Login

Tip 12 aangifte 2007 - Samenwonen à la carte


Gepubliceerd door: Jef Wellens, belastingconsulent Wolters Kluwer


Photo credit: <mirjam>


samenwonen_schildpaddeni_1.jpgSamenwonen is op het vlak van personenbelasting de meest ideale samenlevingsvorm, omwille van de flexibiliteit ervan. Door de administratieve eenvoud waarmee de wettelijke samenwoning tot stand komt en ook weer beëindigd wordt - via een formele verklaring -kan men naar believen en afhankelijk van de inkomenssituatie het kleedje van de wettelijke samenwoning aantrekken en weer afwerpen. Zo hebben samenwonende eenverdienergezinnen er alle belang bij om zich te laten registreren als wettelijk samenwonend, terwijl wettelijk samenwonenden (tweeverdienergezin) waarvan één of beiden een werkloosheidsuitkering* genieten, best verder door het leven gaan als feitelijk samenwonenden.


Jan en An wonen ongehuwd samen. Jan heeft in 2006 een jaarloon van 50.000 euro. An heeft geen belastbare inkomsten.


Optie 1: zij wonen feitelijk samen. Zij betalen 19.400 euro belasting.Optie 2: zij legden in 2005 een verklaring van wettelijke samenwoning af op de burgerlijke stand van hun gemeente. Ze betalen slechts 15.590 euro belasting. De wettelijke samenwoning levert hen jaarlijks 3.810 euro op. Een besparing die ze ook zouden realiseren indien ze in 2005 huwden.


Zelfde situatie, maar An geniet nu wel een inkomen, namelijk een werkloosheidsuitkering van 12.000 euro.


Optie 1: zij wonen wettelijk samen. Zij betalen 21.446 euro belasting.


Optie 2: één van hen beëindigde in 2006 de wettelijke samenwoning. Ze betalen 19.400 euro belasting. De feitelijke samenwoning levert hen jaarlijks 2.046 euro op.


Hetzelfde fenomeen doet zich voor bij gehuwden, maar daar is het offer voor de goedkopere belastingfactuur wel erg drastisch: echtscheiding of feitelijke scheiding.


(*) uitkering > 8.000 euro


(Jef Wellens, De Standaard 18 juni 2007)Brecht - (31/12/2007 - 14:31)


Schitterend, de beste tip van het jaar!
Wij zitten in exact dezelfde situatie als Jan en An in het laatste voorbeeld.. In december 2007 hebben we dan ook besloten om onze wettelijke samenwoning te laten schrappen.
Jef, bedankt! Als we u eens tegenkomen drinken we er een goei pint op ;-)


schoenmakers - (13/01/2008 - 19:14)


Mijn vriend en ik zitten een beetje met dezelfde situatie. Ik werk en hij werkt niet.(renteniert,heeft geen inkomen) (Leeft eigenlijk vooral in buitenland maar is Belg) Om in orde te zijn met de ziekenkas moet hij ingeschreven staan in België. Moesten we toch beslissen om wettelijk samen te gaan wonen,...wat zo, te lezen, fiscaal voordelig zou zijn, halen we zo dan geen problemen op onze nek? Moeten we ergens rekening mee houden? Wat moeten we concreet allemaal doen? Kunnen jullie ons nog enkele tips/trucs meegeven?
Bedankt bij voorbaat!


Jef Wellens - (15/01/2008 - 09:59)


Beste,

Uit uw vraag leid ik af dat de rentenier in zijn Belgische aangifte geen inkomsten aangeeft, ook niet met het oog op de eventuele terugbetaling van roerende voorheffing.

Indien u wettelijk samenwoont, zal een deel van uw beroepsinkomen (in principe 30%, met voor aj. 2009 een maximum van 8880 euro) bij uw vriend worden belast, tegen een voordeliger belastingtarief.

Uw vriend is ingeschreven in België, mogelijk op hetzelfde adres als waar u bent gedomicileerd. Om u bovendien als 'wettelijk samenwonend' te laten registreren, legt u een verklaring af van wettelijke samenwoning bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar u een gemeenschappelijke woonplaats hebt (gemeentehuis). De wettelijke samenwoning komt eenvoudig tot stand door het (gemeenschappelijk) afleggen van die (schriftelijke) verklaring. Voor het overige geen formaliteiten; een samenlevingscontract is niet vereist.

Legt u de verklaring nu (in 2008) af, dan zal de wettelijke samenwoning (huwelijksquotiënt) wel pas gelden vanaf de inkomsten van 2009 (aj. 2010).

Ik zie niet meteen in welke 'problemen u (fiscaal) op de nek haalt' door die wettelijke samenwoning. Mocht het statuut achteraf niet zo voordelig blijken, dan kan de wettelijke samenwoning ook weer eenvoudig worden beëindigd door een eenzijdige verklaring, van u of uw partner.


Kim - (12/02/2008 - 19:23)


Beste,

Vooreerst bedankt voor de verduidelijking van het huwelijksquotiënt in uw artikel. Ik heb wel nog een concrete vraag ivm doctoraatsbeurzen. Vele doctoraatsstudenten krijgen een loon waarbij enkel de RSZ afgehouden wordt, zodat hun bruto-inkomen bijna gelijk is aan hun netto-inkomen.
Mijn vriendin heeft een dergelijke doctoraatsbeurs (dit is eigenlijk geen belastbaar inkomen(?)). Daardoor heeft ze geen recht op een woonbonus mochten we bouwen in 2008. Nu zijn we sedert eind vorig jaar wettelijk samenwonend. Dus kunnen we nu via het huwelijksquotiënt ook haar deel van de woonbonus inbrengen? En kan ze nu ook profiteren van het fiscale voordeel van pensioensparen? Ze heeft deze beurs nog tot september 2010.

Er bestaat veel onduidelijkheid omtrent doctoraatsbeurzen onder de mensen die doctoreren. Hopelijk kan u een duidelijker beeld schetsen.

Alvast bedankt en vriendelijke groeten,

Kim


Jef Wellens - (13/02/2008 - 11:11)


Het klopt dat de inkomsten uit doctoraatsbeurzen onder bepaalde voorwaarden vrijstelling van belasting kunnen genieten.

De vrijstelling staat niet in de wet, maar vloeit voort uit een aantal administratieve circulaires. Ik verwijs naar de circulaires van 6 februari 1997, 8 oktober 2002 en 13 mei 2004.

Indien vrijgesteld, moet de beurs niet worden aangegeven en heeft de genieter van de beurs, bij gebrek aan andere belastbare inkomsten, geen belastbaar inkomen waarop de 'aftrek enige woning' (woonbonus) kan worden aangerekend. De persoon in kwestie heeft in theorie mogelijk wel recht op de woonbonus, maar in de praktijk leidt de aftrek niet tot een belastingbesparing. Het niet-benutte aftrekbare bedrag wordt immers niet overgedragen naar de gehuwde of wettelijk samenwonende partner, zoals dit wel het geval is voor aftrekbare onderhoudsuitkeringen.

Nu jullie voor het hele belastbare tijdperk 2008 wettelijk samenwonend zullen zijn, zal het huwelijksquotiënt inderdaad worden toegepast voor de inkomsten van 2008. Afhankelijk van het via huwelijksquotiënt toegerekende bedrag (max. 8880 euro) betaalt de genieter van de doctoraatsbeurs nu wel belasting op een belastbaar inkomen (toegerekend huwelijksquotiënt) waarop de aftrek kan worden toegepast.

let op, omwille van de begrenzing van het huwelijksquotiënt (max. 8880 euro) en het feit dat sowieso de eerste 6150 euro van het inkomen worden vrijgesteld, zal de belasting in hoofde van de genieter van de beurs, zeker na aftrek van de woonbonus, eerder beperkt zijn. Vraag is of er dan nog voldoende belasting overblijft voor een belastingvermindering, bv. voor pensioensparen. Je maakt wellicht best een berekeningssimulatie.


Maarten De Gruyter - (13/02/2008 - 18:00)


vraag aan Jef Wellens op artikel 13/02/2008:

Kan ik mijn vriendin ten laste nemen als zij doctoraatsstudent is en als we wettelijk samenwonend zijn? Indien ja wat zou mijn voordeel dan zijn?Jef Wellens - (14/02/2008 - 08:56)

Neen, je kan je wettelijk samenwonende partner niet fiscaal ten laste nemen.

jef - (17/02/2008 - 17:20)


Beste Jef,

Ik ga vanaf volgende maand samen met mijn vriendin een appartement huren. Ikzelf ben bediende en mijn vriendin zit in haar eerste stagejaar als advocate. Tijdens haar stage is ze al ingeschreven als zelfstandige en krijgt ze al een loon. Ik dacht eerst dat het best was van wettelijk samen te wonen maar als ik dit nu allemaal lees lijkt feitelijk samenwonen interessanter. Wat lijkt jou het beste en maakt het een verschil uit dat zij zelfstandige is? Moet het huurcontract op beide namen komen of is het voordeliger als het op één van beide komt?

Alvast bedankt,

Groeten,

Jef


Jef Wellens - (19/02/2008 - 08:53)


Op basis van die gegevens is het niet mogelijk om uit te maken welke vorm van samenwonen fiscaal het voordeligst is. Veel hangt af van de hoogte van jullie inkomen. Verdient jouw vriendin minder dan 8880 euro belastbaar inkomen (= na aftrek beroepskosten), dan is wettelijke samenwoning mogelijk toch fiscaal voordeliger. Is het meer, dan wellicht de feitelijke samenwoning (omwille van de doorgaans lagere bijzondere bijdrage sociale zekerheid).

Ga je binnenkort lenen voor een woning, dan biedt de wettelijke samenwoning weer meer voordelen als jullie woning voor beiden de enige is. Zoniet - één van jullie heeft nog een andere woning - is feitelijk samenwonen mogelijk interessanter.

Je maakt of laat best een berekeningssimulatie maken (heel wat sites van financiële instellingen beschikken over berekeningstools).

Vergeet ook niet de impact van de samenlevingsvorm op bv. successierechten. Voor Vlaanderen: de meest voordelige tarieven geniet je dadelijk bij wettelijke samenwoning; feitelijk moet je minstens één jaar samenwonen.

De wettelijke samenwoning vereist niet dat het huurcontract door jullie beiden wordt gesloten.


jef - (20/02/2008 - 19:26)


hallo Jef

Bedankt voor de info. Hier kan ik wel mee verder denk ik.

Nogmaals dank,

Groeten,

Jef


Jansens Eddie - (22/02/2008 - 23:20)

Ik kan mijn werkelijke kosten van woon - werkverkeer voor aftrek belastingen inbrengen indien deze hoger zijn dan het forfaitaire bedrag dat voorzien is. Ik woon 110 km van mijn werk. De vebinding met het openbaar vervoer is niet schitterend. Ik overweeg om tijdens de week een pand dichter bij mijn werk te huren, maar mijn werkelijke verblijfplaats/woonplaats te houden. Kan ik de huur van het pand (en gas - elektriciteit) in rekening brengen voor mijn werkelijke kosten?

Jef Wellens - (23/02/2008 - 12:42)


Beste Eddie, jouw vraag werd al eens gesteld en beantwoord onder 'tip 6 - aangifte 2007'. Zie reactie van Serge op 04/01/2008.


Kim - (04/03/2008 - 17:39)


Hallo,

Ik en mijn vriend zijn wettelijk samenwonend sinds november 2006. Hij heeft een nieuwe job en ik had hem gezegd te melden dat hij wettelijk samenwonend is met iemand zonder beroepsinkomen (ik ben doctoraatsstudente). Ik had immers begrepen van iemand uit mijn omgeving dat hij dan op zijn maandloon telkens al minder belastingen zou moeten betalen en dus elke maand een iets hoger loon heeft. Is dit inderdaad zo? Op zijn werk begrijpen ze er immers niets van en zwaaien ze telkens met de uitleg dat ik niet ten laste kan staan. Dat is ook helemaal niet de bedoeling. Op welke manier regelen we dit het best?

Groeten,

Kim


Jef Wellens - (04/03/2008 - 18:25)


Kim, je doelt op de bedrijfsvoorheffing die op het loon van jouw vriend moet worden ingehouden. Voor de bepaling van zijn bedrijfsvoorheffing moet in jullie geval ook rekening worden gehouden met het huwelijksquotiënt (wettelijke samenwoning = fiscaal huwelijk).
Dit heeft inderdaad niets te maken met het fiscaal ten laste zijn.
Vreemd dat de werkgever van jouw vriend het bij wijze van spreken 'in Keulen hoort donderen'. Hij moet simpelweg de bedrijfsvoorheffing bepalen op basis van schaal II (= lagere voorheffing) in plaats van schaal I (zie Bijlage III KB/WIB92, nr. 2 en 12).


