Login

Tip 10 aangifte 2007 - Splits de lening


Gepubliceerd door: Jef Wellens, belastingconsulent Wolters Kluwer



Photo credit: <financiering-advies>


hypotheek.jpgEnkel een hypothecaire lening geeft recht op de aftrek voor enige woning. Dit veronderstelt een hypothecaire inschrijving. Een hypothecaire volmacht volstaat niet. Toch is het voor grotere leningsbedragen aangewezen om slechts een deel van de lening te waarborgen met een hypothecaire inschrijving, namelijk voor het bedrag dat nodig is om voor iedere kredietnemer gedurende de hele looptijd de maximumaftrek te garanderen. Zo bespaar je niet alleen enkele honderden euro notariskosten, maar zorg je ook voor extra interesten die de belastingdruk mogelijk verlagen. Stel dat twee kredietnemers gezamenlijk een lening sluiten van 150.000 euro, waarvan 90.000 euro met hypothecaire inschrijving en 60.000 euro met hypothecaire volmacht. De interesten met betrekking tot het volmachtgedeelte van de lening kunnen dan worden aangewend om de inkomsten van eventuele andere onroerende goederen te neutraliseren (bv. huurinkomsten van een handelspand of van een geërfde woning). Vergeet niet dat woningen verworven na het leningsjaar, geen belemmering vormen voor de verdere toekenning van de basisaftrek van 1.920 euro. Is de volledige lening van 150.000 euro hypothecair, dan komen alle interesten in aanmerking voor de aftrek voor enige woning, maar ook niet meer dan dat. Een gesplitste lening, deels met inschrijving, deels met volmacht kan zo ieder jaar een belastingbesparing opleveren van enkele duizenden euro.

(Jef Wellens, De Standaard 18 juni 2007)




naessens antoine - (25/06/2007 - 18:31)


mijn vraag, wanneer de eerste lening werd afgesloten in 12/12/1994, en werd herschreven in 1999, hoeveel jaar kan men de lening aangeven? En als er een kind geboren is in 1999, kan dit ook in aanmerking komen??? dank op voorhand. ANTOINE.

( geleend 1 X BIJ BACOB, daarna door overname bij dexia.)


Jef Wellens - (25/06/2007 - 20:33)


Ik neem aan dat u met 'herschrijven' de vervanging of herfinanciering van de lening van 1994 bedoelt. U kunt de uitgaven van de vervangingslening (van 1999) in de aangifte inbrengen zolang die lening (van 1999) loopt.
Voor de beoordeling van het grensbedrag van de lening dat in aanmerking komt voor belastingvermindering moet men zich plaatsen op het tijdstip waarop de oorspronkelijke lening werd gesloten (= 1994). Kinderen geboren na 1.1.1995 verhogen het grensbedrag niet meer, ook niet indien u nadien herfinancierde.


eefje van lancker - (29/06/2007 - 11:20)


Hallo,

Ik heb in 2004 een lening aangegaan met mijn toenmalige vriend. Sinds augustus 2006 heb ik de lening volledig op mij genomen en is ook de notariële acte aangepast ( hij werd volledig uitbetaald), dus ben ik enige eigenaar.
Ik heb een betalingsattest gekregen van de bank op mijn naam voor 2006. Zij willen deze niet opsplitsen.
Heeft mijn toenmalige vriend recht om zijn gedeelte tem augustus in te brengen of breng ik het volledige bedrag in?


Jef Wellens - (29/06/2007 - 16:33)


Jouw toenmalige vriend mag inderdaad nog het door hem (tot augustus 2006) betaalde bedrag van de leningsuitgaven inbrengen.
Het feit dat het fiscaal betalingsattest zijn naam niet vermeldt, kan wel een praktisch probleem vormen bij een eventuele controle.


Sven - (02/07/2007 - 20:16)


Hoi,

1. We hebben een hypothecaire lening van 160.000 euro. Hiervan is 80.000 euro gewaarborgd door een hypothecaire inschrijving (voor de andere 80.000 € is er een hypothecair mandaat). Is dit hetzelfde als een hypotechaire volmacht?

2. In uw tip (10) schrijft u dat de interesten van het volmacht gedeelte kunnen gebruikt worden om inkomste van eventuele andere goederen te neutraliseren. Indien het antwoord op vraag 1 = ja. Staat dan op het betalingsattest van de hypothecaire lening vermeld welk deel van de interesten afkomstig is van de hypothecaire volmacht of krijg ik daar dan een apart attest van. (In ieder geval vind ik de splitsing niet op mijn betalingsattest).

3. Een laatste vraag. Moet het fiscaal basisattest van de hypothecaire lening ook elk jaar in de belastingsaangifte worden toegevoegd? (Ik krijg dit namelijk maar 1 keer, het jaar volgend op de lening)

In ieder geval al bedankt voor het antwoord.

Sven


Jef Wellens - (02/07/2007 - 21:09)


Voor Sven:

VRAAG 1: JA (fiscaal)

VRAAG 2: In principe worden twee attesten uitgereikt. Eén voor de lening met inschrijving en een tweede voor de lening met volmacht. Op ieder attest staat dan het respectievelijke bedrag van betaalde interesten vermeld. Dat is zo in mijn geval.
Heb je slechts één attest voor de twee leningen met vermelding van het totaalbedrag van interesten, dan zal allicht het bedrag van de lening dat wordt gewaarborgd door hypothecaire inschrijving worden vermeld en kun je zelf (regel van drie) de interesten splitsen.

VRAAG 3: eenmalig basisattest moet niet ieder jaar worden bijgevoegd, enkel eerste jaar. Nadien enkel het betalingsattest bijvoegen.


Alain Maus - (02/07/2007 - 22:45)


1. Na de herfinanciering van een hypothecaire lening, merk ik dat de waarborg voor de hypothecaire inschrijving zelfs hoger is dan het (nieuw) aanvangsbedrag. Als ik het goed begrijp, kan ik dit maar beter eens nader bekijken ? Bij de bank ?

2. Ik vermoed dat ik bij vak VIII mag kiezen (bijzonder geval) tussen rubriek A en rubrieken C/D. Welke is aantrekkelijker ? Resp. data van leningen zijn 1999 en 2006; resp. kinderen zijn 2 en 3.

3. Indien rubriek C/D, welke is aantrekkelijker ? C.1.tweede gedachtestreep (vernieuwingswerken) of C.2. (aankoop) ?


Jef Wellens - (03/07/2007 - 09:10)


Voor Alain:

VRAAG 1: op zich is het geen probleem dat het bedrag van de hypothecaire inschrijving het fiscale aanvangsbedrag van de lening overtreft. Temeer omdat uw herfinancieringslening nog in het oude fiscale stelsel valt.

VRAAG 2: de oorspronkelijke lening, die u intussen herfinancierde, werd gesloten in 1999, dus vóór 2005. Dan valt de herfinanciering in het oude fiscale stelsel: rubrieken C en D van vak VIII. U blijft de leningsuitgaven aangeven zoals voorheen. Voor de fiscale beoordeling van de herfinancieringslening moet u teruggrijpen naar de oorspronkelijke lening.

Let op, indien de herfinancieringslening niet louter de oude lening vervangt, maar u met de herfinanciering tevens een deel bijleende voor bv. verbouwing, dan kunt u voor de leningsuitgaven m.b.t. dat verbouwingsdeel, en alleen voor dat deel, wel kiezen voor de 'aftrek enige woning' (rubriek A van vak VIII). De leningsuitgaven m.b.t. de zuivere herfinanciering mogen dan niet meer worden vermeld in de aangifte. U laat in dat geval best een berekeningssimulatie maken om de juiste keuze te bepalen.

VRAAG 3: daar waar u in het verleden de interesten vermeldde.
De aangifte ziet er misschien wel uit als een lottoformulier, ze is het echter niet. Ofwel beantwoordde uw oorspronkelijke lening aan de voorwaarden voor de bijkomende interestaftrek (zie toelichting: nieuwbouw of verbouwing), dan geeft u de interesten aan in rubriek C.1, ofwel waren de voorwaarden niet vervuld, dan gebruikt u rubriek C.2.

Ik heb het vermoeden dat u met de herfiancieringslening niet alleen de oude lening verving, maar ook een verbouwing financierde. Uw situatie is in dat geval fiscaal complex en deze blog ontoereikend om alle nuances te kunnen leggen en om alle facetten weer te geven. Ik raad u aan om advies in te winnen bij uw bankier of andere specialist (boekhouder, belastingconsulent...).


Jef Wellens - (26/07/2007 - 12:04)


Dag Dimitri,

Klopt volledig.

Je bouwt inderdaad best een marge in om de jaarlijkse stijging van de maximumaftrek 'enige woning' op te vangen. Hoeveel de stijging bedraagt is afhankelijk van inflatie en dus niet exact te voorspellen.

In monKEY.be (fiscale databank Kluwer) schrijf ik hierover hetvolgende:
"De maximumaftrek wordt jaarlijks geïndexeerd. Het fiscaal deel van de lening neemt met andere woorden toe naarmate de duur verstrijkt. Houden we rekening met een inflatie van 2%, dan wordt best een marge ingebouwd van 22% voor de bepaling van het fiscaal deel om zo de maximumaftrek ook nog voor het tiende jaar van de lening veilig te stellen."

Stel dat je met 69.000 EUR de maximumaftrek bereikt voor aj. 2008, dan leen je best 85.000 met hypothecaire inschrijving.


