Login


Tag: Breitsohl arrestZoeken

  • Waarom toch btw op grond? - 29/04/2008


    De (federale) regering was van plan de verkoop van een grond aan btw te onderwerpen bouwgrond.jpgals die grond samen met een erop gebouwd gebouw verkocht wordt. Een slechte zaak voor de particuliere koper, die in plaats van 10% registratierechten nu ineens 21% btw zou moeten betalen. En een slechte zaak voor Vlaanderen en Wallonië, die de opbrengsten uit de registratierechten zouden verliezen. Met de beslissing van het overlegcomité van 23 april om de maatregel uit de komende programmawet te halen en eerst te overleggen met Europa, is de zaak op de lange baan geschoven. Maar de vragen blijven.


    Photo credit by: <AV Vastgoed>


    Een eerste vraag is of België wel verplicht is om de Europese rechtspraak (het fameuze Breitsohl-arrest) te volgen en dus in de wet in te schrijven dat de verkoop van een grond samen met een gebouw, onderworpen is aan btw.


Favoriete tweets van TaxWorld