Lies - (06/03/2008 - 18:27)


Hoi,

zeer interessant wat ik hier allemaal lees. Hier even mijn situatie. Ik woon sinds 4 jaar samen met mijn vriend en wij zijn nu een huis aan het bouwen. Onze notaris had ons aangeraden om ons in te schrijven als wettelijk samenwonenden aangezien we een bouwgrond gekocht hadden en ons huisje daarop aan het bouwen zijn. Dus sinds augustus 2007 zijn wij dus wettelijk samenwonend. En we werken ook allebei voltijds en hebben geen kinderen.
Maar zoals ik hier lees is dit dan fiscaal nadelig voor ons, of niet?


Jef Wellens - (06/03/2008 - 19:04)


In jouw geval brengt de wettelijke samenwoning geen nadelen met zich mee. Eerder voordelen. Zo bv. de 'vrije verdeling' van de leningsuitgaven.
Zie 'Tip 13 aangifte 2007'.


RonnyE - (07/03/2008 - 12:16)


Hallo,

onze situatie is ook ééntje met doctoraatsstudent. De situatie is als volgt: Wij wonen sinds eind vorig jaar wettelijk samen. Mijn vriend is doctoraatsstudent en heeft een beurs. Deze beurs is wettelijk vrijgesteld van belastingen. Daarvan is er een nota van de VUB.
Ik heb een bediendecontract.

Door het wettelijk samenwonen gaat er een deel (30%?) van mijn loon naar mijn vriend.

Onze vraag is nu: kunnen wij bij hem ook de woonbonus toepassen? Het feit dat we wettelijk samenwonen en dus het inkomen als "samen" telt en verdeeld wordt via huwelijksqoëfficiënt geeft dat hij ook belast wordt.

Kan je ons hierop een antwoord geven?


Jef Wellens - (07/03/2008 - 18:53)


Jullie kunnen inderdaad allebei de aftrek voor enige woning (woonbonus) genieten.

Jouw vriend kan een deel van de leningsuitgaven aftrekken van het deel van jouw beroepsinkomen dat aan hem wordt toegerekend via huwelijksquotiënt.

Het huwelijksquotiënt zal wel pas voor het eerst worden toegepast op de inkomsten van 2008, aangezien jullie pas wettelijk samenwonen sinds eind 2007.

Het bedrag van het huwelijksquotiënt is in principe 30% van jouw beroepsinkomen met een maximum van 8880 euro (inkomsten 2008).

Voor de (optimale) verdeling van de leningsuitgaven, zie 'tip 13 aangifte 2007'.


nans - (13/03/2008 - 09:34)


hallo

wat is het voordeligste voor ons?

ik heb een dochter van 17 EN zij heeft ook een dochter van 1maand, beide belastbaar bij mij.
nu ga ik samen wonen.
ik ben momenteel werkloos maar mijn vriend werkt.
moet ik ni wettelijk of feitelijk samenwonen.
heb maar een inkomen van 250 euro stempelgeld.
als hij hoofd van het gezin wordt en mij en de kinderen tot zich neemt, verdient hij toch meer;

graag een antwoord groetjes


Jef Wellens - (13/03/2008 - 18:37)


Nans, in beide situaties (feitelijk of wettelijk samenwonend) kan jouw vriend jouw (klein)kinderen ten laste nemen. Bij feitelijke samenwoning geeft hij ze aan in zijn belastingbrief (en jij dus niet meer). Bij wettelijke samenwoning wordt de belastingvermindering voor de kinderen automatisch bij jouw vriend aangerekend.
Ik vermoed dat het in jullie situatie het voordeligst is om wettelijk samen te wonen. Jouw werkloosheidsuitkering bedraagt per jaar 3000 euro en wellicht - dit is afhankelijk van het bedrag van het beroepsinkomen van jouw vriend - geniet je dan van het 'huwelijksquotiënt' dat de belastingdruk verlaagt. Je verliest in dat geval wel de bijkomende toeslag (= vrijstelling) voor alleenstaande met kind ten laste. Om echt zeker te zijn, laat je best een berekeningssimulatie maken waarmee je de twee samenlevingsvormen fiscaal kunt vergelijken.


JonasD - (20/03/2008 - 10:51)


Hallo,

Ik vraag me eigenlijk af, ik en mijn vriendin wonen al een hele tijd samen (niet wettelijk) en sinds oktober zijn wij ouders geworden van een dochtertje. Wie neemt dan het kind ten laste? Ik wou dat doen (ik ben ook de vader) maar op mijn werk zeggen ze dat de vader het kind niet kan ten laste nemen als je enkel maar 'samenwonende bent' ? Dus zolang wij niet wettelijk samenwonend zijn, of gehuwd zijn moet ons dochtertje ten laste staan bij mijn vriendin? Klopt dit?

Alvast bedankt!


Jef Wellens - (20/03/2008 - 12:06)


Jonas, je doelt waarschijnlijk op de tenlasteneming in de aangiftebrief.

Bij feitelijk samenwonenden is het gemeenschappelijke kind ten laste van het gezinshoofd. Wie van jullie beiden het hoofd van het gezin is, maken jullie zelf uit. Men wil met die bepaling simpelweg vermijden dat het kind als ten laste wordt aangegeven in beide aangiftebrieven.

Dus jij kan wel degelijk jouw kind als ten laste aangeven in jouw aangiftebrief, op voorwaarde dat jouw partner het kind dan niet ten laste neemt.

Vuistregel: geef het kind als ten laste aan bij de persoon met het hoogste inkomen. Zo wordt de extra belastingvrije som waarop het kind recht geeft (zoveel als mogelijk) aangerekend op het inkomen.

Zie ook: circulaire van 20 november 2002


yoke - (26/03/2008 - 08:47)


Beste,

In deze rubriek ivm doctoraatsbeurzen en fiscaal ten latse zijn, vind ik toch nog geen duidelijkheid. In antwoord van KIM (12/2/2008) schrijft U dat hij zijn vriendin ten laste heeft, waar bij Maarten (13/02/2008) wordt gezegd dat het niet kan?
Mijn zoon begint in september aan zijn doctoraat, normaal met een beurs, als hij dan gaat wettelijk samenwonen kan zijn vriendin hem dan met ingang van inkomstenjaar 2008 ten laste nemen, of zijn er nog andere voorwaarden die moeten vervuld worden?

Alvast bedankt voor de voorgaande info, maar dit bleef me onduidelijk.
Groeten YOKE


Jef Wellens - (26/03/2008 - 11:12)


Yoke, je stelt: "In antwoord van KIM (12/2/2008) schrijft U dat hij zijn vriendin ten laste heeft". Waar lees je dat? Nergens in het antwoord wordt gesproken over 'ten laste zijn'.

Ik vermoed dat je het huwelijksquotiënt (dat ook doorwerkt in de bedrijfsvoorheffing) en de tenlasteneming met elkaar verwart.

Een partner waarmee je wettelijk samenwoont kan je (net als een echtgenoot) niet fiscaal ten laste nemen, maar de partner kan (net als een echtgenoot) wel het huwelijksquotiënt genieten.

Jouw zoon kan dus niet fiscaal ten laste worden genomen door zijn vriendin.

Eénmalig zal hij, aangezien hij geen belastbare inkomsten heeft, voor het jaar waarin de verklaring van wettelijke samenwoning is afgelegd, het belastingvrije inkomen van zijn vriendin verhogen (met 1280 euro voor inkomstenjaar 2007). Zijn vriendin moet dit aanvragen in haar aangifte (code 1008 van vak II van de aangifte).
Voor de volgende jaren en zolang zij wettelijk samenwonen, zal automatisch het huwelijksquotiënt worden toegepast, waardoor de belastingdruk ook daalt.


yoke - (26/03/2008 - 21:36)


Bedankt voor je antwoord,
er is dus weldegelijk een misverstand over 'ten laste zijn' en hun huwelijksquotiënt.
Mag ik je nog even vragen? De samenwoning is gepland voor september 2008. Mijn zoon zijn vriendin geniet voor 2008 al een verhoging van het belastingvrije inkomen MAAR kunnen wij hem nog als 2de kind ten laste aangeven?


Jef Wellens - (27/03/2008 - 09:41)


Yoke,

Als de doctoraatsbeurs vrijgesteld is van belasting (voor de voorwaarden, zie hoger), wordt de beurs niet als een bestaansmiddel beschouwd, maar valt ze onder de uitzondering 'studiebeurzen' van art. 143 WIB92.

In principe kan uw zoon voor u dus nog ten laste zijn voor inkomstenjaar 2008 (aj. 2009 - het jaar van de wettelijke samenwoning).

Maar dan moet ook nog de tweede wettelijke voorwaarde vervuld zijn: uw zoon moet op 1 januari 2009 nog deel uitmaken van uw gezin, d.w.z. met u onder hetzelfde dak wonen (art. 136 WIB92). Is hij tegen die tijd verhuisd, woont hij afzonderlijk met zijn vriendin, dan kunt u hem fiscaal niet langer ten laste nemen.


Ellen - (27/03/2008 - 10:47)


Weer een vraag ivm doctoraatsbeurs. Ik heb zelf een doctoraatsbeurs vrijgesteld van belasting. Ik ben in 2006 gehuwd, dus we kunnen vanaf dit jaar het huwelijksquotiënt toepassen. Mijn partner is zelfstandige. Maakt dit een verschil?

Alvast bedankt


Jef Wellens - (27/03/2008 - 11:14)


Neen, Ellen, dit maakt geen verschil uit.

De winst van een zelfstandige is net als het loon van een werknemer een beroepsinkomen waarop - in jullie geval vanaf inkomstenjaar 2007 - automatisch het huwelijksquotiënt wordt toegepast.


Jef Wellens - (29/04/2008 - 09:47)

Sorry, Jeroen maar die vraag is te algemeen om hier kort iets zinnigs op te antwoorden. In vergelijking waarmee? Hetzelfde belastingvoordeel als in welke andere situatie?

Jef Wellens - (16/04/2008 - 08:23)


Vicky,

Wanneer je een verklaring van wettelijke samenwoning aflegt zul je voor het daaropvolgende inkomstenjaar nog slechts 1 gemeenschappelijke aangifte moeten indienen. Jullie worden dan net als gehuwden gemeenschappelijk belast (1 aanslagbiljet). Dus verklaring in april 2008, betekent 1 aangifte/aanslagbiljet voor de inkomsten van 2009.
Voor inkomsten 2008 dienen jullie nog een laatste maal ieder afzonderlijk een aangifte in. Je hebt geen keuze tussen 1 of 2 aangiftes.

Wat betreft de voor- of nadelen van wettelijke samenwoning verwijs ik naar de eerdere reacties. Mogelijk is in jullie situatie de feitelijke samenwoning net iets voordeliger omwille van de toeslag voor alleenstaande met kind ten laste en de wellicht iets voordeliger berekening van de bijzondere bijdrage sociale zekerheid. Maar dat laatste hangt af van het soort en het bedrag van jullie inkomsten. De vrije verdeling van de leningsuitgaven, die enkel wettelijk samenwonenden/gehuwden genieten, speelt in jullie situatie niet zo'n rol omdat jullie beiden een (voltijdse) job hebben.
Je maakt best een berekeningssimulatie. Waar kun je dat? Zie antwoord op vraag van dirk op 08/04/2008.

De wettelijke samenwoning heeft ook een aantal vermogensrechtelijke gevolgen, o.a. ter bescherming van het kind: de gemeenschappelijke woning en het huisraad genieten, net als bij gehuwden, een beschermd statuut. Geen van de wettelijke samenwoners kan er zonder toestemming van de andere over beschikken, bv. verkopen. Bovendien moet iedere wettelijke samenwoner bijdragen tot de lasten van het samenleven, in verhouding tot zijn vermogen. Schulden, uitgezonderd 'buitensporige' schulden, die één van de samenwonenden aangaat ten behoeve van het samenleven en ten behoeve van de kinderen die zij opvoeden, verbinden de andere hoofdelijk.

Die niet fiscale 'kenmerken' van de wettelijke samenwoning spelen misschien ook mee om al dan niet de knoop door te hakken.


Jos - (02/04/2008 - 10:32)


Wanneer ik in 2008 een samenlevingscontract afsluit met iemand zonder belastbaar inkomen (doctoraatsstudent) kan ik haar dan al in 2008 een huwelijksquotiënt toekennen of gaat dit dan pas vanaf 2009? Maw, ik kan er pas vanaf 2009 profijt uit halen?
Alvast bedankt.


celastine - (25/04/2008 - 10:56)


Beste Jef

We gaan samenwonen, ikzelf heb 2 kinderen ten laste. Mijn vriend heeft 1 kind ten laste. Volgens mij is het het meest voordelig als de kinderen samengeteld worden, 3 kinderen ten laste heeft meer belastingsvoordeel.
Kan dit enkel met wettelijk samenwonen, of kan je de kinderen ook op 1 brief aangeven als je feitelijk samenwoont.