Dimitri Gielis - (26/07/2007 - 10:36)


Hallo Jef,

We gaan dit jaar een hypothecaire lening aan voor onze eerste en enige woning. Om de opsplitsing hypothecair/hypothecair mandaat optimaal te doen, vroeg ik me af of ik rekening moet houden dat het af te trekken bedrag geindexeerd wordt gedurende de looptijd.

Maw. Stel dat 69.000 euro vandaag optimaal is om volledig belastingsvoordeel te hebben, is dat morgen dan ook nog zo? Of is 't beter om nu reeds 75.000 euro in hypotheek te nemen om langer "de pot" gevuld te houden?

Alvast bedankt,
Dimitri


Gaelle - (08/08/2007 - 02:35)


Hallo Jef,

In april 2003 heb ik een huis gekocht in Vlaanderen (mijn enige en eigen woning) en mijn vader heeft me het geld voorgeschoten. Het huis werd hypothecair ingeschreven bij de notaris.

Later besefte ik me dat deze oplossing fiscaal gezien helemaal niet interessant was.
In september 2005 heb ik eindelijk een hypothecaire lening kunnen aangegaan bij een bank, en het huis werd opnieuw hypothecair ingeschreven bij de notaris (met alle kosten vandien). Doel van de lening was: "Terugbetaling van niet-hypothecaire schuldvordering" (m.a.w. mijn vader terugbetalen).

In 2006 ontving ik een fiscaal betalingsattest van de bank, en heb dan te goeder trouw het vakje 1370 ingevuld.

In mei 2007 kreeg ik van de fiscus te horen dat ik zonder éénmalig basisattest geen recht had op "aftrek voor enige woning". De bank kan of wil me geen basisattest leveren. Mijn vader als privé-persoon kan me die natuurlijk ook niet leveren.
Volgens de bank moet ik vakje 1146 invullen maar in dat geval ben ik jaarlijks zo'n 1500 euro kwijt t.o.v. vakje 1370. Met mijn hypothecaire lening kan ik dus noch vakje 1370 noch vakje 1138 invullen, terwijl dit de bedoeling was!

Gelden de notariële akte en een verklaring van mijn vader als volwaardige bewijzen om vakje 1370 te mogen invullen?
Of zit ik voor de rest van mijn leven opgescheept met een lening waarvan de interesten en kapitaalaflossingen nooit in aanmerking komen voor de aftrek voor enige woning?

In de circulaire 10.09.04/1 over het éénmalig basisattest is hoofdstuk 15 misschien van toepassing op mijn geval...


Jef Wellens - (04/09/2007 - 15:25)


Voor Gaelle:

Ik vrees dat mijn antwoord je zal teleurstellen.

Jouw lening komt inderdaad niet in aanmerking voor de aftrek voor enige woning, enkel voor de 'gewone interestaftrek' (code *146). De kapitaalaflossingen geven geen recht op enige vermindering.

Jouw, weliswaar hypothecaire, lening van 2005 herfinanciert een niet hypothecair krediet - familiale lening - dat je vader toekende in 2003.
Het principe bij een herfinanciering is eenvoudig, en in jouw geval onverbiddelijk: met een (zuivere) herfinanciering kan je nooit meer voordelen verkrijgen dan die waarop de oorspronkelijke lening recht gaf. De herfinanciering zet m.a.w. de oorspronkelijke lening verder, ook fiscaal.

Uit jouw vraag leid ik af dat je de herfinancieringslening net aanging met het oog op een fiscale optimalisering, nl. meer belastingvoordeel in de vorm van de 'aftrek enige woning'. In die zin verbaast het me dat niemand, noch de kredietgever, noch de notaris, je erop attent maakte dat dit niet mogelijk is met een herfinanciering.
Het zou anders geweest zijn - wel 'aftrek enige woning' of alleszins belastingvermindering voor de kapitaalaflossingen - indien het attest als doel van de lening "aankoop woning" vermeldde, bv. omdat de woning eerst door jouw vader, vervolgens door jezelf werd aangekocht. Hoewel dergelijke constructie ook extra kosten met zich meebrengt.

De passage in de circulaire waarnaar je verwijst, betreft de situatie waarin de kapitaalaflossingen van de oorspronkelijke lening recht geven op belastingvermindering. Dit is niet zo in jouw situatie (niet hypothecaire schuldvordering).


Ludwig - (16/10/2007 - 11:56)


Eén lening, aangegaan in 2004, is deels hypothecair en deels via hypothecair mandaat.
Enkel de interesten mbt de lening gewaarborgd door een hypothecaire inschrijving komen in aanmerking voor de bijkomende interestaftrek.

Wat moet er nu worden ingebracht onder code 1141/2141 (bedrag van de lening): het volledige bedrag van de lening of enkel het bedrag van de lening gewaarborgd door een hypothecaire inschrijving?
Kan u hiervoor refereren aan enige publicatie of dergelijke waarin dit bevestigd wordt, gelet op een bestaand geschil met de fiscus?


Jef Wellens - (16/10/2007 - 14:07)


Parlementaire Vraag nr. 153, 21 november 2003, Pieters

cf. splitsing beroep/privégedeelte lening:
Parlementaire Vraag nr. 9, 19 februari 1992, Pinxten


Tom - (22/11/2007 - 13:23)


Hallo,

In 2006 hebben mijn vriendin en ik een hypothecaire lening van 177.000 euro aangegaan om een woning te kopen. 77.000 hiervan werd via hypothecaire volmacht geregeld. We hebben onze belastingsbrief van dit jaar (aanslagjaar 2006) laten invullen door een boekhoudkantoor, en zijn achteraf geschrokken van het bedrag dat m'n vriendin moet terugbetalen (ze heeft 2 halftijdse jobs). Haar vader heeft bij iemand laten uitpluizen hoeveel haar beide werkgevers best al afhouden in de loop van het jaar, om op het einde niet zo'n groot bedrag te moeten betalen. Nu zei die persoon dat onze boekhouder de volledige 177.000 euro van onze lening heeft aangegeven, en dat dit maximum 100.000 mocht zijn, en dat normaal dus m'n vriendin nog meer zou moeten betalen. Indien dit klopt heeft onze boekhouder dus een fout gemaakt, en is mijn vraag wie hiervoor opdraait als dit ooit boven water komt? En hoe groot is de kans dat dit in de toekomst problemen zal opleveren?


Jef Wellens - (22/11/2007 - 15:42)


Tom, ik neem aan dat de leningsuitgaven werden aangegeven in rubriek A van vak VIII van de belastingaangifte, dat de aangekochte woning m.a.w. jullie enige woning is die jullie zelf bewonen.
Het klopt dat enkel de kapitaalaflossingen en interesten m.b.t. het deel van de lening dat hypothecair is (= met hypothecaire inschrijving), in aanmerking komen voor aftrek. Mogelijk werd dus te veel KA en I aangegeven, maar naar alle waarschijnlijkheid zal dit geen invloed hebben op de belastingberekening.
De aftrek wordt, voor 2006, immers beperkt tot 2.560 EUR per persoon en op een lening van 100.000 EUR betalen jullie jaarlijks al gauw 6.000 tot 7.000 EUR af. Ruim voldoende dus om bij jullie beiden het maximum van 2.560 EUR te benutten (6.000 / 2 > 2.560 EUR). Dat is wellicht ook de reden waarom jullie geadviseerd werd om slechts 100.000 EUR met hypotheciaire inschrijving te lenen.

Concreet: of nu 3.000 dan wel 5.000 EUR werd aangegeven in de aangifte van jouw vriendin, fiscaal maakt dit geen verschil. Ik verwacht niet dat je hiervoor een 'bericht van wijziging' zult ontvangen. De foutieve aangifte zal zeer waarschijnlijk zonder gevolg blijven. Bovendien ben je te goeder trouw.
Ik raad je wel aan in de toekomst de correcte uitsplitsing te maken: kapitaalaflossingen en interesten m.b.t. 100.000 EUR in rubriek A van vak VIII van de aangifte en de intresten m.b.t. tot de overige 77.000 EUR (volmacht) in rubriek C.2. van vak VIII. Die laatste interesten leveren wellicht niet meteen een fiscaal voordeel op, maar mogelijk later wel...


Tom - (22/11/2007 - 17:36)

Hartelijk bedankt voor het duidelijke antwoord!

F.C. - (04/12/2007 - 16:21)

Ik heb als alleenstaande in 2004 een huis gekocht aan een bijzonder voordelige intrestvoet. Ik heb sinds enkele maanden een vriend en deze is bereid zich in mijn huis "in te kopen". Kan hij door de bank ingeschreven worden als tweede schuldenaar van de lening mits behoud van dezelfde intrestvoet? Zo ja, heeft dit fiscaal nadelige gevolgen ?

Jef Wellens - (05/12/2007 - 12:45)


Beste F.C.

Ik veronderstel dat het huis waarvan sprake is, voor u én uw vriend de enige en eigen woning is (zal zijn). Aangezien u in 2004 het huis kocht, ga ik er van uit dat u ook in 2004 een hypothecaire lening (voor de aankoop van dat huis) sloot. Uw lening valt bijgevolg nog onder het oude fiscale stelsel (bouwsparen).

Uw vriend wenst zich in het huis 'in te kopen'. Mede-eigendom is inderdaad vereist, wil uw vriend fiscaal voordeel genieten voor zijn lening. U verkoopt een deel (bv. 50%) van de woning, hij verwerft een deel. Hij wordt bijgevolg mede-eigenaar, en hij sluit voor de financiering van zijn aandeel een hypothecaire lening. Die lening wordt aangegaan in 2007 (of later) en valt dus sowieso onder het nieuwe fiscale stelsel (woonbonus).

