Login


Tag: vergoedingZoeken

 • Ook de fiscus heeft soms last van de warmte - 03/07/2015

             

 • Waarom volgens de fiscus vergoedingen voor een managementvennootschap soms niet aftrekbaar zijn - 20/03/2013

   

  Er bestaat in het Belgisch fiscaal recht niet echt een definitie van de managementvennootschap. Dat hoeft ook niet, want de managementvennootschap is geen vennootschapsvorm waarvoor specifieke vennootschapsrechtelijke, sociaalrechtelijke of fiscale regels gelden.  Het begrip verwijst immers niet naar de vorm van de vennootschap (dat kan bv. een nv, bvba of vof zijn), maar naar het doel, de activiteit van de vennootschap. Toch roept de managementvennootschap een aantal specifieke fiscale vragen op. Wij gaan op zoek naar antwoorden.

 • Kosten eigen aan de werkgever: kilometervergoeding stijgt op 1 juli - 27/06/2012

    

 • Mag ik mijn ontvangen pro deo-vergoeding als achterstallen aangeven ? - 26/04/2012

  Als advocaat-stagiair ben ik verplicht verschillende pro deo-zaken te behandelen. De vergoedingen die ik daarvoor ontvang laten meestal lang op zich wachten. Omwille van het uitbetalingssysteem dat de FOD Financiën en de Orde gebruiken, worden die vergoedingen immers in het beste geval pas gestort in het jaar na het jaar waarin ik de nodige prestaties heb verricht. Als ik deze inkomsten aangeef als gewone baten worden ze zwaar belast : ze worden in één keer gestort, waardoor ik in een hoge schijf terecht dreig te komen. Zijn de later betaalde vergoedingen niet eerder als ‘achterstallen’ te beschouwen ?  

 • Kosten eigen aan de werkgever: kilometervergoeding voor ambtenaren stijgt op 1 juli - 22/06/2011

  Federale ambtenaren krijgen vanaf 1 juli 2011 een vergoeding van 0,3352 euro per kilometer wanneer ze hun eigen wagen gebruiken bij dienstverplaatsingen. Tot 30 juni 2011 ontvangen ze daarvoor nog 0,3178 euro. De kilometervergoeding die de fiscus aanvaardt, is gebaseerd op dit bedrag (Com. IB 1992, nr. 31/36) en stijgt dus eveneens tot 0,3352 euro. De kilometervergoeding wordt jaarlijks op 1 juli geïndexeerd. Het nieuwe bedrag geldt dus van 1 juli 2011 tot 30 juni 2012.

   

 • TIP 6. Fiets naar het werk - 16/06/2011

  Tegelijk vervoerskosten inbrengen én een belastingvrije werkgeversvergoeding voor dat vervoer ontvangen, is niet mogelijk. Dat is de regel. Maar geen regel, zonder uitzondering.

   

 • AANGIFTE 2011. Moet alimentatiegeld in mijn aangifte? - 07/06/2011

  In 2010 zijn mijn man en ik feitelijk gescheiden. Hij heeft op 10 april 2010 de gezinswoning verlaten. In april 2011 volgde de effectieve echtscheiding (uitspraak voor de rechtbank). Mijn ex-man betaalt sinds april 2010 alimentatiegeld voor de 2 kinderen. Voor mij wordt er geen onderhoudsvergoeding betaald. Ik heb begrepen dat ik voor mijn 2 kinderen een aparte belastingsaangifte op hun naam moet invullen. Hun alimentatie moet dus niet op mijn aangifte komen. Klopt dat? Moet ik dat al aangeven vanaf april 2010 (feitelijke scheiding) of vanaf april 2011 (wettelijke scheiding)?” Jef Wellens (Kluwer) geeft antwoord.

   

 • Nieuwe bedragen rechtsplegingsvergoeding - 15/03/2011


  Overeenkomstig artikel 8 van het KB van 26 oktober 2007 tot vaststelling van het tarief van de rechtsplegingsvergoeding rechtsplegingsvergoeding.jpgworden de rechtsplegingsvergoedingen geïndexeerd met 10 % telkens het indexcijfer der consumptieprijzen stijgt of daalt met 10 punten t.o.v. het indexcijfer 105,78 (basis 2004).