Kunnen we dus maw de 3 kinderen bij mijn vriend aangeven, en krijgt hij dan extra belastingvrije som van 1310 als alleenstaande, als we feitelijk gaan samenwonen ?


Jef Wellens - (02/04/2008 - 12:45)


Jos, fiscaal word je pas als wettelijk samenwonend beschouwd wanneer je 'op de gemeente' een verklaring van wettelijke samenwoning aflegt. Een notarieel samenlevingscontract alleen brengt de wettelijke samenwoning niet tot stand.

Leg je de verklaring af in 2008, dan zal het huwelijksquotiënt voor de eerste maal worden toegepast op de inkomsten van 2009. Het jaar van de verklaring (2008) word je nog als alleenstaande belast.


Gert - (02/04/2008 - 14:52)


Beste Jef

Ook een vraagje ivm doctoraatsbeurzen.

Klopt het dat ze bij de uitbetaling van mijn maandloon minder afhouden als ik wettelijk samenwoon (partner zonder inkomen gezien de doctoraatsbeurs) dan indien ik het alleenstaande statuut had?
Alvast bedankt.


Jef Wellens - (02/04/2008 - 16:41)

Gert, dit klopt, zie mijn antwoord op de vraag van Kim, gesteld op 04/03/2008 (hoger).

Dirk - (07/04/2008 - 20:24)


Beste,

Samen met mijn vriendin zijn we de beste manier aan het opzoeken ivm samenwonen.
We zijn beiden gescheiden.
Mijn vriendin heeft 1 kind ten laste.

Wat doen we het best?Wat is financieel het beste ivm belastingsaangifte?
Wettelijk samenwonen of feitelijk samenwonen.
Ook rekening te houden dat we samen een huis willen kopen en daarvoor een lening moeten afsluiten.

Ikzelf heb nog een eigen woning die ik wens te verkopen.

hopend op een antwoord,

Dirk


Veerle - (07/04/2008 - 22:40)


Beste Jef
Wij vormen een éénverdienergezin zonder kinderen: ikzelf heb als werknemer een gewoon loon, mijn partner is huisman zonder inkomen. Sinds 2006 wonen we wettelijk samen.
Mijn partner staat op het punt een interimjob aan te nemen waarbij hij dus voor een bepaalde korte periode (enkle weken) toch een inkomen zou hebben.
Hoe kan ik berekenen hoeveel hij maximaal 'mag' verdienen om te vermijden dat ons fiscaal voordeel tenietgedaan wordt?
Alvast bedankt.


Jef Wellens - (08/04/2008 - 09:31)


Dirk, de keuze tussen wettelijk of feitelijk samenwonen hangt af van jullie inkomenssituatie (zie topic). Ik neem aan dat jullie beiden een job hebben en een inkomen genieten - geen werkloosheidsuitkering - van minstens 10.900 euro (na aftrek RSZ). Wegens de toekomstige hypothecaire lening, die mogelijk in aanmerking komt voor de woonbonus, opteren jullie in dat geval misschien toch best voor de wettelijke samenwoning. Maar...

Feitelijke samenwoning geeft recht op een extra belastingvrij inkomen van 1310 euro in hoofde van jouw partner die fiscaal een alleenstaande is met een kind ten laste. Wettelijke samenwoning kent dit voordeel niet. Mogelijk is feitelijke samenwoning financieel ook interessanter omwille van de 'goedkopere' berekening van de bijzondere bijdrage voor sociale zekerheid. Die wordt volledig bepaald door het inkomen.

Wil je zekerheid, dan maak je (of laat je best maken) een berekeningssimulatie.


Jef Wellens - (08/04/2008 - 10:00)


Veerle, met 'fiscaal voordeel' bedoel je wellicht het huwelijksquotiënt. Het huwelijksquotiënt wordt niet meer toegepast zodra het tweede inkomen meer bedraagt dan 30% van het totale beroepsinkomen of meer bedraagt dan 8880 euro nettobelastbaar (= na aftrek van RSZ en forfaitaire kosten). Dit komt overeen met bruto ongeveer 12 400 euro.
Het voordeel van het huwelijksquotiënt wordt echter geleidelijk afgebouwd zodra er een tweede inkomen - hoe klein ook - is. Het is dus niet zo dat je het voordeel integraal behoudt tot de grens.

Ik illustreer (cijfervoorbeelden voor aj. 2008, ink. 2007):
- stel, het hoofdinkomen bedraagt 35.000 euro (na aftrek van RSZ, maar voor aftrek kosten). Er is geen tweede inkomen. In dat geval is 8425 euro belasting (+ BBSZ) verschuldigd (gemiddelde belastingdruk = 24%);
- stel, het hoofdinkomen bedraagt 35.000 euro, het tweede inkomen 5.000 euro. Belastingen = 10.235 euro (26%):
- stel, hoofdinkomen = 35.000 euro, tweede inkomen = 8.000 euro. Belastingen = 11.571 euro (27 %).
- stel, hoofdinkomen = 35.000 euro, tweede inkomen = 12.000 euro. Belastingen = 13.192 euro (28%).


dirk - (08/04/2008 - 12:38)


Jef,waar laten we best zo een berekeningssimulatie maken?
Wat bedoel je met 'woonbonus'?


Jef Wellens - (08/04/2008 - 13:51)


Je vindt eenvoudige (gratis) berekeningsmodules op sites van heel wat banken en verzekeringsmaatschappijen. Ook op andere belastingsites (www.taxup.be) of op site van FOD Financiën (Tax-Calc). Simulaties kunnen op dit ogenblik nog niet worden gemaakt voor aj. 2008 of later.

Kluwer heeft een ruim aanbod van professionele berekeningsprogramma's (tegen betaling).

De woonbounus is de aftrek voor enige en eigen woning. De meeste kredietnemers die lenen voor een woning (enige en eigen) komen hiervoor in aanmerking.


jeroen - (29/04/2008 - 04:37)

Is er een voordeel als man en vrouw samen een bvba hebben en deze van daaruit een loon uitkeren ?! Is er dan ook een voordeel aan wettelijk samenwonen ?! Of kan je via de bvba de lonen zo bepalen dat het hetzelfde belastingsvoordeel oplevert.

Jan - (01/05/2008 - 12:57)


Heel mooi dat ik zomaar op jullie fantastische site kon kijken en iets meer inzicht kon verkrijgen in de belgische belastingwetgeving.
Wel heb ik een vraag.
Wij zijn op dit moment samenwonend in België en hebben beide een Nederlands inkomen. (beide ca. € 50.000,00 bruto per jaar)
Natuurlijk betalen we daarover in Nederland inkomsten belasting.
We zijn voornemens in het huwelijk te treden.
We hebben een behoorlijk grote hypotheek ruim € 350.000,00 met een rente rond de 5,5%
Nu wil de situatie dat een van ons waarschijnlijk gaat terug vallen naar een WOZ uitkering.
Kunt u me zeggen wat de fiscale gevolgen voor ons zijn als we onze huwelijksplannen doorzetten en wat de gevolgen zijn als we deze niet doorzetten, omwillen van eventuele uitsluiting van nadelige fiscale gevolgen?
Graag wil ik u bijvoorbaat danken voor uw antwoord op deze voor ons echt gecompliseerde materie.
Met vriendelijke groet,
Jan


Vicky - (15/04/2008 - 21:08)


Wij wonen feitelijk samen en hebben een huis gebouwd waarvoor we een lening afbetalen met schuldsaldo verzekering. We werken alletwee voltijds als bediende. Nu ik 6 maand zwanger ben zijn we erover aan het denken of we niet beter een wettelijk samenwoningscontract zouden afsluiten. Mijn vriend heeft het kindje wel al officieel laten erkennen. Hebben wij bij wettelijk samenwonen de keuze tussen 1 gezameijke aangifte of 2 afzonderlijke???
Zijn er nog andere voor of nadelen verbonden voor ons aan het afsluiten van een samenwoningscontract???


Jakke - (16/04/2008 - 00:42)

beste Jef , Ik en mijn vriendin wonen al sinds 2002 'feitelijk'samen(nog Niet Wettelijk) /op het zelfde adres en willen nu'samen' een aankoop doen van zonnepannelen , mijn vraag is nu ,je kunt genieten van 2 x een fiscaal voordeel ( max. 3440 € ) kunnen we dit belastingsvoordeel dit jaar 2008(aanslagjaar 2009) op mijn belastingsaangifte invullen en het volgende(2009/2010) op dit van mijn vriendin . Moet ik dan 2 aankoopfacturen laten opstellen ? De woning waar we in wonen is wel mijn eigendom . Dit jaar willen we wel Wettelijk gaan samenwonen , van wanneer gaat dit in ?, kan dit met terugwerkende kracht 'gelijk ze zeggen' ingaan van eind 2007 ? zodat ons belastingsaangifte samen gaat ? Wij hebben samen een Werk-inkomen . Zijn er achterpoortjes dat we toch zeker genieten van het belastingsvoordeel ? alvast bedankt , Jakke

Jef Wellens - (16/04/2008 - 08:38)


Jakke,

Het maximumbedrag van de vermindering voor zonnepanelen (3440 euro voor aj. 2009) geldt per woning en per jaar. Voor feitelijke samenwoners gelden de volgende principes: als jullie beiden eigenaar zijn van de woning, voor de helft, dan geldt voor elk van jullie een maximumvermindering van 1720 euro (3440 x 50%), die jullie dan kunnen 'opvullen' met de uitgaven die ieder afzonderlijk doet. Is slechts één persoon eigenaar van de woning, dan kan alleen die persoon de maximumvermindering van 3440 euro genieten voor de uitgaven die hij doet. Let dus op dat de juiste persoon (= de eigenaar voor zijn eigendomsaandeel) de uitgaven doet. In jullie situatie betaal jij dus best de investering. Jij bent immers de enige eigenaar van de woning. De betalingen die door jouw partner worden uitgevoerd, geven geen recht op belastingvermindering.

Verder is het niet noodzakelijk om de facturen te spreiden over verschillende jaren, maar wel de betalingen, wil je gedurende meerdere jaren de vermindering genieten. Zie voor meer uitleg tip 2 - aangifte.

De wettelijke samenwoning gaat in op het ogenblik waarop de verklaring van wettelijke samenwoning wordt afgelegd op het gemeentehuis. Dergelijke verklaring kan niet retroactief worden afgelegd. Je kan die dus niet nu afleggen en nog vanaf 2007 laten ingaan. De fiscale gevolgen van de wettelijke samenwoning (= 1 gemeenschappelijke aangifte en aanslagbiljet, zelfde behandeling als gehuwden), gelden voor de eerste maal voor het inkomstenjaar volgend op het jaar waarin de verklaring werd afgelegd. Verklaring in 2008 betekent gemeenschappelijke aangifte/aanslag voor de inkomsten van 2009. Voor 2008 blijven jullie nog als alleenstaanden (= feitelijk samenwonenden) belast.


RonnyE - (21/04/2008 - 10:35)


Beiden belastingsbrief gekregen voor aanslagjaar 2008 inkomen 2007, doch wij zijn wettelijk samenwonend sinds 2007 (op gemeente verklaring afgelegd van wettelijk samenwonend).

Normaal krijgen wij toch 1 belastingsbrief? Ik geef aan de toestand op 1 jan 2008 die is wettelijk samenwonend. Hoe kan ik nu het huwelijksquotiënt toepassen? Moet ik de controle der belastingen hiervan verwittigen en 1 gezamelijke aangifte invullen?


Jef Wellens - (21/04/2008 - 11:22)


RonnyE, als je de verklaring van wettelijke samenwoning aflegde in 2007 dan word je nog niet op de inkomsten van 2007 (aj. 2008) gezamenlijk belast, maar pas voor de eerste maal op de inkomsten van 2008 (aj. 2009). Voor aj. 2008 (inkomsten 2007) word je dus nog een laatste maal belast als alleenstaande (ieder vult de eigen aangifte in).
Het huwelijksquotiënt speelt dus maar vanaf aj. 2009 (inkomsten 2008).

Zie ook het antwoord op de vraag die je eerder stelde op 07/03/2008 en de andere reacties op dit topic.


RonnyE - (21/04/2008 - 12:08)


Oké, dit is duidelijk.

Maakt het dan nog een verschil in belastingvrije som als je aangeeft de toestand op 1/1/2008?

Indien ik mijn vorige aanslag neem en ik wijzig in de online berekening de toestand van ongehuwd naar wettelijk samenwonend dan scheelt dit wel wat.