Ik zie niet goed in hoe die operatie kan worden uitgevoerd louter en alleen door het inschrijven van uw vriend als (mede)schuldenaar in uw hypothecair dossier, laat staan met behoud van de oorspronkelijke interestvoet. Maar misschien hebben anderen (uw kredietgever?) daar wel een idee over.

Het herleiden van uw eigendomsaandeel in de woning (bv. van 100% tot 50%) heeft fiscaal wel gevolgen voor u. Het fiscale grensbedrag van uw hypotheek dat bepaalt welke kapitaalaflossingen in aanmerking komen voor de bouwspaarvermindering, wordt beperkt tot uw eigensdomaandeel (bv. gehalveerd indien 100% --> 50%).


Marco - (05/12/2007 - 21:51)


Mijnheer WELLENS,

Mijn vriendin en ik hebben in 2005 een huis gekocht met een hypothecaire lening en een lening met een hypothecaire volmacht (bedragen met een ongelijke verhouding).

Mijn aangifte doe ik via tax-on-web. Ik maak voor de hypothecaire lening gebruik van de aftrek enige woning.

De aangifte heb ik gedaan via Tax-On-Web. Om de intresten van de gewone lening te kunnen invullen in vak 1146 diende ik echter eerst vak 1100 (ki eigen woning) in te vullen, zoniet gaf tax-on-web een foutmelding. Aangezien ik de helft van het huis bezit, heb ik daar de helft van het niet-geïndexeerde KI bij mij ingevuld. Op de aparte aangifte van mijn vriendin de andere helft.

Op mijn aanslagbiljet, dat ik zonet ontvangen heb, wordt dit kadastraal inkomen echter nogmaals gedeeld door twee. Dus rest er nog één vierde, wat resulteert in een verschil van ongeveer 50 EUR met de originele berekening.

Ik heb dan ook twee zeer concrete vragen, waar ik na veel overpeinzen niet uit geraak:

Dient het vak 1100 eigenlijk wel ingevuld te worden als je de combinatie van een hypothecare lening en een lening met hypothecare volmacht hebt, en zo ja, wat moet je er dan precies invullen?

Kan het vak 1354 premies van individuele levensverzekeringen ook ingevuld worden voor de levensverzekering van de lening met hypothecaire volmacht waarvoor geen aftrek enige woning geldt?

Bij voorbaat bedankt,

Een verwarde belastingplichtige.


Jef Wellens - (07/12/2007 - 18:15)


Marco, ik beschik niet over alle gegevens van je dossier, maar uit je vraag leid ik af dat je aanspraak maakt op de aftrek voor enige woning (lening van 2005 voor enige eigen woning).

In dat geval is het KI van je enige eigen woning vrijgesteld van personenbelasting. Tenzij er nog een lening op rust die je aanging vóór 2005 (maar dat lijkt me niet waarschijnlijk), moet je het KI van het huis niet aangeven.

Of bewoon je de woning misschien niet volledig? Enkel het KI van het niet bewoonde (verhuurde of voor beroep gebruikte) deel van het huis moet je dan aangeven.
De interesten van de lening met volmacht leveren je pas voordeel op als je een deel van je eigen huis verhuurt, of als je nog een ander onroerend goed bezit, waarvan je het KI moet aangeven.

In principe komt de levensverzekering die afzonderlijk gesloten is voor de lening met volmacht in aanmerking voor vermindering lange termijnsparen (art. 145/1, 3° WIB92). Maar je kan die vermindering in werkelijkheid alleen genieten voor zover je nog niet het maximumbedrag van de aftrek voor enige woning hebt bereikt.


Marco - (08/12/2007 - 00:15)


Mijnheer Wellens,

Dank voor uw antwoord dat erg duidelijk is met betrekking tot de interesten en de vermindering lange termijnsparen. Rest nog enkel het al dan niet aan te geven kadastraal inkomen en de aftrek die hieruit resulteert doordat bij de berekening van de "belasting staat" de onroerende voorheffing afgetrokken wordt.

Ik heb slechts één woning die ik samen met mijn vriendin heb gekocht in 2005. Elk 50/50. Om deze woning te financieren hebben we op hetzelfde ogenblik, bij dezelfde financiële instelling, in 2005 één hypothecaire lening afgesloten en één lening met een hypothecaire volmacht.

Er zijn geen beroepslokalen en er wordt evenmin iets verhuurd.

Bij mijn aangifte heb ik voor de hypothecaire lening de aftrek enige woning ingevuld ten belope van het maximum bedrag voor aanslagjaar 2006 van 2.560 EUR (in vak VII A, codes 1370 en 1371).

De helft van de interesten van de lening met hypothecaire volmacht heb ik vervolgens in vak 1146 ingevuld (vak VII C 2 interesten van niet-hypothecaire leningen), wat bij Tax-On-Web enkel lukte na het invullen van vak 1100. Tax-On-Web verwees zelf naar vak 1100 bij het invullen van vak 1146. Zonder er verder bij stil te staan heb ik dan in vak 1100 de helft van het ongeïndexeerd KI van de woning ingegeven, aangezien de woning voor de helft mijn eigendom is.

Bij de berekening van mijn aanslag door de fiscus werd het kadastraal inkomen dat ik in vak 1100 heb ingegeven nogmaals door twee gedeeld, waardoor er nog 1/4 van het oorspronkelijk bedrag overblijft.

Heb ik nu ten onrechte genoten van een aftrek onroerende voorheffing van 1/4 bij de berekening van de belasting staat (waar dus 1/4 van de onroerende voorheffing afgetrokken werd) of heb ik daarentegen net 1/4 mislopen?

Alvast hartelijk dank voor uw respons,

Marco


Marco - (08/12/2007 - 00:17)

P.S. De woning wordt volledig bewoond.

Jef Wellens - (08/12/2007 - 21:43)

Marco, in jouw situatie zou er in feite geen verrekening van de onroerende voorheffing mogen gebeuren. De 'aftrek voor enige woning' impliceert altijd de vrijstelling en bijgevolg de niet-aangifte van het het KI van die woning. Je hebt dus "ten onrechte genoten van een aftrek onroerende voorheffing".

Patrick Keysabyl - (19/12/2007 - 21:09)


Is een hypothecaire lening altijd wel interessant? Ik zou voor het plaatsen van zonnepanelen 20 000 euro willen lenen. De ene bank zegt dat het interessanter is om een hypothecaire lening af te sluiten over 10 jaar, terwijl een andere bank zegt dat ik beter, als mijn cash dit toelaat, een gewone lening zou afsluiten over 7 jaar, omdat de notaris- en dossierkosten niet opwegen tegen het fiscaal voordeel van een hypothecaire lening. Voor beide leningen wordt ongeveer dezelfde interest gebruikt.
Graag uw mening.


Jef Wellens - (20/12/2007 - 10:46)


Als we ervan uitgaan dat een eventuele hypothecaire lening in aanmerking komt voor de aftrek voor enige woning (het betreft jouw eigen en enige woning), dan worden de leningkosten ruimschoots gecompenseerd door het fiscaal voordeel. Een snelle rekensom leert dat je voor een lening van 20.000 EUR op 10 jaar (tegen interest 4,5%) jaarlijks ongeveer 2530 EUR afbetaalt. Dat levert, voor een gemiddeld inkomen, een belastingbesparing op van 1.200 EUR per jaar.

Wetende dat de totale leningkosten (voor een hyp.krediet van 20.000 EUR) tussen 1100 EUR en 1400 EUR schommelen, heb je die al na één jaar (bijna) terugverdiend.

Je moet de nettolast van de hypotheek (ongeveer 1.330 EUR x 10) verhoogd met de leningkosten (max. 1.400 EUR) dus vergelijken met wat je jaarlijks gedurende 7 jaar bruto - zonder fiscaal voordeel - zou moeten terugbetalen voor een gewone lening (ongeveer 3.400 EUR x 7). Uiteraard is dit een puur nominale vergelijking, maar ze spreekt voor zich.

Minder duidelijk wordt het wanneer het niet jouw eigen en enige woning betreft, dan geniet je nauwelijks voordeel op het interestgedeelte van de hypothecaire lening en enkel belastingvermindering langetermijnsparen voor de kapitaalaflossingen. De jaarlijkse belastingbesparing schommelt dan tussen 450 EUR en 750 EUR. Wellicht nog (net) voldoende om voor een hypotheek te opteren.

Anders is het wanneer de hypothecaire lening helemaal geen fiscaal voordeel kan opleveren, omdat het inkomen te laag is en er geen of nauwelijks belastingen verschuldigd zijn, of omdat er nog een hypotheek wordt afbetaald op de woning en er geen fiscale ruimte is voor een tweede hyp. lening. In dat geval heeft een bijkomend hypothecair krediet weinig zin (tenzij de overlapping met de eerste lening dan weer beperkt is).


Janko - (20/12/2007 - 18:33)


Om onze woonbonus maximaal te kunnen benutten tijdens onze eerste jaar van onze lening (1ste aflossing in september) zouden we een extra kapitaalaflossing willen doen voor 31/12.
Ik hoor echter tegenstrijdige commentaren dat dergelijke extra aflossing door de fiscus niet in aanmerking zou genomen worden voor woonbonus. Klopt dit?


Jef Wellens - (20/12/2007 - 19:45)


Fiscaal stelt dit volgens mij geen probleem, Janko

In het oude stelsel heeft de fiscus ook altijd de belastingvermindering voor gedeeltelijk vervroegde aflossingen toegestaan: "om in aanmerking te komen voor belastingvermindering, is niet vereist dat de aflossing of wedersamenstelling van het geleende kapitaal volgens de afschrijvingstabel van de lening gebeurt" (Com.IB. nr. 145/5/56).