  Het indexcijfer van februari 2011 is 116,33, zodat de rechtsplegingsvergoedingen

  vanaf 1 maart 2011 worden verhoogd worden met 10 %.


 • Fiscale bedragen aanslagjaar 2012 - 23/12/2010  Vanaf 1 januari 2011 worden de meeste wettelijke bedragen uit de personenbelasting opnieuw geïndexeerd. Een overzicht van de belangrijkste bedragen die van toepassing zullen zijn voor aanslagjaar 2012 (inkomsten 2011):  tabel-2012-a.gif


 • Fiscus houdt geen rekening met managementvennootschap - 20/09/2010


  Een industriële vennootschap sluit met een managementvennootschap een contract af voor de levering van diensten, met name bedrijfsadvies, algemeen beheer en management. Daarvoor wordt een maandelijkse vergoeding voorzien van ruim 30 000 EUR. Op dezelfde datum sluit voormelde managementvennootschap een managementovereenkomst af met een derde vennootschap, waarbij de managementvennootschap de derde vennootschap mandateert tot het vervullen van de algemene leiding en het dagelijks bestuur van de industriële vennootschap.


  managementvennootschap.jpgDe managementvennootschap betaalt daarvoor maandelijks ruim 10 000 EUR aan de derde vennootschap. De managementvennootschap beweert in de materiële onmogelijkheid te verkeren om prestaties te leveren bij gebrek aan immateriële of materiële activa en bij gebrek aan werkingskosten (telefoon, verplaatsingen, …) en doet bijgevolg daarom een beroep op de derde vennootschap. De constructie heeft tot gevolg dat er ongeveer 20 000 EUR overblijft voor de managementvennootschap die “geneutraliseerd” wordt door haar financiële kosten. De managementvennootschap betaalt bijgevolg geen vennootschapsbelasting.

  De fiscus meent dat de hele constructie uitsluitend om fiscale redenen opgezet werd en herkwalificeert het geheel van transacties in een rechtstreekse managementovereenkomst tussen de industriële vennootschap en de derde vennootschap voor ongeveer 10 000 EUR per maand. Het saldo van ongeveer 20 000 EUR (30 000 EUR min 10 000 EUR) wordt aanzien als het louter doorsluizen van gelden tussen groepsvennootschappen. Dat saldo wordt dan ook verworpen als beroepskost voor de industriële vennootschap en beschouwd als een niet-aftrekbare gift.


  Photo credit by: <SAJ.be>


 • De kleine vergoeding voor artistieke prestaties - 07/09/2010

  De kleine vergoeding voor prestaties van kunstenaars en artiesten die fiscaal en sociaal vrijgesteld is, bestaat reeds een aantal jaren, maar zorgtt nog steeds voor een aantal vragen en onduidelijkheden. Oorspronkelijk werd voorzien dat er een “kunstenaarskaart” zou worden ingevoerd. Dit is echter nooit gebeur

 • Een belastingvrije provisie aanleggen voor ontslagvergoedingen - 02/09/2010

  Ondernemingen kunnen belastingvrije provisies aanleggen voor kosten die zich waarschijnlijk zullen voordoen. Zo kunnen ze kosten al in aftrek brengen in het jaar waarin de gebeurtenissen zich voordoen, zonder dat de kosten effectief betaald zijn. Dergelijke provisies kunnen ook aangelegd worden voor ontslagvergoedingen. Om discussies met de fiscus te vermijden, zijn er een aantal zaken die u best in rekening neemt.

   

 • Corporate governance: vennootschappen die in de pas lopen - 26/08/2010


  Al sinds 1 januari 2005 bestaat er een Belgische Corporate Governance Code. In 2009 is er een nieuwe versie van de code gepubliceerd. Corporate governance omvat een reeks regels en gedragingen op basis waarvan vennootschappen worden bestuurd en gecontroleerd. De code beoogt de relaties en machtsverhoudingen beter in evenwicht te remuneratieverslag1.jpgbrengen tussen de verschillende belangengroepen (aandeelhouders, bestuurders, werknemers, klanten, ...) en aldus voor alle stakeholders waarde te creëren op lange termijn. De code is van toepassing op alle Belgische ondernemingen waarvan de aandelen genoteerd zijn op een gereglementeerde markt.