M.a.w. zijn de belastingvrije sommen dus ook afhankelijk van uw toestand op 1/1/2008?


Jef Wellens - (21/04/2008 - 13:19)


Neen, Ronny, dit heeft geen invloed op de belastingvrije som.

Eén uitzondering: heb je kinderen dan krijg je wel nog een toeslag zolang je als alleenstaande wordt belast.

Het verschil ("dan scheelt dit wel wat") is toe te schrijven aan het huwelijksquotiënt.


RonnyE - (21/04/2008 - 15:05)


Bedankt Jef,

alleen begrijp ik dan niet waarom ik via de computerprogramma's om de belastingen uit te tellen een ander bedrag uitkom. Ik dien toch aan te geven vak 1006 (wet. samenwonend) en 1007 (verklaring afgelegd in 2007) en vervolgens 1008 (minder dan 2660 euro)?

Als ik dit ingeef is er een verschil ...


Jef Wellens - (21/04/2008 - 15:44)


Nu begrijp ik welk verschil je bedoelt.

Voor het jaar van huwelijk of voor het jaar waarin je de verklaring van wettelijke samenwoning hebt afgelegd (2007), verkrijg je nog een extra belastingvrije toeslag (van 1280 euro) als de partner niet al te veel eigen bestaansmiddelen heeft genoten (= minder dan 2660 euro).

Dat extra belastingvrije inkomen verkrijg je inderdaad via de code 1008 van vak II van de aangifte. Ik was uit het oog verloren dat je hiervoor in aanmerking kwam. Dit heeft echter niets met het huwelijksquotiënt te maken.


RonnyE - (21/04/2008 - 15:57)


Oké Jef :-) dank je voor de uitleg!

Nog een opmerking betreffende mijn vraag van 07/03/2008 en uw antwoord op 04/03/2008 aan Kim:

Ik heb aan mijn werkgever doorgegeven dat ik wettelijk samenwoon met een doctoraatstudent. Eerst kreeg ik te horen dat ik meer netto inkomen ging hebben door deze situatie. Nu kreeg ik een mail met de vraag of mijn partner een inkomen had of een vergoeding kreeg. Ik meldde toen dat hij een beurs heeft en deze wettelijk vrijgesteld is. Hierdoor werd mijn loon niet netto meer maar wel een 20 tal euro minder.

Die lagere bedrijfsvoorheffing geldt dan niet voor onze situatie omdat hij een beurs heeft of omdat we wettelijk samenwonen?


Jef Wellens - (07/05/2008 - 12:20)


Het bedrag van de belastingbesparing hangt af van zijn gewone wettelijke kostenforfait en van zijn bezoldiging (die bepaalt de marginale aanslagvoet of het belastingtarief dat wordt toegepast zijn laatst verdiende eurocent).
Stel: wettelijk kostenforfait = 2800 euro; marginale aanslagvoet = 50%; gemeentebelasting bedraagt 7%
In dat geval bedraagt de belastingbesparing door de inbreng van bewezen kosten woon-werkverkeer:
(3960 - 2800) x 0,5 x 1,07 = 620,60 euro


Ann - (07/05/2008 - 10:02)

Betreft woon/werkvergoeding : mijn vriend is ambtenaar (politie) en ontvangt via loon geen kmvergoeding wanneer hij met de auto gaat. Nu, kan hij de afgelegde afstand (120 km heen en terug/dag) volledig aftrekken in zijn PB ? t zou dus zijn 120 km * 0.15.km * +/- 220 werkdagen = € 3960 ? Welk bedrag is dit bij benadering dat mn effectief terugkrijgt ?

Jef Wellens - (22/04/2008 - 12:08)


Enerzijds verhoogt de bedrijfsvoorheffing (BV) als je statuut wijzigt van 'alleenstaande' in 'wettelijk samenwonende'. Dit komt omdat men voor de bepaling van de voorheffing nog steeds (onterecht) een lagere belastingvije som hanteert voor gehuwden/wettelijk samenwonenden. Op dit vlak is de belastinghervorming, die de lat gelijk legde voor alle belastingplichtigen, niet doorgerekend in de bedrijfsvoorheffing. Het teveel ingehouden bedrag recupereer je dan wel bij de eindafrekening (aanslagbiljet), gemiddeld twee jaar later.

Maar anderzijds wordt in de BV wel degelijk rekening gehouden met het huwelijksquotiënt als je wettelijk samenwonende partner geen of nauwelijks beroepsinkomsten geniet. Dat maakt wel een groot verschil en die lagere BV zou in jouw situatie moeten worden toegepast vanaf januari van dit jaar (2007 = jaar van verklaring wettelijke samenwoning). Zie mijn antwoord op de vraag van Kim.

Vraag nog eens na bij de personeelsdienst/sociaal secretariaat van jouw werkgever. Misschien zie ik nog iets over het hoofd en dan hoor ik het graag.


RonnyE - (22/04/2008 - 13:49)


Dag Jef,

zij vertellen dat het bedrag dat mijn partner als doctoraatsstudent krijgt (dat wettelijk vrijgesteld is van belastingen) aanzien wordt als een vergoeding en inkomen waardoor ze dit dus niet kunnen toepassen.

Ik zou het fijn vinden moest daar toch meer duidelijkheid rond bestaan. Waar kan ik me daar elders over informeren?

Vriendelijke groeten,
RonnyE


Jef Wellens - (22/04/2008 - 15:19)


De wet (zie Bijlage III KB/WIB92, nr. 2 en 12) stelt een lagere schaal van bedrijfsvoorheffing vast, die rekening houdt met het huwelijksquotiënt, wanneer "
de echtgenoot van de verkrijger van de inkomsten geen beroepsinkomsten heeft
". Volgens mij worden hier enkel de belastbare beroepsinkomsten bedoeld, aangezien inkomsten die vrijgesteld zijn van personenbelasting evenmin onderworpen zijn aan de bedrijfsvoorheffing (algemeen principe).
Op welke bronnen steunen 'zij' zich om onder het begrip 'beroepsinkomsten' ook van PB en BV vrijgestelde inkomsten te begrijpen? Ik vind alleszins geen duidelijke definitie van of toelichting bij dit begrip terug in de administratieve commentaren.


Jef Wellens - (25/04/2008 - 11:15)


Celastine, je rekent goed.

Als ieder de eigen kinderen als ten laste aangeeft (2 - 1) bedraagt de totale belastingvrije toeslag voor de kinderen en voor alleenstaande met kind ten laste 7.300 euro.

Bundel je de kinderen op één aangifte (3 - 0) dan bedraagt de totale belastingvrije toeslag 8.850 euro. Je geeft dus best de kinderen aan op één aangifte. Dit kan je doen, maar dan wel op de aangifte van de persoon met het hoogste inkomen. Van hem of haar wordt aangenomen dat hij instaat voor minstens de helft van de onderhoudskosten van de kinderen en dat is de vereiste wil je een niet eigen kind (= kind van de feitelijk samenwonende partner) ten laste nemen.


celastine - (25/04/2008 - 11:22)


Jef

Dus als ik het goed begrijp maakt het geen verschil of je wettelijk of feitelijksamenwond zijt, als je de kinderen bij de partner ten laste wil zetten.

En als we willen lenen is er ook een verhoging (70 EURO extra belastingaftrek) voor 3 kinderen ten laste, maakt het dan uit of je wettelijk of feitelijk samenwoont ?

Kan mijn ex-man problemen maken als de kinderen op de belastingsaangifte van mijn vriend komen ? De kinderen zijn volgens eot fiscaalrechterlijk ten mijnen laste.


Jef Wellens - (25/04/2008 - 11:36)


"Dus als ik het goed begrijp maakt het geen verschil of je wettelijk of feitelijksamenwond zijt, als je de kinderen bij de partner ten laste wil zetten."

Bij wettelijke samenwoning zal de toeslag voor drie kinderen ten laste (7540 euro) automatisch worden aangerekend op het hoogste inkomen. Er is in dat geval GEEN toeslag voor alleenstaande met kind ten laste (1310 euro). Die toeslag behoud je wel bij feitelijke samenwoning.


"En als we willen lenen is er ook een verhoging (70 EURO extra belastingaftrek) voor 3 kinderen ten laste, maakt het dan uit of je wettelijk of feitelijk samenwoont ?"


Ja, er is een verschil.
Woon je wettelijk samen en word je gemeenschappelijk belast voor het jaar waarin je de lening sluit, dan genieten jullie beiden de verhoging van 70 euro voor de drie kinderen. Jullie moeten dan allebei 3 kinderen vermelden in code *373 van vak VIII van de aangifte.
Woon je feitelijk samen, dan geniet enkel de persoon die de drie kinderen als ten laste aangeeft de verhoging van 70 euro.

"Kan mijn ex-man problemen maken als de kinderen op de belastingsaangifte van mijn vriend komen ? De kinderen zijn volgens eot fiscaalrechterlijk ten mijnen laste."

Niet indien er geen (fiscale) co-ouderschapsregeling is (= verdeling van de belastingvrije toeslag voor de twee kinderen over jou en jouw ex-man).


Veerle - (27/04/2008 - 15:09)


Hallo,

in november 2007 ben ik gaan samenwonen met mijn vriend. Wij zijn dit niet gaan aangeven ofzo, we hebben enkel ons domicilie-adres laten veranderen bij de gemeente. Ik veronderstel dat wij dan 'feitelijk samenwonend' zijn. Hij heeft een doctoraatsbeurs vrijgesteld van belasting.

Nu vraag ik mij af of ik hem 'ten laste' kan nemen of niet. Ik heb al gelezen dat dit niet gaat als je wettelijk samenwonend bent, maar dat is bij ons dus niet het geval.

Zo ja, kan dit al in 2007 of pas in 2008?


Jef Wellens - (27/04/2008 - 19:42)


Veerle, jullie wonen inderdaad feitelijk samen.
Als persoon ten laste komen alleen in aanmerking:
- descendenten (kinderen, kleinkinderen...), inclusief de niet eigen kinderen op voorwaarde dat ze als minderjarige reeds ten laste zijn;
- ascendenten (ouders, grootouders...), inclusief pleegouders;
- bloedverwanten in de zijlijn tot 2de graad (broer, zus);
Indien je partner niet behoort tot één van die categoriën, kan je hem niet fiscaal ten laste nemen.
De toepassing van het huwelijksquotiënt is sowieso uitgesloten indien je feitelijk samenwoont.


Rodric - (30/04/2008 - 10:27)


Beste,

ik heb nog een vraagje ivm doctoraatstudenten. Zowel ik als mijn vriendin doctoreren. Nu kwam er gisteren iemand praten over pensioensparen, en het feit dat je daarbij een bepaald bedrag van de belastingen kan terugvorderen. Ik betaal wel RSZ, maar geen belastingen; kan ik dan toch iets terugvorderen? Die man beweerde dat zodra je RSZ betaalt, dat je dan kan terugrkijgen van de belastingen, maar hier op het werk denken ze daar anders over.


Jef Wellens - (30/04/2008 - 11:28)

Rodric, jouw collega's hebben gelijk. Als je geen belasting betaalt, kan je ook geen belastingvermindering voor pensioensparen genieten.

Catherine - (30/04/2008 - 12:46)


Beste,

als ik voor 20% blijf werken aan de Gentse Universiteit en een 80% betrekking als Universitair docent aanvaard in Nederland, dan moet ik (ook tgv van Art. 20) belastingen betalen in België (gedurende de eerste 2 jaar) en door de bijkomende betrekking aan de Gentse Universiteit, sociale zekerheid in België. Had ik geen bijkomende betrekking in Gent, dan trok ik in beide landen de zwarte kaart, namelijk inkomensbelasting in België en sociale zekerheid in Nederland. Nu is mijn vraag, als de 30% regel wordt bekomen, kan ik daar dan enig financieel voordeel van ondervinden als ik geen belastingen betaal in Nederland. Is het zo dat de Nederlandse Universiteit 30% van mijn brutoloon uitbetaalt als onkostenvergoeding en vul ik deze dan ook zo in op de Belgische belastingbrief? Ik weet in ieder geval zeker dat ook al betaal ik sociale zekerheid en belastingen in België, de 30% regel kan aangevraagd worden in Nederland. Ik stel mij enkel vragen bij het financiële voordeel.


karin - (02/05/2008 - 12:32)


Hoi,

Ik heb hier nog een andere situatie.
Mijn zus is onlangs failliet verklaard en wordt door de curator uit haar woonst gezet.
Ze zou haar domicilie bij mij willen zetten tot ze iets heeft gevonden.
Ze geniet momenteel een beperkt inkomen uit een verzekeringskas voor zelfstandigen.
Mijn vragen: heeft het plaatsen van haar domicilie bij mij een nadeel fiscaal gezien en kan ik haar tijdelijk ten laste nemen wat fiscaal gezien wel een voordeel biedt. (Ze heeft zelf nog een zoon ten laste.)
Graag uw opinie


Lieve Meyers, Hoofdredacteur TaxTalk (NL) - (02/05/2008 - 16:11)


Catherine
Jan

de door jullie gestelde vragen hebben betrekking op Internationale Fiscaliteit, een complexe materie waarop onze bloggende auteurs niet zomaar een kort en snel antwoord kunnen voorzien.