De fiscus heeft zich hierover alleen nog niet uitdrukkelijk uitgesproken in het kader van de woonbonus ...


LAURA MANCA - (25/01/2008 - 14:41)


Geachte meneer,
ik heb vorig jaar een hyp.lening afgesloten van 90000€ voor aankoop van een onafgewerkte nieuwbouw woning(ruwbouw}.
Aangezien ik alleenstaande ben,en mijn loon 1400€netto per maand is,hebben mijn ouders moeten meetekenen als MEDEONTLENERS.
Bij de belastingen heb ik te horen gekregen dat ik geen recht heb op de volledige belastingaftrek aangezien er meerdere ontleners zijn,alhoewel ik persoonlijk de volledige lening afbetaal en de schultsaldoverzekering op mijn naam staat.
Ondertussen is de bouw volledig afgewerkt en ik woon er.
HOE kan ik dit fiscaal oplossen om volledige belastingaftrek te genieten?
Ik dank u bij voorbaat, Laura M.


Jef Wellens - (25/01/2008 - 16:45)


Ik neem aan dat de lening in aanmerking komt voor de woonbonus. Het betreft m.a.w. uw eigen en enige woning.

De verdeling van de leningsuitgaven gebeurt dan niet zozeer op basis van het aantal kredietnemers, maar wel op basis van het eigendomsaandeel van iedere kredietnemer in de woning.

Ik citeer uit de officiële toelichting bij de belastingaangifte:

"Hebt u de lening daarentegen samen met één of meer andere personen aangegaan, dan neemt u het gedeelte van de interesten en kapitaalaflossingen dat wordt verkregen door het totale bedrag van de betaalde interesten en kapitaalaflossingen te vermenigvuldigen met een breuk waarvan de teller gelijk is aan uw aandeel in de woning (*) en de noemer gelijk is aan de som van de aandelen in de woning, van u en de andere personen die de lening samen met u hebben aangegaan.
(*) Onder "aandeel in de woning" moet worden verstaan: het aandeel in de (volle) eigendom, het bezit, de erfpacht of het vruchtgebruik."


Hebt u alleen de woning gekocht en bent u alleen eigenaar van de woning (hebben uw ouders m.a.w. geen eigendomsaandeel), dan kunt u de volledige leningsuitgaven inbrengen.

Zoniet kunt u de uitgaven maar inbrengen voor uw eigendomsaandeel. Uw ouders kunnen dan hun uitgaven inbrengen voor hun eigendomsaandeel (tweede woning - langetermijnsparen).


LAURA MANCA - (25/01/2008 - 18:53)


Geachte heer Wellens

Ik dank u voor uw antwoord. De woning is mijn volle eigendom en mijn eerste woning, mijn ouders hebben geen enkel eigendomsaandeel en betalen de lening ook niet af. Ondanks het feit dat ik vorig jaar rekeninguittreksels heb ingeleverd en een kopie van mijn akte (om te bewijzen dat mijn ouders geen enkel aandeel hebben in het huis en in de leningsuitgaven) heb ik dit jaar maar 1/3 van mijn leningsuitgaven kunnen aftrekken. Ik zou graag een klacht willen indienen. Welke documenten zou ik dan nog moeten inleveren om dit recht te zetten?

Dank bij voorbaat
Laura Manca


Jef Wellens - (25/01/2008 - 20:00)


Ik neem aan dat je met 'dit jaar' nog het jaar 2007 bedoelt, en dat het dossier de inkomsten en uitgaven van 2006 betreft.

Misschien heb je hiervoor al een aanslagbiljet ontvangen, mogelijk ga je die nog ontvangen.

Je dient dan best een bezwaarschrift in tegen de aanslag waarin je de volledige aftrek (3/3) vraagt, verwijzend naar het citaat uit de toelichting bij de aangifte. Die is zeer duidelijk en niet voor interpretatie vatbaar (zie hoger).

Meer uitleg over de bezwaarprocedure vind je bij het aanslagbiljet.


Arne - (20/02/2008 - 02:29)


Geachte,

Ik ben nog op korte termijn wanhopig op zoek naar wat antwoorden op mijn vragen... Ik vind hier vragen in die richting met een duidelijk antwoord, en hoop dus dat u op mijn vraag nog hetzelfde zou kunnen doen.

Ik ga morgen in de bank een overeenkomst tekenen voor een lening. We zouden de lening splitsen door een deel via hypothecaire inschrijving te doen en een deel via mandaat. De bank is hiertoe akkoord.
We hoorden al van verschillende personen dat we moeten opletten gezien enkel het deel van met een hypothecaire inschrijving kan aangeven worden bij belasting om voordeel te hebben.
Nu vraag ik me echter af welke verhouding je hierbij moet nemen.

De persoon van de bank is een enorm warrig persoon, hij zegt dat dit er niet meer toe doet, hij zou 80.000 inschrijven, en 108000 via mandaat doen.

Ik wil echter mijn fiscaal voordeel niet mislopen en zoek dus hoeveel we zeker moeten hebben... Kan u mij hierop een antwoord geven? (of een plaats waar ik dit kan berekenen?)

Dank voor uw antwoord
Mvg,
Arne De Kesel


Jef Wellens - (20/02/2008 - 10:42)


Ik neem aan dat de lening in aanmerking komt voor de 'aftrek enige woning' (woonbonus), dat het dus jouw enige woning betreft die je zelf zult bewonen.

Er kan inderdaad vrij nauwkeurig worden berekend voor welk bedrag van de lening je een hypothecaire inschrijving moet nemen om de maximale aftrek te vrijwaren, rekening houdend met een vooropgestelde inflatie (en dus met de jaarlijkse verhoging van de maximumaftrek).

Dit is echter afhankelijk van het soort lening (vaste delging of vaste mensualiteit), de leningsduur, de rente, het aantal kredietnemers... Gegevens die ontbreken.

Grosso modo kan je stellen dat indien je samen met een partner leent voor de woning (twee kredietnemers), je veilig zit met een hypothecaire inschrijving van 90.000 euro (rest kan je nemen met mandaat). Leen je alleen (één kredietnemer) dan volstaat de helft van dat bedrag. De aftrek geldt immers per kredietnemer.

Je kan de lening ook splitsen in een hypothecaire lening met een duur van 10 jaar (die de tijdelijke verhoging van de aftrek, nu 660 euro, vrijwaart) en een deel met de normale vooropgestelde duur (die de basisaftrek, nu 1990 euro, vrijwaart). Rest met mandaat.

Gedetailleerde berekeningen vind je op www.monKEY.be.


Arne - (20/02/2008 - 23:11)


Beste,

Bedankt voor het snelle antwoord!
We hebben vandaag aan de bankier extra benadrukt dat we genoeg willen laten registreren. Hij zal het dus onder impuls van ons toch nog opzoeken welke verhouding er zal moeten bekomen worden.

Ik heb gezocht op de link die u doorgaf (monkey), maar ik vind niet waar precies ik het zelf zou kunnen berekenen. Zou ik daarom aan u mogen vragen wat de verhouding ongeveer zou zijn?
We lenen 188.000 (vriendin + mezelf lenen elk de helft) / betalen af in 25j / intrestvoet is vast 4,46% (zowel voor mandaat als ingeschreven gedeelte) / vaste mensualiteit.

Alleszins al veel dank voor u vorige, snelle antwoord!

Mvg,
Arne


Jef Wellens - (21/02/2008 - 08:18)


Jullie betalen maandelijks 1031,28 euro aan kapitaalaflossingen en interesten. Op jaarbasis betalen jullie dus 12.375,41 euro, terwijl jullie gezamenlijk 5300 euro (inkomsten 2008) kunnen aftrekken (of ieder 2650 euro).

5300 / 12.375,41 x 100 = 42,8%.
Hypothecaire deel van de lening = 80.464 euro.

Maar de maximumbedragen worden ieder jaar verhoogd.
Houden we rekening met een inflatie van 2% dan moeten we het hypothecair deel van de lening verhogen met 22% om de aftrek ook nog in het tiende jaar volledig te benutten.
80.464 euro x 1,22 = 98.166 euro (of ieder 49.082 euro).
Voor dit bedrag neem je dus best een hypothecaire inschrijving. Dit is hoger dan de vooropgestelde 90.000 omwille van de langere leningsduur (25 jaar ipv 20 jaar).


Arne - (21/02/2008 - 13:15)


Geachte,

Ik wil u nog eens duidelijk bedanken!

Ik heb zonet met mijn bankier gebeld, het is verder onderzocht en zij raden aan 110 000 in te schrijven, rekeninghoudende met uw berekening, + nog een extra marge ingebouwd, heb ik mij hiervoor akkoord verklaard.

Dankuwel dus om zo snel op onze vragen te antwoorden en om ons zo te adviseren. Het gaf ons een goede ruggesteun!

Arne


Lieven - (12/03/2008 - 21:04)


Beste mr. Wellens,

ik heb een aantal vragen bij de berekening van de aktekosten/notariskosten in het geval van de splitsing van de lening.

Wij zijn van plan om 175000 euro te lenen op 25 jaar. Een berekening in navolging van uw voorbeeld leert me dat we ongeveer 95000 euro als hypothecair krediet moeten nemen (rekening houdend met een aflossing van 1025 euro (i.e. voorlopige indicatie, nog geen definitieve aflossing) en een inflatie van 2.5%). De rest kunnen we dan opnemen als mandaat.

Door een vorige hypothecaire lening (bouwgrond) kunnen we een heropneming doen van 28275 euro.

