Login

Is een woning een fiscaal interessant voordeel voor bedrijfsleiders?


 

De kosten voor een woning en de nutsvoorzieningen (verwarming, elektriciteit, water en gas) nemen in het dagelijkse leven van een Belg een groot hap uit het dagelijkse budget. Het ter beschikking stellen van een woning of het verstrekken van elektriciteit of andere nutsvoorzieningen door de vennootschap aan een bedrijfsleider, kan dan ook een groot voordeel opleveren. Indien we daarenboven rekening houden met het fiscaal interessante plaatje, is het van groot belang om dit voordeel eens onder de loep te nemen.

 

Voordeel alle aard?

 

Het gratis of tegen verminderde prijs ter beschikking stellen van een woning en van nutsvoorzieningen aan een bedrijfsleider wordt beschouwd als een voordeel in natura, ook wel voordeel van alle aard genoemd. Op deze voordelen dient de bedrijfsleider personenbelastingen (te vermeerderen met de gemeentebelastingen) te betalen.

 

 

Hoe wordt het voordeel van de woning berekend?

 

Het fiscaal voordeel wordt forfaitair geraamd afhankelijk van de hoogte van het niet-geïndexeerde kadastraal inkomen van het onroerend goed.

 

  • Indien het niet-geïndexeerde kadastraal inkomen van het onroerend goed lager of gelijk is aan 745 EUR, wordt het fiscaal voordeel als volgt berekend: geïndexeerd  kadastraal inkomen x 5/3 x 1,25.

 

  • Wanneer het niet-geïndexeerde kadastraal inkomen van het onroerend goed hoger is dan 745 EUR, dient de berekening als volgt te gebeuren: geïndexeerd kadastraal inkomen x 5/3 x 2.

 

* Bij een gemeubileerde woning, moet dit voordeel verhoogd worden met 2/3.

* Gaat het om een woning die de vennootschap aan een derde huurt en die zij aan de bedrijfsleider ter beschikking stelt, dan bedraagt het voordeel het volledige huurbedrag of een gedeelte ervan.

 

 

Hoe worden de nutsvoorzieningen gewaardeerd?

 

Nutsvoorzieningen (verwarming, elektriciteit, water en gas) die door de vennootschap ter beschikking worden gesteld aan de bedrijfsleider geven ook aanleiding tot een voordeel van alle aard, dat in bepaalde gevallen forfaitair gewaardeerd kan worden.

 

  • Voor verwarming en elektriciteit worden de belastingen berekend op een forfaitair geraamd voordeel, namelijk 1480 EUR per jaar voor verwarming en 740 EUR per jaar voor elektriciteit (bedragen van toepassing in 2010).

 

  • Het voordeel, bestaande uit het aanbieden van water en gas aan de bedrijfsleider, wordt gewaardeerd aan de werkelijke waarde.

 

* Bij de berekening van deze voordelen dient men uiteraard enkel rekening te houden met het privatief gedeelte van deze nutsvoorzieningen.

 

Wat met onderhoudskosten?

 

In bepaalde gevallen neemt de vennootschap ook bijkomende herstellings en/of onderhoudskosten ten laste die eigenlijk ten laste van de huurder zijn. Deze bijkomende kosten dienen dan ook belast te worden als voordeel van alle aard, op basis van hun werkelijke waarde.

  

Wat met echtgenoten die beiden bedrijfsleider zijn?

 

Indien de vennootschap bv. gratis verwarming en elektriciteit ter beschikking stelt aan echtgenoten die beiden bedrijfsleider zijn, heeft de fiscus beslist dat zij beiden slechts belastbaar zijn op de helft van de bovenstaande forfaitair geraamde voordelen.

 

Wat indien de bedrijfsleider een eigen bijdrage betaalt?

 

Indien de bedrijfsleider een eigen bijdrage betaalt voor deze voordelen aan de vennootschap, mag het berekende voordeel van alle aard verminderd worden met de waarde van deze eigen bijdrage.

 

Pascaline Lievens

Legal expert

HDP Sociaal Secretariaat

 www.hdp-arista.be


4492 keer bekeken
Favoriete tweets van TaxWorld