Jullie kunnen wel terecht bij ASKluwer voor een gepersonaliseerd antwoord.


Jef Wellens - (06/05/2008 - 11:44)


Karin

Aangezien jullie op hetzelfde adres gedomicilieerd zijn, zijn jullie feitelijk samenwonend (de wettelijke samenwoning vereist een uitdrukkelijke verklaring van wettelijke samenwoning).
Alleenstaanden en feitelijk samenwonenden worden fiscaal op dezelfde wijze behandeld.
Je kan je zus inderdaad fiscaal ten laste nemen, maar dan mogen haar nettobestaansmiddelen in 2008 niet meer bedragen dan 2700 euro.


Ann - (06/05/2008 - 15:14)


Ik woon feitelijk samen en onze inkomens zijn +/- als volgt
vriend € 40000 + ikzelf € 30000
Wij hebben beiden een hypothecaire lening , ieder op eigen naam en deze is tevens ook bij ieder onze enige eigendom (de mijne is in opbouw)
Doen wij voordeel om ons wettelijk te laten registreren of niet ?
Bedankt


Jef Wellens - (06/05/2008 - 15:24)


Fiscaal maakt het geen verschil.
Maar rekening houdend met die inkomsten, betaal je iets minder 'bijzondere bijdrage sociale zekerheid' (BBSZ) indien je zou wettelijk samenwonen.


Deborah B. - (18/05/2008 - 16:26)

Hallo, om nog even verder te gaan op de vraag van Kim op 04/03/2008. Op mijn werk vertellen ze mij dat ik een schriftelijke verklaring moet afgeven dat zegt dat mijn partner geen beroepsinkomen heeft. Klopt dit? Ik heb overal gezocht naar een voorbeeld van dit soort verklaringen maar nergens ook maar iets van gelezen. Alvast bedankt voor de hulp.

Monique - (18/05/2008 - 22:44)


Hallo,

Onze situatie is als volgt: partner en ik zijn mei 2007 in Belgie komen wonen en eind september 2007 gehuwd. Daarvoor hadden we een Nederlands samenlevingscontract.
Mijn partner zijn inkomen is ongeveer 60.000, mijn inkomen 10.000. Verder geen kinderen en huurhuis.

Het is dus de eerste keer dat we in Belgie aangifte doen , en vragen ons af welke codes we in moeten vullen. We denken aan 1002, 1020 en 1021 (als we samen een aangifte willen doen). Klopt dit, en kan dit? Of moeten we ieder appart aangifte doen?

Alvast bedankt voor de hulp!


Jef Wellens - (20/05/2008 - 07:39)


Deborah, dergelijke verklaring is niet ongewoon maar wordt door de werkgever aan de werknemer (ter ondertekening) voorgelegd.
Vreemd dat jij ernaar op zoek zou moeten gaan...


Jef Wellens - (20/05/2008 - 07:56)


Monique,

Een Nederlands(e) samenlevingsvorm of -contract wordt fiscaal met de Belgische 'wettelijke samenwoning' gelijkgesteld op voorwaarde dat die samenlevingsvorm aan dezelfde voorwaarden voldoet als deze gesteld in het Belgisch recht.
In principe worden jullie in België gezamenlijk belast. Gehuwd (code 1002) aankruisen. Code 1003 NIET aankruisen aangezien jullie al het hele jaar 2007 wettelijk samenwoonden.
Maar uit het tweede deel van jouw vraag maak ik op dat één van jullie een 'internationaal ambtenaar' is (= bv. EU-ambtenaar). Als dat zo is, worden jullie als alleenstaanden belast en moet ieder afzonderlijk een aangifte indienen: de internationale ambtenaar code 1020 aankruisen op haar/zijn aangifte, de echtgenoot code 1021 aankruisen op haar/zijn aangifte.


Gert - (21/05/2008 - 12:50)


Jef

Graag even teruggekomen op wettelijk samenwonen.

eerder werd gesteld dat bij de uitbetaling van mijn maandloon minder afhouden wordt afgehouden als ik wettelijk samenwoon (partner zonder inkomen gezien de doctoraatsbeurs) dan indien ik het alleenstaande statuut heb gezien de de bedrijfsvoorheffing zou bepaald worden op basis van schaal II (= lagere voorheffing) in plaats van schaal I.

Blijkt dat mijn partner eigenlijk wel een inkomen heeft en en dus een bruto maandloon ontvang met afhoudingen RSZ. De inkomsten zijn vrijgesteld van belasting en moeten dus niet ingevuld worden op de aangifteformulieren.

Wil dit zeggen dat ze bij mij toch de bedrijfsvoorheffing moeten bepalen op basis van schaal I?

Groeten

Gert


Jef Wellens - (22/05/2008 - 09:47)


Gert, zie mijn antwoord (van 22/04/2008 om 15:19) op de vraag van RonnyE gesteld op 22/04/2008.

Misschien een schrale troost, maar indien er, al dan niet terecht, een hogere BV wordt ingehouden (die geen rekening houdt met het huwelijksquotiënt), zal je het fiscaal voordeel van het huwelijksquotiënt uiteindelijk toch integraal recupereren bij de eindafrekening (aanslagbiljet).


Deborah - (23/05/2008 - 16:40)

Enig idee waar ik zo'n verklaring zou kunnen vinden? of wat er allemaal in moet staan?

Jef Wellens - (30/05/2008 - 08:51)

Deborah, niet meteen, jouw personeelsdienst zou je hiermee toch moeten kunnen verder helpen...

Yves - (10/06/2008 - 12:31)


Geachte,

Ik weet niet goed waar deze vraag posten dus doe ik het hier maar :

Om de hoge huurprijzen te drukken denk ik eraan om misschien samen met een vriendin een huis te huren (wij zijn geen koppel). We zouden er beide onze domicilie hebben. Heeft dit dan invloed op onze belastingsaangiftes ? Worden we sowieso als alleenstaanden belast of zijn er addertjes ?

Alvast bedankt voor uw reactie.
Mvg, Yves


Jef Wellens - (17/06/2008 - 13:41)


Yves,

Het feit dat je een woning huurt heeft in principe geen invloed op de belastingaangifte. 'Woning huren' is geen inkomen.
Als je er gedomicilieerd bent, zul je wel gemeentebelasting betalen in de gemeente waar je de woning huurt.
Jullie blijven als alleenstaanden belast, zolang jullie niet huwen of jullie niet laten registreren als wettelijk samenwonend.


Yves - (18/06/2008 - 12:43)


Beste Mr Wellens,

Bedankt voor uw reactie in deze voor u drukke periode !!

Mvg,
Yves


Sammy - (24/06/2008 - 15:52)


Beste Jef,
ik was niet op de hoogte dat het wettelijk samenwonen pas invloed zou hebben op het aanslagjaar 2 jaar later. Wij zijn na een drukke verhuis gaan samenwonen op 23 januari 2008. Wil dit nu zeggen dat ik onvermijdelijk pas aanslagjaar 2010 kan genieten van de huwelijksquotient? Of is daar toch nog op een manier haalbaar voor aanslagjaar 2009 (inkomsten 2008)?

Groetjes,
Sammy


Annemieke - (24/06/2008 - 20:57)


Ik ben een gehuwd Europees ambtenaar. Mijn man en ik worden dus voor de belastingen als alleenstaanden beschouwden. Wat wedden en lonen betreft is de regeling voor de belastingen ons duidelijk, maar we weten niet of we allebei iets moeten invullen mbt onze woning. Die hebben we twee jaar geleden gekocht en we hebben een lening. Ben ik verplicht om/ Heeft het zin dat ik kadastraal inkomen en leningbedragen in mijn belastingaangifte invul?
En waarom vind je nergens informatie over de specifieke rechten en plichten van internationale ambtenaren op vlak van personenbelasting?
Met vriendelijke groeten,
Annemieke


ellen - (25/06/2008 - 16:44)

Mijn partner en ik zijn feitelijk samenwonend en verwachten een kindje. We hebben een huis gekocht die we gaan renoveren. In de eigendomsakte is overeengekomen dat ik 3/4 eigenaar ben en mijn partner 1/4. Onze enige lening samen zal voor 2/3 door mijn partner afgelost worden en 1/3 door mij (vermeld in hypotheekakte). Wij ontvangen 2 belastingsbrieven en willen fiscaal onze lening maximaal aftrekken. Hoe dient het in te brengen bedrag van de lening verdeeld te worden over ons beiden, volgens de eigendomsverdeling 1/4 en 3/4 of volgens de verdelingslast lening 1/3 en 2/3? En verandert deze verdeling indien we wettelijk zouden gaan samenwonen?

Jef Wellens - (04/07/2008 - 12:19)


Sammy,

Helaas, als de verklaring van wettelijke samenwoning werd afgelegd in 2008, kun je het huwelijksquotiënt ten vroegste verkrijgen vanaf aj. 2010 (inkomsten 2009). Niet eerder.


"Sammy op 24/06/2008 om 15:52 Edit
Beste Jef,
ik was niet op de hoogte dat het wettelijk samenwonen pas invloed zou hebben op het aanslagjaar 2 jaar later. Wij zijn na een drukke verhuis gaan samenwonen op 23 januari 2008. Wil dit nu zeggen dat ik onvermijdelijk pas aanslagjaar 2010 kan genieten van de huwelijksquotient? Of is daar toch nog op een manier haalbaar voor aanslagjaar 2009 (inkomsten 2008)?"Jef Wellens - (08/07/2008 - 10:34)


Annemieke,

De gegevens zijn eerder summier, maar ik neem aan dat jouw lening onder de aftrek voor enige woning valt (woonbonus), aangezien je twee jaar geleden leende. Het moet dan wel jouw enige en eigen woning betreffen. In dat geval is het kadastraal inkomen vrijgesteld van belasting en niet aan te geven. De leningsuitgaven (intresten en kapitaalaflossingen) moeten in iedere aangifte worden verdeeld volgens ieders eigendomsaandeel in de woning, wellicht 50/50.
Wat jouw tweede vraag betreft, zijn er buiten het feit dat jullie als alleenstaanden worden belast (en de toepassing van het huwelijksquotiënt dus uitgesloten is) geen andere specifieke rechten en plichten. Het beroepsinkomen van de internationale ambtenaar wordt volledig vrijgesteld zonder progressievoorbehoud en is niet aan te geven. Dat is wel een belangrijk voordeel, noem het 'recht'."Annemieke op 24/06/2008 om 20:57 Edit
Ik ben een gehuwd Europees ambtenaar. Mijn man en ik worden dus voor de belastingen als alleenstaanden beschouwden. Wat wedden en lonen betreft is de regeling voor de belastingen ons duidelijk, maar we weten niet of we allebei iets moeten invullen mbt onze woning. Die hebben we twee jaar geleden gekocht en we hebben een lening. Ben ik verplicht om/ Heeft het zin dat ik kadastraal inkomen en leningbedragen in mijn belastingaangifte invul?
En waarom vind je nergens informatie over de specifieke rechten en plichten van internationale ambtenaren op vlak van personenbelasting?"Jef Wellens - (08/07/2008 - 11:08)


Ellen,

Ik neem aan dat de lening in aanmerking komt voor de aftrek voor eigen en enige woning (woonbonus).
De leningsuitgaven (interesten en kapitaalaflossingen) moeten in dat geval worden verdeeld volgens de eigendomsverhouding (1/4 en 3/4), tot maximum 2600 euro per persoon (inkomsten 2007).
Vanaf het eerste volledige jaar van wettelijke samenwoning kunnen jullie de leningsuitgaven (kapitaalaflossingen en intresten) naar keuze vrij verdelen, met als uiterste verdeling 85/15%.