Mijn vragen zijn de volgende:
1) hoe bereken ik de kosten verbonden aan een hypothecair mandaat?
2) wat is de impact van de heropneming van 28275 euro op de kosten verbonden aan het krediet en is er een impact van die heropneming op de fiscale aftrekbaarheid van het nieuwe krediet?
3) de bank neemt blijkbaar standaard een marge van 10% voor aanhorigheden. Kan daar met de bank over onderhandeld worden of ligt dat wettelijk vast?

Ik dank u op voorhand voor uw antwoord

met vriendelijke groeten,

Lieven


celastine - (13/03/2008 - 09:41)


Beste

Samen met mijn vriend ga ik een huis bouwen. In principe hebben we genoeg spaargeld om het huis te financieren. Toch lijkt het ons best om te lenen om van de woonbonus te kunnen genieten - het is voor beiden ons enige huis.

1)Hoeveel kunnen we best lenen, en op welke termijn om zoveel mogelijk voor deel te doen ? (voor 10 jaar vast kregen we een intrestvoet van 4.19 %, voor 20 jaar vast 4.39 %)

2)Als we de lening zouden opslitsen in 2 delen, 10 jaar (voor de extra aftrek van de woonbonus) en dan nog een aantal jaren voor het basisbedrag van de woonnbonus - zijn er dan extra hypotheekkosten ?

Alvast bedankt voor je antwoord.

Celastine


Jef Wellens - (13/03/2008 - 15:09)


Lieven,

1. In vergelijking met een hypothecaire lening vervallen bij een hypothecair mandaat de kosten voor inschrijving in hypotheekkantoor (hypotheekrecht = 0,3%) en het ereloon van de hypotheekbewaarder. De notaris rekent ook wat minder kosten aan. Voor een exacte calculatie van de notaris- en dossierkosten van een lening, laat je je best adviseren door een notaris of bankagent.

2. door een heropneming bespaar je heel wat kosten in vergelijking met een nieuw krediet (tenzij de hypothecaire inschrijving moet worden vernieuwd, na 30 jaar). De heropneming wordt wel aangezien als een nieuw krediet en kan dus mogelijk ook in aanmerking komen voor de woonbonus.

3. 10% is inderdaad de norm (=indekking tegen extra kosten, de zogenaamde 'bijhorigheden'). Volgens mij kan dit worden onderhandeld. De bank bepaalt dit zelf.


Jef Wellens - (13/03/2008 - 18:13)


Celastine,

1. voor een lening van 10 jaar met interest 4,19% betaal je jaarlijks samen 5300 euro (KA + I, ieder 2650 euro = maximumaftrek voor 2008) indien je 43.400 euro hypothecair ontleent. Hou je rekening met inflatie en dus verhoging van het grensbedrag, dan verhoog je het bedrag van de lening best met factor 1,22. Zie de eerdere reacties.

Leen je op 20 jaar tegen 4,39% dan betalen jullie samen jaarlijks 5300 euro bij een ontleend bedrag van 71.000 euro. Rekening houdend met inflatie te verhogen met factor 1,49.

2. er zijn in principe geen extra kosten (wordt verpakt in één leningdossier). Informeer je bij de kredietgever.


dennis - (17/03/2008 - 15:54)


Beste,

We hebben een huisje gekocht voor 100.000euro. We kunnen dit bedrag zeer interessant lenen bij familie. We willen echter ook lenen voor de verbouwingen.

1/ Is de rentevoet voor deze lening van belang ivm met de mogelijk fiscale voordelen?
2/ Wat is het te lenen (minimum)bedrag om een maximaal ficaal voordeel te bekomen?
3/ Als we minder dan dat bedrag zouden lenen, daalt het fiscaal voordeel dan spectaculair, of is dat gewoon 'iets minder voordelig' (we denken nu aan bv. 50.000euro)

bedankt!


Jef Wellens - (17/03/2008 - 17:10)


Dennis, jouw 'familiale' lening, ook al zou ze hypothecair zijn, komt niet in aanmerking voor de 'aftrek enige woning' (woonbonus). De wet vereist een hypothecaire lening gesloten bij een instelling. Familie - en dan heb ik het niet over de soap - is geen instelling, zoals een bank. De verbouwingslening die je bij een klassieke kredietgever gaat sluiten, komt mogelijk wel in aanmerking voor de woonbonus.

Hoeveel je moet lenen om de woonbonus volledig te benutten, hangt af van de duur van de lening en de rentevoet. Zie de eerdere reacties op dit topic, voor enkele berekeningsvoorbeelden. Voor een traditionele duur van 20 jaar leen je, in geval van twee kredietnemers, best samen rond de 100.000 euro, om de woonbonus volldig te benutten. Leen je voor een kortere duur (bv. 10 jaar) dan volstaat doorgaans 50.000 euro.

Leen je minder, dan neemt het fiscale voordeel naar evenredigheid af.

Let op, je realiseert maar een fiscaal voordeel op voorwaarde dat je over een inkomen beschikt waarop de aftrek voor enige woning kan worden toegepast en op voorwaarde dat je op dit inkomen ook effectief belasting betaalt.


Gert - (25/03/2008 - 16:02)


Beste Mijnheer Wellens,

ik zou met mijn vriendin een som lenen van 160.000 EUR. Rekening houden dat we afbetaling willen doen tussen de 1.100 EUR à 1.150 EUR. Wat is volgens u de beste splits en op hoeveel jaren? Er zijn banken die zeggen een fiscaal gedeelte 100.000 EUR te nemen, anderen 90.000 EUR.
Ik had gedacht een kleiner bedrag rekening houdend met de enorme interestlast die dit meebrengt aangezien dit over langere looptijd moet gespreid worden dan?
En dit fiscale voordeel: is men hiervan quasi zeker dat men hiervan zal kunnen blijven genieten?


Gert - (25/03/2008 - 16:06)


Beste Mijnheer Wellens,

ik zou met mijn vriendin 160.000 EUR lenen.
Nu zijn we er nog niet uit hoe we de split van de lening zouden doen. Er zijn banken die split 100.000-60.000 aanraden. Anderen 90.000-70.000 EUR? (rekening houdend met maandelijkse afbetaling tussen 1.100 EUR a 1.150 EUR)
Hoe vult men optimaal juist zijn korf?
En tot slot, dit fiscale voordeel. Zijn hier garanties dat men hiervan zal kunnen blijven genieten in de toekomst?


Jef Wellens - (26/03/2008 - 11:32)


Gert,

Ik verwijs naar de antwoorden op vorige reacties.

De praktijk en vorige berekeningen (zie hoger) wijzen uit dat het deel van de lening met hypothecaire inschrijving schommelt tussen 80.000 en 100.000 euro.
Hoeveel hangt af van de leningsduur, interestvoet, aantal kredietnemers...

En wat die garanties betreft, niets is zeker. Maar met betrekking tot de hypotheekfiscaliteit werden nog nooit nieuwe maatregelen ingevoerd of oude afgeschaft, zonder een uitdoofscenario voor de bestaande voordelen.


Gert - (27/03/2008 - 13:18)


Mijnheer Wellens,

hartelijk dank voor uw uitleg!
Nog één enkele vraag had ik u willen stellen.
Zoals gezegd zouden wij 160.000 EUR lenen. Wij zouden mogelijkheid hebben eventueel iets minder te lenen op kortere termijn door grotere eigen inbreng. Denkt u dat wij beter gebaat zijn 140.000 te lenen met split van 70.000 EUR op 16 j en 70.000 EUR op 12j, rekening houdende met maandelijkse afbetaling van1.100 EUR? En is 70.000 EUR op 16j fiscaal meest voordeligst bij vullen van onze korf?

Wij zouden veel minder interesten betalen op die manier en kleinere SSV.
De bank raadt ons dit af aangezien we na dit 16de jaar meer belastingen zouden moeten betalen?

Kan u ons hierin wat meer wegwijs maken?

Hartelijk dank nogmaals,

Gert


Bart - (27/03/2008 - 15:09)


Dag beste Jef,

Ik heb volgende vragen voor u.

M.b.t. deze gegevens:
- Lening van 100.000 EUR op 10 jaar vast (aan 4,25%) met degressieve aflossing
- Lening aangegaan bij financiele instelling in Belgie (start op 1 juli 2008)
- Woonbonus (koppel zonder kinderen) = (1990 EUR + 660 EUR) * 2 = 5300 EUR
- Aflossingstabel (per jaar)
2008 = 7040,97 EUR
2009 = 13769,28 EUR
2010 = 13352,40 EUR
2011 = 12935,52 EUR
2012 = 12518,64 EUR
2013 = 12101,76 EUR
2014 = 11684,88 EUR
2015 = 11268,00 EUR
2016 = 10851,12 EUR
2017 = 10434,24 EUR
2018 = 5061,19 EUR

1) Als de hypothecaire lening opgesplitst wordt in volmacht + inschrijving. Blijft de woonbonus dan gelijk (= 5300 EUR) ? Of verliezen we hier een stuk van ?

2) Heeft het voor ons zin de lening op te splitsen in volmacht + inschrijving ?
Doordat de lening pas in juli 2008 van start gaat, kunnen we in 2008 maar 6 maanden fiscaal inbrengen. Idem voor het laatste leningsjaar 2018. Waar we nog 6 maanden extra fiscaal kunnen inbrengen. Ik veronderstel dat hiervoor wel een volledige hypothecaire vereist zal zijn, willen we geen aftrekbare bedragen aan intrest + kapitaal (in 2008 en 2018) verliezen om de fiscale woonkorf zo goed als mogelijk op te vullen.