  Photo credit by: <ACV>

 • Tip aangifte 2010 - Verborgen cadeautjes - 26/06/2010


  vrijgesteld1.jpgBuiten belastingverminderingen en aftrekposten zijn er nog de verborgen fiscale cadeautjes. Heel wat inkomsten worden volledig of gedeeltelijk vrijgesteld, vaak niet enkel van belasting maar ook van RSZ. Het zijn bruto-inkomsten die netto kunnen worden uitgekeerd, zoals:


  Photo credit by: <Invaliditeit.be>


 • Kilometervergoeding tot 0,3178 euro vrijgesteld - 24/06/2010

  Vanaf 1 juli 2010 kunnen federale ambtenaren een vergoeding krijgen van 0,3178 euro per kilometer die ze met hun eigen wagen rijden voor dienstverplaatsingen. Dit is een forfaitaire vergoeding die aanzien wordt als een terugbetaling van kosten eigen aan de werkgever. Deze vergoeding is bijgevolg niet belastbaar voor de ontvanger.

   

 • Tip aangifte 2010 - Vergeet geen vrijstellingen (bis) - 21/06/2010


  Ontving u van uw werkgever een bonus die hij op de fiche 281.10 vermeldde in de rubriek 13, dan is dat extra loon eveneens belastingvrij.
  loonbonus.jpgMaar u moet de vrijstelling, tot maximum 2.314 euro, uitdrukkelijk aanvragen. U doet dat in rubriek A.11.c van vak IV van de aangifte. Een vergeten vrijstelling kost u al gauw 1.200 euro extra belasting.

  Hetzelfde geldt vanaf deze aangifte ook voor de eventuele terugbetaling door de werkgever van uw PC die u persoonlijk aankocht. Die terugbetaling staat op de fiche 281.10 in rubriek 16. Maximaal 760 euro van die terugbetaling kan worden vrijgesteld. Maar opnieuw moet u die vrijstelling claimen in de aangifte (rubriek A.12.b van vak IV). U mag de vrijstelling echter enkel vragen indien uw bezoldigingen vermeld in rubriek A.3 van vak IV niet meer bedragen dan 29.900 euro.

  Photocredit by: <Jobat.be>

 • Ontwerpadvies CBN: Boekhoudkundige verwerking transfervergoedingen betaald bij mutatie voetbalspelers - 11/06/2010


  transfervergoeding.jpgAan de kwalificatie van een voetbalspeler voor deelname aan officiële of vriendschappelijke wedstrijden van een voetbalclub zijn een aantal voorwaarden verbonden. Zo moet een speler aan deze club zijn toegewezen ten gevolge van een definitieve transfer of er tijdelijk, bij middel van een tijdelijke transfer, aan zijn uitgeleend.

  Photo credit by: <BNDeStem.nl>


 • Bezoldiging topmanagers in jaarverslag genoteerde vennootschappen - 29/04/2010

  Via de wet van 6 april 2010 versterkt de regering het deugdelijk bestuur in beursgenoteerde vennootschappen en legt ze nieuwe regels vast voor de verloning van de bestuurders en het topmanagement van deze vennootschappen. In hun jaarverslag moeten de beursgenoteerde vennootschappen voortaan (huidig boekjaar) e

 • Forfaitaire verblijfsvergoedingen ambtenaren: nieuwe lijst gepubliceerd - 15/04/2010

  De forfaitaire vergoedingen voor ambtenaren van Buitenlandse Zaken zijn aangepast met ingang van 1 april 2010. De nieuwe landenlijst is gepubliceerd bij het Ministerieel besluit van 23 maart 2010 (BS 1 april 2010, 1e ed., 19727).

   

 • Bezoldigingen van bedrijfsleiders na de crisis - 01/04/2010

  Variabele vergoedingen voor bestuurders in de vorm van aandelen om lange termijn prestaties te ondersteunen. Bonussen gedeeltelijk spreiden in de tijd. Op die manier kunnen ondernemingen tegemoet komen aan de toenemende druk van aandeelhouders en de nieuwe regels over toplonen en bonussen. Het loon van CEO’s zal wellicht niet stijgen op korte termijn. Dat blijkt uit een studie van PricewaterhouseCoopers (PwC) die de trends in de bezoldigingen van kaderleden onderzoekt (“Leading the rebound: equity compensation in the spotlight – 2009”).

   

Favoriete tweets van TaxWorld