"ellen op 25/06/2008 om 16:44 Edit
Mijn partner en ik zijn feitelijk samenwonend en verwachten een kindje. We hebben een huis gekocht die we gaan renoveren. In de eigendomsakte is overeengekomen dat ik 3/4 eigenaar ben en mijn partner 1/4. Onze enige lening samen zal voor 2/3 door mijn partner afgelost worden en 1/3 door mij (vermeld in hypotheekakte). Wij ontvangen 2 belastingsbrieven en willen fiscaal onze lening maximaal aftrekken. Hoe dient het in te brengen bedrag van de lening verdeeld te worden over ons beiden, volgens de eigendomsverdeling 1/4 en 3/4 of volgens de verdelingslast lening 1/3 en 2/3? En verandert deze verdeling indien we wettelijk zouden gaan samenwonen?"NATHALIE - (14/07/2008 - 18:04)


HALLO

Ik en mijn vriend wonen sinds maart 2007 wettelijk samen , wij hadden dit beiden vermeld op het werk van onze situatie.
Nu dat mijn vriend onder dezelfde werkgever blijft werken maar in een andere winkel van hun , is er een ander contract opgesteld.
En nu kwam het boven dat het nog altijd ni vermeld stond dat wij wettelijk samenwoonde bij zijn werkgever . Nu zou dat een maandelijks verschil van 25 euro minder zijn op zijn loon . Nu was de vraag of dat klopte ?
Wij hebben ook samen een huis gekocht , met een beding van aanwas in ons akte . Dus denken wij er toch aan om te wettelijke samenwoning te beeindigen.


Dimitri - (29/07/2008 - 16:31)


hallo,

We (ik en mijn vriendin) hebben eveneens een woning gekocht enkele jaren geleden. Omdat men bij de bank zei dat we beter kozen om wettelijk te gaan samenwonen, zijn we dit "contract" gaan afsluiten bij de gemeente. Volgens de persoon achter de balie zou dit enkel voordelen hebben, behalve voor mensen met een enorm hoog inkomen..

Op mijn werk kreeg ik echter te horen dat ik een 20tal euro of meer netto zou kwijt zijn per maand. Waarom is dit zo, en krijg ik dit verschil op het einde van het jaar met de belastingen terug? maw, kunnen we beter dit contract beëindigen, of zijn er echt voordelen aan verbonden?

mvg,
Dimitri


Jef Wellens - (01/08/2008 - 09:54)


Nathalie,

Bedoel je dat er nu 25 euro meer op het loon van je vriend wordt afgehouden sinds hij aan zijn werkgever meldde dat hij wettelijk (en niet feitelijk) samenwoont?
Dat verschil kan kloppen en heeft alles te maken met het feit dat de belastinghervorming die een gelijke behandeling van gehuwden en samenwonenden, toch wat de belastingvrije basissom betreft, invoerde, om budgettaire redenen en, in mijn ogen, onterecht (voor een deel) niet werd doorgevoerd in de berekening van de bedrijfsvoorheffing. Voor gehuwden en wettelijk samenwonenden wordt iedere maand (nog) te veel ingehouden (i.v.g. met feitelijk samenwonenden). Maar dat 'teveel' recupereer je wel bij de eindafrekening van de belasting (aanslagbiljet). Je krijgt meer terug of moet minder bijbetalen dan feitelijk samenwonenden in dezelfde situatie. Het verschil bedraagt ongeveer 300 euro (per jaar).
Dus 'in the end' klopt de rekening (gelijke behandeling), maar je verliest zo wel de interesten op het teveel aan bedrijfsvoorheffing.


"NATHALIE op 14/07/2008 om 18:04 Edit
HALLO
Ik en mijn vriend wonen sinds maart 2007 wettelijk samen , wij hadden dit beiden vermeld op het werk van onze situatie.
Nu dat mijn vriend onder dezelfde werkgever blijft werken maar in een andere winkel van hun , is er een ander contract opgesteld.
En nu kwam het boven dat het nog altijd ni vermeld stond dat wij wettelijk samenwoonde bij zijn werkgever . Nu zou dat een maandelijks verschil van 25 euro minder zijn op zijn loon . Nu was de vraag of dat klopte ?
Wij hebben ook samen een huis gekocht , met een beding van aanwas in ons akte . Dus denken wij er toch aan om te wettelijke samenwoning te beeindigen."Jef Wellens - (01/08/2008 - 10:01)


Dimitri,

Jouw situatie/vraag is vergelijkbaar met die van Nathalie (14/07/2008 om 18:04).
Ik verwijs dan ook naar mijn antwoord op haar vraag (zie hoger).


Dorien - (06/08/2008 - 13:37)


Beste,

Vorige maand stueerde ik af. op 18 augustus begin ik met werken als bediende. Mijn vriend werkt ondertussen al ongeveer een jaar en 4 maand als bediende. We zouden graag zo snel mogelijk willen samenwonen maar weten niet goed wat het voordeligste is. We zijn er ook nog niet uit of we zouden kopen of huren. Bij huren is het jammer dat je telkens je geld kwijt bent en er niets voor in de plaats krijgt. Als je een woonkrediet afbetaalt doe je het echter wel voor je eigen huisje, al denk ik niet dat we met ons budget al een lening kunnen aangaan. We weten ook niet goed wat het voordeligste is: feitelijk/ wettelijk samenwonen, of huwen? Laatst stelde mijn vriend voor dat hij alleen zou gaan wonen en ik bij hem intrekken maar dat ik alles nog op mijn thuisadres zou laten staan. Ik vroeg mij af of dit misschien voordeliger zou zijn?

Alvast enorm bedankt!

Mvg,
Dorien


Ilse H - (08/09/2008 - 15:25)


Hallo,

Blijkbaar kan je van de belastingen aftrekken dat je bijdraagt voor een ouder in een rusthuis. Dit is een vrijwillige bijdrage van de kinderen, dus niet wettelijk opgelegd, om een normaal verblijf in een verzorgingstehuis te dekken omdat het pensioen niet toereikend is. Bij welke post kunnen wij deze bedragen ingeven ? Hoe bewijzen we dat ? Hebben we attesten van de bank nodig ? Moeten we bij de overschrijving een speciale vermelding gebruiken ? Of is dit op "erewoord" (zoals het aantal km bij woon-werkverkeer). De eerste bijdragen werden wel aan mijn broer gestort, die de administratie en de rekeningen beheerde totdat mijn moeder een eigen rekeningnummer had. Tellen die bedragen ook mee ?


Ann V. - (26/08/2008 - 21:29)


Beste Jef,
Ik weet niet of je op de volgende vraag een antwoord kan formuleren maar misschien kan je me naar iemand doorverwijzen;
een vriend van me heeft een vriendin en een 10 maanden oude dochter. Eigenlijk woonden ze nog niet samen maar daar de vriendin haar appartement verkocht heeft, zou ze 'officieel ' willen intrekken bij haar vriend. Probleem echter, de relatie botert niet meer.Hij is zelfstandige, zij werkt 13 uren per week en voor de rest heeft ze stempelgeld. Door de situatie (relatie botert niet meer) wil hij natuurlijk niet tekenen dat zij bij hem gaat inwonen . Indien ze gedomicileeerd wordt bij haar ouders, zal zij dan stempelgeld verliezen? Krijgt ze eventueel een toelage als alleenstaande ouder? Hij wil echter wel co-ouderschap.....
Kan u hier een antwoord op formuleren?
Alvast dank.
Ann V.


sara - (16/09/2008 - 10:34)


Beste,

ik ben in relatie met mijn vriend die in een scheidingsproces zit.
Hij heeft 1 kind ten laste.
Momenteel huren we elk een appartement. We plannen om samen te wonen voor eind 2008.
Mijn vraag was daar hij wil dat ik bijdraag in de huurkosten van het appartement en alsook alle andere kosten. Heb ik het recht dan om dit kind ten laste aan te geven. Of moet hij dit op zich nemen ( alsook antwoord graag , indien hij gescheiden is)

Wat is het verschil precies tussen feitelijk samenwonen en wettelijk samenwonen..

Ik veronderstel dat feitelijk samenwonen voordeliger is.

Ik zie ook dat mijn vriend een hoger netto salaris ontvangt dan mij, daar hij een kind ten laste heeft ( 277 euro meer )

Daar ik het statuut ongehuwd heb en geen kinderen ( heb ik 277 euro minder )

Kan er verandering komen in mijn salaris , als ik mijn statuut wijzig ?

Dank u voor uw info !


Polle - (19/09/2008 - 19:31)


Vraagje : mijn echtgenote en mijzelf hebben net een huis aangekocht. Momenteel zijn wij gehuwd onder het wettelijk stelsel, dus zonder kontrakt. Ik heb een zoon uit een vorige relatie, waar ik totaal geen kontakt meer mee heb en wil dan ook niet dat hij - indien ik kom te overlijden - een deel van het huis kan claimen.

Wat wij willen doen is een huwelijkskontrakt laten opmaken met daarin de clausule dat mijn echtgenote voor 99% eigenaar is van de woning en ikzelf voor 1%. We weten dat dit risico's inhoudt, moest onze relatie verzuren, maar dat nemen we erbij.

Mijn vraag is nu of wij beiden nog kunnen genieten van het belastingvoordeel onder deze clausule? Kunnen wij beiden de maximale aftrek inbrengen op onze belastingaangifte? De lening is aangegaan door ons beide.

Mijn idee is dat de fiscus niets te zien heeft met het huwelijkskontrakt en dat deze zich enkel baseerd op de lening of zie ik dat verkeerd?

Graag kreeg ik uw mening hierover.


Jef Wellens - (25/09/2008 - 14:09)


Ann,

Jouw vraag is niet fiscaal, eerder sociaalrechtelijk. Ik kan je hiermee niet helpen. Misschien dat iemand anders hierop kan inpikken?


"Beste Jef,
Ik weet niet of je op de volgende vraag een antwoord kan formuleren maar misschien kan je me naar iemand doorverwijzen; een vriend van me heeft een vriendin en een 10 maanden oude dochter. Eigenlijk woonden ze nog niet samen maar daar de vriendin haar appartement verkocht heeft, zou ze 'officieel ' willen intrekken bij haar vriend. Probleem echter, de relatie botert niet meer.Hij is zelfstandige, zij werkt 13 uren per week en voor de rest heeft ze stempelgeld. Door de situatie (relatie botert niet meer) wil hij natuurlijk niet tekenen dat zij bij hem gaat inwonen . Indien ze gedomicileeerd wordt bij haar ouders, zal zij dan stempelgeld verliezen? Krijgt ze eventueel een toelage als alleenstaande ouder? Hij wil echter wel co-ouderschap.....
Kan u hier een antwoord op formuleren?"Jef Wellens - (25/09/2008 - 14:22)


Ilse,

Klopt. Dergelijke betalingen zijn, mits alle wettelijke voorwaarden vervuld zijn, aftrekbaar als onderhoudsuitkeringen. Die worden aangegeven in vak VII, rubriek 2 (betaler van de onderhoudsuitkering) en vak VI van de aangifte (ontvanger van de onderhoudsuitkering).
De wettelijke basis, voor de aftrek van de uitkering, is artikel 104, 1° WIB92 (kinderen hebben een wettelijke onderhoudsplicht t.o.v. ouders).
Opgelet, de ontvangen onderhoudsuitkering is voor de ouder wel een belastbaar inkomen (naast het pensioen). Mogelijk betaalt de ontvanger van de uitkering (= ouder) echter meer belasting - de onderhoudsuitkering tast de belastingvermindering op het pensioen aan - dan wat de betaler van de uitkering bespaart. Je laat dus best een berekeningssimulatie maken.
Meer uitleg over de fiscaliteit van onderhoudsuitkeringen vind je op www.monkey.be (Personenbelasting, vaksgewijze bespreking, vak VI en Vak VII).

"Blijkbaar kan je van de belastingen aftrekken dat je bijdraagt voor een ouder in een rusthuis. Dit is een vrijwillige bijdrage van de kinderen, dus niet wettelijk opgelegd, om een normaal verblijf in een verzorgingstehuis te dekken omdat het pensioen niet toereikend is. Bij welke post kunnen wij deze bedragen ingeven ? Hoe bewijzen we dat ? Hebben we attesten van de bank nodig ? Moeten we bij de overschrijving een speciale vermelding gebruiken ? Of is dit op “erewoord” (zoals het aantal km bij woon-werkverkeer). De eerste bijdragen werden wel aan mijn broer gestort, die de administratie en de rekeningen beheerde totdat mijn moeder een eigen rekeningnummer had. Tellen die bedragen ook mee ?"


Frank - (02/10/2008 - 10:47)


Beste Jef,

Wij willen samenwonen maar weten niet goed onder welk statuut (feitelijk of wettelijk) het voordeligste is.
Ik heb een kindje van jaar 4, waar ik co-ouderschap van heb. Bezit een huis. Ontvang geen toelagen / subsidies en ik heb een inkomen van 65000€.
Mijn vriendin heeft 2 kindjes (6j & 8j) ten laste, bezit een huis waar nog een hypotheek op loopt. Ontvangt verschillende toelagen/subsidies ( studiebeurs,...)daar ze een laag inkomen heeft. Inkomen 21000€.
Zou u me kunnen zeggen welke voor -en nadelen er zijn als ik 1 van de 2 statuten neem. En wat stelt u voor? Is het bv voordelig als de kinderen ten laste zijn van mij...wat als ik haar huis voor de helft wil inkopen,...