Het verlies aan fiscale inbreng (in 2008 en 2018) weegt waarschijnlijk dus niet op t.o.v. de vermindering aan registratie-rechten, notariskosten, etc door de lening voor een lager bedrag hypothecair in te schrijven.

Kunt u mij wat op weg helpen ?

Alvast bedankt,
Bart


Jef Wellens - (27/03/2008 - 18:32)


Bart, de woonbonus kan enkel worden opgevuld met de interesten en kapitaalaflossingen die betrekking hebben op het hypothecair deel van de lening.

op basis van kredietgegevens, zou ik inderdaad een hypothecaire inschrijving nemen voor het volledige bedrag.

Indien je de woonbonus voor 2008 zou kunnen aanvullen met de eenmalige premie van een schuldsaldoverzekering, kan je een 70% - 30% splitsing overwegen.


Adinda - (28/03/2008 - 13:47)


Geachte heer Wellens

Mijn vriend en ik hebben in januari 2008 een bouwgrond gekocht voor 95.000 euro. Onze bouwplannen bevinden zich nog in embryonale fase zodat we besloten hebben om eerst voor onze bouwgrond een lening af te sluiten en pas na 1 à 2 jaar een tweede lening aan te gaan voor de bouw zelf.

Een bezoek aan verschillende banken heeft ons veel verschillende scenario's en tarieven opgeleverd.

Scenario 1:
Gedeelte van bouwgrond financieren met een lening op afbetaling "met belofte" (50.000 euro op 4 jaar), de rest met eigen middelen. Een lening op een bouwgrond zou immers geen fiscaal voordeel opleveren. Bij de start van de bouw zouden we dan een lening afsluiten, fiscaal optimaal opgesplitst en rekeninghoudend met een herfinanciering voor het saldo van de lening op afbetaling.

Scenario 2:
De aankoop van de bouwgrond financieren met een lening met hypothecair mandaat op 20 jaar. Bij start van de bouw zie scenario 1.

Kunt u ons zeggen of het verstandig is om de aankoop van de bouwgrond uit de hypothecaire sfeer te houden of zijn er toch meer voordelen aan een lening op afbetaling voor de financiering van de grond?

Alvast bedankt voor uw reactie.
Adinda


Jef Wellens - (28/03/2008 - 17:55)


Leningen voor een bouwgrond komen niet in aanmerking voor de 'aftrek voor enige woning' (woonbonus). Een hypothecaire inschrijving heeft dus niet veel zin.

Als eenzelfde hypothecaire lening dient voor de aankoop van een bouwgrond én het bouwen van een woning op die grond, geven de uitgaven van die lening wel recht op de aftrek.

Leen je voor de bouwgrond met volmacht (en dus niet volledig hypothecair), dan heb je sowieso nog interesten achter de hand die je later, bij eventueel verkrijgen van een (aandeel in een) tweede woning (bv. door erfenis), fiscaal nuttig kan aanwenden.


Karin - (12/06/2008 - 15:31)


Samen met mijn intussen ex-man hebben we in 1993 een hypothekaire lening afgesloten van bijna 75000 euro voor de bouw van onze enige woning. Er was toen 1 kind ten laste. in 1995 is er een tweede kind gekomen met een zware handicap.
Na de scheiding heb ik de lening overgenomen in 2005. De eigendomsakte bij de notaris op mijn naam laten overschrijven . Op het betalingsattest verstrekt door de bank staat als nieuwe contractdatum 31-08-2005 met totaal aanvangsbedrag 44000 (het nog openstaande kapitaal + notariskosten in augustus 2005) en gewaarborgd bedrag door hypothekaire inschrijving die 74367.06 euro. Bij welke rubrieknummers moet ik welke bedragen nu invullen? bij leningen aangegaan vòòr 2005 of na 2005? En moet ik dan 1 of 3 kinderen ten laste rekenen?
Ik kom niet echt wijs uit bijgevoegde handleiding.
Alvast bedankt


Marc - (17/06/2008 - 21:37)


Mijnheer Wellens,

mijn vrouw en ik (getrouwd onder wettelijk stelsel) hebben een lening aangegaan voor 150.000 euro in het jaar 2003 en deze ook opgeslitst: 62950 hypothecair ingeschreven, de rest met een hypothecaire volmacht. Dit voor aankoop onder BTW stelsel van ons eerste, destijds enige woning.

In 2006 hebben we een tweede woning gekocht volledig op naam van mijn vrouw. Hiervoor werd een nieuwe hypothecaire lening aangegaan, ditmaal volledig hypothecair ingedekt.

Voor ons belastingsaangifte 2008 (aanslagjaar 2007) vermoeden we dat dit als volgt dient te worden ingegeven.
- kapitaalsaflossingen 1e lening: aflossingen afkomstig v/h hypothecair gedeelte (berekend ahv regel van drie) verdeeld 50/50 in 1355 en 2355.
- interesten 1e lening: interesten afkomstig van hypothecair gedeelte verdeeld 50/50 over 1138 en 2138
- kapitaalsaflossingen 2e lening: volledig in vak 2358
- interesten 2e lening: kunnen niet worden ingegeven

Is dit correct naar uw mening?

Nog een aantal bijkomende vraagjes naar optimalisatie toe:
1/ wat de doen met kapitaalsaflossingen en interesten v/ gedeelte van 1e lening gedekt door hypothecair mandaat.
2/ de 2e woning staat enkel op mijn vrouw haar naam gezien dit combinatie was van erfenis en aankoop, daarenboven dachten we een fiscaal voordeel te doen op deze manier omdat tenminste voor een van ons de eerste woning nog de enige woning bleef. Bij nader inzien zijn we niet meer zeker daarover, gezien dat criterium van enige woning om in aanmerking te komen voor verhoogde vermindering voor het bouwsparen en eveneens interestaftrek enkel van toepassing lijkt te moeten zijn bij het aangaan v/d lening? Klopt dit inderdaad.
Indien dit het geval dan zou evt een mogelijkheid naar verdere optimalisering zijn van mij eveneens medeeigenaar te maken zodat die kapitaalsaflossingen 2e lening kunnen verdeeld worden over 1358 en 2358 of zie ik dit verkeerd.

Alvast bedankt.


Jef Wellens - (24/06/2008 - 11:36)


Karin,

Voor je nieuwe krediet (van 2005) waarmee je het eigendomsaandeel van je partner in de woning hebt verworven (en voorzover het krediet hierop betrekking heeft), kun je de aftrek voor enige woning genieten (rubriek A en B van vak VIII). Aantal kinderen is drie.
Je verliest dan wel alle voordelen m.b.t. de oude lening die je overneemt.
Best een simulatieberekening (laten) maken. Vermoedelijk is de keuze voor de woonbonus de beste keuze.

Ik citeer ook uit de FAQ die de fiscus hierover publiceert:

"Geeft een hypothecaire lening die dient voor het verwerven van het eigendomsaandeel van mijn ex-echtgenoot recht op de aftrek voor enige en eigen woning?
Ja.

â–º Opgelet!
Indien de bestedingen van uw vanaf 1.1.2005 gesloten lening recht geven op de aftrek voor enige en eigen woning, maar u op het moment waarop u deze lening sluit nog een vóór 1.1.2005 gesloten lening (of een herfinanciering van dergelijke lening) die betrekking heeft op diezelfde woning aflost, waarvan de interesten in aanmerking komen voor de (gewone of bijkomende) interestaftrek en/of de kapitaalaflossingen recht geven op de verhoogde belastingvermindering voor bouwsparen of de premie van de vóór 1.1.2005 gesloten individuele levensverzekeringrecht geeft op de verhoogde belastingvermindering voor bouwsparen moet u een keuze maken tussen de nieuwe aftrek voor enige en eigen woning en de vroeger bestaande fiscale voordelen (zie verder).
"



-----------------------------------------------------------------------


"Karin op 12/06/2008 om 15:31 Edit
Samen met mijn intussen ex-man hebben we in 1993 een hypothekaire lening afgesloten van bijna 75000 euro voor de bouw van onze enige woning. Er was toen 1 kind ten laste. in 1995 is er een tweede kind gekomen met een zware handicap.
Na de scheiding heb ik de lening overgenomen in 2005. De eigendomsakte bij de notaris op mijn naam laten overschrijven . Op het betalingsattest verstrekt door de bank staat als nieuwe contractdatum 31-08-2005 met totaal aanvangsbedrag 44000 (het nog openstaande kapitaal + notariskosten in augustus 2005) en gewaarborgd bedrag door hypothekaire inschrijving die 74367.06 euro. Bij welke rubrieknummers moet ik welke bedragen nu invullen? bij leningen aangegaan vòòr 2005 of na 2005? En moet ik dan 1 of 3 kinderen ten laste rekenen?
Ik kom niet echt wijs uit bijgevoegde handleiding."



Jef Wellens - (25/06/2008 - 11:57)


Marc,

Je redenering klopt wat de kapitaalaflossingen betreft. Niet echter wat de interesten betreft. Zowel de interesten m.b.t. volmacht-gedeelte eerste lening als de interesten van de tweede lening kunnen worden ingebracht in code *146 (rubriek C.2. vak VIII - gewone interestaftrek). Die interesten zullen worden afgetrokken van het tweede pand en verhogen jouw bijkomende interestaftrek. jullie moeten beiden de helft van het KI van de tweede woning aangeven (ook al is slechts één eigenaar), aangezien jullie gehuwd zijn onder het wettelijk stelsel. De interesten van de tweede lening kunnen jullie dan ook vrij verdelen.

