaire lening aan bij bank A, die in maart 2011 volledig is afgelost. Deze werd op de gebruikelijke manier ieder jaar in de belastingsaangifte verwerkt. In 2010 gingen wij bij bank B een nieuwe hypothecaire lening aan ter financiering van onze zonnepanelen. Dit is een krediet op 10 jaar en voldoet aan alle voorwaarden voor een fiscaal aftrekbare hypothecaire lening. De eerste lening kan ik in de aangifte van 2011 ingeven zoals voorheen. Hoe moet ik echter de tweede lening ingeven? Gewoon bijtellen bij de eerste of door gebruik te maken van de woonbonus? En hoe zit het voor volgend jaar?’ Jef Wellens (Kluwer) geeft antwoord.

   

 • Tip aangifte 2010 - Leen groen - 24/06/2010


  groene-lening.jpgWie in 2009, 2010 of 2011 leende of nog zal lenen voor de financiering van de energiebesparende investeringen, geniet een intrestbonificatie of korting van 1,5 procent. Cadeautje van de Staat en onmiddellijk toegekend door de kredietgever.


  Photo credit by: <Allesduurzaam.nl>


  De betaalde intresten, na aftrek van de korting, geven bovendien recht op een belastingvermindering van 40 procent, via de belastingaangifte. En dit gedurende de hele looptijd van de lening. Die vermindering vraagt u door de intresten van de groene lening te vermelden in de nieuwe rubriek C2 van vak VIII. Wie dus een groene lening sluit tegen 4,5 procent, betaalt slechts 3 procent intresten, waarvan hij via de belastingaangifte nog eens 1,2 procent (40 procent) recupereert. De nettorente bedraagt zo in feite slechts 1,8 procent. Goedkoper lenen kan haast niet.

 • Wat zijn de fiscale gevolgen van een renteloze lening binnen een groep van vennootschappen? - 03/03/2010

  De Belgische wetgeving bepaalt dat alle transacties tussen verbonden vennootschappen die deel uitmaken van een multinationale groep moeten plaatsvinden onder marktconforme voorwaarden. Dat betekent dat de voorwaarden voor intra groep transacties moeten vastgesteld worden alsof het onafhankelijke vennootschappen zijn die

 • Referentievoeten renteloze lening 2009 - 24/02/2010

  De referentievoet wordt jaarlijks door de wetgever vastgesteld en is afhankelijk van het type van lening dat verstrekt wordt. In het Belgisch Staatsblad van 22 februari 2010 worden de referentievoeten gepubliceerd die van toepassing zijn voor de voordelen van alle aard toegekend sinds 1 januari 2009.

   

Favoriete tweets van TaxWorld