Alvast bedank voor u reactie.
Groetjes
Frank


ELS DEGEL - (02/10/2008 - 13:36)


Beste Jef,

eenvoudig vraagje maar ik vind nergens het antwoord; je geeft dus best het kind ten laste aan bij de ouder die het meest verdient;
maar als dat nu eens schommelt van jaar tot jaar (omdat de moeder eens tijdskrediet neemt in een bepaald jaar) kan je dat dan wijzigen van jaar tot jaar? En zoja, bekijken op het moment dat je je belastingsaangifte invult;
of kan je dit niet niet meer wijzigen eenmaal je een keuze hebt gemaakt?

Groetjes
Els


Jef Wellens - (21/10/2008 - 11:46)


Sara,

Een niet-eigen kind (kind van de partner waarmee je feitelijk samenwoont) kan je slechts fiscaal ten laste nemen indien je instaat voor minstens de helft van de opvoedings- en onderhoudskosten van dat kind. In dat geval kan de partner zijn kind echter niet (meer) ten laste nemen. Je moet dus een keuze maken.

Feitelijk samenwonenden worden als alleenstaanden belast, wettelijk samenwonenden als gehuwden. De stap van feitelijke samenwoning naar wettelijke samenwoning zet je door het afleggen van een verklaring van wettelijke samenwoning op het gemeentehuis (zie ook de eerdere reacties op dit topic).

Je kan niet zonder meer stellen dat feitelijke samenwoning fiscaal 'interessanter' is. Alles hangt af van de inkomenssituatie. Zie ook de eerdere reacties.Beste,
ik ben in relatie met mijn vriend die in een scheidingsproces zit.
Hij heeft 1 kind ten laste.
Momenteel huren we elk een appartement. We plannen om samen te wonen voor eind 2008.
Mijn vraag was daar hij wil dat ik bijdraag in de huurkosten van het appartement en alsook alle andere kosten. Heb ik het recht dan om dit kind ten laste aan te geven. Of moet hij dit op zich nemen ( alsook antwoord graag , indien hij gescheiden is)
Wat is het verschil precies tussen feitelijk samenwonen en wettelijk samenwonen..
Ik veronderstel dat feitelijk samenwonen voordeliger is.
Ik zie ook dat mijn vriend een hoger netto salaris ontvangt dan mij, daar hij een kind ten laste heeft ( 277 euro meer )
Daar ik het statuut ongehuwd heb en geen kinderen ( heb ik 277 euro minder )
Kan er verandering komen in mijn salaris , als ik mijn statuut wijzig ?
Dank u voor uw info !Jef Wellens - (22/10/2008 - 10:24)


Polle,

Ik kan je geruststellen. Aangezien jullie gemeenschappelijk worden belast (in één aanslagbiljet) moeten jullie de kapitaalaflossingen en interesten niet onderling verdelen op basis van de eigendomsverhouding. Dit is wel zo bij feitelijk samenwonenden.
Aangezien jullie beiden mede-eigenaar zijn - een eigendomsaandeel van 1% volstaat - kunnen jullie, als gehuwden, de leningsuitgaven vrij verdelen en kan dus ieder aanspraak maken op de maximale aftrek.Wat wij willen doen is een huwelijkskontrakt laten opmaken met daarin de clausule dat mijn echtgenote voor 99% eigenaar is van de woning en ikzelf voor 1%. We weten dat dit risico’s inhoudt, moest onze relatie verzuren, maar dat nemen we erbij.
Mijn vraag is nu of wij beiden nog kunnen genieten van het belastingvoordeel onder deze clausule? Kunnen wij beiden de maximale aftrek inbrengen op onze belastingaangifte? De lening is aangegaan door ons beide.
Mijn idee is dat de fiscus niets te zien heeft met het huwelijkskontrakt en dat deze zich enkel baseerd op de lening of zie ik dat verkeerd?
Graag kreeg ik uw mening hierover.Jef Wellens - (22/10/2008 - 11:44)


Frank,

Ik verwijs naar de eerdere reacties. Ik kan onmogelijk voor iedere situatie een advies op maat en berekeningssimulatie maken. Ik hoop dat je daar begrip voor hebt.

Simulaties kan je zelf makkelijk (laten) maken.

Cruciaal in jullie verhaal is de vraag of de 21.000 euro van jouw vriendin belastbaar is of vrijgesteld wordt (als studiebeurs). Is dat laatste het geval, dan speelt de toepassing van het huwelijksquotiënt in jullie voordeel en ben je beter af met de wettelijke samenwoning. Opgepast, je wordt maar belast als wettelijk samenwonenden vanaf het eerste volledige jaar dat je effectief wettelijk samenwoont.

Wonen jullie wettelijk samen, dan wordt de belastingvermindering voor de kinderen sowieso aangerekend bij jou. Jij hebt het hoogste inkomen.

Heeft je vriendin geen belastbaar inkomen (enkel een vrijgesteld inkomen), dan geniet zij in geval van feitelijke samenwoning toch nog een voordeel voor de tenlasteneming van haar kinderen in de vorm van een, weliswaar beperkt, belastingkrediet. Het is echter ook mogelijk dat jij (en niet zij) haar kinderen ten laste neemt. Je kan immers op basis van je inkomen aannemelijk maken dat je instaat voor minstens de helft van de onderhoudskosten van haar kinderen. Mogelijk resulteert dat globaal in een grotere belastingbesparing. Zekerheid hierover krijg je enkel met een berekeningssimulatie.


Beste Jef,
Wij willen samenwonen maar weten niet goed onder welk statuut (feitelijk of wettelijk) het voordeligste is.
Ik heb een kindje van jaar 4, waar ik co-ouderschap van heb. Bezit een huis. Ontvang geen toelagen / subsidies en ik heb een inkomen van 65000€.
Mijn vriendin heeft 2 kindjes (6j & 8j) ten laste, bezit een huis waar nog een hypotheek op loopt. Ontvangt verschillende toelagen/subsidies ( studiebeurs,…)daar ze een laag inkomen heeft. Inkomen 21000€.
Zou u me kunnen zeggen welke voor -en nadelen er zijn als ik 1 van de 2 statuten neem. En wat stelt u voor? Is het bv voordelig als de kinderen ten laste zijn van mij…wat als ik haar huis voor de helft wil inkopen,…
Alvast bedank voor u reactie.
Groetjes
FrankJef Wellens - (22/10/2008 - 11:54)


Els,

Je kan die keuze inderdaad wijzigen. Je bepaalt als feitelijk samenwonende vrij wie de kinderen ten laste neemt. De fiscus komt in die keuze niet tussen, zolang je maar niet allebei de kinderen als ten laste aangeeft.Beste Jef,
eenvoudig vraagje maar ik vind nergens het antwoord; je geeft dus best het kind ten laste aan bij de ouder die het meest verdient;
maar als dat nu eens schommelt van jaar tot jaar (omdat de moeder eens tijdskrediet neemt in een bepaald jaar) kan je dat dan wijzigen van jaar tot jaar? En zoja, bekijken op het moment dat je je belastingsaangifte invult;
of kan je dit niet niet meer wijzigen eenmaal je een keuze hebt gemaakt?
Groetjes
ElsJos - (22/10/2008 - 19:18)


Beste Jef,
Ik ben reeds enkele jaren gehuwd met een gescheiden vrouw met 2 kinderen ten laste. Voor de fiscus is er geen probleem want er is maar één belastingsaangifte.
Maar nu is er van mijn werkgever een plan voor herstructurering opgemaakt, dat voorziet in het afvloeien door middel van brugpensioen.
In de berekening kom ik er met mijn te verwachten brugpensioen niet goed uit, want ik heb geen echtgenote ten laste (= werkende) en ook geen kinderen ten laste (= staan ten laste van mijn echtgenote).
Hoe kan ik aanspraak maken op een hoger brugpensioen ?
Alvast mijn dank voor uw antwoord.
Met vriendelijke groet,
Jos


Jef Wellens - (30/10/2008 - 14:50)


Jos,

In principe is het mogelijk dat het voordeel van de twee kinderen ten laste wordt doorgerekend in de bedrijfsvoorheffing op jouw inkomen, maar dan verschuif je het probleem. Het netto-inkomen van jouw echtgenote zal dan met een evenredig bedrag dalen.
Jouw echtgenoot moet hier bovendien mee instemmen. In een gezamenlijke verklaring (zie attest werkgever) moet worden overeengekomen wie het voordeel verkrijgt en wie het afstaat.
Ik stel me bovendien de vraag of je wel effectief voordeel hebt bij die doorrekening.


Johan Bresseleers - (05/11/2008 - 14:30)


Beste Jef Wellens,

Ik had nog een vraag in verband met betrekking to mijn specifieke situatie als doctoraatsstudent. U hebt een tijdje geleden al meer info hierover gegeven in dit topic, maar ik had nog enkele andere vragen.

Ik en mijn vriendin wonen wettelijk samen. Ik ben doctoraatsstudent en heb geen belastbaar inkomen. We krijgen op dit moment dus een huwelijksquotiënt toegepast. Dit jaar zijn we begonnen met het afbetalen van een hypothecaire lening. Ik dacht dat ik enkel een stukje van de woonbonus kon genieten (op basis van de huwelijksquotiënt), maar heb de volgende informatie gekregen van KBC: "wanneer bij gehuwden of wettelijk samenwonenden een gemaanschappelijke aanslag wordt gevestigd, mogen ze zelf kiezen hoe ze de aftrek voor de enige eigen woning onderling verdelen. Er is één beperking: de verdeling moet beperkt worden tot maximaal 15/85". Volgens heb betekent dit dat de maximum aftrekbare som voor mijn vriendin dus hoger mag zijn dan 2560 en wel 85% van 5120 euro waardoor wij meer zouden genieten van onze woonbonus. Weet u hier meer over?

Alvast bedankt,

Johan Bresseleers


Cynthia - (20/11/2008 - 19:33)


Mijn situatie is als volgt.
Mijn vriend en ik zijn sinds kort gaan samenwonen. Feitelijk samenwonen.
Nu zeggen ze op mijn werk dat dit gevolgen heeft voor mijn loon en dat ik van ongehuwd naar samenwonend verander. Volgens mij klopt die echt niet.
Wie kan me helpen.
Nog een vraag. Wie moet ik allemaal op de hoogte brengen van het feitelijk samenwonen?


Cynthia - (20/11/2008 - 19:35)

Nog vergeten te vermelden. We werken allebei fulltime.

Hendrickx Davy - (10/12/2008 - 14:13)


Mijn situatie is alsvolgt:
Ik werk als arbeider in vast nacht netto +-2500euro
Mij vriendin als bediende partime 1000euro
Hebben 1 kind en een tweeling op komst
Denken eraan om ons te laten registeren als samenwonend bij de gemeente?!?
Heeft dit fiscaal zoveel voordelen? Welke?


Nadine - (10/12/2008 - 16:03)


Beste,
ik weet niet waar ik mijn vraag moet formuleren, dus doe ik het hier maar.
Mijn zus heeft twee jaar geleden een lening aangegaan en wegens redenen zit ze achter met betalen. Nu vraag ze zich af, als ze feitelijk gaat samenwonen, of haar vriend daarvoor in schulden kan komen of niet? Wordt zij alleen aangesproken? Ze heeft nu schuldbemiddeling en is dus goed bezig, maar ik wil niet dat ze zichzelf in problemen brengt.
Groetjes,
Nadine


Lotte - (22/12/2008 - 22:55)


Beste Jef,


Ik wil graag mijn situatie aan u voorleggen. Zelf ben ik zelfstandige van beroep (vrij beroep). Mijn vriend is doctoraal bursaal student. We wonen reeds enkele maanden samen.

Voor het komende kaar 2009 kan mijn vriend de keuze maken tussen het statuut van doctoraal bursaal student (fiscaal vrijgestelde beurs) en wetenschappelijk medewerker (met arbeidsovereenkomst). Momenteel zijn we nog niet wettelijk samenwonend. Mijn vriend staat immers nog thuis gedomicilieerd zodat zijn ouders hem nog fiscaal ten laste kunnen houden.