Wat is het effect van de tweede woning waarvan alleen jouw echtgenote eigenaar is? (de woning behoort tot het eigen vermogen van jouw vrouw en jij bent er geen mede-eigenaar van).
Jij blijft de bijkomende interestaftrek (code *138) genieten, want voor jou blijft de eerste woning de enige woning. Jouw echtgenote verliest echter de bijkomende interestaftrek. Zij mag haar interesten niet meer aangeven in code *138, maar in code *146. Eén uitzondering: een in mede-eigendom geërfde woning wordt niet beschouwd als een tweede woning. Maar aangezien jouw echtgenote de woning erfde en gedeeltelijk ook aankocht, zo leid ik af uit jouw relaas, kan die uitzondering in dit geval niet spelen. Zij is eigenaar van een tweede woning en verliest dus het recht op de bijkomende intrestaftrek (de voorwaarde van enige woning wordt voor de bijkomende interestaftrek beoordeeld op 31 december van ieder inkomstenjaar).
Wat de kapitaalaflossingen betreft, stelt dit probleem zich niet. Het feit dat jouw echtgenote eigenaar is geworden van een tweede woning, belet niet dat zij verder de vermindering voor bouwsparen kan genieten. Hier wordt de voorwaarde van enige woning definitief beoordeeld bij het sluiten van de (eerste) lening. Wat nadien gebeurt, blijft fiscaal zonder invloed.


Peter - (28/06/2008 - 11:22)


Mijnheer Wellens

Wij hebben in 1997 een eerste (hypothekaire) lening voor onze woning aangegaan waarvan we voor 2007 intrest- (723,94 Euro) en kapitaalsaflosssingen (2877 Euro) fiscaal inbrengen (code 138 en 355).
We hebben op 27/2/07 een lening van 150000 Euro met volledig hypothekair mandaat aangegaan voor de aankoop van een appartement (een 2e eigendom die momenteel nog geen huurinkomsten verschaft).
Hiervan heb ik in 2007 6250 EURO kapitaalsaflossingen en 3339 Euro intresten afbetaald.
Mag ik deze intresten en kapitaalsahlossingen respektievelijk inbrengen in rubriek 146 en 358? Mijn vrouw en ik betelen ieder jaar ook een levensverzekeringspremie voor deze lening. Mag deze ingebracht worden op tubriek 353?
Indien niet, laat ik mijn 2e lening met hypothekair mandaat misschien beter omzetten in een 2e hupothekaire lening?

Alvast bedankt
Peter


Jurgen Stuyck - (01/07/2008 - 09:02)

Een lening onder mandaat is niet fiscaal aftrekbaar.

Nadine - (14/07/2008 - 08:36)


Mijnheer Wellens

Mijn vriend heeft van familie een woning verworven. Dit huis werd vorig jaar verkocht en dan heeft hij een nieuwbouw woning gekocht. Zelf waren we toen al samen en heb ik inlichtingen ingewonnen over het samen aangaan van de hypotecaire lening. Mijn bankier heeft me verteld dat het zeker niet interessant voor me zou zijn, mocht ik samen met mijn vriend lenen. Als het zou mislopen dat ik dan nog een een bijkomende lening zou moeten afsluiten voor de kosten te kunnen betalen enz.. Dus heb ik het niet gedaan. Zelf betaal ik maandelijks 250eur af en kan ik fiscaal niets inbrengen.. Hij heeft 85000eur geleend op 20 jaar. Ik weet gewoon niet welke de mogelijkheden zijn. Kan ik fiscaal helemaal niets inbrengen? Of kan ik me eventueel terug inkopen? Misschien is het geleende bedrag ook te weinig om dan nog van aftrek te genieten? Zou een oplossing niet zijn om dit in een samenlevingscontract te laten zetten?

Alvast bedankt
Nadine


Jef Wellens - (15/07/2008 - 17:18)


Peter,

De kapitaalaflossingen van de lening gesloten voor je tweede woning (appartement) komen niet in aanmerking voor belastingvermindering (lange termijnsparen), omwille van het feit dat die lening gesloten werd met mandaat. De interesten van die lening blijven wel aftrekbaar in code *146 van vak VIII.



"Peter op 28/06/2008 om 11:22 Edit
Mijnheer Wellens
Wij hebben in 1997 een eerste (hypothekaire) lening voor onze woning aangegaan waarvan we voor 2007 intrest- (723,94 Euro) en kapitaalsaflosssingen (2877 Euro) fiscaal inbrengen (code 138 en 355).
We hebben op 27/2/07 een lening van 150000 Euro met volledig hypothekair mandaat aangegaan voor de aankoop van een appartement (een 2e eigendom die momenteel nog geen huurinkomsten verschaft).
Hiervan heb ik in 2007 6250 EURO kapitaalsaflossingen en 3339 Euro intresten afbetaald.
Mag ik deze intresten en kapitaalsahlossingen respektievelijk inbrengen in rubriek 146 en 358? Mijn vrouw en ik betelen ieder jaar ook een levensverzekeringspremie voor deze lening. Mag deze ingebracht worden op tubriek 353?
Indien niet, laat ik mijn 2e lening met hypothekair mandaat misschien beter omzetten in een 2e hupothekaire lening?"



Paul - (20/07/2008 - 20:20)


We zijn wettelijk samenwonend en deden recent onze eerste gezamelijke aangifte (ink.2007). Voor het aanslagjaar 2009 zouden enkele rubrieken als volgt zijn:
1100 939 KI mijn enige eigen woning verworven in 1988
2106 894 KI verhuurd eigendom van mijn partner
1146 48.14 laatste rente die ik betaalde op hyp.len. uit 1988
1357 460.11 aftrek kap.afl. laatste sem. hyp len uit 1988
1353 1529.89 mijn lange termijn sparen pensioen (lev.verzek.)
2353 1990 mijn partner's lange termijn sparen pensioen (lev.verzek.)

Onverwacht kochten we een woning bij met KI=1048, not.akte volgt eind aug.2008 en we leenden 45000 gew. hyp.lening op 10j en 45000 bullet krediet op 10j met hyp.mandaat. We blijven in de woning met KI =939 wonen tot de nieuwe aankoop gerenoveerd is. In onze aangifte van de inkomsten 2008 verandert dan

1106 175 KI nieuwe aankoop 1048 prorata voor 4 maanden
2106 1069 KI= 894+175
1146/2146 +716.34 in 2008 betaalde rente nieuwe hyp.len. + 775.80 in 2008 betaalde rente op bullet krediet te verdelen volgens KI's partners.
1358/2358 1500 reeds in 2008 afgelost kap. hyp. len.
2353 829.17 aanbetaling verzek.lang.term.sparen stopgezet.

Vraag 1: Als ik het goed begrepen heb, blijft de oude aftrek van de lening uit 1988 behouden, ook al bezit mijn wet.samenwonende partner een eigendom van voorheen. Volgens de bijlage telt de eigendomstitel. Mijn eigendom bleef in de recente aangifte als enige eigen woning voor de kap.aftrek van mijn hyp lening uit 1988. In 2008 veranderde dit, mijn woning uit 1988 is niet langer mijn enige woning, kan ik dan nog de 48.14 rente in 1146 inbrengen?

Vraag 2: Volgend jaar moet ik ipv 460.11 in 1357, de nieuwe kap.aflossing van 1500 euro opsplitsen als 460.11 in 1358 en 1039.89 in 2358. Simulatieprogramma's laten aftrek voor oude en nieuwe lening namelijk niet toe. Klopt dit? Telt de toestand op 1 jan., 31 dec of de werkelijke kalender datum? De oude lening uit 1988 verviel in april 2008, de nieuwe lening start eind augustus 2008. Een van ons moet eventueel nog 120.94 bijstorten in de lev.verzek. om aan de optimale waarde van 1990 te komen.

Dit soort gecombineerde situaties is niet geheel duidelijk in de fiscale documenten.


Jef Wellens - (01/08/2008 - 09:42)


Nadine,

Je betaalt kapitaalaflossingen, maar hebt niet geleend (?). Je bent evenmin (mede)eigenaar van de woning. In dat geval kun je fiscaal inderdaad niets inbrengen.

Als je een deel van de woning in eigendom zou verwerven en hiervoor hypothecair leent (denk aan de kosten!), voldoe je wel aan de basisvoorwaarden om de lening fiscaal in te brengen.


"Nadine op 14/07/2008 om 08:36 Edit
Mijnheer Wellens
Mijn vriend heeft van familie een woning verworven. Dit huis werd vorig jaar verkocht en dan heeft hij een nieuwbouw woning gekocht. Zelf waren we toen al samen en heb ik inlichtingen ingewonnen over het samen aangaan van de hypotecaire lening. Mijn bankier heeft me verteld dat het zeker niet interessant voor me zou zijn, mocht ik samen met mijn vriend lenen. Als het zou mislopen dat ik dan nog een een bijkomende lening zou moeten afsluiten voor de kosten te kunnen betalen enz.. Dus heb ik het niet gedaan. Zelf betaal ik maandelijks 250eur af en kan ik fiscaal niets inbrengen.. Hij heeft 85000eur geleend op 20 jaar. Ik weet gewoon niet welke de mogelijkheden zijn. Kan ik fiscaal helemaal niets inbrengen? Of kan ik me eventueel terug inkopen? Misschien is het geleende bedrag ook te weinig om dan nog van aftrek te genieten? Zou een oplossing niet zijn om dit in een samenlevingscontract te laten zetten?"



Frank Schollaert - (16/09/2008 - 19:11)

Ik heb niet alle ingezonden commentaar gelezen, maar begrijp ik het goed dat voor leningen na 01.01.2005 enkel en alleen een bedrag in te vullen is ter hoogte van rubriek 1370 (enige lening, eerste en enige woning, alleenstaand) ? En dat dus hierdoor het "voordeel" dat vroeger bestond bij een lening met vaste kapitaalaflossing nu helemaal vervalt ?