De vraag die ik me stel is dus de volgende. Wat is de voordeligste optie in totaal gezien.
Situatie 1: Mijn vriend houdt zijn domicilie thuis. Hij blijft in het doctoraal bursaal statuut. We (zijn ouders) winnen aan de situatie doordat hij fiscaal ten laste kan blijven.
Situatie 2: Mijn vriend verandert zijn domicilie naar ons huis. Wij laten ons registreren als wettelijk samenwonend (voor 1 januari 2009). Ik win er aan door het huwelijksquotiënt toe te passen. Ik heb een belastbaar inkomen van 35.000 EUR, mijn vriend niets (want fiscaal vrijgestelde beurs).
Situatie 3: Mijn vriend verandert zijn domicilie naar ons huis. Hij verandert ook van statuut en wordt wetenschappelijk medewerker (arbeidsovereenkomst). Wij laten ons registreren als wettelijk samenwonend (voor 1 januari 2009). Ik win er aan door het huwelijksquotiënt toe te passen. Ik heb een belastbaar inkomen van 35.000 EUR, mijn vriend krijgt een belastbaar inkomen van om en bij de 30.000 EUR (wedde).
Situatie 4: Mijn vriend verandert zijn domicilie naar ons huis. Hij verandert ook van statuut en wordt wetenschappelijk medewerker (arbeidsovereenkomst). Wij laten ons NIET registreren als wettelijk samenwonend (voor 1 januari 2009). We winnen er aan door het huwelijksquotiënt NIET toe te passen. Ik heb een belastbaar inkomen van 35.000 EUR, mijn vriend krijgt een belastbaar inkomen van om en bij de 30.000 EUR (wedde).

Hopelijk kan u via redenering of simulatie en antwoord op mijn vraag bieden.

Bedankt,
Lotte


Michel - (27/12/2008 - 10:32)


Beste

Bij wonen sinds begin 2008 wettelijk samenwonend. Als ik nog dit jaar voor 31/12/2008 dit contract opzeg bij de gemeente , en dus terug ga naar een situatie van feitelijk samenwonen. Krijgen we dan voor de opbrengsten van 2008 een gezamelijke aanslag?
Moet ik zowieso vanaf nu in alle toekomende aanslagen vermelden dat ik ooit wettelijk heb samengewoond? (Als ik de zin "Kruis dit vakje aan indien u op 1 januari 2008 nog ongehuwd en niet wettelijk samenwonend was en voorheen ook nooit gehuwd of wettelijk samenwonend geweest bent" komt uit de bijlage bij het invullen van de personenbelasting (blz8) en ik heb identiek hetzelfde in de welgekende belastings en belegingsgids terug gevonden, interpreteer moet ik dit schijnbaar vanaf heden steeds aanduiden of ik dit nu heb gewijzigd naar feitenlijk of niet.)


Jef Wellens - (08/01/2009 - 15:09)


Johan,

Er geldt inderdaad een vrije verdeling, maar je kan nooit meer aangeven dat het maximumbedrag. Zie ook het topic 'zorg voor een optimale verdeling van de woonbonus'.


"Ik had nog een vraag in verband met betrekking to mijn specifieke situatie als doctoraatsstudent. U hebt een tijdje geleden al meer info hierover gegeven in dit topic, maar ik had nog enkele andere vragen.

Ik en mijn vriendin wonen wettelijk samen. Ik ben doctoraatsstudent en heb geen belastbaar inkomen. We krijgen op dit moment dus een huwelijksquotiënt toegepast. Dit jaar zijn we begonnen met het afbetalen van een hypothecaire lening. Ik dacht dat ik enkel een stukje van de woonbonus kon genieten (op basis van de huwelijksquotiënt), maar heb de volgende informatie gekregen van KBC: “wanneer bij gehuwden of wettelijk samenwonenden een gemaanschappelijke aanslag wordt gevestigd, mogen ze zelf kiezen hoe ze de aftrek voor de enige eigen woning onderling verdelen. Er is één beperking: de verdeling moet beperkt worden tot maximaal 15/85″. Volgens heb betekent dit dat de maximum aftrekbare som voor mijn vriendin dus hoger mag zijn dan 2560 en wel 85% van 5120 euro waardoor wij meer zouden genieten van onze woonbonus. Weet u hier meer over?"Jef Wellens - (08/01/2009 - 15:20)


Cynthia,

De switch van alleenstaand naar feitelijk samenwonend heeft geen fiscale weerslag op het loon; de bedrijfsvoorheffing blijft dezelfde. Ga je wettelijk samenwonen, dan beïnvloedt dat wel het netto-loon. Zie hoger.
Het feitelijk samenwonen heeft daarentegen wel een invloed op het bedrag van de sociale uitkeringen zoals invaliditeitsuitkeringen of werkloosheidsuitkeringen. De betalingsinstanties ervan zul je moeten verwittigen.


"Mijn situatie is als volgt.
Mijn vriend en ik zijn sinds kort gaan samenwonen. Feitelijk samenwonen.
Nu zeggen ze op mijn werk dat dit gevolgen heeft voor mijn loon en dat ik van ongehuwd naar samenwonend verander. Volgens mij klopt die echt niet."Jef Wellens - (08/01/2009 - 15:27)


Lotte, Davy,

Sorry, maar ik kan onmogelijk voor iedereen een individuele berekening maken. je vindt gratis berekeningsprogramma's op het net (sites van banken of verzekeraars). je kan eventueel ook een simulatie laten maken door een belastingconsulent, verzekerings- of bankagent.


Jef Wellens - (08/01/2009 - 15:33)


Michel,

Je wordt voor inkomstenjaar 2008 sowieso individueel belast (jaar van verklaring wettelijke samenwoning en tevens jaar van beëindiging wettelijke samenwoning).
In de toekomst ga je dan inderdaad code 1014 (eerste jaar ook code 1015) van vak II van de aangifte moeten aankruisen. Fiscaal ben je dus uit de echt gescheiden.
Het maakt echter berekeningstechnisch geen verschil, met code 1001 (ongehuwd).


"Wij wonen sinds begin 2008 wettelijk samenwonend. Als ik nog dit jaar voor 31/12/2008 dit contract opzeg bij de gemeente , en dus terug ga naar een situatie van feitelijk samenwonen. Krijgen we dan voor de opbrengsten van 2008 een gezamelijke aanslag?
Moet ik zowieso vanaf nu in alle toekomende aanslagen vermelden dat ik ooit wettelijk heb samengewoond? (Als ik de zin “Kruis dit vakje aan indien u op 1 januari 2008 nog ongehuwd en niet wettelijk samenwonend was en voorheen ook nooit gehuwd of wettelijk samenwonend geweest bent” komt uit de bijlage bij het invullen van de personenbelasting (blz8) en ik heb identiek hetzelfde in de welgekende belastings en belegingsgids terug gevonden, interpreteer moet ik dit schijnbaar vanaf heden steeds aanduiden of ik dit nu heb gewijzigd naar feitenlijk of niet.)"Belinda - (16/01/2009 - 14:13)


Beste,

In 2007 ben ik feitelijk gescheiden en in 2008 ben ik officieel gescheiden. Ik heb 3 kinderen, waarvan 1 gehandicapt, dus fiscaal 4 ten laste.
Ik woon nu feitelijk samen met mijn vriend, maar wij zijn erover aan het denken om dit te veranderen in wettelijk samenwonen.
Samen met mijn ex-man had ik een huis. Mijn vriend heeft de helft van mijn ex afgekocht en de hypothecaire lening voor dit huis staat op alle 2 onze naam (mijn ex is geschrapt en mijn vriend is in de plaats gekomen). Wij werken allebei fulltime (bruto inkomen van +- 22000 euro en +- 25500 euro).
Wat is fiscaal het voordeligste?
Als wij wettelijk gaan samenwonen verlies ik dan andere voordelen (zoals studiebeurs)?


Marc - (16/01/2009 - 20:53)


Beste Jef,
Ik ben officieel gescheiden in 2007, feitelijk gescheiden sedert 2004. De vereffening verdeling is nog steeds niet rond. Mijn ex woont nog steeds in de echtelijke woning. Zij betaalt de hypotheek, ik huur.
De fiscus wil mijn (50%) aftrek van de lening teniet doen. Gezien de aflossing van de hypotheek niet feitelijk van mijn rekening gaat. Gezien mijn ex de woning wil inkopen, zal ik mijn aandeel in de hyptheek feitelijk betalen op het moment van de vereffening verdeling. De fiscus speelt het echter zeer strikt en stelt dat de fiscale verrekening een zaak van de notaris is. En je raadt het al, de notaris zegt dat het een zaak van de fiscus is.
Wie heeft in deze gelijk en wat doe ik best ?
mvg
Marc


Lut - (18/01/2009 - 21:56)


Beste Jef,
sinds enkele jaren woon en heb ik mijn domicilering op hetzelfde adres van een vriendin met aparte leefruimte. Ben ik samenwonende of alleenstaande ? Bij mijn werkgever sta ik ingeschreven als alleenstaande, vriendin is gepensioneerd. In de loop van dit jaar zou ik met brugpensioen willen. Heeft dit invloed of een betekenis voor mijn brugpensioen regeling. Moeten wij ons laten registreren als samenwonende en moet ik mijn werkgever laten weten dat ik samenwonende ben of ben ik alleenstaande voor de wet ? Wat zijn mijn verplichtingen en heeft dit alles invloed op mijn inkomen als bruggepensioneerde ? Welke regeling is de juiste en beste beslissing om met alles in orde te zijn ?

Vriendelijke groeten,


ivo - (21/01/2009 - 22:40)


beste

graag even uw mening..
mijn vriendin en ik willen gaan samenwonen. iemand gaf ons de raad om één domicilie ergens anders te zetten, nl op het adres van onze gezamelijke bvba. mijn vriendin heeft 1 kind ten laste en geniet dus van de verhoging alleenstaande met kind.
ikzelf heb 2 kinderen maar die staan ten laste van mijn ex-echtgenote.
we hebben beide een netto wedde van 1000 euro elk die we uit de bvba halen. nu huren we allebei een huis en de bvba huurt ook nog een huis met magazijn.
nu mijn vraag.. geeft het financieel zin om domicielie ergens anders te zetten ? of beter feitelijk of wettelijk samenwonen?
alvast bedankt


Gino - (31/01/2009 - 18:00)


beste,

ik heb een vriendin die werkloos is, en één kind ten laste heeft, en dus hoofd van het gezin is. zij heeft een eigendom.
Ikzelf werk en heb ook een eigendom, waar mijn domicilie staat.
Nu wil ik mijn eigendom verhuren, daar we in werkelijkheid toch bij haar wonen.
Wat gebeurt er als ik mijn domicilie bij haar zet, en dus feitelijk samenwoon?
Of is het misschien interessanter dat ik mijn domicilie bij mijn ouders zet, die beiden gepensioneerd zijn?


Vanessa - (17/03/2009 - 10:48)


Beste,

heb een kleine vraag
ben juist gaan samen wonen met mijn vriend maar heb ook net vernomen dat ik ontslagen ben... ik sta al gerigistreerd op het adres , mijn vriend nog niet... als mijn opzegperiode gedaan is heb ik gehoord dat mijn werkloosheidsuitkering hoger is dan wnnr mijn vriend ook gerigistreerd staat op het adres ( feitelijk samenwonend) mijn vriend heeft ook geen werk... kanu mij raad geven wat ik moet doen? wil niet in problemen geraken?


Greta - (28/04/2009 - 21:58)


Geachte,
Ik woon sinds vele jaren samen met mijn zuster. Wij zijn beide nooit gehuwd geweest en hebben beide een inkomen als loontrekkende.
Nu hebben we zeer recent samen een woning (voor beiden eerste eigen woning). Nu raadt men ons aan omwille van erfenisrechten e.d. om een verklaring van wettelijk samenwonen af te leggen. Maar wat zijn de gevolgen -positief of negatief- op het vlak van de personenbelasting.
Ik heb een hoog inkomen en mijn zus een gemiddeld inkomen.
Dank


frank - (21/06/2009 - 10:11)


beste ,

Ik ben gescheiden met onderlinge toestemming , in onze akte staat dat ik als huur (ik heb het vruchtgebruik van de woning op haar naam ) de helft
van haar huur moet betalen . Nu gaat mij ex feitelijk samenwonen met haar vriend . Mag ik ervan uitgaan dat zij hun kosten delen , dus ook hun huur waarvan dan het gevolg is dat ik de helft van haar deel betaal ?

Alvast bedankt


Jan - (26/08/2009 - 21:41)


Beste,

Onze situatie is de volgende: 2 partners van zelfde geslacht, verklaring van wettelijke samenwoning. Momenteel heeft 1 partner beroepsinkomen, andere persoon ten laste op loonbriefje (=maandelijks belastingvoordeel van +/- 300 €). Hoeveel mag partner maximaal verdienen om te laste te kunnen blijven? Is dat netto 2700 €?

Hartelijk dak voor uw reactie!


8418 keer bekeken

Rubrieken: Personenbelasting

samenwonen tip


Favoriete tweets van TaxWorld