Johan Vermoote - (10/10/2008 - 17:32)

Kort vraagje ivm een lening NA 1 Jan 2005: in welke rubriek dienen de intresten voor het gedeelte volmacht van de lening te worden ingevuld? rubriek *146?

Jef Wellens - (21/10/2008 - 11:57)


Frank,

Als de lening gesloten na 2004 geen herfinancieringslening is, noch een 'bijkomende' lening (gesloten bij een eerdere lening van vóór 2005) dan horen de kapitaalaflossingen én intresten sowieso thuis in die rubriek, tenminste indien het jouw eigen en enige woning betreft.
Zoniet (bv. tweede woning) geef je de kapitaalaflossingen nog aan in rubriek D.2. van vak VIII van de aangifte, intresten in rubriek C.2.
Wat je bedoelt met het verlies van het vroegere voordeel 'vaste kapitaalaflossing' is me niet duidelijk.


Jef Wellens - (21/10/2008 - 12:10)


Johan,

Klopt, interesten in code *146 van vak VIII


Saskia Bens - (27/11/2008 - 12:28)


VRAAG :

Bij een herfinancieringslening (in 2004 aangegaan) gaat men voor de aftrek van bijkomende intresten kijken voor de voorwaarde van enige woning op het einde van het jaar en
voor de aftrek van de kapitaalsaflossingen voor het bouwsparen naar
de datum van de lening voor de voorwaarde van enige woning MAAR de datum van de oorspronkelijke lening OF de datum van de herfinancieringslening ?


Jef Wellens - (08/01/2009 - 15:39)


Saskia,

De beoordeling gebeurt op de datum van de oorspronkelijke lening.


gerrit segers - (16/03/2009 - 20:05)


Dag, Rob
een aantal elementen ontbreken om een gepaste formule te vinden.
Die zijn o.a. wat je jaarlijkse betalingen zullen zijn, en die hangen af van de intrest waartegen je leent, en van de duur van de lening. Per jaar kan je ongeveer 1.900 euro aftrekken van je belastingen. De eerste 10 jaar komt daar ongeveer 600 euro bij. Plus een toeslag voor kinderen ten laste. Opletten: andere onkostenposten, zoals een levensverzekering en schuldsaldoverzekering komen ook in die 1.900 (+ 600) euro.
Als je dat uitgezocht hebt, stel je de vraag ivm de kosten best aan de notaris. Die geeft gratis inlichtingen.
En dan ben je er nog niet, want er zijn maatschappijen die geen lening met een hypothecair mandaat toestaan.
Zo, voor de vuist weg.
Succes !


Paul - (01/03/2009 - 22:36)


Op de stand van Wonen 2009 te Mechelen kregen we van een ambtenaar van de fiscus te horen dat een hyp.len. afgesloten in 2008 van een tweede woning enkel de betaalde rente kan aangegeven worden, kapitaalaflossingen komen voor geen enkele aftrek in aanmerking. Ik heb gerepliceerd dat dit volgens mijn bronnen wel degelijk onder langetermijnsparen kan aangegeven worden. De ambtenaar herhaalde dat een nieuwe lening van 2008 voor een tweede woning NOOIT in aanmerking komt voor aftrek van kapitaalaflossingen, enkel als het voor de enige eigen woning gaat.

Dit staat haaks op al wat ik hierover vind. Het feit dat een ambtenaar van financiën op de infostand op een woonbeurs dit met zulke absolute overtuiging beweert, verbaast me. Is dit zo of stuurt financiën werkelijk mensen met volslagen foute informatie huiswaarts?


Jef Wellens - (03/03/2009 - 01:11)


Paul, ik vrees dat het laatste het geval is.
Het lijkt me toch kras dat een belastingambtenaar - zeker op een infostand van de FOD Financiën - dat zou hebben beweerd.

De kapitaalaflossingen van een hypothecaire lening gesloten in 2008 voor de financiering van een tweede woning komen wel degelijk in aanmerking voor de belastingvermindering voor het langetermijnsparen. De wet is duidelijk: art. 145/1, 3° en 145/2 WIB92.

Nu, in de praktijk is het wel zo dat als je nog een lening hebt lopen voor de eerste woning, er wellicht geen 'fiscale ruimte' meer is om de kapitaalaflossingen van de tweede lening (voor de tweede woning) nog een reële belastingvermindering te laten opleveren. Mogelijk is het dat waarop de belastingambtenaar doelt.
Rust er geen lening meer op de eerste woning, dan geniet je wel degelijk de belastingvermindering langetermijnsparen voor de kapitaalaflossingen van de lening voor een tweede woning.


Paul - (03/03/2009 - 22:47)


Dank voor je toewijding Jef, het is dank zij sites zoals deze met mensen zoals jij dat wij belastingbetalers juiste informatie krijgen. Het was inderdaad een belastingsambtenaar op de infostand FOD Financiën die ons de volkomen foute informatie gaf (maandag 26 januari 2009 rond 16h op Wonen 2009 te Mechelen). De situatie was duidelijk omschreven en de man was formeel: voor een tweede woning zijn kapitaalaflossingen op geen enkele manier aftrekbaar. Onder lange termijnsparen zouden we nog uitsluitend een levensverzekering (als pensioensparen) kunnen in rekening brengen.

Ik vroeg ook naar de stand van zaken ivm de herstelwet, spreiding van aftrek voor energiebesparende investeringen over de jaren na de betaling. Dat was dan weer vertrouwelijk en wou men niks van zeggen.

Als men met de overheid te maken heeft is men blijkbaar altijd gezien, dat het nu de fiscus, justitie of wat dan ook is, de ervaring is steeds negatief. Misschien is afschaffen en privatiseren de oplossing?


Rob - (14/03/2009 - 14:36)


Goeiedag,
Ik zou een hypothecaire lening willen aangaan voor een bedrag van 100.000 € voor mijn enige en eigen woning. Ik koop het huis alleen.
Is het voordelig om dat bedrag op te splitsen in een gedeelte hypothecaire lening en hypothecair mandaat, of gaan de notariskosten duurder uitkomen bij een splitsing?
Moest het voordelig uitkomen, welke verdeling zou dan moeten gemaakt worden?


bart - (15/05/2009 - 22:58)


hallo

ik heb een lening van 79.000euro van 2003 dus met het oude systeem. na 2005 heb ik mijn huis verkocht en ander huis gekocht. die lening heb ik overgezet en stuk bijgeleend 80.000. mag ik de bedragen van de eerste lening invullen via het oude systeem en dan nog eens de bedragen van de 80.000 invullen via het nieuwe systeem?


Kris - (16/05/2009 - 12:21)


Beste,

Ik heb ook een geslpitste lening. De kapitaalsaflossingen en de intresten van de "echte" lening heb ik ingevuld in code 1370. De premie van de SSV in code 1371

Mag de premie van de SSV van het gedeelte van de lening dat slechts gedekt is door een hypothecaire volmacht nog bijkomend worden ingevuld bij het langetermijnsparen (code 1353)?

Kris


Ellen - (29/05/2009 - 13:27)


We hebben onze lening voor ons huidig appartement afgekocht. We hebben een lening voor een nieuwe woning aangegaan (zal volgende week nog getekend worden). Beide woningen blijven in ons bezit. We komen dus niet in aanmerking voor het fiscaal voordeel op enige woning. We veronderstellen dat we dus vak VIII D moeten invullen ( 1355). Maar we hebben van het appartement nog een hyp inschrijving van 118000 die we opnieuw kunnen aanwenden en de bank heeft toegestaan om ons een hyp mandaat van 72000 te geven ( we lenen in totaal 190000) . Moet alles dan bij 1355 of moet er een opsplitsing gemaakt worden??)
Bijkomende vraag: zijn we verplicht om een pandwissel te doen in de hyp inschrijving? Zo neen, wat zou het voordeel zijn als we dit doen?


Anoniem - (19/06/2009 - 11:24)


In verband met de partiele vervroegde terugbetaling inbrengen bij leningen van na 1/1/5, dus systeem woonbus kan ik zeggen dat de fiscus dat in ons geval heeft toegestaan (althans, ik heb de belastingsaangifte teruggekregen en het is aanvaard).
Dus een zeer goede manier om fiscaal te optimaliseren voor wie op het eind van het jaar een leningsakte verlijdt is dit:
leen ca 5500 euro meer
neem ca 5500 euro op en betaal een dag later partieel vervroegd terug.
kostprijs: 3 maanden rente op 5500 + eventueel extra hypotheekkost/mandaatkost
winst: volle pot belastingsaftrek


Johan Hendrix - (01/10/2009 - 17:14)


Mijn vrouw en ik zijn getrouws met scheiding van goederen. In 2007 zijn we een hypoth. lening + een lening met hyp. volmacht aangegaan voor de bouw van het huis dat we nu bewonen. In hetzelfde jaar heb ik een naakte eigendom verworven, niet door erfenis. Hiervoor loopt nog een hyp. lening.
Volgens mij komt mijn vrouw dus nog in aanmerking voor de aftrek 'enige en eigen woning' waarmee de kous af is wat haar betreft. Ik kom daarentegen niet in aanmerking voor aftrek en eigen woning'. Welke verminderingen kan ik nu nog krijgen? Welke rubrieken moet ik daarvoor invullen (4cijfer codes?)


9869 keer bekeken

Rubrieken: Personenbelasting

Aftrek belastingbesparing hypotheek lening notaris tip










Favoriete tweets van TaxWorld